Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0275(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0034/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0034/2017

Rasprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Objašnjenja glasovanja
PV 18/04/2018 - 12.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Usvojeni tekstovi
PDF 133kWORD 56k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Otpad ***I
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0595),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0382/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja francuskog Senata i austrijskog Saveznog vijeća podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 15. lipnja 2016.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji su odobrili nadležni odbori u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 23. veljače 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0034/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(3);

2.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 264, 20.7.2016., str. 98.
(2) SL C 17, 18.1.2017., str. 46.
(3) Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene na sjednici 14. ožujka 2017. (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0070).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 18. travnja 2018. radi donošenja Direktive (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu
P8_TC1-COD(2015)0275

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2018/851.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

IZJAVE KOMISIJE

IZJAVA KOMISIJE O OKVIRU POLITIKA ZA KRUŽNO GOSPODARSTVO

Komisija se zalaže za osiguravanje potpune provedbe akcijskog plana EU-a za kružno gospodarstvo(1). Kako bi pratila napredak prijelaza na kružno gospodarstvo, Komisija je donijela okvir za praćenje(2) koji se temelji na postojećim bodovnim tablicama učinkovitosti upotrebe resursa i sirovina. Komisija također skreće pozornost na svoj tekući rad na indikatoru ugljičnog otiska za proizvode i organizacije.

Mjerama poduzetima u okviru akcijskog plana EU-a za kružnog gospodarstvo također se doprinosi ispunjavanju ciljeva Unije o održivoj potrošnji i proizvodnji, u kontekstu 12. cilja održivog razvoja. Takve mjere su primjerice strategija za plastiku(3) ili nedavno izmijenjeni prijedlog o zakonskom jamstvu za robu široke potrošnje(4).

Što se tiče usklađenosti regulatornih okvira Unije, Komisija je isto tako nedavno donijela Komunikaciju u kojoj se daju mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu(5). Komisija će 2018. ispitati mogućnosti i aktivnosti za usklađivanje okvira politika za različite aspekte rada na EU-ovoj politici proizvoda, kojima se pridonosi širenju kružnoga gospodarstva. Interakcija zakonodavstva i industrijske suradnje u uporabi nusproizvoda i pripremi za ponovnu uporabu i recikliranje otpada isto će se tako razmatrati u okviru tih inicijativa i s njima povezanih popratnih radnji.

Komisija u pogledu ekološkog dizajna u skladu s Planom rada za ekološki dizajn 2016. – 2019.(6) potvrđuje svoju snažnu predanost osiguravanju toga da se ekološkim dizajnom značajnije doprinese kružnom gospodarstvu, primjerice kroz sustavnije bavljenje pitanjem učinkovitosti materijala poput trajnosti i mogućnosti recikliranja.

IZJAVA KOMISIJE O INICIJATIVAMA ZA EKONOMIJU SURADNJE

U skladu s akcijskim planom za kružno gospodarstvo(7), Komisija je pokrenula niz inicijativa o ekonomiji suradnje. Kao što je najavljeno u Komunikaciji o Europskom programu za ekonomiju suradnje(8) iz lipnja 2016., Komisija će nastaviti pratiti gospodarske i regulatorne pomake u ekonomiji suradnje kako bi potaknula razvoj novih i inovativnih poslovnih modela te istodobno osigurala adekvatnu razinu zaštite potrošača i socijalne zaštite.

IZJAVA KOMISIJE O MIKROPLASTICI

Komisija je u kontekstu nedavno usvojene Europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu(9) predstavila integrirani pristup kako bi otklonila zabrinutost u vezi mikroplastike, uključujući sastojke mikrogranula. Strategija je usmjerena na preventivne mjere i njome se želi smanjiti ispuštanje mikroplastike iz svih većih izvora, neovisno o tome radi li se o proizvodima u kojima je ona dodana namjerno (poput proizvoda za osobnu njegu i boja) ili dolazi iz proizvodnje i korištenja drugih proizvoda (poput oksoplastike, guma, plastičnih peleta i tekstila).

IZJAVA KOMISIJE O dostavljanju podataka o otpadu 2020. godine

U pogledu nadzora napretka u postizanju novih ciljeva za komunalni i ambalažni otpad te u pogledu relevantnih klauzula o preispitivanju, posebice kada se govori o postavljanju ciljeva za sprečavanje otpada od hrane i recikliranje otpadnih ulja, Komisija ističe važnost dogovora koji su postigli suzakonodavci o tome da će države članice osigurati da će podacima dostavljenima u skladu s direktivama 2008/98/EZ o otpadu, 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu i 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, kako je izmijenjena, biti obuhvaćena i 2020. godina.

(1) COM(2015)0614
(2) COM(2018)0029
(3) COM(2018)0028
(4) COM(2017)0637
(5) COM(2018)0032
(6) COM(2016)0773
(7) COM(2015)0614
(8) COM(2016)0356
(9) COM(2018)0028

Posljednje ažuriranje: 1. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti