Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0275(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0034/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0034/2017

Viták :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Szavazatok :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
A szavazatok indokolása
PV 18/04/2018 - 12.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Elfogadott szövegek
PDF 345kWORD 50k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
Hulladékok ***I
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. április 18-i jogalkotási állásfoglalása a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0595),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0382/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a francia szenátus és az osztrák szövetségi tanács által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. június 15-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. február 23-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A8-0034/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 264., 2016.7.20., 98. o.
(2) HL C 17., 2017.1.18., 46. o.
(3) Ez az álláspont lép a 2017. március 14-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0070).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. április 18-án került elfogadásra a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2015)0275

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/851 irányelvvel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGRA VONATKOZÓ POLITIKAI KERETRŐL

A Bizottság elkötelezett a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv(1) teljes körű végrehajtásának biztosítása iránt. A körforgásos gazdaság felé történő előrelépés nyomon követése érdekében a Bizottság nyomonkövetési keretrendszert(2) fogadott el, amely a meglévő erőforrás-hatékonysági eredménytáblán és a nyersanyag-eredménytáblán alapul. A Bizottság felhívja a figyelmet a termékek és szervezetek ökológiai lábnyomára vonatkozó mutatóról folyó munkájára is.

A körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv keretében tett intézkedések ahhoz is hozzájárulnak, hogy az Unió teljesíthesse a 12. fenntartható fejlesztési céllal összefüggésben a fenntartható fogyasztással és termeléssel kapcsolatos célkitűzéseket is. Ez a helyzet áll fenn például a műanyagokra vonatkozó stratégia(3) vagy a fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról szóló, a közelmúltban módosított javaslat(4) esetében.

Az Unió szabályozási keretei közötti következetességet illetően a Bizottság szintén a közelmúltban fogadott el egy közleményt, amelyben felvázolja a vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségeit(5). 2018-ban a Bizottság meg fogja vizsgálni a termékpolitikája különböző munkaterületein a körforgásos gazdasághoz való hozzájárulást lehetővé tévő, koherensebb szakpolitikai keret bevezetését szolgáló lehetőségeket és cselekvéseket is. A melléktermékek felhasználásával és a hulladék újrafelhasználásra és újrafeldolgozásra való előkészítésével kapcsolatos jogszabályok és ipari együttműködés közötti kölcsönhatások is figyelembevételre kerülnek ezen kezdeményezések és nyomon követésük keretében.

A környezettudatos tervezést illetően a Bizottság – a környezettudatos tervezés 2016 és 2019 közötti időszakra vonatkozó munkatervével(6) összhangban – megerősíti határozott elkötelezettségét amellett, hogy a környezettudatos tervezés jelentősebb mértékben hozzájárul a körforgásos gazdasághoz, például azáltal, hogy módszeresebben foglalkozik az olyan anyaghatékonysági kérdésekkel, mint a tartósság és az újrahasznosíthatóság.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGRA VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEKRŐL

A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervnek(7) megfelelően a Bizottság számos kezdeményezést indított a közösségi gazdaságról. Amint azt a 2016 júniusában kiadott, a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendről szóló közleményében(8) bejelentette, a Bizottság továbbra is figyelemmel fogja kísérni a közösségi gazdaság gazdasági és szabályozási fejleményeit annak érdekében, hogy új és innovatív üzleti modellek kialakítását ösztönözze, miközben biztosítja a megfelelő fogyasztóvédelmet és szociális védelmet.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A MIKROMŰANYAGOKRÓL

A közelmúltban elfogadott, a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia(9) keretében a Bizottság integrált megközelítést javasolt a mikroműanyagokkal, többek között a mikroszemcsés összetevőkkel kapcsolatos aggályok kezelésére. A stratégia a megelőző intézkedésekre összpontosít és célja, hogy csökkentse a mikroműanyagok valamennyi fő forrásból származó felszabadulását, legyen az olyan termékekből, amelyekhez szándékosan adták hozzá (például a higiéniai termékek és festékek) vagy más termékek előállításából vagy használatából eredő (például oxidatív úton lebomló műanyagok, gumiabroncsok, műanyag pellet és textíliák).

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ ADATOKRÓL SZÓLÓ 2020. ÉVI JELENTÉSTÉTELRŐL

A települési és a csomagolási hulladékra vonatkozó új célkitűzések terén elért haladás nyomon követése, valamint a vonatkozó – különösen az élelmiszer-pazarlás megelőzését és a hulladékolajok újrahasznosítását célzó célkitűzések meghatározásáról szóló – felülvizsgálati záradékok céljából a Bizottság hangsúlyozza a társjogalkotók között létrejött egyetértés fontosságát, amelynek köszönhetően a tagállamok biztosítani fogják, hogy a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv, valamint a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK módosított irányelv keretében történő jelentéstétel kiterjed 2020-ra.

(1) COM(2015)0614.
(2) COM(2018)0029.
(3) COM(2018)0028.
(4) COM(2017)0637.
(5) COM(2018)0032.
(6) COM(2016)0773.
(7) COM(2015)0614.
(8) COM(2016)0356.
(9) COM(2018)0028.

Utolsó frissítés: 2019. július 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat