Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0367(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0110/2018

Predkladané texty :

A8-0110/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0108

Prijaté texty
PDF 119kWORD 42k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou ***
P8_TA(2018)0108A8-0110/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15467/2016),

–  so zreteľom na návrh Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej (09776/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 37 Zmluvy o Európskej únii a článkom 207, článkom 212 ods. 1, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0327/2017),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z 18. apríla 2018(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0110/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Austrálie.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0109.

Posledná úprava: 1. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia