Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0265(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0131/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0131/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0110

Elfogadott szövegek
PDF 244kWORD 43k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye ***
P8_TA(2018)0110A8-0131/2018

Az Európai Parlament 2018. április 18-i jogalkotási állásfoglalása az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (14494/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83. cikke (1) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0450/2017),

–  tekintettel az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményére (14445/2017),

–  tekintettel a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatra(2),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(3),

–  tekintettel az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatra(4),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0131/2018),

1.  egyetért az egyezmény megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Európa Tanácsnak.

(1) HL L 88., 2017.3.31., 6. o.
(2) HL L 386., 2006.12.29., 89. o.
(3) HL L 210., 2008.8.6., 1. o.
(4) HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat