Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0265(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0131/2018

Texte depuse :

A8-0131/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0110

Texte adoptate
PDF 242kWORD 48k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului ***
P8_TA(2018)0110A8-0131/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14494/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 83 alineatul (1) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0450/2017),

–  având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (14445/2017),

–  având în vedere Directiva (UE) 2017/541/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului(1),

–  având în vedere Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii din statele membre ale Uniunii Europene(2),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(3),

–  având în vedere Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre(4),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0131/2018),

1.  aprobă încheierea Convenției;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și Consiliului Europei.

(1) JO L 88, 31.3.2017, p. 6.
(2) JO L 386, 29.12.2006, p. 89.
(3) JO L 210, 6.8.2008, p. 1.
(4) JO L 190, 18.7.2002, p. 1.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate