Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0367(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0110/2018

Ingivna texter :

A8-0110/2018

Debatter :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0108

Antagna texter
PDF 110kWORD 43k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg
Ramavtalet mellan EU och Australien ***
P8_TA(2018)0108A8-0110/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15467/2016),

–  med beaktande av utkastet till ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (09776/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 37 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 207, 212.1 samt artikel 218.6 andra stycket a och artikel 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0327/2017),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 18 april 2018(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0110/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Australien.

(1) Antagna texter, P8_TA(2018)0109.

Senaste uppdatering: 1 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy