Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2642(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0184/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0184/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0118

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 535kWORD 66k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες
P8_TA(2018)0118B8-0184/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (2018/2642(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και το Πρωτόκολλο του 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την αξιοπρεπή εργασία, και ιδιαίτερα τη Σύμβαση αριθ. 189 (2011) της ΔΟΕ σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/71/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 19ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες»(1),

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα Ι της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης με τίτλο «Πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προσφυγικού»,

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης με τίτλο «Προς ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, της 6ης Μαρτίου 2017, για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2017, σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών (COM(2017)0211),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/71/280 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 6ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Λεπτομέρειες όσον αφορά τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση»(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών στο πλαίσιο θεματολογίου του 2035 για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ανθρώπων»(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της UNHCR, της 17ης Μαΐου 2017, με τίτλο «Προς ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες: χάρτης πορείας»(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Antonio Guterres, της 11ης Ιανουαρίου 2018, με τίτλο «Αξιοποίηση της μετανάστευσης προς όφελος όλων»(5),

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο της UNHCR του παγκόσμιου συμφώνου για τους πρόσφυγες, της 31ης Ιανουαρίου 2018(6),

–  έχοντας υπόψη το πρώτο και το δεύτερο προσχέδιο του παγκόσμιου συμφώνου για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση, της 5ης Φεβρουαρίου 2018(7) και της 5ης Μαρτίου 2018(8) αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αμπιτζάν της 5ης συνόδου κορυφής ΕΕ-ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/70/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας – η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη» και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που εγκρίθηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη(9),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, την οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα A/RES/45/158, της 18ης Δεκεμβρίου 1990(10),

–  έχοντας υπόψη το κοινό γενικό σχόλιο της Επιτροπής για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους (CMW) και της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC) όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο της διεθνούς μετανάστευσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ(13),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ(14) και της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(15),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Α8-0316/2017), καθώς και την ανάγκη να καλύψει η ΕΕ τουλάχιστον το 20% των ετήσιων προβλεπόμενων παγκόσμιων αναγκών επανεγκατάστασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, «καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1999 η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών διευκρίνισε στο γενικό της σχόλιο αριθ. 273 (παράγραφος 8) ότι το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να εξαρτάται από συγκεκριμένο σκοπό ή από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το άτομο επιλέγει να παραμείνει εκτός της χώρας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη σύνοδο κορυφής για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, την οποία διοργάνωσε η Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών ενέκριναν ομόφωνα τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες», βάσει της οποίας δρομολογήθηκαν δύο χωριστές, διακριτές και ανεξάρτητες – αλλά κατ’ ουσίαν αλληλένδετες – διαδικασίες με στόχο να εγκριθεί ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες το 2018 και ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση, το οποίο θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια διάσκεψης στο Μαρόκο τον Δεκέμβριο του 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα Ι της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης προσδιορίζει ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προσφυγικού (CRRF) με βάση την αρχή του επιμερισμού ευθυνών σε διεθνές επίπεδο και την αποφασιστικότητα των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της εκτόπισης πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το CRRF προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση της πίεσης στις χώρες υποδοχής, την ενίσχυση της αυτάρκειας των προσφύγων, τη διεύρυνση της πρόσβασης σε λύσεις τρίτων χωρών και τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες προέλευσης ούτως ώστε να πραγματοποιείται η επιστροφή με ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητήθηκε από τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες να προβεί σε διαβουλεύσεις σχετικά με συμπληρωματικό προς το CRRF πρόγραμμα δράσης και να προτείνει ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες στην ετήσια έκθεσή του, του 2018, προς τη Γενική Συνέλευση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμετείχαν στην προπαρασκευαστική διαδικασία και στις συζητήσεις που κατέληξαν στην παρουσίαση των προσχεδίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έναρξης της πιο κρίσιμης φάσης της διαδικασίας, αλλά και λόγω της απόφασης των ΗΠΑ να αποσυρθούν από τις διαπραγματεύσεις, καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό να αναλάβουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ηγετικό ρόλο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ένα δυναμικό κείμενο που να εστιάζει στους ανθρώπους και να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση αποτελεί σύνθετο ανθρώπινο φαινόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το διεθνές δίκαιο προσδιορίζει και προστατεύει με συγκεκριμένο τρόπο μόνο τους πρόσφυγες ως ανθρώπους που βρίσκονται εκτός της χώρας προέλευσης τους λόγω φόβου δίωξης, συγκρούσεων, βίας ή άλλων περιστάσεων και που ως εκ τούτου χρήζουν διεθνούς προστασίας, τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι μετανάστες φέρουν ανθρώπινα δικαιώματα και συχνά καθίστανται άκρως ευάλωτοι και υποβάλλονται σε αυξημένη βία και κακοποίηση κατά τη διαδικασία μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες όσο και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση αποτελούν συμπληρωματικές διαδικασίες και ότι απαιτείται η ανάληψη κοινής δράσης για την υλοποίησή τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των ανθρώπων και η μετανάστευση συνιστά διογκούμενη πραγματικότητα, με περίπου 258 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός μεταναστών ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού αυξήθηκε από 2,8 % το 2000 σε 3,4 % το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 48 % των μεταναστών είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι μετανάστες ταξιδεύουν με ασφαλή και εύτακτο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85 % της μετανάστευσης πραγματοποιείται μεταξύ χωρών με ίδιο επίπεδο ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η Ευρώπη ήταν η πηγή του δεύτερου μεγαλύτερου αριθμού διεθνών μεταναστών (61 εκατομμύρια)(16)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της UNHCR, περίπου 65 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν εκτοπισμένοι στα τέλη του 2015, μεταξύ των οποίων και 12 εκατομμύρια Σύριοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, περίπου 9 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν μεταξύ του 2012 και του 2015, με αποτέλεσμα να δεχθεί υψηλές πιέσεις το παγκόσμιο σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 84 % των προσφύγων παγκοσμίως και το 99 % των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων φιλοξενούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες ή περιοχές και ότι τους περισσότερους από αυτούς έχει υποδεχθεί η Αφρική, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της Τουρκίας, έχουν υποδεχθεί μόνο το 10 % όλων των προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της UNHCR όσον αφορά τις παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης για το 2018, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να επανεγκατασταθούν σχεδόν 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 46 000 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2000 κατά την αναζήτηση ασφάλειας και αξιοπρέπειας στο εξωτερικό, και μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι σημειώθηκαν τουλάχιστον 14 500 θάνατοι στην κεντρική Μεσόγειο από το 2014(17)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αποτελούσε ανέκαθεν περιοχή όχι μόνο προορισμού αλλά και προέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι και Ευρωπαίοι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό λόγω οικονομικών δυσχερειών, συγκρούσεων ή πολιτικών διώξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει πολυάριθμους Ευρωπαίους στη μετανάστευση, μεταξύ άλλων από χώρες του Νότου προς αναδυόμενες οικονομίες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά παιδιά-μετανάστες υποβάλλονται σε βία, κακοποίηση και εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γνωστό ότι σε πάνω από 100 χώρες τίθενται υπό κράτηση παιδιά για λόγους που συνδέονται με τη μετανάστευση(18)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα να είναι εκτός σχολείου τα παιδιά-πρόσφυγες είναι πέντε φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με άλλα παιδιά και ότι λιγότεροι από το ένα τέταρτο των εφήβων-προσφύγων εγγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι βρίσκονται συχνά εκτεθειμένοι σε διακρίσεις, στην εκμετάλλευση και σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 23 % των 24,9 εκατομμυρίων ανθρώπων που υποβάλλονται παγκοσμίως σε αναγκαστική εργασία είναι διεθνείς μετανάστες·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα έχει δείξει ότι οι μετανάστες συμβάλλουν θετικά στις χώρες όπου διαμένουν, καθώς και στις χώρες προέλευσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες συμβάλλουν στις χώρες όπου διαμένουν καταβάλλοντας φόρους και τροφοδοτώντας την οικονομία των χωρών αυτών με το 85 % περίπου των εσόδων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν εμβάσματα ύψους 596 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, από τα οποία 450 δισεκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν σε αναπτυσσόμενες χώρες, ποσό το οποίο είναι έως και τρεις φορές μεγαλύτερο από το σύνολο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας·

1.  στηρίζει ένθερμα τους στόχους της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και την αντίστοιχη διαδικασία για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου προγράμματος διακυβέρνησης, για την ενίσχυση του συντονισμού όσον αφορά τη διεθνή μετανάστευση, την κινητικότητα των ανθρώπων, τις μαζικές μετακινήσεις προσφύγων και τις παρατεταμένες προσφυγικές κρίσεις, καθώς και για την εφαρμογή ανθεκτικών λύσεων και προσεγγίσεων ούτως ώστε να γίνει σαφής η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών·

2.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συσπειρωθούν για να στηρίξουν μια ενιαία ενωσιακή θέση, καθώς και να υποστηρίξουν και να προωθήσουν ενεργά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το σημαντικό ζήτημα των Παγκόσμιων Συμφώνων των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες·

3.  είναι πεπεισμένο ότι σε έναν άκρως αλληλεξαρτώμενο κόσμο, οι προκλήσεις που συνδέονται με την κινητικότητα των ανθρώπων μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο από τη διεθνή κοινότητα συλλογικά· επικροτεί, ως εκ τούτου, την έναρξη των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση, καθώς και την έναρξη των επίσημων διαβουλεύσεων σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες με βάση τα προσχέδια, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο του 2018·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα την Ύπατη Εκπρόσωπό της για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την Επιτροπή, να χρησιμοποιήσει πλήρως τη διπλωματική της επιρροή και να κινητοποιήσει τις ενωσιακές αντιπροσωπείες όχι μόνο στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη, αλλά και σε άλλες σημαντικές χώρες, και ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων η αποτελεσματική συμμετοχή στη διαδικασία ως χωρών προέλευσης και διέλευσης, αλλά και προορισμού, είναι καίριας σημασίας και θα πρέπει η ΕΕ να τη διευκολύνει, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία της διαδικασίας·

5.  τονίζει ότι βασικές διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζουν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, περιλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, και δεσμεύουν τα κράτη να τηρούν τις συνθήκες αυτές, και μεταξύ άλλων τη θεμελιώδη αρχή της μη επαναπροώθησης· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και έχουν ανάγκη ειδική ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, μεταξύ άλλων επειδή υπέστησαν σωματική, βασιζόμενη σε προκαταλήψεις, σεξουαλική ή έμφυλη βία ή βασανιστήρια· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στο Παγκόσμιο Σύμφωνο· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι τα άτομα αυτά καθίστανται ευάλωτα εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και υποδοχής ή προορισμού, όχι μόνο λόγω της ταυτότητάς τους, αλλά και λόγω των επιλογών πολιτικής, της ανισότητας και της διαρθρωτικής και κοινωνιακής δυναμικής·

6.  υπενθυμίζει ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), που περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο του 2030, αναγνωρίζουν ότι οι πολιτικές για μια προγραμματισμένη και ορθά διαχειριζόμενη μετανάστευση μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη βιώσιμης μεγέθυνσης και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ κρατών· ζητεί να δοθεί προσοχή στις πτυχές των ΣΒΑ που αφορούν τη μετανάστευση και στα Παγκόσμια Σύμφωνα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για την επίτευξη των ΣΒΑ που αφορούν τα παιδιά, με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της 6ης Μαρτίου 2017 για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού·

7.  καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να δεσμευτούν μεμονωμένα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών ως κεντρικό στοιχείο του Παγκόσμιου Συμφώνου, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 5· υπενθυμίζει, επίσης, ότι η μετανάστευση μπορεί να επιταχύνει την ενδυνάμωση και την ισότητα των γυναικών, δεδομένου ότι το 48% των μεταναστών είναι γυναίκες και ότι τα δύο τρίτα εξ αυτών εργάζονται·

8.  καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να δεσμευτούν μεμονωμένα για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών-μεταναστών· τονίζει ότι όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους ως μεταναστών ή προσφύγων, είναι πρωτίστως παιδιά, τα οποία δικαιούνται να απολαύουν όλων των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, και ότι πρωταρχικό μέλημα όλων των αποφάσεων και δράσεων που τα αφορούν θα πρέπει να είναι το υπέρτερο συμφέρον τους· θεωρεί ότι τα Παγκόσμια Σύμφωνα προσφέρουν μια ευκαιρία να ενισχυθούν τα σημεία αναφοράς για την προστασία των παιδιών που πλήττονται από τη μετανάστευση και την εκτόπιση πληθυσμών· επικροτεί τη συμπερίληψη σαφών δεσμεύσεων στο προσχέδιο όσον αφορά συγκεκριμένα, επείγοντα ζητήματα, όπως η έκκληση να δοθεί τέλος στην κράτηση παιδιών, η βελτίωση των δράσεων όσον αφορά τους αγνοούμενους μετανάστες, η ένθερμη στήριξη της επανένωσης οικογενειών και άλλων νόμιμων διόδων, η πρόληψη της ανιθαγένειας των παιδιών και η συμπερίληψη των παιδιών-προσφύγων και των παιδιών-αιτούντων άσυλο στα εθνικά συστήματα προστασίας, εκπαίδευσης και περίθαλψης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν ένθερμα τις προτάσεις αυτές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν στο τελικό κείμενο που προγραμματίζεται να εγκριθεί τον Δεκέμβριο·

9.  τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί να δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση των διαφόρων κινητήριων δυνάμεων της παράτυπης μετανάστευσης και της εκτόπισης πληθυσμών (συγκρούσεις, διώξεις, εθνοκαθάρσεις, γενικευμένη βία ή άλλοι παράγοντες, όπως η ακραία φτώχεια, η κλιματική αλλαγή ή οι φυσικές καταστροφές)·

10.  αποδοκιμάζει το συνεχιζόμενο και ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο της ανιθαγένειας, το οποίο εγείρει σοβαρότατες προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν την επαρκή αντιμετώπιση του προβλήματος κατά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με τα Παγκόσμια Σύμφωνα·

11.  υπογραμμίζει ότι οι διαβουλεύσεις και οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς και ότι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι θεσμοί και η κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων οργανώσεων μεταναστών, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, παρά τον διακυβερνητικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων· τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί ο ρόλος των κοινοβουλίων κατά την τελική φάση της διαδικασίας για την έγκριση των Συμφώνων και επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της θέσης της ΕΕ·

12.  θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μηχανισμός συντονισμού, για να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των δύο Συμφώνων και η συνοχή όσον αφορά οριζόντια ζητήματα·

13.  τονίζει τη σημασία της συλλογής και παρακολούθησης χωριστών δεδομένων για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τα οποία να συνοδεύονται από δείκτες που αφορούν συγκεκριμένα τους μετανάστες και είναι ζωτικής σημασίας για τη χάραξη πολιτικής, με βάση ρεαλιστικά δεδομένα και όχι μύθους ή εσφαλμένες αντιλήψεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τα πρότυπα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, καθώς και τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων, και προστατεύοντας τα υποκείμενα των δεδομένων από την έκθεσή τους σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διάσταση παρακολούθησης της υλοποίησης των δύο Παγκόσμιων Συμφώνων στο εγγύς μέλλον, ιδίως εξαιτίας του μη δεσμευτικού τους χαρακτήρα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή προσεγγίσεων κατά το δοκούν από τα διάφορα εμπλεκόμενα κράτη· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να πραγματοποιείται στενή παρακολούθηση, με τη θέσπιση σημείων αναφοράς και δεικτών, κατά περίπτωση· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η διάθεση των απαιτούμενων πόρων στη δομή των Ηνωμένων Εθνών και στις συναφείς υπηρεσίες για κάθε εργασία που τους αναθέτουν τα κράτη με στόχο την υλοποίηση και παρακολούθηση των Συμφώνων·

15.  αναγνωρίζει ότι η διαχείριση της μετανάστευσης απαιτεί μείζονες επενδύσεις, επαρκείς πόρους και ευέλικτους και διαφανείς μηχανισμούς και ότι θα είναι απαραίτητη η θέσπιση καλοσχεδιασμένων, ευέλικτων και εξορθολογισμένων μηχανισμών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης κατά τα επόμενα έτη· ζητεί να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα στην υλοποίηση των Παγκόσμιων Συμφώνων· ζητεί να περιλαμβάνεται χρηματοδοτική συνοχή στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και να επανεξεταστεί η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική στήριξη για τις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου και τις δράσεις που απορρέουν από τα Παγκόσμια Σύμφωνα· θεωρεί ότι οι προϋπολογισμοί για την ανάπτυξη θα πρέπει να συνεχίσουν να εστιάζουν στη βιώσιμη εξάλειψη της φτώχειας·

Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες

16.  επικροτεί το σχέδιο Συμφώνου για τους πρόσφυγες και την προσέγγισή του που εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα και στους ανθρώπους· συγχαίρει την UNHCR για το έργο της και τη δέσμευσή της να υλοποιεί την εντολή της με όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο τρόπο· καλεί όλες τις χώρες να αναλάβουν δεσμεύσεις για έναν δικαιότερο επιμερισμό των ευθυνών υποδοχής και στήριξης των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο και προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναγνωρίσουν και να τηρήσουν το μερίδιο ευθύνης τους· ζητεί να εγκριθεί μηχανισμός παγκόσμιου επιμερισμού ευθυνών, ο οποίος θα στηρίζει μια προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του προτεινόμενου Συμφώνου·

17.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η παροχή άρτιας και συνεχούς συνδρομής στις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν υποδεχθεί υψηλούς αριθμούς προσφύγων και να διασφαλιστεί η προσφορά βιώσιμων λύσεων στους πρόσφυγες, μεταξύ άλλων ούτως ώστε να καταστούν αυτάρκεις και να ενταχθούν στις κοινότητες όπου διαμένουν· υπενθυμίζει ότι το Σύμφωνο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής πολιτικής και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας όσον αφορά την προστασία των προσφύγων και την εξεύρεση λύσεων για αυτούς, και ότι έτσι θα συγκροτηθεί μια ολοκληρωμένη απάντηση και θα διευκολυνθεί η επαφή μεταξύ όλων των παραγόντων·

18.  τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι πρόσφυγες ως ενεργά ενδιαφερόμενα μέρη στη διαμόρφωση του Συμφώνου και άλλων διεθνών απαντήσεων στις προσφυγικές κρίσεις·

19.  ζητεί να μην ποινικοποιείται η ανθρωπιστική συνδρομή· ζητεί να ενισχυθούν οι δυνατότητες ανεύρεσης και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν, να αναπτυχθούν αυξημένες δυνατότητες από όλα τα κράτη και να αναγνωριστεί η στήριξη που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς και ΜΚΟ στην εκτέλεση θαλάσσιων και χερσαίων επιχειρήσεων διάσωσης·

20.  ζητεί να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν κατά τρόπο άρτιο οι λύσεις επανεγκατάστασης που προτείνονται στο υπό διαπραγμάτευση Σύμφωνο ως βασικό στοιχείο για τον δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών μέσω συγκεκριμένων και συντονισμένων δεσμεύσεων που θα προσδιορίσουν ή θα διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής, το μέγεθος και την ποιότητα των προγραμμάτων επανεγκατάστασης, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες επανεγκατάστασης που έχει εντοπίσει η UNHCR· καλεί ιδιαίτερα τα κράτη μέλη της ΕΕ να κάνουν το καθήκον τους και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους στο ζήτημα αυτό·

21.  ζητεί να γίνεται πλήρως σεβαστό το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση και εμμένει στην ανάπτυξη ασφαλών και νόμιμων οδών για τους πρόσφυγες, πέραν της επανεγκατάστασης, περιλαμβανομένων ανθρωπιστικών διαδρόμων, ανθρωπιστικών διεθνών θεωρήσεων, περιφερειακών προγραμμάτων επανεγκατάστασης, και άλλων συμπληρωματικών νομικών οδών (όπως η ιδιωτική χορηγία, οι εκπαιδευτικές θεωρήσεις, τα προγράμματα υποτροφιών για πρόσφυγες και οι ευέλικτες ρυθμίσεις χορήγησης θεώρησης), ούτως ώστε να μπορούν οι πρόσφυγες να μεταβούν σε προορισμούς με κατάλληλες και αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής·

22.  καλεί όλες τις χώρες να υπογράψουν, να κυρώσουν και να τηρούν τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και το Πρωτόκολλο του 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων (Σύμβαση της Γενεύης)·

23.  τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή, ούτως ώστε να αναπτυχθεί πλήρως μια ανανεωμένη και οριζόντια διάσταση του φύλου για να δοθεί μια συλλογική διεθνής απάντηση στο προσφυγικό, η οποία να αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες προστασίας των γυναικών, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, και η οποία να βελτιώνει τις ικανότητες και δεξιότητες των γυναικών όσον αφορά την ανασυγκρότηση και ανθεκτικότητα των κοινωνιών, προκειμένου να εξαλειφθεί η εικόνα των γυναικών αποκλειστικά ως θυμάτων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να συμμετέχουν πλήρως οι γυναίκες, από την παιδική ηλικία, να έχουν πρόσβαση τα κορίτσια στην εκπαίδευση, ακόμη και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης και σε περιοχές συγκρούσεων, να ακούγεται η φωνή τους και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους και η πραγματικότητά τους μέσω της συμμετοχής τους στη χάραξη πολιτικών και στην κατάρτιση λύσεων για την προσφυγική κρίση, ούτως ώστε οι πολιτικές αυτές να είναι πιο βιώσιμες, ευέλικτες και αποτελεσματικές·

Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση

24.  επιμένει ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να εστιάζει στους ανθρώπους και να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι θα πρέπει να προβλέπει μακροπρόθεσμα, βιώσιμα και ολοκληρωμένα μέτρα προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών, με βάση την αρχή της εταιρικής σχέσης και την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού·

25.  θεωρεί ότι το Σύμφωνο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να συνδεθούν η ανάπτυξη και η μετανάστευση στο πλαίσιο του θεματολογίου παγκόσμιας πολιτικής· πιστεύει ακράδαντα ότι οι ΣΒΑ παρέχουν ένα ολιστικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καλύτερη διασύνδεση μετανάστευσης και ανάπτυξης·

26.  υπενθυμίζει ότι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Αξιοποίηση της μετανάστευσης προς όφελος όλων» υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι, παρά τις πραγματικές προκλήσεις, η μετανάστευση είναι οικονομικά και κοινωνικά ωφέλιμη τόσο για τους μετανάστες όσο και για τις κοινότητες υποδοχής και μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την οικονομική μεγέθυνση και την καινοτομία· υποστηρίζει ένθερμα τη διάδοση μιας θετικής αφήγησης σχετικά με τη μετανάστευση και ζητεί να πραγματοποιηθούν ενωσιακές και διεθνείς εκστρατείες πληροφόρησης που να δίνουν έμφαση στα αποδεικτικά στοιχεία και να θέτουν στο στόχαστρο τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές τάσεις που απαντούν στις κοινωνίες μας·

27.  καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να ελαχιστοποιήσουν το κόστος αποστολής εμβασμάτων και να θέσουν επί τάπητος το ζήτημα αυτό κατά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το Σύμφωνο·

28.  τονίζει ότι η μετανάστευση έχει αναγνωριστεί ως προορατική στρατηγική προσαρμογής, ως πρόγραμμα εξασφάλισης των προς το ζην και καταπολέμησης της φτώχειας και ως παράγοντας που συμβάλλει στη χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη·

29.  πιστεύει ακράδαντα ότι έχει έρθει η ώρα να αξιοποιηθούν όλα μαζί τα στοιχεία της δομής των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), με στόχο τη στήριξη των διεθνών προσπαθειών για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την εδραίωση της συνεργασίας· ως εκ τούτου, εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να δώσει τέλος στη συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις για ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση· καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και να καταδικάζει άλλες χώρες που αποσύρονται από τις διαπραγματεύσεις ή βρίσκουν τρόπους να αποδυναμώνουν το περιεχόμενο του τελικού Συμφώνου· καλεί την ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της ως παγκόσμιος παράγοντας και να επιδιώξει να εξασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων· επιμένει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν ενότητα και να στηρίξουν ομόφωνα τη θέσπιση διεθνούς προγράμματος για τη διαχείριση της μετανάστευσης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα·

30.  θεωρεί ότι η δημιουργία περισσότερων νομικών οδών για τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων με βάση ρεαλιστικές αναλύσεις των αναγκών της αγοράς εργασίας, θα μπορούσε να αποτρέψει την παράτυπη μετανάστευση και να οδηγήσει σε λιγότερους θανάτους, να μειώσει την κακοποίηση των παράτυπων μεταναστών από διακινητές και την εκμετάλλευση των παράτυπων μεταναστών από αδίστακτους εργοδότες·

31.  καλεί όλες τις χώρες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκμετάλλευση των μεταναστών στην επικράτειά τους, μεταξύ άλλων από τους εργοδότες· καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να υπογράψουν, να κυρώσουν και να τηρούν τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση με το ψήφισμα 45/158 της 18ης Δεκεμβρίου 1990· τονίζει ότι το Σύμφωνο θα πρέπει να συμμορφώνεται και να ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα εργασίας, και ιδιαίτερα με τις θεμελιώδεις αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την εργασία και τις σχετικές Συμβάσεις της ΔΟΕ και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προστασία των διακινούμενων εργαζομένων και των οικογενειών τους·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία να εξασφαλιστεί επαρκής στήριξη για την οικειοθελή επιστροφή και για την επανένταξη ατόμων που επιστρέφουν στην πατρίδα τους· τονίζει ότι τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέφονται μόνο όταν αυτό είναι προς το υπέρτερο συμφέρον τους, και επίσης κατά τρόπο ασφαλή, υποβοηθούμενο και οικειοθελή, με βάση τις ενημερωτικές εκθέσεις ανά χώρα προέλευσης σχετικά με τα παιδιά και με την παροχή μακροπρόθεσμης στήριξης για την επανένταξή τους·

33.  καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατάρτισης λεπτομερών εθνικών ή υποεθνικών προγραμμάτων δράσης, τα οποία να προωθούν μια προσέγγιση που αφορά το σύνολο της διοίκησης, για την εφαρμογή των συστάσεων του Συμφώνου, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι διάφορες διαστάσεις της μετανάστευσης, και μεταξύ άλλων η ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ασφάλεια, οι κοινωνικές πτυχές, η ηλικία και το φύλο, και να εκτιμούν τις επιπτώσεις των πολιτικών στην υγεία, την εκπαίδευση, την προστασία του παιδιού, τη στέγαση, την κοινωνική ένταξη, τη δικαιοσύνη, την απασχόληση και την κοινωνική προστασία·

34.  επαναλαμβάνει την έκκληση της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης να δίνεται συνέχεια και να επανεξετάζονται συστηματικά οι δεσμεύσεις των κρατών μελών σχετικά με τη μετανάστευση· εκφράζει την προθυμία του να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή σε επίπεδο ΕΕ και στηρίζει την συμμετοχή των μεταναστών και άλλων παραγόντων·

35.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να τηρούν πλήρως ενήμερο το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έγκριση των Παγκόσμιων Συμφώνων·

o
o   o

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, και στα Ηνωμένα Έθνη.

(1) http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_RES_71_1_E.pdf
(2) https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_RES_71_280.pdf
(3) A/HRC/35/25 https://daccess-ods.un.org/TMP/8451200.72364807.html
(4) http://www.unhcr.org/58e625aa7.pdf
(5) https://refugeesmigrants.un.org/SGReport
(6) http://www.unhcr.org/Zero-Draft.pdf
(7) https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180205_gcm_zero_draft_final.pdf
(8) https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/2018mar05_zerodraft.pdf
(9) Ψήφισμα 70/1 των Ηνωμένων Εθνών http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(10) http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r158.htm
(11) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 109.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0404.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0242.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0124.
(15) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 9.
(16) Ηνωμένα Έθνη, Υπηρεσία Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τμήμα Πληθυσμού (2017). Εξέταση των τάσεων της διεθνούς μετανάστευσης: αναθεώρηση του 2017 (βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017).
(17) https://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures
(18) Έκθεση της UNICEF, Ξεριζωμένα: η εντεινόμενη κρίση των παιδιών-προσφύγων και των παιδιών-μεταναστών, Σεπτέμβριος του 2016, σ. 39, https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Uprooted.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου