Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0275(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0034/2017

Predložena besedila :

A8-0034/2017

Razprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Obrazložitev glasovanja
PV 18/04/2018 - 12.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Sprejeta besedila
PDF 132kWORD 50k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
Odpadki ***I
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0595),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0382/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata in avstrijskega zveznega sveta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2016(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 15. junija 2016(2),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 23. februarja 2018, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0034/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(3);

2.  se seznanja z izjavami Komisije, priloženimi tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 264, 20.7.2016, str. 98.
(2) UL C 17, 18.1.2017, str. 46.
(3) To stališče nadomešča spremembe, sprejete 14. marca 2017 (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0070).


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 18. aprila 2018 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih
P8_TC1-COD(2015)0275

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2018/851.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

IZJAVE KOMISIJE

IZJAVA KOMISIJE O OKVIRU POLITIKE ZA KROŽNO GOSPODARSTVO

Komisija se je zavezala, da bo zagotovila popolno izvajanje akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo(1). Da bi spremljala napredek v smeri krožnega gospodarstva, je sprejela okvir za spremljanje(2), ki se opira na obstoječe kazalnike učinkovite rabe virov in kazalnike za surovine. Komisija želi spomniti tudi na svoje tekoče delo v zvezi s kazalnikom okoljskega odtisa za proizvode in organizacije.

Ukrepi, sprejeti v okviru akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo, prispevajo tudi k uresničevanju ciljev Unije v zvezi s trajnostno potrošnjo in proizvodnjo na podlagi cilja trajnostnega razvoja 12. To na primer velja za strategijo o plastiki(3) ali nedavno spremenjen predlog o pravnih jamstvih za potrošniško blago(4).

Kar zadeva usklajenost med regulativnimi okviri Unije, je Komisija pred kratkim tudi sprejela sporočilo, ki vsebuje možnosti za rešitev vprašanj stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih(5). Leta 2018 bo preučila tudi možnosti in ukrepe za bolj skladen politični okvir za različne sklope dela na politiki proizvodov EU, in sicer z vidika njihovega prispevka h krožnemu gospodarstvu. V okviru teh pobud in njihovega spremljanja bo obravnavala tudi medsebojne učinke zakonodaje in sodelovanja industrije na področju uporabe stranskih proizvodov in priprave odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje;

Kar zadeva okoljsko primerno zasnovo, Komisija v skladu z delovnim programom za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019(6) potrjuje svojo odločno zavezanost, da bo zagotovila, da bo okoljsko primerna zasnova veliko bolj prispevala h krožnemu gospodarstvu, na primer z bolj sistematičnim reševanjem vprašanj učinkovitosti materialov, kot sta trajnost in možnost njihovega recikliranja.

IZJAVA KOMISIJE O POBUDAH O SODELOVALNEM GOSPODARSTVU

Komisija je v skladu z akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo(7) sprožila številne pobude o sodelovalnem gospodarstvu. Kot je napovedala junija 2016 v sporočilu o evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo(8), bo še naprej spremljala ekonomski in regulativni razvoj sodelovalnega gospodarstva, da se spodbudi razvoj novih in inovativnih poslovnih modelov, obenem pa zagotovita ustrezno varstvo potrošnikov in socialno varstvo.

IZJAVA KOMISIJE O MIKROPLASTIKI

Komisija je v okviru nedavno sprejete evropske strategije za plastiko v krožnem gospodarstvu(9) predlagala integrirani pristop k obravnavanju pomislekov v zvezi z mikroplastiko, vključno s plastičnimi mikrokroglicami. Njegov poudarek je na preventivnih ukrepih, njegov cilj pa je zmanjšati količino izpuščene mikroplastike v okolje iz vseh virov, in sicer iz proizvodov, katerim je namerno dodana (kot so proizvodi za osebno nego in barve), ali pa izvira iz proizvodnje ali uporabe drugih proizvodov (kot so okso-razgradljiva plastika, pnevmatike, plastični peleti in tekstil).

IZJAVA KOMISIJE O SPOROČANJU PODATKOV O ODPADKIH LETA 2020

Komisija glede na spremljanje napredka pri doseganju novih ciljev za komunalne odpadke in odpadno embalažo in glede na ustrezne klavzule o pregledu, zlasti za določitev ciljev za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov in za recikliranje odpadnih olj, poudarja pomen skupnega dogovora, doseženega med sozakonodajalcema, da bodo države članice zagotovile, da bo sporočanje podatkov iz direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži in 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, kakor je bila spremenjena, zajemalo leto 2020.

(1) COM(2015)0614.
(2) COM(2018)0029.
(3) COM(2018)0028.
(4) COM(2017)0637.
(5) COM(2018)0032.
(6) COM(2016)0773.
(7) COM(2015)0614.
(8) COM(2016)0356.
(9) COM(2018)0028.

Zadnja posodobitev: 1. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov