Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2227(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0119/2018

Ingediende teksten :

A8-0119/2018

Debatten :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Stemmingen :

PV 18/04/2018 - 12.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0109

Aangenomen teksten
PDF 287kWORD 60k
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg
Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie)
P8_TA(2018)0109A8-0119/2018

Niet-wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2018 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE)2017/2227(INI))

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15467/2016),

–  gezien de ontwerpkaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (09776/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 207 en 212, lid 1, en in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), en lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0327/2017),

–  gezien de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van inheemse volkeren (UNDRIP) die op 13 september 2007 door de Algemene Vergadering is aangenomen,

–  gezien het partnerschapskader EU-Australië ondertekend in oktober 2008, dat door de kaderovereenkomst zal worden vervangen,

–  gezien de gezamenlijke verklaring over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Australië die op 26 juni 1997 in Luxemburg is aangenomen,

–   gezien zijn resolutie van 25 februari 2016 over de opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw‑Zeeland(1) en zijn resolutie van 26 oktober 2017 met de aanbeveling van het Parlement aan de Raad betreffende het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen met Australië(2),

–   gezien de gezamenlijke verklaring van 15 november 2015 van de voorzitter van de Commissie, Jean‑Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, en de premier van Australië, Malcolm Turnbull,

–   gezien de gemeenschappelijke verklaring van 22 april 2015 van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de minister van Buitenlandse Zaken van Australië getiteld "Towards a closer EU-Australia Partnership",

–  gezien de in 2015 ondertekende overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië tot vaststelling van een kader voor de deelname van Australië aan crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie(3),

–   gezien de in december 2014 overeengekomen administratieve overeenkomst tussen Australië en de Europese Unie tot vaststelling van een programma voor diplomatieke uitwisseling,

–  gezien de in 1998 ondertekende overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Australië inzake wederzijdse erkenning betreffende normencertificering(4), en de overeenkomst tussen de EU en Australië tot wijziging van deze overeenkomst uit 2012(5),

–  gezien de op 29 september 2011 ondertekende overeenkomst inzake persoonsgegevens van passagiers tussen de EU en Australië(6),

–   gezien de op 13 januari 2010 ondertekende overeenkomst tussen Australië en de Europese Unie betreffende de beveiliging van gerubriceerde gegevens(7),

–  gezien de in 1994 ondertekende overeenkomst over wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Australië(8),

–  gezien de op 4 en 5 oktober 2017 in Straatsburg gehouden 38e vergadering tussen het Europees Parlement en het Australische parlement,

–   gezien het in juni 2017 in Sydney gehouden eerste "Leadership Forum" van de EU en Australië, tijdens welke politici en ondernemers, academici en vertegenwoordigers uit de media en het maatschappelijk middenveld elkaar hebben ontmoet,

–   gezien het door de Australische regering in november 2017 gepubliceerde Witboek over het buitenlands beleid, waarin de prioriteiten en uitdagingen op het buitenlands toneel van Australië worden beschreven en het grote belang van de zogenaamde Indo‑Pacifische regio voor Australië wordt onderstreept,

–   gezien het feit dat in het bovengenoemde witboek de sleutelrol van de VS en China in de Indo-Pacifische regio en in het Australische buitenlands beleid wordt geschetst en het belang van de betrekkingen van Australië met de Europese Unie en haar lidstaten wordt genoemd,

–   gezien de door de Australische regering in december 2017 uitgebrachte Herziening van het klimaatbeleid 2017,

–   gezien het document van de Australische regering getiteld "Australian climate change science: a national framework", dat in 2009 gepubliceerd werd,

–  gezien zijn wetgevingsresolutie van 18 april 2018 over het ontwerp van besluit(9),

–  gezien artikel 99, lid 2, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A8‑0119/2018),

A.  overwegende dat de EU en Australië op 7 augustus 2017 een kaderovereenkomst hebben gesloten; overwegende dat de hechte en sterke betrekkingen tussen Australië en de EU en haar lidstaten tot een ver verleden teruggaan en op gemeenschappelijke waarden en beginselen stutten, zoals respect voor de democratie, de mensenrechten, gendergelijkheid, de rechtsstaat, met inbegrip van internationale wetgeving, en vrede en veiligheid; overwegende dat ook de interpersoonlijke betrekkingen hecht en duurzaam zijn;

B.  overwegende dat de EU en Australië in 2017, 55 jaar samenwerking en diplomatieke betrekkingen hebben gevierd; overwegende dat deze betrekkingen de afgelopen jaren een nieuwe impuls hebben gekregen; overwegende dat alle lidstaten diplomatieke betrekkingen met Australië onderhouden en 25 van hen een ambassade in Canberra hebben;

C.  overwegende dat volgens het door de Australische regering gepubliceerde Witboek over het buitenlands beleid "een sterke Europese Unie van wezenlijk belang voor Australië blijft en de EU een steeds belangrijker partner zal worden bij de bescherming en bevordering van een op regels gebaseerde internationale orde"; overwegende dat in dit witboek wordt onderstreept hoe belangrijk nauwe samenwerking met de EU en haar lidstaten is "bij het aangaan van uitdagingen als terrorisme, de verspreiding van massavernietigingswapens, duurzame ontwikkeling en mensenrechten";

D.  overwegende dat de EU en Australië samenwerking en een dialoog zijn aangegaan met landen in Zuidoost-Azië, onder meer via de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN), het Regionaal Forum van de ASEAN (ARF), de Ontmoeting Azië-Europa (ASEM) en de Oost-Azië-top (EAS); overwegende dat Australië medeoprichter is van het Pacific Islands Forum (PIF) en een strategisch partnerschap met ASEAN is aangegaan; overwegende dat op 17 en 18 maart 2018 in Australië een speciale ASEAN-Australië top werd gehouden;

E.  overwegende dat de EU, als wereldspeler, haar aanwezigheid verder zou moeten uitbreiden in de omvangrijke en dynamische regio Azië-Stille Oceaan, waar Australië een natuurlijke partner van de EU maar ook zelf een belangrijke speler is; overwegende dat een stabiele, vreedzame en op regels gebaseerde regio Azië-Stille Oceaan, in lijn met onze beginselen en normen, nuttig is voor de eigen veiligheid en belangen van de EU;

F.  overwegende dat de Europese Unie en Australië sterk op een lijn liggen bij buitenlandsbeleidskwesties als Oekraïne, Rusland, de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) en het Midden-Oosten;

G.  overwegende dat Australië op politiek, veiligheids- en defensiegebied hechte betrekkingen met de VS onderhoudt die verenigbaar zijn met zijn steeds sterkere banden met China, waarmee het een brede strategische partnerschap heeft gesloten;

H.  overwegende dat de EU in 2016 de op een na belangrijkste handelspartner van Australië was – de op een na belangrijkste bron van invoer (19,3 %) en de op twee na belangrijke uitvoerbestemming(10,3 %) – en overwegende dat beide landen vele gezamenlijke economische belangen hebben; overwegende dat de rechtstreekse buitenlandse investeringen van de EU in Australië in 2015 117,7 miljard EUR bedroegen, en de rechtstreekse buitenlandse investeringen van Australië in de EU 21,7 miljard EUR;

I.  overwegende dat Australië veel waarde hecht aan vrijhandel en bilaterale vrijhandelsovereenkomsten heeft gesloten met belangrijke landen in Oost-Azië – China, Japan, Zuid-Korea, Singapore, Maleisië en Thailand – (evenals een regionale overeenkomst met ASEAN) en met Nieuw-Zeeland, Chili, de Verenigde Staten en Peru, alsmede de PACER-plus overeenkomst met de eilanden in de Stille Oceaan,

J.  overwegende dat Australië en tien andere aan de Stille Oceaan gelegen landen op 23 januari 2018 bekend hebben gemaakt dat zij overeenstemming hadden bereikt over een trans-Pacifische handelsovereenkomst, de zogenaamde alomvattende en vooruitstrevende overeenkomst voor een trans-Pacifisch partnerschap ("Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership", CPTPP), die vervolgens op 8 maart 2018 in Chili is ondertekend; overwegende dat Australië momenteel onderhandelingen voert over een groot aantal handelsovereenkomsten, waaronder het regionaal alomvattend economisch partnerschap (RCEP), waarvan het idee tijdens een ASEAN-top in 2012 is gelanceerd;

K.  overwegende dat Australië, een land dat streeft naar mondiale governance, vijf keer niet‑permanent lid van de VN‑Veiligheidsraad is geweest en vanaf het begin een actief lid van de G20, waarvan het de top in 2014 in Brisbane heeft voorgezeten, in nauwe samenwerking met de EU; overwegende dat Australië onlangs is verkozen tot lid van de Mensenrechtenraad van de VN;

L.  overwegende dat Australische troepen deel uitmaken van de wereldwijde coalitie tegen IS in Irak en Syrië; overwegende dat Australië in Afghanistan de grootste troepenbijdrage van de niet-NAVO-landen heeft geleverd aan de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid (ISAF);

M.  overwegende dat Australië heeft bijgedragen aan veel door de VN ondersteunde vredeshandhavingsmissies op de drie continenten, alsmede in Papoea-Nieuw-Guinea en de Salomonseilanden;

N.  overwegende dat Australië in 2014 voor het eerst heeft bijgedragen aan een door de EU geleide crisisbeheersingsmissie, EUCAP NESTOR, in de Hoorn van Afrika; overwegende dat de Australische marine terrorismebestrijdings- en antipiraterijoperaties uitvoert in het kader van de Gecombineerde Zeestrijdkrachten in de Hoorn van Afrika en in het westen van de Indische Oceaan;

O.  overwegende dat Australische burgers binnen en buiten de landsgrenzen het slachtoffer zijn geworden van terroristische aanslagen door geradicaliseerde islamisten; overwegende dat de EU en Australië samenwerken in de strijd tegen het terrorisme, onder meer bij maatregelen om gewelddadig extremisme tegen te gaan, inspanningen te leveren om de financiering van terroristische organisaties te stoppen en specifieke projecten voor capaciteitsopbouw te coördineren;

P.  overwegende dat het centrum voor samenwerking op het gebied van wetshandhaving (JLEC) in Jakarta, een Australisch-Indonesisch initiatief, tot doel heeft de internationale expertise van de rechtshandhavingsinstanties in Zuidoost-Azië te versterken in de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, en eveneens financiering van de EU heeft ontvangen;

Q.  overwegende dat de Australische regering in oktober 2017 haar internationale cyberstrategie heeft gelanceerd, bedoeld om kwesties als digitale handel, cybermisdaad, internationale veiligheid, en e-overheid aan te pakken;

R.  overwegende dat Australië de Filipijnen gesteund heeft bij het verbeteren van de veiligheid en het bestrijden van jihadisme;

S.  overwegende dat de EU en Australië migratievraagstukken bespreken tijdens de jaarlijkse EU-Australië dialoog van hoge ambtenaren over migratie, asiel en diversiteitsvraagstukken; overwegende dat Australië medevoorzitter is van het Bali-proces inzake mensensmokkel, mensenhandel en hiermee samenhangende grensoverschrijdende misdaad;

T.  overwegende dat het inkomen per hoofd van de bevolking in Australië erg hoog is en dat de Australische samenleving open, democratisch en multicultureel is; overwegende dat een kwart van de bevolking elders is geboren en dat ongeveer zeven miljoen permanente migranten, waaronder velen afkomstig uit Europa, zich sinds 1945 in Australië gevestigd hebben; overwegende dat de geografische situatie van Australië bijzonder is en het land zich uitstrekt over een groot gebied tussen de Indische Oceaan en het zuidelijke deel van de Stille Oceaan;

U.  overwegende dat Australië en de EU zich er in de kaderovereenkomst nogmaals toe verbinden samen te zullen werken in de strijd tegen klimaatverandering; overwegende dat Australië zich er in de Herziening van het klimaatbeleid 2017 nogmaals toe verbindt deze dreiging te bestrijden;

V.  overwegende dat Australië geconfronteerd wordt met aanzienlijke economische en milieugevolgen van de klimaatverandering in een aantal sectoren, waaronder waterzekerheid, landbouw, kustgemeenschappen, en infrastructuur;

W.  overwegende dat Australië, een lid van de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO, zich in het bijzonder inzet voor goed bestuur en economische groei in Papoea-Nieuw-Guinea, Indonesië, Oost-Timor en andere eilanden in de Stille Oceaan en Aziatische landen, waar ook de EU en haar lidstaten belangrijke donoren zijn;

X.  overwegende dat de Australische regering investeert in programma's zoals het Australische wetenschappelijke programma over de klimaatverandering, en het onderzoeksprogramma over het beheer van natuurlijke hulpbronnen, de impact van de klimaatverandering en aanpassingen daaraan, om besluitvormers te helpen om de klimaatverandering te begrijpen en de waarschijnlijke gevolgen ervan te beheren;

Y.  overwegende dat Australië een nationaal kader en een coördinatiegroep op hoog niveau heeft opgericht om een plan te ontwikkelen om de inzichten van de klimaatveranderingswetenschap ten uitvoer te leggen, met een gecoördineerde aanpak om de kwestie aan te pakken in gemeenschappen in het hele land;

Z.  overwegende dat Australië op 10 november 2016 de Overeenkomst van Parijs en de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto heeft geratificeerd, met het oog op de versterking van de inspanningen voor maatregelen voor klimaatverandering, en een aantal beleidsmaatregelen heeft ontwikkeld om de nationale emissies te reduceren en wereldwijde maatregelen te ondersteunen;

AA.  overwegende dat in het klimaatveranderingsplan van de Australische regering is bepaald dat de emissies tegen 2020 tot 5 % onder de niveaus van 2000 moeten worden teruggedrongen, en tegen 2030 met 26 tot -28 % onder de niveaus van 2005, en dat de energiecapaciteit van het land tegen 2020 verdubbeld moet worden;

AB.  overwegende dat de Australische regering een voortrekkersrol heeft gespeeld bij de ondersteuning van de nationale meteorologische diensten voor de Stille Oceaan en van regionale organisaties om vroegewaarschuwingssystemen voor klimaat en weersomstandigheden op te zetten;

1.  is verheugd over de sluiting van de kaderovereenkomst, dat een juridisch bindend instrument zal bieden om de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Australië aan te halen en te versterken en de samenwerking op te voeren op gebieden als buitenlands beleid en veiligheidsvraagstukken, mensenrechten en de rechtsstaat, ontwikkeling en humanitaire hulp, economische en handelsvraagstukken, rechtspraak, onderzoek en innovatie, onderwijs en cultuur, landbouw en maritieme vraagstukken en visserij, evenals bij het aangaan van wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering, migratie, volksgezondheid, terrorismebestrijding, en de verspreiding van massavernietigingswapens;

2.  overwegende dat de EU en Australië sterke en gelijkgestemde partners zijn die verstrekkende bilaterale betrekkingen onderhouden en de waarden en beginselen van democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat delen, steeds sterkere politieke en economische banden hebben, en hechte en actieve culturele, academische en intermenselijke contacten onderhouden;

3.  onderstreep het bijzondere belang voor de EU en Australië, als partners met dezelfde wereldvisie, van bilaterale en multilaterale samenwerking in regionale en mondiale vraagstukken; benadrukt het voordeel van de samenwerking van de EU en Australië in de VN en de WTO, en in organen zoals de G20, om een coöperatieve en op regels gebaseerde wereldorde te bewaren en te versterken in een complexe en veranderende wereld die met grote onzekerheid geconfronteerd wordt;

4.  is verheugd over de oprichting van een gezamenlijke commissie in het kader van de kaderovereenkomst die de effectieve tenuitvoerlegging van de overeenkomst zal bevorderen en zal toezien op het behoud van algehele samenhang in de betrekkingen tussen de EU en Australië;

5.  steunt de aanvang op korte termijn van onderhandelingen voor een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Australië, die moeten worden gevoerd in een geest van wederkerigheid, transparantie, verantwoording en wederzijds voordeel en waarbij rekening moet worden gehouden met de gevoeligheid van bepaalde goederen, zoals landbouwproducten, aangezien Australië een grote landbouwexporteur is; moedigt beide partners aan een sterke mate van ambitie aan op het gebied van diensten aan de dag te leggen; benadrukt dat de EU in de onderhandelingen rekening moet houden met de behoeften en verzoeken van kleine en middelgrote ondernemingen, en geen concessies mag doen ten aanzien van sociale, arbeids- of milieunormen; wijst erop dat deze onderhandelingen spoedig in gang moeten worden gezet, aangezien Australië al een aantal vrijhandelsovereenkomsten met belangrijke landen in Oost-Azië en het gebied van de Stille Oceaan heeft gesloten en op het punt staat dergelijke overeenkomsten met andere belangrijke landen te sluiten;

6.  onderstreept de actieve rol van Australië in de EU-samenwerkingsprogramma's voor hoger onderwijs via het EU-Australië bilaterale onderwijsprogramma, en stelt met tevredenheid vast dat Australische universiteiten sinds 2015 aan Erasmus+-mobiliteitsovereenkomsten hebben kunnen deelnemen; merkt op dat deze samenwerking verder versterkt moet worden om voordelen voor zowel studenten als onderzoekers te bevorderen, en hen in staat te stellen multiculturele en innovatieve vaardigheden te verwerven;

7.  herinnert eraan dat de EU en Australië belangrijke partners zijn bij onderzoek en innovatie, met als doel bij te dragen tot duurzame economische ontwikkeling en als een manier om verder te bouwen aan een op kennis gebaseerde maatschappij;

8.  prijst Australië om zijn steun en om het feit dat het land zijn sanctieregime op dat van de EU heeft afgestemd na de Russische illegale annexatie van de Krim en militaire interventies in het Oosten van Oekraïne;

9.  verwelkomt de steun van Australië voor gerichte internationale sancties tegen personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor militaire agressie, terrorisme en schendingen van de mensenrechten, onder meer als reactie op de Russische agressie in Oekraïne en in de bezette Krim;

10.  prijst het Office of National Assessments in Australië voor de steun bij de uitvoering van internationale, politieke, strategische en economische analyses en de samenwerking met internationale partners om reacties op kwesties van gemeenschappelijk belang te verzekeren;

11.  erkent de kritieke rol van Australië in de inlichtingengemeenschap "Five Eyes" en de steun voor de veiligheid van zowel EU-lidstaten als trans-Atlantische partners; prijst de operationele overeenkomst van Australië met Europol en benadrukt het potentieel voor verdere uitbreiding van het delen van inlichtingen en de operationele samenwerking met de Australische regering;

12.  erkent de rol van Australië bij de ondersteuning van de resoluties van de VN‑Veiligheidsraad in 2014 inzake de veroordeling van het neerhalen van vlucht MH17 en inzake de eliminatie van de chemische wapens van Syrië; prijst zijn belangrijke inspanningen in de Veiligheidsraad ter verbetering van de humanitaire situatie in Syrië en voor het beheer van de veiligheidsoverdracht in Afghanistan en de aanpak van de mensenrechtensituatie in de Democratische Volksrepubliek Korea;

13.  is verheugd over de sterke verbintenis van beide partners inzake samenwerking bij terrorismebestrijding zoals opgenomen in de kaderovereenkomst; onderstreept het belang van steeds nauwere bilaterale samenwerking bij de uitwisseling van inlichtingen over buitenlandse strijders en hun terugkeer; moedigt beide partners aan de effectieve tenuitvoerlegging van de vier pijlers van de terrorismebestrijdingsstrategie van de VN te blijven waarborgen; prijst Australië om zijn bijdrage aan de wereldwijde coalitie tegen IS en zijn aanzienlijke inspanningen ter bestrijding van internationaal terrorisme in Zuidoost-Azië;

14.  wijst op de internationale cyberspace-initiatieven van Australië en acht het een goede zaak dat de twee partners krachtens de kaderovereenkomst op het gebied van internetveiligheid zullen samenwerken, onder meer bij het bestrijden van internetcriminaliteit;

15.  dringt aan op maatregelen om de samenwerking inzake terrorismebestrijding te versterken, enerzijds via gezamenlijke trainingsoefeningen tussen de noodhulpdiensten van de lidstaten en de EU-agentschappen, zoals Europol en het Europees Centrum voor terrorismebestrijding (ECTC), en anderzijds via belangrijke elementen van de Australische nationale veiligheidsarchitectuur, zoals de Australische inlichtingendienst, defensiemacht en federale politie;

16.  is verheugd over de in de kaderovereenkomst opgenomen verbintenis van de EU en Australië om de dialoog aan te halen en de samenwerking te versterken bij migratie- en asielvraagstukken; onderstreept dat vanwege de sterke mondiale mobiliteit een holistische en multilaterale aanpak vereist is, gebaseerd op internationale samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden; is verheugd dat beide partners op proactieve wijze bijdragen aan de lopende onderhandelingen over zowel het mondiaal VN-pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie als het mondiaal pact inzake vluchtelingen;

17.  onderstreept het belang van regionale samenwerkingskaders, zoals het Bali-proces, met landen van herkomst, doorreis en bestemming, om levens te redden, smokkelnetwerken te doorbreken, en migratie- en vluchtelingenstromen te beheren; is verheugd over de sterke verbintenis van Australië bij de UNHCR ten aanzien van de hervestiging van vluchtelingen en de toename van zijn bijdrage aan wereldwijde humanitaire hulp; moedigt Australië aan te blijven bijdragen aan het vinden van een positieve oplossing voor de situatie van asielzoekers en migranten die worden vastgehouden in Papoea-Nieuw-Guinea en Nauru;

18.  verwelkomt de belofte van beide partners om de bescherming en bevordering van de mensenrechten, de beginselen van de democratie en de rechtsstaat te stimuleren, ook in multilaterale fora en met derden, zoals in de kaderovereenkomst is voorzien; verwelkomt de verkiezing van Australië tot lid van de VN-Mensenrechtenraad voor de periode 2018-2020; onderstreept dat Australië in 2008 de strategie "Closing the Gap" heeft gelanceerd om de nadelen waar de inheemse bevolking mee te maken krijgt, aan te pakken, zoals de kloof in leeftijdsverwachting alsmede andere ongelijke situaties; benadrukt dat deze strategie de steun krijgt van beide partijen en dat de premier een jaarlijks voortgangsverslag moet voorleggen aan het Australische parlement; wijst erop dat de Australische regering samenwerkt met de staten en gebieden en de Aboriginals en inwoners van de Straat Torreseilanden teneinde de strategie "Closing the Gap" te actualiseren;

19.  herhaalt dat de steun van de gehele internationale gemeenschap vereist is in de strijd tegen klimaatverandering; is verheugd over de ratificatie door Australië van de Overeenkomst van Parijs en de in de kaderovereenkomst opgenomen verbintenis om de samenwerking en buitenlandsbeleidsinitiatieven in de strijd tegen klimaatverandering te versterken; neemt kennis van de doelstelling van Australië om tegen 2030 de uitstoot met 26 tot 28 % terug te brengen ten opzichte van 2005, die eveneens in de Herziening van het klimaatbeleid 2017 is opgenomen; benadrukt dat in deze Herziening de verbintenis om andere landen te helpen door middel van bilaterale en multilaterale initiatieven, opnieuw is opgenomen; spreekt zijn voldoening uit over de aanhoudende inspanningen van Australië voor de financiële ondersteuning via hulpprogramma's aan de regio van de Stille Oceaan en aan kwetsbare ontwikkelingslanden, om hen te helpen hun economieën op een duurzame manier te doen groeien, emissies te verminderen en zich aan de klimaatverandering aan te passen; wijst op het Australische co-voorzitterschap en financiering van het Groen Klimaatfonds;

20.  brengt in herinnering dat Australië, de EU en haar lidstaten belangrijke spelers zijn bij ontwikkelingssamenwerking en humanitaire steun in de regio van de Stille Oceaan; benadrukt dat de partners in het bijzonder samenwerken op gebieden als economische groei, goed bestuur en ecologische veerkracht;

21.  herinnert aan zijn bezorgdheid over de spanningen in de Zuid-Chinese Zee; moedigt beide partners aan om stabiliteit en vrijheid van de scheepvaart in deze uiterst belangrijke internationale waterweg te blijven bevorderen; prijst Australië om zijn standpunt ter bevordering van de vreedzame oplossing van geschillen op basis van het internationale recht;

22.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, en de regering en het parlement van Australië.

(1) PB C 35 van 31.1.2018, blz. 136.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0419.
(3) PB L 149 van 16.6.2015, blz. 3.
(4) PB L 229 van 17.8.1998, blz. 1.
(5) PB L 359 van 29.12.2012, blz. 2.
(6) PB L 186 van 14.7.2012, blz. 4.
(7) PB L 26 van 30.1.2010, blz. 31.
(8) PB L 188 van 22.7.1994, blz. 18.
(9) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0108.

Laatst bijgewerkt op: 4 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid