Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0367(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0110/2018

Texte depuse :

A8-0110/2018

Dezbateri :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0108

Texte adoptate
PDF 109kWORD 48k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg
Acordul-cadru UE-Australia ***
P8_TA(2018)0108A8-0110/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15467/2016),

–  având în vedere proiectul de Acord-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte (09776/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu articolul 207, articolul 212 alineatul (1), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0327/2017),

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din 18 aprilie 2018(1) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0110/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului Australiei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2018)0109.

Ultima actualizare: 1 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate