Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/2136(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0137/2018

Testi mressqa :

A8-0137/2018

Dibattiti :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Votazzjonijiet :

PV 18/04/2018 - 12.16
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0121

Testi adottati
PDF 447kWORD 135k
L-Erbgħa, 18 ta' April 2018 - Strasburgu
Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
P8_TA(2018)0121A8-0137/2018
Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Riżoluzzjoni

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2018 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni(2017/2136(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016(1)

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2017)0379),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Kummissjoni tal-2016 dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni tal-Baġit tal-UE (COM(2017)0351),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2016 (COM(2017)0497) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2017)0306),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3), u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2016, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05940/2018 – C8-0042/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati kkonċernati l-oħra (A8-0137/2018),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ April 2018 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016(6);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mar-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 48, 24.2.2016.
(2) ĠU C 323, 28.9.2017, p. 1.
(3) ĠU C 322, 28.9.2017, p. 1.
(4) ĠU C 322, 28.9.2017, p. 10.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2018)0122.


2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2018 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2016 (2017/2136(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2016(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2017)0379),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2016 (COM(2017)0497) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2017)0306),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2016, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/776/UE tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi "L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura" u li tħassar id-Deċiżjoni 2009/336/KE(9),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati kkonċernati l-oħra (A8-0137/2018),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2016;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ April 2018 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016(10);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 48, 24.2.2016.
(2) ĠU C 323, 28.9.2017, p. 1.
(3) ĠU C 384, 14.11.2017, p. 2.
(4) ĠU C 417, 6.12.2017, p. 63.
(5) ĠU C 322, 28.9.2017, p. 10.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(8) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(9) ĠU L 343, 19.12.2013, p. 46.
(10) Testi adottati, P8_TA(2018)0122.


3. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2018 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2016 (2017/2136(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2016(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2017)0379),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2016 (COM(2017)0497) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2017)0306),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2016, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/771/UE tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2004/20/KE u 2007/372/KE(9),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati kkonċernati l-oħra (A8-0137/2018),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2016;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ April 2018 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016(10);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 48, 24.2.2016.
(2) ĠU C 323, 28.9.2017, p. 1.
(3) ĠU C 384, 14.11.2017, p. 11.
(4) ĠU C 417, 6.12.2017, p. 74.
(5) ĠU C 322, 28.9.2017, p. 10.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(8) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(9) ĠU L 341, 18.12.2013, p. 73.
(10) Testi adottati, P8_TA(2018)0122.


4. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2018 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2016 (2017/2136(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2016(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2017)0379),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2016 (COM(2017)0497) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2017)0306),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2016, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/770/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2004/858/KE(9),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/927/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2013/770/UE sabiex "L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel" tiġi ttrasformata f'"L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel"(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati kkonċernati l-oħra (A8-0137/2018),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttriċi tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2016;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ April 2018 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016(11);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttriċi tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 48, 24.2.2016.
(2) ĠU C 323, 28.9.2017, p. 1.
(3) ĠU C 384, 14.11.2017, p. 2.
(4) ĠU C 417, 6.12.2017, p. 52.
(5) ĠU C 322, 28.9.2017, p. 10.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(8) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(9) ĠU L 341, 18.12.2013, p. 69.
(10) ĠU L 363, 18.12.2014, p. 183.
(11) Testi adottati, P8_TA(2018)0122.


5. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2018 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2016 (2017/2136(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2016(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2017)0379),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2016 (COM(2017)0497) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2017)0306),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2016, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/779/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/37/KE(9),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati kkonċernati l-oħra (A8-0137/2018),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2016;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ April 2018 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016(10);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 48, 24.2.2016.
(2) ĠU C 323, 28.9.2017, p. 1.
(3) ĠU C 384, 14.11.2017, p. 9.
(4) ĠU C 417, 6.12.2017, p. 171.
(5) ĠU C 322, 28.9.2017, p. 10.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(8) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(9) ĠU L 346, 20.12.2013, p. 58.
(10) Testi adottati, P8_TA(2018)0122.


6. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2018 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2016 (2017/2136(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2016(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2017)0379),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2016 (COM(2017)0497) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2017)0306),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2016, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni  2013/778/UE tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/46/KE(9),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati kkonċernati l-oħra (A8-0137/2018),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2016;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ April 2018 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016(10);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 48, 24.2.2016.
(2) ĠU C 323, 28.9.2017, p. 1.
(3) ĠU C 384, 14.11.2017, p. 12.
(4) ĠU C 417, 6.12.2017, p. 252.
(5) ĠU C 322, 28.9.2017, p. 10.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(8) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(9) ĠU L 346, 20.12.2013, p. 54.
(10) Testi adottati, P8_TA(2018)0122.


7. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2018 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2016 (2017/2136(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2016(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2017)0379),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2016 (COM(2017)0497) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2017)0306),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2016, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 66 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/801/UE tal-Kummissjoni tat-23 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/60/KE kif emendata bid-Deċiżjoni 2008/593/KE(9),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati kkonċernati l-oħra (A8-0137/2018),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, fuq ir-responsabbiltà tagħha stess, f'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2016;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ April 2018 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016(10);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III - Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 48, 24.2.2016.
(2) ĠU C 323, 28.9.2017, p. 1.
(3) ĠU C 384, 14.11.2017, p. 11.
(4) ĠU C 417, 6.12.2017, p. 247.
(5) ĠU C 322, 28.9.2017, p. 10.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(8) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(9) ĠU L 352, 24.12.2013, p. 65.
(10) Testi adottati, P8_TA(2018)0122.


8. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2018 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III - Il-Kummissjoni (2017/2136(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2017)0379),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Kummissjoni tal-2016 dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni tal-Baġit tal-UE (COM(2017)0351),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2016 (COM(2017)0497) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2017)0306),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3), u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2016, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05940/2018 – C8-0042/2018),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(6), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(2) u (3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati kkonċernati l-oħra (A8-0137/2018),

1.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ April 2018 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016(7);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 48, 24.2.2016.
(2) ĠU C 323, 28.9.2017, p. 1.
(3) ĠU C 322, 28.9.2017, p. 1.
(4) ĠU C 322, 28.9.2017, p. 10.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(7) Testi adottati, P8_TA(2018)0122.


9. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2018 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (2017/2136(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġits tal-aġenziji eżekuttivi għas-sena finanzjarja 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-kumitati kkonċernati l-oħra (A8-0137/2018),

A.  billi l-infiq tal-UE huwa strument sinifikanti għall-ilħuq tal-objettivi ta' politika, u bħala medja jirrappreżenta 1,9 % tan-nefqa tal-amministrazzjoni pubblika tal-Istati Membri;

B.  billi, meta jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni, il-Parlament jivverifika jekk il-fondi jkunux intużaw b'mod korrett jew le, u jekk l-objettivi ta' politiki jkunux intlaħqu jew le;

C.  billi, fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza, l-awtorità ta' kwittanza tisħaq fuq l-importanza partikolari li tissaħħaħ ulterjorment il-leġittimità demokratika tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni permezz ta' titjib fit-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont, u permezz tal-implimentazzjoni tal-kunċett ta' bbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni u governanza tajba tar-riżorsi umani;

D.  billi l-prinċipji baġitarji Ewropej, tal-eżattezza baġitarja, tal-annwalità, tal-ekwilibriju, tal-universalità, tal-ispeċifikazzjoni, tal-ġestjoni finanzjarja tajba u tat-trasparenza jridu jiġu rispettati fl-istabbiliment u fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni;

E.  billi n-nefqa taħt il-baġit tal-Unjoni għandha l-għan li ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-għajxien u l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħha u għaldaqstant jeħtieġ li jiġu eliminati l-lakuni fil-politiki soċjali tagħha;

F.  billi l-baġit tal-Unjoni għandu jqis l-implimentazzjoni ta' pilastru soċjali;

G.  billi l-politika ta' koeżjoni hija sors ta' investiment pubbliku intiż biex iġib valur miżjud ċar u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni;

Il-prijoritajiet politiċi

1.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jallinjaw l-objettivi tal-politika u ċ-ċikli finanzjarji tal-Unjoni, il-leġiżlatura tal-Parlament u l-mandat tal-Kummissjoni;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament b'evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-perjodu ta' finanzjament attwali u evalwazzjoni ta' dawn l-aħħar perjodi finanzjarji, tidentifika l-programmi li ma wrew ebda valur miżjud ċar u mbagħad twettaq valutazzjoni tal-infiq;

3.  Ifakkar li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra, fil-proposti tagħha għal Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) ġdid, li ċerti oqsma ta' politika, bħalma huma l-koeżjoni jew ir-riċerka, ħafna drabi jiddependu fuq programmazzjoni aktar fit-tul u jeħtieġu aktar żmien biex jilħqu l-objettivi politiċi minn oqsma ta' politika oħrajn; iqis li, madankollu, f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza għandha tingħata flessibilità xierqa;

4.  Jinsisti li l-baġit tal-Unjoni, bħala konsegwenza tal-inizjattiva "baġit iffukat fuq ir-riżultati", jiġi ppreżentat skont l-objettivi politiċi tal-Unjoni għall-QFP; ifakkar, anki fid-dawl tal-QFP ta' wara l-2020, li l-baġit tal-Unjoni għandu jkun baġit ta' valur miżjud Ewropew reali, intiż għall-objettivi komuni tal-Unjoni li jippromwovu l-iżvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli tal-Unjoni kollha, li l-Istati Membri ma jistgħux jiksbu waħedhom, u għaldaqstant m'għandux jitqies sempliċement bħala benefiċċju jew bilanċ nett ta' Stati Membri individwali;

5.  Jesprimi l-bżonn li jiġi stabbilit korp indipendenti ta' żvelar, konsulenza u riferiment bil-għan li jgħin lill-informaturi jużaw il-mezzi adatti biex jiżvelaw l-informazzjoni tagħhom dwar irregolaritajiet possibbli, filwaqt li jħares il-kunfidenzjalità tagħhom u jagħtihom l-appoġġ u l-konsulenza meħtieġa;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni timpenja ruħha favur rieżami fundamentali tal-iskemi favur il-bdiewa żgħażagħ u t-titjib ekoloġiku għall-QFP li jmiss fid-dawl tas-sejbiet tal-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti");

7.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fir-rapporti dwar il-prestazzjoni tagħha tinkludi valutazzjonijiet dwar il-kwalità tad-data użata u dikjarazzjoni dwar il-kwalità tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament u lill-Qorti b'aktar rappurtar ibbilanċjat, billi tinkludi fir-rapporti dwar il-prestazzjoni tagħha informazzjoni aktar trasparenti dwar l-isfidi, in-nuqqasijiet u l-fallimenti;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni tħaffef it-twettiq tal-programmi tal-politika ta' koeżjoni u l-pagamenti relatati bil-ħsieb li t-tul tal-perjodu ta' implimentazzjoni jitnaqqas, inizjalment, għas-sena n+2;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tilħaq il-mira ta' nfiq oriġinali ta' 20 % f'dak li jikkonċerna l-integrazzjoni tal-azzjoni klimatika fid-diversi programmi ta' nfiq tal-Unjoni;

11.  Jinsisti li l-Kummissjoni fl-aħħar tagħti istruzzjonijiet lid-direttorati ġenerali kollha tagħha biex jippubblikaw il-proposti tagħhom għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż fir-rapporti annwali tal-attività rispettivi tagħhom, kif mitlub mill-Parlament;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb it-trasparenza tal-finanzjament tal-politika dwar il-migrazzjoni kif rakkomandat mill-Qorti fir-rapport annwali tagħha għas-sena 2016 u tissorvelja b'mod attiv il-proċeduri tal-akkwist pubbliku meta dawn jitwettqu f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza;

13.  Jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex ittejjeb it-trasparenza tal-politiki dwar ir-riċerka u l-iżvilupp rurali bil-għan li jiġu identifikati u kkoreġġuti l-kawżi ta' rati ta' żball partikolarment għoljin u persistenti, kif indikat fir-rapporti annwali tal-Qorti;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb it-trasparenza għall-fondi fiduċjarji u għar-rapporti dwar il-ġestjoni tal-assistenza esterna, billi tipprovdi regolarment id-data kollha għad-dispożizzjoni tagħha;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tinnegozja tnaqqis fit-tariffi mitluba mill-Bank Ewropew tal-Investiment għall-ħolqien u l-amministrazzjoni ta' strumenti finanzjarji, u tippreżenta tagħrif dwar il-benefiċjarji u r-riżultati miksuba permezz ta' dawn l-istrumenti b'mod regolari;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni tħaffef it-tħejjija tal-kontijiet tal-Unjoni, sabiex tiżgura li tinkiseb informazzjoni affidabbli u b'mod aktar f'waqtu mill-Istati Membri dwar l-infiq taħt ġestjoni kondiviża, u tippreżenta l-fehma tal-amministrazzjoni dwar l-infiq tal-Unjoni qabel u flimkien mal-kontijiet, bil-għan li tiġi adottata deċiżjoni dwar il-kwittanza fis-sena n+1, filwaqt li jiġu żgurati data ta' kwalità għolja u ġestjoni finanzjarja tajba;

Id-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni tal-Qorti

17.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti tagħti opinjoni favorevoli dwar l-affidabilità tal-kontijiet għall-2016, kif għamlet mill-2007 'l hawn, u li l-Qorti kkonkludiet li d-dħul kien ħieles minn kwalunkwe żball materjali fl-2016; jinnota b'sodisfazzjon li l-impenji li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2016 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

18.  Jilqa' t-tendenza pożittiva tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli maħruġa mill-Qorti meta mqabbla mat-tendenza li kien hemm dawn l-aħħar snin minħabba li l-pagamenti fl-2016 huma milquta minn rata tal-iżball l-aktar probabbli ta' 3,1 %; ifakkar li r-rata tal-iżball l-aktar probabbli għall-pagamenti kienet stmata għal 3,8 % fl-2015, 4,4 % fl-2014, 4,7 % fl-2013, 4,8 % fl-2012, 3,9 % fl-2011, 3,7 % fl-2010, 3,3 % fl-2009; 5,2 % fl-2008 u 6,9 % fl-2007; iqis li huwa importanti li fil-valutazzjoni tal-effiċjenza tal-finanzjament tal-Unjoni titqies ir-rata' tal-iżball residwu tal-Kummissjoni peress li r-rata ta' żball stamata tal-Qorti mhijiex finali;

19.  Jisħaq fuq il-punt li, minħabba l-metodoloġija differenti mitluba għall-kalkolu tiegħu, il-livell ta' żball stmat għall-koeżjoni ma jinkludix kwantifikazzjoni tal-iżborżamenti li saru fl-2016 favur l-istrumenti finanzjarji li jammontaw għal EUR 2,5 biljun, u li l-Qorti tqis li kienu barra mill-perjodu ta' eliġibilità ddefinit fl-Artikolu 56(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006(1); jinnota li kieku l-Qorti kellha tikkwantifikat din l-irregolarità, ir-rata tal-iżball l-aktar probabbli kienet tkun ħafna ogħla; jiddeplora d-deċiżjoni unilaterali tal-Kummissjoni li taċċetta n-nefqiet sal-31 ta' Marzu 2017; jirrimarka li l-Kummissjoni kien imissha ppreparat il-proposta leġiżlattiva meħtieġa biex ittemm din l-irregolarità;

20.  Jiddispjaċih li l-użu dejjem akbar ta' strumenti finanzjarji biex jitnaqqas il-valur tal-baġit tal-Unjoni jinvolvi riskji ogħla kemm għall-obbligu ta' rendikont kif ukoll għall-koordinament tal-politiki u l-operazzjonijiet tal-Unjoni;

21.  Jinnota li m'hemmx biżżejjed informazzjoni disponibbli biex issir evalwazzjoni xierqa tal-istrumenti finanzjarji, b'mod partikolari fir-rigward tal-impatt soċjali u ambjentali tagħhom; jenfasizza li l-istrumenti finanzjarji jistgħu jissupplementaw l-għotjiet iżda mhux suppost jissostiwixxuhom;

22.  Jinnota b'sodisfazzjon li, għall-ewwel darba fi 23 sena, il-Qorti ħarġet opinjoni kwalifikata (pjuttost milli opinjoni negattiva) dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet, u dan ifisser li fil-fehma tal-Qorti sar titjib importanti fil-ġestjoni tal-finanzi tal-Unjoni, kif ukoll li l-iżbalji materjali kienu limitati prinċipalment għan-nefqa bbażata fuq ir-rimborżi, li tirrappreżenta madwar nofs il-pagamenti awditjati;

23.  Jiddispjaċih li, għat-23 sena konsekuttiva, il-pagamenti huma materjalment milquta minn żbalji minħabba l-fatt li s-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll huma biss parzjalment effikaċi biex jiżguraw li ssir ġestjoni finanzjarja tajba u li l-pagamenti jsiru fil-ħin;

24.  Jinnota bi tħassib li, kieku l-miżuri korrettivi meħuda mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni ma ġewx applikati għall-pagamenti awditjati mill-Qorti, il-livell kumplessiv ta' żball stmat kien ikun ta' 4,3% minflok ta' 3,1% (jiġifieri l-istess livell tal-2015); ara r-Rapport Annwali tal-Qorti 2016, paragrafu 1.34);

25.  Jinnota li t-tip tal-ġestjoni jkollu impatt limitat fuq il-livell ta' żball, peress li l-Qorti sabet li l-livell ta' żball stmat għan-nefqa taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri huwa l-istess bħal dak għal forom oħra ta' nefqa operattiva ġestita direttament mill-Kummissjoni, jiġifieri 3,3 %;

26.  Jindika li l-Qorti sabet l-ogħla livelli ta' żball stmat fl-infiq għall-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd (4,9 %), għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali (4,8 %) u għall-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi (4,1 %), filwaqt li n-nefqa amministrattiva kellha l-iktar livell baxx ta' żball stmat (0,2 %);

27.  Jinnota li, skont il-konklużjonijiet tal-Qorti, il-profili tar-riskju differenti tal-iskemi ta' rimborż u l-iskemi ta' intitolamenti kellhom influwenza kbira fuq il-livelli ta' żball fl-oqsma ta' nfiq differenti; fl-oqsma fejn l-Unjoni tagħti rimborż tal-ispejjeż eliġibbli abbażi tad-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż li jagħmlu l-benefiċjarji, il-livell ta' żball huwa ta' 4,8% (5,2 % fl-2015), waqt li fl-oqsma fejn il-pagamenti jsiru meta jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet minflok ma jingħata rimborż tal-ispejjeż, ir-rata ta' żball hija ta' 1,3 % (1,9 % fl-2015);

Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR)(2): il-kisbiet tal-ġestjoni

28.  Josserva li lil hinn mid-dehra tal-konklużjonijiet konverġenti li saru mill-Kummissjoni u mill-Qorti, id-dikjarazzjoni magħmula mill-Qorti fir-rapport annwali tagħha u l-analiżi mressqa mill-Kummissjoni fir-Rapport Annwali tagħha dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni għall-2016 huma parzjalment diverġenti;

29.  Jinnota, b'mod partikolari, li fir-Rapport Annwali tagħha dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni għall-2016 il-Kummissjoni osservat li r-riżervi maħruġa mid-diretturi ġenerali fir-Rapporti Annwali tal-Attività tagħhom żdiedu u jammontaw għal EUR 35,3 biljun, ammont li jikkorrispondi għal 26 % tal-pagamenti (fl-2015 dan l-ammont kien ta' EUR 29,8 biljun u 21 % tal-pagamenti);

30.  Jirrimarka li skont il-Kummissjoni, l-impatt finanzjarju reali f'termini ta' ammont f'riskju fil-ħin tar-rappurtar żdied ukoll fl-2016 għal EUR 1,6 biljun (fl-2015 kien ta' EUR 1,3 biljun);

31.  Josserva li l-Kummissjoni, fir-Rapport Annwali tagħha dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni għall-2016, tinnota deterjorament tal-indikaturi f'dak li jikkonċerna r-riżervi tar-Rapporti Annwali tal-Attività u dan tispjegah permezz tad-diffikultajiet fl-introduzzjoni ta' skemi ġodda u aktar stretti, b'mod partikolari l-ekoloġizzazzjoni(3), filwaqt li l-Qorti tosserva titjib ċar proprju f'dan il-qasam ta' politika;

32.  Jinnota b'mod partikolari li l-Qorti tiddikjara li l-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (l-FAEG) b'rata ta' żball ta' 1,7 %, huwa eżenti minn żbalji materjali", li huwa titjib kbir apparagun taċ-ċifri tal-2015, meta kienet 2,2 %, u tevalwa li l-livell ta' żball għan-nefqa bbażata fuq id-drittijiet huwa ta' 1,3 %, filwaqt li tosserva li l-akbar parti tal-ewwel pilastru tal-PAK hija inkluża f'dan it-tip ta' nefqa;

33.  Jieħu nota tal-affermazzjoni tal-Qorti li fin-nefqa l-iżball mhuwiex "mifrux" (ir-rapport annwali tal-Qorti għall-2016, paragrafu 1.8); jistieden lill-Kummissjoni u l-Qorti jallinjaw il-metodi tagħhom permezz tal-istandards internazzjonali tal-awditjar qabel ma jinħareġ ir-rapport annwali jew ir-rapport annwali tal-attività li jmiss;

34.  Jisħaq fuq il-punt li fir-Rapport Annwali tagħha dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni għall-2016, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-infiq huwa milqut minn livell ta' żball materjali, peress li huwa stmat li r-rata ta' żball medja globali hija ta' bejn 2,1 % u 2,6 % (li fl-2015 kienet bejn 2,3 % u 3,1 %) tan-nefqa rilevanti totali, u l-ammont globali stmat rilevanti li jkun f'riskju fil-waqt tal-pagament huwa bejn EUR 2,9 u 3,6 biljun (filwaqt li fl-2015 kien bejn EUR 3,3 u 4,5 biljun);

35.  Jinnota li dan it-tnaqqis huwa dovut, skont il-Kummissjoni, l-aktar minħabba r-riskju iċken ta' żball inerenti tal-koeżjoni għall-programmi tal-QFP attwali; jinsab sorpriż b'din l-ispjegazzjoni minħabba l-livell baxx ħafna ta' implimentazzjoni tal-baġit f'dan il-qasam; jistieden lill-Kummissjoni tispjega ulterjorment il-kwistjoni;

36.  Josserva li din ir-rata ta' implimentazzjoni baxxa tista' tiġi spjegata mill-fatt li fil-koeżjoni ma ġiet ċertifikata ebda nefqa fil-kontijiet annwali ppreżentat lill-Kummissjoni fl-2016, u ma ġiet imposta ebda korrezzjoni min-naħa tal-Kummissjoni wara l-attività ta' verifika tagħha(4);

37.  Jinnota l-istima tal-Kummissjoni li fis-snin li ġejjin se tidentifika u tikkoreġi żbalji li jammontaw bejn EUR 2,0 u EUR 2,1 biljun, jew bejn 1,5 % u 1,6 %;

38.  Jikkondividi l-fehma tal-Qorti li l-metodoloġija tal-Kummissjoni għall-istima tagħha tal-iżball rigward l-ammont f'riskju tjiebet tul is-snin, iżda li "l-istimi individwali tad-DĠ rigward il-livell ta' nfiq irregolari mhumiex ibbażati fuq metodoloġija konsistenti"; jistieden lill-Kummissjoni tuża l-istess metodoloġija biex tagħmel stima ta' riskju ta' żball għad-DĠ kollha u tinforma lill-awtorità tal-kwittanza dwar il-progress tagħha;

39.  Jinnota li, minkejja t-titjib li sar, il-Kummissjoni għadha ma eliminatx ir-riskju li l-impatt tal-azzjonijiet korrettivi qed jiġi sopravvalutat;

40.  Josserva, b'mod partikolari li, għal aktar minn tliet kwarti tan-nefqa fl-2016, id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni jibbażaw l-istimi tagħhom tal-ammont f'riskju fuq id-data pprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali, filwaqt li, sfortunatament, fir-Rapporti Annwali tal-Attività tad-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni kkonċernati (b'mod partikolari DĠ AGRI u DĠ REGIO) jidher li, filwaqt li r-rapporti ta' kontroll tal-Istati Membri jirriflettu l-iżball identifikat mill-Istat Membru, l-affidabilità ta' xi sistemi ta' ġestjoni u kontroll għadha tikkostitwixxi sfida; jisħaq fuq l-importanza tal-affidabilità tad-data tal-Istati Membri.

41.  Jindika li, minħabba l-ispeċifiċità tal-programmazzjoni pluriennali u peress li l-iżbalji jistgħu jiġu korretti aktar minn għaxar snin wara li jkunu seħħew, huwa artifiċjali u mhux komplut li l-istima tal-impatt tal-korrezzjonijiet fil-ġejjieni tiġi bbażata fuq il-korrezzjonijiet reġistrati f'dawn l-aħħar sitt snin;

42.  Jirrimarka li fid-Diskussjoni u l-Analiżi tar-Rapporti Finanzjarji l-Kummissjoni tirrapporta total ta' EUR 3,4 biljun (3,9 fl-2015) għall-korrezzjonijiet u l-irkupri finanzjarji li saru, li madwar EUR 0,6 biljun (1,2 biljun fl-2015) tal-korrezzjonijiet u l-irkupri twettqu fis-sors (applikati qabel il-Kummissjoni aċċettat in-nefqa) u li mit-EUR 2,8 biljun li jifdal, madwar EUR 0,6 biljun jirrappreżentaw l-irtirar mill-Istati Membri applikat wara l-approvazzjoni tan-nefqa permezz tas-sostituzzjoni tal-ammonti ineliġibbli bi proġetti ġodda fil-qasam tal-koeżjoni;

43.  Itenni b'qawwa l-appell tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplimentaw proċeduri sodi biex jikkonfermaw l-għażla taż-żmien, l-oriġini u l-ammont tal-miżuri korrettivi u biex jipprovdu informazzjoni li tirrikonċilja sa fejn ikun possibbli, is-sena meta jsiru l-pagamenti, is-sena meta jinstab l-iżball relatat u s-sena meta l-irkurpi jew il-korrezzjonijiet finanzjarji jiġu żvelati fin-noti għall-kontijiet;

L-għodod ta' governanza interna tal-Kummissjoni

44.  Ifakkar fil-fehma li esprimiet il-Qorti fir-Rapport Speċjali Nru 27/2016 tagħha li d-distinzjoni li introduċiet ir-riforma Kinnock-Prodi bejn "ir-responsabilità politika tal-Kummissarji" u r-responsabilità operattiva tad-diretturi ġenerali tfisser li mhux dejjem ġie ċċarat jekk "ir-responsabilità politika" tinkludix it-teħid tar-responsabilità għall-implimentazzjoni tal-baġit għad-direttorati ġenerali jew jekk huwiex separat minnha;

45.  Josserva li l-Kulleġġ tal-Kummissarji ma jipproduċix dikjarazzjoni annwali dwar il-governanza, f'konformità mal-aħjar prattika u l-prattika komuni tal-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tipproduċi dikjarazzjoni annwali dwar il-governanza bil-għan li tipprevedi aktar trasparenza u responsabilità min-naħa tal-Kulleġġ tagħha;

46.  Jitlob lill-Kummissjoni timplimenta r-rakkomandazzjoni numru 2 tar-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 27/2016 u, barra minn hekk, takkumpanja r-rapporti finanzjarji tagħha b'dikjarazzjoni annwali dwar il-governanza u l-kontroll intern, li tinkludi b'mod partikolari:

   (a) deskrizzjoni tal-għodod tal-Kummissjoni għal governanza interna;
   (b) valutazzjoni tal-attivitajiet li jikkostitwixxu riskju operattiv u strateġiku tul is-sena u dikjarazzjoni dwar is-sostenibilità fiskali fuq terminu medju u fuq terminu twil;

Riżervi politiċi

47.  Jaqbel mar-riżervi maħruġa mid-diretturi ġenerali ta' DĠ REGIO, DĠ EMPL, DĠ MARE, DĠ HOME, DĠ DEVCO u DĠ AGRI fir-rapport annwali tal-attività tagħhom; huwa tal-opinjoni li dawk ir-riżervi juru li l-proċeduri ta' kontroll implimentati fil-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jagħtu l-garanziji meħtieġa fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi kollha fl-oqsma ta' politika korrispondenti dment li l-proċeduri ta' korrezzjoni meħtieġa jiġu implimentati b'suċċess;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

48.  Jinnota li d-dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi fl-ewwel tliet snin tal-QFP attwali minħabba dewmien fl-adozzjoni tal-QFP 2014-2020 u n-novitajiet konsiderevoli introdotti għall-perjodu 2014-2020 li kkawżaw diffikultajiet amministrattivi minkejja l-isforzi ta' simplifikazzjoni, wasslu għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet ta' impenn mill-2014, l-aktar għall-2015 u l-2016, u għal livell baxx ta' pagamenti fl-2016 (u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni b'7 % matul il-perjodu 2014-2016 tal-QFP attwali); jiġbed l-attenzjoni, madankollu, għall-fatt li l-2017 kienet l-ewwel sena meta l-implimentazzjoni tal-programmi tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (fondi SIE) aċċellerat; jistenna li din it-tendenza tkompli fl-2018 u fl-2019; jemmen li għandhom jiġu pprovduti livelli suffiċjenti ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn sabiex l-implimentazzjoni tal-politika tipproċedi mingħajr xkiel;

49.  Jinnota bi tħassib in-nisġa kkumplikata ta' arranġamenti fil-baġit tal-Unjoni u madwaru, peress li din ixxekkel l-iskrutinju pubbliku, ir-responsabilità, it-trasparenza u s-sorveljanza demokratika tal-baġit tal-Unjoni u l-arranġamenti finanzjarji marbuta miegħu; jiddispjaċih, f'dan ir-rigward, minħabba n-nuqqas ta' unità tal-baġit tal-Unjoni, u jikkondividi t-tħassib tal-Qorti fir-rigward tal-kumplessità tal-baġit tal-Unjoni;

50.  Jibża' li minkejja l-użu estensiv ta' marġini u strumenti speċjali (ir-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza, il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni u l-lstrument ta' Flessibilità), l-ammonti li jifdal jaf ma jkunux biżżejjed biex jiffinanzjaw avvenimenti mhux mistennija li jaf xorta jseħħu qabel l-2020;

51.  Jinnota bi tħassib li nħoloq livell rekord ta' impenji pendenti, li sa tmiem l-2016 kienu laħqu livelli rekord ta' EUR 238 biljun, 72 % ogħla minn kemm kienu fl-2007 u ekwivalenti għal 2,9 snin ta' pagamenti meta mqabbla ma' 2,2 snin fl-2017; iqis li dan żied l-ammonti dovuti mill-Unjoni u għaldaqstant l-esponiment finanzjarju tal-baġit tal-Unjoni;

52.  Jiddispjaċih li l-esponiment finanzjarju kumplessiv tal-baġit tal-UE kiber, b'obbligazzjonijiet, garanziji u obbligi ġuridiċi sinifikanti u fuq terminu twil, u dan jimplika li jeħtieġ li l-ġestjoni ssir b'attenzjoni fil-futur;

53.  Ifakkar li l-Unjoni qed tagħmel użu dejjem akbar tal-istrumenti finanzjarji u jiddispjaċih li l-istabbiliment tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) joħloq arranġamenti ġodda ta' governanza b'livell ta' skrutinju pubbliku li għadu mhux sodisfaċenti, u b'hekk jeħtieġ issir sorveljanza b'aktar reqqa min-naħa tal-Parlament; jenfasizza li kwalunkwe proposta leġiżlattiva jenħtieġ li ttejjeb b'mod sinifikanti l-kopertura ġeografika tal-FEIS; ifakkar li l-FEIS jenħtieġ li jibqa' għodda addizzjonali biex tingħata spinta lill-investimenti peress li l-politika ta' koeżjoni jenħtieġ li tibqa' l-politika ta' investiment tal-Unjoni; jinnota, madankollu, l-implimentazzjoni b'suċċess u l-ammont għoli ta' kapital privat ingranat mill-fond, u jirrikonoxxi t-titjib ulterjuri li ġie maqbul dwar it-trasparenza tiegħu tul in-negozjati għall-estensjoni tad-durata tal-FEIS, magħrufa bħala FEIS 2.0; jistieden lill-Qorti tfittex li jkollha stampa ġenerali aħjar tal-fażi tal-ippjanar u l-fażi ta' nfiq tal-fondi SIE;

54.  Ifakkar li r-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju tirrappreżenta pass kbir 'il quddiem f'dan ir-rigward, peress li tipproponi, permezz ta' input min-naħa tal-Parlament, preżentazzjoni aktar effiċjenti tal-istrumenti finanzjarji u, għall-ewwel darba, tipprovdi garanziji baġitarji u assistenza finanzjarja f'dak il-qafas;

55.  Josserva li, f'konformità mal-prinċipji tal-politika ta' koeżjoni, il-fondi tal-Unjoni jikkostitwixxu sehem sinifikanti tan-nefqa ta' xi Stati Membri, u b'mod partikolari li f'disa' Stati Membri (il-Litwanja, il-Bulgarija, il-Latvja, ir-Rumanija, l-Ungerija, il-Polonja, il-Kroazja, l-Estonja, is-Slovakkja) l-impenji pendenti tal-fondi SIE jirrappreżentaw sostenn finanzjarju ta' aktar minn 15 % tan-nefqa tal-amministrazzjoni pubblika; jistieden lill-Kummissjoni tħejji wkoll kampanja pubbliċitarja pożittiva bil-għan li tinforma liċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi f'aktar dettall dwar il-benefiċċji tas-sħubija tagħhom;

56.  Jibża' li l-Istati Membri fejn il-fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (SIE) jirrappreżentaw perċentwal sinifikanti tan-nefqa tal-amministrazzjoni pubblika jaf isibuha diffiċli li jidentifikaw biżżejjed proġetti ta' kwalità għolja li fuqhom jistgħu jonfqu l-fondi disponibbli tal-Unjoni jew li jipprovdu kofinanzjament; jistieden lill-Kummissjoni u l-Qorti biex jagħtu aktar attenzjoni għall-aspett tas-sostenibilità tal-proġetti ta' investiment proposti u biex jivvalutaw l-adegwatezza tagħhom b'mod kritiku;

57.  Jinsab iddiżappuntat minħabba r-raġunijiet li għalihom, tliet snin wara l-bidu tal-perjodu 2014-2020, l-Istati Membri nnominaw biss 77 % tal-awtoritajiet tal-programmi responsabbli għall-implimentazzjoni tal-fondi SIE; jinsab sodisfatt, madankollu, li bħalissa din iċ-ċifra hija ta' 99 %; għandu dubji fir-rigward tal-ħtieġa li jiġu mmodifikati l-proċeduri fil-bidu ta' kull perjodu ta' programmazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tanalizza sew għaliex xi reġjuni għad għandhom rata baxxa ta' assorbiment tal-fondi, u tieħu azzjonijiet speċifiċi intiżi biex isolvu l-problemi strutturali;

58.  Jisħaq fuq il-punt li l-volum tal-fondi tal-Unjoni u t-twaqqit tar-riċevuta tagħhom jista' jkollhom impatt makroekonomiku konsiderevoli, bħal pereżempju fuq l-investiment, it-tkabbir u l-impjiegi;

59.  Jisħaq fuq il-punt li l-investiment pubbliku huwa meħtieġ biex tingħalaq id-diskrepanza fl-investiment u biex tingħata spinta lill-impjiegi u t-tkabbir u biex jiġu żgurati l-istandards soċjali fl-Unjoni;

60.  Jinnota li l-Kummissjoni mmobilizzat diversi riżorsi biex tindirizza l-kriżi tar-rifuġjati u tal-migrazzjoni, iżda ma stabbilietx struttura ta' rappurtar biex tkun tista' tirrapporta b'mod komprensiv dwar l-użu tal-fondi involuti; jiddeplora l-fatt li huwa attwalment impossibbli li nkunu nafu kemm qed jintefqu flus fuq kull migrant jew rifuġjat;

61.  Jinnota li, f'dak li jikkonċerna l-istrumenti finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni, ġie rrappurtat li l-pagamenti lir-riċevituri aħħarin kienu ta' EUR 15 192,18 miljun fl-għeluq (31 ta' Marzu 2017), li minnhom EUR 10 124,68 miljun kienu fondi strutturali, li laħqet rata ta' żborżament lir-riċevituri aħħarin ta' kważi 93 % tal-ammonti tal-programm operattiv imħallsa lil strumenti ta' inġinerija finanzjarja, jiġifieri żieda ta' 20 % meta mqabbel ma dak li ġie rrappurtat fi tmiem l-2015;

62.  Jinnota li r-rati ta' żborżament lir-riċevituri aħħarin rrappurtati varjaw b'mod estensiv bejn l-Istrumenti ta' Inġinerija Finanzjarja, b'varjazzjonijiet mhux biss bejn l-Istati Membri, li jvarjaw minn 60 % sa 99 %, iżda wkoll bejn l-oqsma ta' intervent;

63.  Jibża' li lejn tmiem il-QFP attwali u fl-ewwel ftit snin tal-QFP li jmiss jistgħu jakkumulaw pagamenti mhux imħallsa; iqis li l-finanzjament tal-QFP il-ġdid se jeħtieġ approprjazzjonijiet baġitarji realistiċi biex ikopru l-impenji pendenti projettati;

Il-miżuri li għandhom jittieħdu

64.  Jistieden lill-Kummissjoni:

   (a) tqis it-tkabbir f'impenji pendenti fil-previżjoni tagħha tal-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-QFP li jmiss, tieħu inkunsiderazzjoni ż-żieda fl-impenji pendenti sabiex tgħin biex jinżamm bilanċ ordnat bejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn u dawk ta' pagament.
   (b) tippreżenta proposti lill-Parlament u l-Kunsill, u tiżgura approċċ konsistenti għall-kwistjoni ta' jekk l-istrumenti speċjali għandhomx jingħaddu jew le fil-limiti massimi applikabbli għall-approprjazzjonijiet ta' pagament fil-QFP;
   (c) għal skopijiet ta' ġestjoni u rappurtar, tistabbilixxi mod ta' kif tirreġistra l-infiq baġitarju tal-Unjoni li jippermetti li fil-futur isir rappurtar dwar il-finanzjament kollu relatat mal-kriżi tar-refuġjati u tal-migrazzjoni;
   (d) tipprovdi lill-Parlament, fil-kuntest tal-kwittanza, rapport komprensiv dwar ir-riżorsi tal-baġit tal-Unjoni ġestiti u implimentati indirettament mill-Grupp tal-BEI (il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u l-Fond Ewropew għall-Investiment (FEI), minbarra l-mandat estern tiegħu mis-sena finanzjarja 2017;
   (e) fil-kuntest tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa, tqis kif is-sistema baġitarja tal-UE tista' tiġi riformata biex tipprovdi baġit adegwat ħalli jiġu ggarantiti finanzjament adegwat għall-politiki ppjanati, bilanċ aħjar bejn il-prevedibilità u l-kapaċità ta' rispons, kif ukoll xi jkun l-aħjar mod li jiżgura li l-arranġamenti kumplessivi ta' finanzjament ma jkunux aktar kumpessi milli meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-Unjoni u biex jiġi garantit l-obbligu ta' rendikont;
   (f) tqis ukoll il-possibilità li l-awtoritajiet nominati jew akkreditati li jaqdu funzjonijiet ta' ġestjoni, ċertifikazzjoni u awditjar tul il-perjodu 2014-2020, li wrew il-kapaċità tagħhom, jitħallew ikomplu jimplimentaw tali funzjonijiet fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss mingħajr interruzzjoni jew dewmien;
   (g) Jitlob għal darba oħra li l-Kummissjoni annwalment tistabbilixxi previżjoni fuq żmien twil tal-fluss tal-flus, li tkun tkopri perjodu bejn is-seba' u l-għaxar snin fil-futur, u li tinkludi l-limiti massimi baġitarji, il-ħtiġijiet ta' pagament, ir-restrizzjonijiet tal-kapaċità u d-diżimpenji potenzjali b'mod li l-ħtiġijiet ta' pagament jiġu jikkorrispondu aħjar mal-fondi disponibbli;
   (h) tassisti b'mod proattiv lill-Istati Membri li jħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet permezz tal-assorbiment f'waqtu u mingħajr xkiel tal-finanzjament tal-Unjoni disponibbli billi jintużaw ir-riżorsi disponibbli għall-assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Kummissjoni;

Il-ksib ta' riżultati mill-baġit tal-Unjoni

65.  Jinnota bi tħassib li l-Kummissjoni tuża żewġ settijiet ta' objettivi u indikaturi biex tkejjel il-prestazzjoni tas-servizzi u l-programmi ta' nfiq tagħha, filwaqt li bilkemm tagħmel użu minn kontoreferenzi, u dan ixekkel il-paragunabilità bejn tipi differenti ta' dokumenti dwar il-prestazzjoni; jiddispjaċih dwar l-ineżistenza virtwali ta' indikaturi tal-impatt u l-eżitu utilizzabbli u effiċjenti biex titkejjel il-prestazzjoni tan-nefqa tal-Unjoni u titqassam informazzjoni dwarha;

66.  Josserva li r-Rapporti Annwali tal-Attività tad-diretturi ġenerali jirrappurtaw dwar il-pagamenti annwali tad-direttorati ġenerali skont it-tip ta' attività/programm ta' nfiq, filwaqt li dwar il-prestazzjoni jirrappurtaw dwar il-ksib ta' objettivi ġenerali u speċifiċi mingħajr l-ebda indikazzjoni tal-infiq korrispondenti; ma jaqbilx mal-ispjegazzjoni tal-Kummissjoni li ssostni li mhuwiex possibbli li jiġi eżaminat kemm intefqu flus biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta bis-sħiħ il-prinċipju ta' bbaġittjar ibbażat fuq il-prestazzjoni għall-ippjanar, l-implimentazzjoni u r-rappurtar tal-baġit, li jippermetti li jsir rappurtar ex post fuq il-fondi li jintefqu biex jintlaħqu l-objettivi; 

67.  Ifakkar li, fl-2016, l-OECD wettqet stħarriġ dwar l-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni fil-pajjiżi tal-OECD u fil-Kummissjoni; jilqa', f'dan ir-rigward, ir-rikonoxximent min-naħa tal-OECD tal-kwalità tad-data u tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni; ifakkar li l-OECD qieset li l-qafas ta' prestazzjoni tal-Kummissjoni kien l-aktar estensiv, u dan jista' jiġi parzjalment spjegat mill-għadd ta' rekwiżiti legali fl-Unjoni;

68.  Jinnota, madankolu, iċ-ċart tal-OECD tindika li l-użu u l-konsegwenzi tal-qafas għat-teħid ta' deċiżjonijiet ma jirriflettux dan il-livell ogħla ta' speċifikazzjoni (rapport annwali tal-Qorti għall-2016, paragrafu 3.21);

69.  Jinnota li d-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-abbozz ta' baġit tal-Unjoni għall-2017 fihom 294 objettiv u 709 indikatur, li huma partikolarment ikkonċentrati taħt l-intestaturi tal-QFP 1a, 3 u 4, u li permezz tal-inizjattiva ta' "baġit iffukat fuq ir-riżultati", il-Kummissjoni attwalment qed tirrevedi l-indikaturi tagħha biex tipprovdi input għall-ġenerazzjoni ta' programmi ta' nfiq li jmiss; jisħaq fuq il-punt li l-Kummissjoni għandha prinċipalment tuża indikaturi tar-riżultati li għandhom valur rilevanti għall-prestazzjoni;

70.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm proċess trasparenti u demokratiku għall-istabbiliment ta' indikaturi tal-prestazzjoni li jinvolvu lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni, is-sħab u l-partijiet interessati kollha kkonċernati b'mod li l-indikaturi jkunu adegwati biex ikejlu l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, kif ukoll biex iwieġbu għall-aspettattivi taċ-ċittadini tal-Unjoni.

71.  Jitlob lill-Kummissjoni tikkonsulta rappreżentanti tad-dinja akkademika biex tiddefinixxi l-indikaturi xierqa tal-prestazzjoni li huma meħtieġa biex tiġi evalwata l-inizjattiva "baġit iffukat fuq ir-riżultati” u tkun tista' tagħti prijorità lill-investiment f'beni pubbliċi biex twieġeb għat-tħassib taċ-ċittadini;

72.  Jiddispjaċih li r-Rapporti Annwali tal-Attività tad-diretturi ġenerali tal-Kummissjoni analizzati mill-Qorti kien fihom informazzjoni limitata dwar in-nuqqasijiet tal-prestazzjoni u l-isfidi relatati mal-objettivi tad-direttorati ġenerali (rapport annwali tal-Qorti għall-2016, paragrafu 3.26);

73.  Jiddispjaċih li r-Rapporti Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni għall-2015 u l-2016 ma pprovdewx kopertura komprensiva tal-prestazzjoni u kienu pożittivi żżejjed, peress li bħala lakuna jsemmu biss id-dewmien fl-implimentazzjoni; jiddispjaċih, barra minn hekk, li r-rapporti:

   (a) ipprovdew tagħrif limitat dwar ir-riżultati tal-istrateġija Ewropa 2020, filwaqt li dan kien intalab mill-Parlament fid-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2014;
   (b) mhux dejjem spjegaw b'mod ċar l-influwenza tal-fatturi esterni fuq ir-riżultati;
   (c) ġew ippubblikati tard wisq biex jiġu riveduti mill-Qorti fir-rapport annwali tagħha;

74.  Japprova l-fehma espressa mill-Qorti (rapport annwali tal-Qorti għall-2016, paragrafu 3.38) li l-evalwaturi għandhom jagħmlu rakkomandazzjonijiet biex jiġu eżaminati mill-Kummissjoni, inklużi pjanijiet ta' azzjoni li jindirizzaw in-nuqqasijiet;

75.  Jiddeplora l-fatt li, mill-2005 'l hawn, il-Kummissjoni ma wettqitx studju dwar l-użu li hija tagħmel mir-riżultati tal-evalwazzjoni u lanqas ma talbet li jsir studju ta' dan it-tip;

76.  Josserva li l-Kummissjoni m'għandha l-ebda sistema istituzzjonali ddokumentata li tippermetti li jsir segwitu regolari tal-evalwazzjonijiet;

77.  Jirrimarka, b'mod partikolari, li fil-prattika, il-pjanijiet ta' ġestjoni tad-Direttorati Ġenerali għall-2016 ma stabbilixxew ebda bażi għall-monitoraġġ tas-segwitu għall-evalwazzjoni;

78.  Jiddispjaċih, barra minn hekk, li l-Kummissjoni m'għandhiex stampa ġenerali tal-konklużjonijiet, tar-rakkomandazzjonijiet jew tal-pjanijiet ta' azzjoni li jirriżultaw mill-evalwazzjonijiet tagħha, u ma tittraċċax l-implimentazzjoni tagħhom fil-livell istituzzjonali jew fil-livell tad-direttorati ġenerali, hija ma tistax tinforma lill-partijiet ikkonċernati dwar l-impatt pożittiv tal-evalwazzjonijiet;

79.  Jiddispjaċih li r-Rapporti Annwali tal-Attività ma jinkludux dikjarazzjoni dwar il-kwalità tad-data tal-prestazzjoni rrappurtata, u li wara li jadotta Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni, il-Kulleġġ tal-Kummissarji jieħu responsabilità politika ġenerali għall-ġestjoni tal-baġit tal-Unjoni, iżda mhux għall-informazzjoni dwar il-prestazzjoni u r-riżultati;

80.  Jilqa' b'sodisfazzjon u jieħu nota b'attenzjoni tal-osservazzjonijiet tal-Qorti dwar l-oqfsa tal-prestazzjoni u r-rappurtar minn entitajiet fl-UE u barra minnha, b'mod speċjali fir-rigward tal-kwalità tad-data dwar il-prestazzjoni u d-dikjarazzjonijiet dwar il-kwalità tad-data dwar il-prestazzjoni;

81.  Jinnota li m'hemm l-ebda sit web ċentrali għall-prestazzjoni li fih informazzjoni mid-dipartimenti kollha tal-Kummissjoni dwar kull qasam tal-baġit tal-Unjoni;

82.  Jikkondividi l-opinjoni tal-Qorti li l-qafas ta' rappurtar dwar il-prestazzjoni applikat mill-Kummissjoni jista' jibbenefika mill-adozzjoni ta' prattiki internazzjonali tajba;

Il-miżuri li għandhom jittieħdu

83.  Jitlob lill-Kummissjoni:

   (a) tissimplifika r-rappurtar dwar il-prestazzjoni billi:
   tkompli tnaqqas l-għadd ta' objettivi u indikaturi li hija tuża għad-diversi rapporti tagħha dwar il-prestazzjoni, u tiffoka fuq dawk li jkejlu bl-aħjar mod il-prestazzjoni tal-baġit tal-Unjoni; fit-tħejjija tal-QFP li jmiss, l-Kummissjoni għandha tipproponi inqas indikaturi u indikaturi tal-eżitu u l-impatt aktar xierqa għall-qafas legali tal-ġenerazzjoni ta' programmi li jmiss; f'dan il-kuntest, jenħtieġ ukoll li hija tqis ir-rilevanza tal-indikaturi li għalihom l-informazzjoni ma tistax tinkiseb qabel ma jkunu għaddew bosta snin;
   tippreżenta informazzjoni finanzjarja b'mod li jagħmilha kumparabbli mal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni, sabiex ir-rabta bejn l-infiq u l-prestazzjoni tkun ċara;
   tispjega u ttejjeb il-koerenza ġenerali bejn iż-żewġ settijiet tagħha ta' objettivi u indikaturi, għall-programmi minn naħa waħda u għad-DĠs min-naħa l-oħra;
   (b) tibbilanċja aħjar ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni billi tippreżenta b'mod ċar l-informazzjoni dwar l-isfidi ewlenin li għad iridu jingħelbu;
   (c) turi aħjar li r-riżultati tal-evalwazzjoni jintużaw tajjeb billi tirrikjedi b'mod partikolari li l-evalwazzjonijiet jinkludu dejjem il-konklużjonijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet, li wara għandhom jiġu segwiti mill-Kummissjoni;
   (d) tieħu responsabilità politika ġenerali fir-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni għall-informazzjoni dwar il-prestazzjoni u r-riżultati, u tindika, sa fejn taf hi, jekk l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni pprovduta hijiex ta' kwalità suffiċjenti;
   (e) tiffaċilita l-aċċessibilità tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni billi tiżviluppa portal tal-internet u magna tat-tiftix iddedikati;

Preżentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni

84.  Jinnota li l-baġit tal-Unjoni huwa ppreżentat f'taqsimiet li jikkorrispondu għal attivitajiet immexxija mill-istituzzjonijiet (ibbaġitjar ibbażat fuq l-attività); iqis li din il-preżentazzjoni ma tiżgurax għarfien ċara u rapida tal-objettivi li jridu jintlaħqu; jinnota, b'kuntrast ma' dan, li l-QFP huwa ppreżentat minn intestaturi li jikkorrispondu għal oqsma ta' politika;

85.  Jinnota li l-programmi operattivi li jakkumpanjaw l-abbozz ta' baġit joħolqu r-rabta bejn kull linja tal-baġit u l-objettivi politiċi li jridu jintlaħqu;

86.  Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta l-baġit tal-Unjoni skont l-objettivi politiċi tal-QFP;

Id-dħul

87.  Jilqa' l-fatt li l-evidenza għall-awditjar kumplessiva tal-Qorti tindika li d-dħul mhuwiex milqut minn livell ta' żball materjali u li s-sistemi eżaminati għal sistemi relatati mad-dħul huma kumplessivament effikaċi; jinnota, madankollu, li għar-riżorsi proprji tradizzjonali, il-kontrolli interni ewlenin f'ċerti Stati Membri li żaret il-Qorti kienu effikaċi biss parzjalment;

88.  Jinnota bi tħassib li fil-bidu tal-2017 l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) ikkonkluda investigazzjoni dwar każ ta' frodi fir-Renju Unit li jinvolvi telf possibbli ta' EUR 1 987 biljun fil-baġit tal-Unjoni f'termini ta' dazji doganali dovuti fuq tessuti u żraben importati miċ-Ċina li jgħaddu mir-Renju Unit fil-perjodu 2013-2016; jirrimarka li l-investigazzjoni żvelat ukoll evażjoni sostanzjali tal-VAT b'rabta mal-importazzjonijiet li jgħaddu mir-Renju Unit permezz ta' abbuż tas-sospensjoni tal-pagamenti tal-VAT (proċedura doganali 42);

89.  Jinnota bi tħassib li, f'dak li jikkonċerna d-dħul għall-2016, id-direttur ġenerali tad-DĠ għall-Baġit ħareġ riżerva għal dħul mir-riżorsi proprji tradizzjonali, fid-dawl tal-każ ta' frodi rivelat mill-OLAF b'rabta mad-dazji doganali tar-Renju Unit;

90.  Jirrimarka li, fl-2016, id-dħul affettwat mir-riżerva kwantifikata huwa bejn wieħed u ieħor ta' EUR 517-il miljun meta mqabbel mal-ammont totali ta' EUR 20,1 biljun ta' riżorsi proprji tradizzjonali: jiġifieri 2,5 % ta' riżorsi proprji tradizzjonali jew 0,38% tar-riżorsi kollha; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni preċiża dwar dan il-każ ta' frodi, li b'mod indirett jaf jaffettwa wkoll il-bażi tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud ta' xi Stati Membri u b'hekk ir-riżorsi relatati mat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud kif ukoll l-ibbilanċjar tal-Kummissjoni relatat mal-Introjtu Nazzjonali Gross(5);

91.  Jiddispjaċiħ dwar il-konklużjonijiet tal-Kummissjoni li sa Ottubru 2017, l-awtoritajiet tar-Renju Unit ma kinux introduċew miżuri ta' rimedju bil-għan li jipprevjenu t-telf tar-riżorsi proprji tradizzjonali; jinnota li mit-12 ta' Ottubru 2017, l-awtoritajiet tar-Renju Unit bdew japplikaw temporanjament il-limiti ta' valur waqt l-approvazzjoni għal ċerti kummerċjanti (l-hekk imsejħa Customs Operation Swift Arrow) bir-riżultat immedjat li t-telf relatat mar-riżorsi proprji tradizzjonali mġarrab fir-Renju Unit naqas b'mod drammatiku;

92.  Jiddispjaċih dwar diskrepanzi fil-livell ta' kontrolli doganali bejn l-Istati Membri differenti; jenfasizza l-importanza tal-armonizzazzjoni tal-kontrolli fil-punti kollha ta' dħul fl-unjoni doganali u jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li ssir implimentazzjoni kkoordinata, uniformi u effiċjenti tas-sistema ta' fruntieri li tiskoraġġixxi prattiki diverġenti bejn l-Istati Membri biex jitnaqqas in-numru ta' lakuni eżistenti fis-sistemi ta' kontroll doganali; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex teżamina l-prattiki differenti ta' kontroll doganali fl-UE u l-impatt tagħhom fuq id-devjazzjoni tal-kummerċ, filwaqt tiffoka b'mod partikolari fuq il-prattiki doganali fil-fruntieri esterni tal-UE, u tiżviluppa analiżijiet ta' referenza u informazzjoni dwar l-operazzjonijiet doganali u l-proċeduri użati fl-Istati Membri;

93.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa pjan ta' azzjoni biex tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha tar-regolamenti tal-VAT f'kull Stat Membru sabiex jiġi żgurat tali sors ta' riżorsi proprji tal-Unjoni;

94.  Ifakkar li d-deċiżjoni ġdida dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni(6), li daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Ottubru 2016, b'effett retroattiv mill-1 ta' Jannar 2014, stabbilixxiet li meta jitqies l-ING għall-finijiet tar-riżorsi proprji għandu jintuża l-qafas tal-kontabilità tas-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali (ESA 2010), u li dan jipprevedi li l-infiq fuq ir-riċerka u l-iżvilupp jitqies bħala investiment (u mhux nefqa kurrenti skontl-iskema preċedenti ESA 95); jinnota li, fil-każ ta' programmi oħra b'livell għoli ta' valur miżjud għall-Unjoni, bħal pereżempju l-FNE, għandha tiġi applikata l-istess kunsiderazzjoni;

95.  Jinnota ż-żieda sinifikanti tal-ING ikkomunikata mill-Irlanda fl-2015 minħabba r-rilokazzjoni tal-assi R&Ż ta' kumpaniji multinazzjonali fil-pajjiż;

96.  Josserva li l-Kummissjoni trid twettaq ħidma addizzjonali biex tiddetermina l-implikazzjonijiet potenzjali tal-attivitajiet tal-kumpaniji multinazzjonali għall-kontijiet nazzjonali, kemm f'dak li jikkonċerna l-metodoloġija kif ukoll f'dak li jikkonċerna l-proċess ta' verifika, u li minn dan jaf jiskattaw aġġustamenti għall-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri bbażati fuq l-ING;

97.  Jirrimarka, f'dak li jikkonċerna l-ġestjoni ta' riżorsi proprji tradizzjonali, li l-Qorti u l-Kummissjoni sabu ineffiċjenzi fil-ġestjoni tal-ammonti riċevibbli (magħrufa bħala l-kontijiet B) f'xi Stati Membri;

98.  Jisħaq fuq il-punt li l-Qorti sabet li, fil-Belġju, il-kontrolli ta' wara r-rilaxx intgħażlu abbażi tal-karatteristiki tat-tranżazzjonijiet individwali minflok abbażi tal-profili tar-riskju tal-kumpaniji u li l-verifiki ta' wara r-rilaxx ġeneralment ma jsirux (rapport annwali tal-Qorti għall-2016, paragrafu 4.18);

99.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni nnotat li sitt Stati Membri - il-Belġju, l-Estonja, l-Italja, il-Portugall, ir-Rumanija u s-Slovenja - jew ma wettqu ebda verifika ta' wara r-rilaxx jew ma pprovdew ebda informazzjoni dwar dawn il-verifiki;

Il-miżuri li għandhom jittieħdu

100.  Jitlob li l-Kummissjoni:

   (a) tieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex tiżgura l-irkupru tar-riżorsi proprji tal-Unjoni li ma nġabrux mill-awtoritajiet tar-Renju Unit b'rabta mal-importazzjoni ta' tessuti u żraben miċ-Ċina u ttemm l-evażjoni tal-VAT;
   (b) tikkunsidra t-tnedija ta' proċeduri ta' ksur f'waqthom b'rabta mal-każ ta' frodi tad-dazji doganali tar-Renju Unit;
   (c) tanalizza, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, l-implikazzjonijiet potenzjali kollha ta' attivitajiet multinazzjonali fuq l-istima tal-ING u tipprovdilhom gwida dwar kif dawn l-attivitajiet għandhom jiġu ttrattati fil-kompilazzjoni tal-kontijiet nazzjonali;
   (d) tikkonferma, matul iċ-ċiklu ta' verifikazzjoni tal-ING, li l-assi tar-R&Ż tniżżlu b'mod korrett fil-kontijiet nazzjonali tal-Istati Membri, filwaqt li tagħti attenzjoni partikolari għall-valwazzjoni tal-assi tar-R&Ż u għall-kriterji ta' residenza f'każijiet fejn l-attivitajiet multinazzjonali jkunu ġew rilokati;
   (e) tressaq proposti għal riżorsi proprji ġodda sabiex tiġi żgurata l-istabilità tal-baġit tal-Unjoni;

Il-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi

Is-Sejbiet tal-Qorti

101.  Jinnota li l-Qorti ħarġet, għall-ewwel darba, opinjoni kwalifikata dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet; jisħaq fuq il-punt li skemi ta' rimborż jibqgħu aktar suxxettibbli għall-iżbalji mill-iskemi ta' drittijiet; jirrimarka, madankollu, li d-data rreġistrata taħt il-kapitolu "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi" ma nbidlitx b'mod fundamentali meta mqabbla mas-snin preċedenti;

102.  Ifakkar li r-riċerka u l-innovazzjoni jirrappreżentaw 59 % tal-infiq, li sar permezz tas-Seba' Programm Kwadru għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku 2007-2013 (is-"Seba' Programm Kwadru għar-Riċerka") u Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 2014-2020 ("Orizzont 2020");

103.  Jinnota li l-Qorti stmat li r-rata ta' żball hija ta' 4,1 %; li l-ispejjeż tal-persunal diretti ineliġibbli li ammontaw għal 44 %, spejjeż diretti oħra ineleġibbli ammontaw għal 12 %, l-ispejjeż indiretti ammontaw għal 16 % u li proġetti jew benefiċjarji ineleġibbli ammontaw għal 16 %; josserva li fi 19-il każ fejn saru żbalji kwantifikabbli mill-benefiċjarji, il-Kummissjoni jew l-awdituri indipendenti kellhom informazzjoni suffiċjenti biex jipprevienu, jew biex jidentifikaw u jikkoreġu, l-iżball qabel ma jaċċettaw l-infiq;

104.  Josserva li li kieku l-Kummissjoni jew l-awdituri indipendenti għamlu użu xieraq mill-informazzjoni kollha li kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom, il-livell ta' żball stmat għal dan il-kapitolu kien ikun aktar baxx b'1,2 punti perċentwali.

105.  Japprezza li l-Kummissjoni investiet sforzi konsiderevoli għas-simplifikazzjoni bil-għan li tnaqqas il-kumplessità amministrattiva billi tintroduċi definizzjoni ġdida ta' remunerazzjoni addizzjonali għar-riċerkaturi, tissimplifika l-programm ta' ħidma Orizzont 2020 għall-2020-2018, tipprovdi appoġġ immirat għan-negozji l-ġodda u tagħmel użu akbar minn opzjonijiet relatati mal-kostijiet simplifikati; jinnota, madankollu, li l-Qorti tqis kemm l-opportunitajiet kif ukoll ir-riskji relatati mas-simplifikazzjoni ulterjuri tal-qafas legali;

106.  Jirrikonoxxi li l-Qorti eżaminat kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni fi proġetti ta' riċerka u innovazzjoni; huwa tal-opinjoni, madankollu, li r-riżultati, meta wieħed iħares lejn l-eżitu, l-ispejjeż u d-disseminazzjoni, għandhom jiġu kkunsidrati preliminari;

Ir-Rapport Annwali tal-Attività tad-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (id-DĠ R&I)

107.  Jinnota li, f'konformità mal-istrateġija UE 2020, skont il-"Pjan Strateġiku għall-2016-2020", DĠ R&I ħadem biex jilħaq erba' objettivi:

   (a) spinta ġdida għall-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment;
   (b) suq uniku diġitali konness;
   (c) unjoni tal-enerġija reżiljenti li tħares 'il quddiem fil-politika dwar it-tibdil fil-klima; kif ukoll
   (d) l-Ewropa bħala attur globali aktar b'saħħtu;

108.  Jilqa' l-fatt li sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, il-Kummissarju Moedas stabbilixxa tliet prijoritajiet, jiġifieri "innovazzjoni miftuħa", "xjenza miftuħa" u "ftuħ għad-dinja";

109.  Jinnota li sabiex ikejjel il-progress lejn dawn l-objettivi stabbiliti, id-DĠ R&I uża ħames indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni:

   (a) is-sehem tal-fondi allokati għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SME) fi proġetti ta' Orizzont 2020 biex jiġu indirizzati l-isfidi soċjetali u promossi teknoloġiji abilitanti u industrijali, u s-sehem tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni li tiġi allokata permezz tal-istrument għall-SMEs;
   (b) is-sehem ta' parteċipanti ġodda fost l-applikanti magħżula f'Orizzont 2020;
   (c) nefqa relatata mal-klima u mas-sostenibilità f'Orizzont 2020;
   (d) is-sehem tal-parteċipazzjoni minn pajjiżi terzi f'Orizzont 2020;
   (e) is-sehem ta' għotjiet iffirmati bi żmien għall-għotja b'konċessjoni ta' 245 jum;

110.  Jirrikonoxxi li d-DĠ R&I, fit-tweġibiet tiegħu għall-mistoqsijiet bil-miktub, ippubblika lista ta' pajjiżi kkonċernati mir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż tad-DĠ R&I; iħeġġeġ lid-DĠ R&I jippubblika l-proposti tad-direttorat għar-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż direttament fir-Rapport Annwali tal-Attività, skont it-talbiet ripetuti tal-Parlament;

111.  Ifakkar li l-evalwazzjoni tas-Seba' Programm Kwadru għar-Riċerka ġiet indirizzata fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza preċedenti(7);

112.  Jilqa' l-progress li sar fil-ksib tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni tad-direttorat ġenerali għal Orizzont 2020:

   (a) 23,9 % tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mar għand l-SMEs (il-mira għall-2020 huwa 20 %);
   (b) 55 % tal-applikanti magħżula kienu parteċipanti ġodda (il-mira għall-2020 huwa 70 %);
   (c) 26 % tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni kien relatat mal-klima (il-mira għall-2020 huwa 25 %);
   (d) 54,9 % tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni kien relatat mas-sostenibilità (il-mira għall-2020 huwa 60 %);
   (e) il-pajjiżi terzi jipparteċipaw fi 3,6 % tal-proġetti taħt Orizzont 2020 (il-mira għall-2020 huwa 4,73 %);
   (f) f'91 % tal-każijiet id-DĠ R&I osserva l-perjodu ta' żmien għall-għotja ta' 245 jum (il-mira għall-2020 hija 100 %);

113.  Jindika li d-distribuzzjoni territorjali tal-Orizzont 2020 hija notevolment limitata fid-dawl tal-fatt li 72.5 % (12 121 miljun) mill-finanzjament tal-Orizzont 2020 jingħata lill-Ġermanja (EUR 3 464 miljun), lir-Renju Unit (EUR 3 083 miljun), lil Franza (EUR 2 097 miljun), lil Spanja (EUR 1 813 miljun) u lill-Italja (EUR 1 664 miljun);

114.  Jinnota li fl-2016 ġew iffirmati 183 ftehim ta' għotja għal Orizzont 2020 ma' parteċipanti minn pajjiżi terzi; jinnota li EUR 299.5 miljun ġew impenjati favur parteċipanti mill-Isvizzera fi ftehimiet ta' għotja ffirmati fl-2016 filwaqt li l-kontribuzzjoni tal-Isvizzera favur l-Orizzont 2020 ammontat għal EUR 180.9 miljun; jirrifjuta li jagħti "l-istatus ta' riċevitur nett" lil wieħed mill-aktar pajjiżi sinjuri fid-dinja; jistieden lill-Kummissjoni tressaq regolament biex tali żbilanċ jiġi kkumpensat;

115.  Jirrikonoxxi s-suċċess taċ-ċentru ta' appoġġ komuni u l-kontribut tiegħu għas-simplifikazzjoni u l-għoti ta' parir legali u tekniku; jistaqsi lid-DĠ R&I x'miżuri ta' simplifikazzjoni biħsiebu jipproponi għall-perjodu wara l-2020;

116.  Jieħu nota tal-approprjazzjonijiet ta' pagament għad-DĠ R&I fl-2016:

Approprjazzjonijiet ta' pagament għad-DĠ R&I, inkluża l-kontribuzzjoni tal-EFTA

Il-metodu ta' ġestjoni

Eżekuzzjoni

F'EUR miljuni

Punti perċentwali

Kodelegati jew subdelegati lil DĠ oħra

161,20

5,34

DĠ R&I direttament

1 878,28

62,17

DĠ R&I lill-korpi stabbiliti skont l-Artikolu 185

86,40

2,86

DĠ R&I lill-BEI

312,72

10,35

DĠ R&I lill-Impriżi Konġunti

582,37

19,28

Total

3 020,97

100%

117.  Jenfasizza li 14,39 % tal-baġit li jammonta għal kważi EUR 444 miljun ġie implimentat permezz ta' strumenti finanzjarji;

118.  Jenfasizza wkoll li 39,36 % (meta mqabbel mat-28.14 % fl-2015) tal-baġit tad-DĠ R&I ġie fdat lil entitajiet oħra barra l-Kummissjoni, b'mod partikolari għall-implimentazzjoni ta' partijiet tal-programmi qafas taħt il-ġestjoni (indiretta) tal-għotjiet u tas-sistemi ta' kontroll tal-istrumenti finanzjarji;

119.  Jieħu nota, b'interess, li d-DĠ R&I stabbilixxa strateġija ta' superviżjoni għall-istrumenti finanzjarji u, għaldaqstant, jixtieq ikun jaf kif id-DĠ R&I jistabbilixxi jekk inkisbux objettivi relatati mal-finanzi u r-riċerka;

120.  Jinnota li d-DĠ R&I stima li r-rata ta' żball kumplessiva identifikata hija ta' 4.42 %, b'rata ta' żball residwu ta' 3,03 %;

121.  Josserva li l-Kummissjoni stmat li l-ammont globali f'riskju fil-punt ta' għeluq huwa bejn EUR 73.5 miljun u EUR 104 miljun;

122.  Jilqa' l-eżaminazzjoni min-naħa tad-DĠ R&I tal-kosteffettività tal-ġestjoni diretta u indiretta tal-għotjiet;

123.  Jiddispjaċih li d-DĠ R&I reġa' ħareġ riżerva orizzontali rigward ir-rata ta' żball residwu fid-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż fis-Seba' Programm Kwadru għar-Riċerka, implimentat direttament minnu;

124.  Ifakkar l-opinjoni tiegħu, espressa fil-paragrafu 76 tar-riżoluzzjoni ta' kwittanza lill-Kummissjoni għall-2015, li l-Kummissjoni għandha: "tiżviluppa approċċ aktar sinifikanti u bbażat fuq ir-riskju, u biex tuża r-riżervi speċifiċi meta jkun hemm bżonn";

Il-miżuri li għandhom jittieħdu

125.  Jistieden lid-DĠ R&I jippubblika l-proposti tad-direttorat għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż fir-Rapport Annwali tal-Attività tiegħu;

126.  Jistieden lid-DĠ R&I jsegwi r-rakkomandazzjonijiet tas-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) li sab nuqqasijiet fil-koerenza tal-approċċ ta' monitoraġġ tal-proġett fil-korpi kollha ta' implimentazzjoni ta' Orizzont 2020;

127.  Jistieden lid-DĠ R&I jirrapporta dwar il-progress li sar mis-Servizz tal-Awditjar Komuni biex iżid il-maturità tal-proċessi interni tiegħu;

128.  Jistieden lid-DĠ R&I jirrapporta lill-kumitat kompetenti tal-Parlament dwar l-istrateġija ta' kontroll tiegħu għall-istrumenti finanzjarji u dwar kif id-DĠ R&I jistabbilixxi jekk l-objettivi finanzjarji u dawk relatati mar-riċerka nkisbux;

129.  Jistieden lid-DĠ R&I biex lill-kumitat kompetenti tal-Parlament jispjegalu x'miżuri ħa biex jevita li jkun hemm riżervi orizzontali rigward ir-rata ta' żball residwu fid-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż;

130.  Iqis li fi proġetti ta' riċerka u innovazzjoni, kif ukoll azzjonijiet ta' koordinazzjoni u appoġġ, l-istandards u l-istandardizzazzjoni jappoġġaw l-impatt tar-riżultati tar-riċerka fuq livell ta' tħejjija teknoloġika differenti peress li jsaħħu l-kummerċjabilità u t-trasferibilità ta' prodotti u soluzzjonijiet innovattivi; jinnota, barra minn hekk, li l-istandards u l-attivitajiet relatati jappoġġaw id-disseminazzjoni tar-riżultati tal-proġetti tal-Orizzont 2020 billi jxerrdu l-għarfien anki wara li jintemmu l-proġetti u dan billi jagħmluhom disponibbli għall-pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-involviment tal-istandardizzazzjoni fis-sejħiet futuri u tiżviluppa indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni li jqisu l-attivitajiet ta' standardizzazzjoni;

Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

Introduzzjoni

131.  isir jaf, mis-"Seba' Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali" (COM(2017)0583) li, minn naħa, il-konverġenza hija proċess fraġli li jista' jiġi interrott u invertit faċilment mill-kriżijiet ekonomiċi, iżda li, min-naħa l-oħra, l-investimenti pubbliċi jaf iċekknu l-impatt tal-kriżijiet;

132.  Huwa sodisfatt li r-rata ta' impjieg fl-2016 reġgħet laħqet il-livell ta' 71 % li kien hemm qabel il-kriżi tal-2008, iżda s-sitwazzjoni tvarja sostanzjalment fl-Unjoni kollha u din ir-rata hija ferm inferjuri għall-mira ta' 75 % tal-Ewropa 2020; jinnota bi tħassib li r-rati tal-qgħad jibqgħu għoljin wisq, b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ u dawk qiegħda fit-tul;

133.  Jilqa' l-fatt li bi tweġiba għall-mistoqsijiet tal-Parlament, id-DĠ REGIO spjega fid-dettall ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż;

134.  Huwa konxju li xi dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju rivedut dwar il-politika ta' koeżjoni huma mistennija li jidħlu fis-seħħ b'mod retroattiv;

135.  Jinsab imħasseb li tali modifiki jaf iwasslu għal żbalji addizzjonali, peress li l-programmi u l-proġetti ntgħażlu fuq il-bażi ta' regolamenti li daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014;

Is-Sejbiet tal-Qorti

136.  Jinnota li l-Qorti ħarġet, għall-ewwel darba, opinjoni kwalifikata dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet; jisħaq fuq il-punt li skemi ta' rimborż jibqgħu aktar suxxettibbli għall-iżbalji mill-iskemi ta' drittijiet; jirrimarka, madankollu, li d-data rreġistrata taħt il-kapitolu "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" ma nbidlitx b'mod fundamentali meta mqabbla mas-sena ta' qabel;

137.  Ifakkar li fl-2016 l-ammont disponibbli taħt l-intestatura "Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali" ammonta għal EUR 51,25 biljun, li jirrappreżenta 33 % tal-baġit tal-Unjoni;

138.  Jinnota li l-Qorti stmat li r-rata ta' żball f'dan il-qasam politiku hija ta' 4,8 %; barra minn hekk il-Qorti osservat li l-livell ta' żball stmat għal koeżjoni ma inkludiex kwantifikazzjoni tal-iżborżamenti li saru fl-2016 favur l-istrumenti finanzjarji, li jammontaw għal EUR 2,5 biljun, u li l-Qorti qieset li kienu barra mill-perjodu ta' eliġibilità ddefinit fl-Artikolu 56(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (fir-rapport annwali tal-Qorti għall-2016, il-paragrafi 6,20 sa 6,21); osserva li dawn l-iżborżamenti jkunu jirrappreżentaw livell ta' żball stmat ta' 2,0 % għan-nefqa kumplessiva tal-Unjoni (ir-rapport annwali tal-Qorti għall-2016, kaxxa  1.2, nota f'qiegħ il-paġna 1);

139.  Jirrimarka li l-iżbalji fil-koeżjoni kkontribwew għal 43 % tal-livell kumplessiv ta' żball stmat ta' 3,1 %; jinnota li waħda mir-raġunijiet għar-rata ta' żball għolja hija l-kumplessità tar-regolamentazzjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

140.  Jinnota li l-Qorti analizzat kampjun ta' 180 tranżazzjoni minn 54 pagament interim għall-2013-2007, u relatati ma' 92 proġett tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), 36 proġett tal-Fond ta' Koeżjoni (FK), 40 proġett tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), 11-il strument finanzjarju tal-FEŻR u strument finanzjarju wieħed tal-FSE;

141.  Jistieden lill-Kummissjoni biex debitament tqis ir-rimarki tal-Qorti, li sabet xi ineżattezzi fl-analiżi tal-prestazzjoni ta' minn tal-anqas erba' strumenti finanzjarji tal-FEŻR u FSE mit-12 eżaminati fir-rapport annwali tal-Qorti għall-2016; jikkondividi t-tħassib tal-Qorti, li tenfasizza li dawn l-iżbalji għandhom l-effett li jiddikjaraw il-prestazzjoni b'mod eċċessiv u, jekk ma jiġux ikkoreġuti, jistgħu iżidu artifiċjalment l-ammont iddikjarat ta' nfiq eliġibbli fl-għeluq, speċjalment fil-każ ta' fondi ta' garanzija;

142.  Jinnota wkoll li 42 % tal-iżbalji kienu kkawżati minn kosti ineliġibbli inklużi fid-dikjarazzjonijiet tan-nefqa, 30 % huma relatati ma' nuqqas serju ta' konformità mar-regoli tal-akkwist pubbliku, u 28 % huma relatati ma' proġetti, attivitajiet jew benefiċjarji ineliġibbli;

143.  Jinnota b'dispjaċir li wieħed mis-sorsi ewlenin ta' żbalji relatati mal-infiq taħt il-kapitolu "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" għadu l-ksur tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku; jindika li ksur serju tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku jinkludi l-għoti dirett ta' kuntratti addizzjonali jew xogħlijiet jew servizzi addizzjonali li għalihom ma tkun ingħatat l-ebda ġustifikazzjoni, l-esklużjoni illegali ta' offerenti, il-kunflitti ta' interess u kriterji tal-għażla diskriminatorji; iqis li huwa essenzjali li jkun hemm politika ta' trasparenza sħiħa fir-rigward tal-informazzjoni dwar il-kuntratturi u s-sottokuntratturi, bil-ħsieb li jiġu indirizzati l-iżbalji u l-abbużi tar-regoli;

144.  Jilqa' li l-Qorti enfasizzat li l-proġetti li jużaw għażliet tal-ispejjeż issimplifikati huma inqas suxxettibbli għall-iżbalji meta mqabbla mar-rimborżi tal-ispejjeż attwali;

145.  Huwa mħasseb li l-kampjun kien jinkludi wkoll tliet "proġetti kbar", li kienu jeħtieġu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni, u li għalihom l-awtoritajiet tal-Istati Membri ma kinux ippreżentaw l-applikazzjoni meħtieġa qabel l-iskadenza tal-31 ta' Marzu 2017; jinnota li l-Kummissjoni għandha, għaldaqstant, tirkupra l-infiq;

146.  Mhuwiex sodisfatt li, bħal fis-snin ta' qabel, ir-rata ta' żball setgħet kienet 3,7 punti, jiġifieri 1.1 %, inqas li kieku l-Istati Membri użaw l-informazzjoni disponibbli għalihom biex jipprevjenu, jew biex jidentifikaw u jikkoreġu, l-iżbalji fil-kontrolli tal-ewwel livell qabel ma ddikjaraw in-nefqa lill-Kummissjoni;

147.  Jinsab imħasseb li snin wara l-bidu tal-perjodu 2014-2020, l-Istati Membri ddeżinjaw biss 77 % tal-awtoritajiet tal-programmi responsabbli għall-fondi taħt il-politika ta' koeżjoni. mill-1 ta' Marzu 2017, il-Kummissjoni rċeviet kontijiet finali b'nefqa li tkopri biss 0.7 % tal-baġit allokat għall-perjodu ta' programmazzjoni kollu kemm hu; minn nofs l-2017, id-dewmien fl-implimentazzjoni tal-baġit kien akbar milli kien fl-istess punt fil-perjodu 2007-2013; jinnota li, konsegwentement, l-impenji pendenti fi tmiem il-perijodu attwali ta' finanzjament jistgħu jkunu saħansitra ogħla minn kif kienu fil-perjodu preċedenti;

148.  Japprezza li l-kapitolu dwar il-"Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" jinkludi wkoll taqsima dwar il-prestazzjoni tal-proġetti; jiddispjaċih, madankollu, li din it-taqsima tiffoka l-aktar fuq informazzjoni kwantitattiva, jiġifieri n-numru tas-sistemi li hemm fis-seħħ għall-kejl tal-prestazzjoni;

L-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja

149.  Ifakkar li s-sommarju tad-data dwar il-progress li sar fil-finanzjament u l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja fl-2016 ġie ppubblikat biss fl-20 ta' Settembru 2017, u li għaldaqstant il-Qorti ma setgħetx tikkummenta fuq id-dokument;

150.  Jinnota li ċ-ċifri ewlenin għall-2016 huma dawn li ġejjin:

   (a) huma 25 dawk l-Istat Membri li qed jużaw l-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja, 25 qed jużawhom għas-sostenn tal-intrapriżi, 11 għall-iżvilupp urban u 9 għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-enerġiji rinnovabbli;
   (b) fl-Unjoni kollha hemm 1,058 strument ta' inġinerija finanzjarja, u dawn huma magħmula minn 77 fond ta' investiment u 981 fond speċifiku;
   (c) 89 % ta' dawn l-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja qed jipprovdu sostenn għall-intrapriżi, 7 % għal żvilupp urban, 4 % għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-enerġiji rinnovabbli;
   (d) il-pagamenti favur l-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja jammonta għal EUR 16.4 biljun, inklużi EUR 11.3 biljun f'fondi strutturali;
   (e) il-pagamenti lir-riċevituri aħħarin ammontaw għal EUR 15.2 biljun, inklużi EUR 10,1 biljun f'fondi strutturali, jiġifieri 93 % tal-pagamenti totali favur l-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja;
   (f) abbażi tal-81 % tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja li dwarhom ġie kkomunikat rapport, l-ispejjeż u t-tariffi tal-ġestjoni laħqu total ta' EUR 0,9 biljun jew 6,7 % tal-pagamenti totali lill-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja kkonċernati;
   (g) EUR 8,5 biljun ta' riżorsi ngħataw lura;
   (h) 314 000 riċevitur aħħari ngħataw sostenn;

151.  Josserva li, matul is-snin u l-perjodi ta' finanzjament, l-użu tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja żdied b'mod drammatiku, u b'hekk il-finanzjament mill-fond strutturali sar aktar kumpless u għaldaqstant inħolqu riskji għar-responsabilità demokratika; jinnota li huwa mistenni li EUR 20,1 biljun tal-FEŻR u l-FK se jitwassal permezz ta' strumenti finanzjarji sa tmiem l-2020;

152.  Jinsab imħasseb, f'dan il-kuntest, li l-awtoritajiet tal-awditjar nazzjonali ma koprewx biżżejjed l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja;

153.  Jiddetermina li 63 % (675) tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja tnedew fil-Polonja (247), fi Franza (152), fl-Ungerija (139) u fl-Italja (137);

154.  Jiddispjaċih li 6,7 % tal-pagamenti totali favur l-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja kkonċernati (EUR 900 miljun) kienu destinati għal spejjeż u tariffi ta' ġestjoni; iqis li dan l-ammont huwa inadegwatament għoli;

155.  Jinnota li fir-rappurtar tad-data għad hemm numru ta' żbalji u diskrepanzi; dawn jinkludu ammonti żgħar iżda sinifikanti ta' riżorsi ta' programmi operattivi impenjati fil-ftehmiet ta' finanzjament iżda mhux imħallsa lill-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja fl-għeluq, żieda kemm fil-pagamenti ammonti impenjati lil għadd ta' strumenti ta' inġinerija finanzjarja wara l-31 ta' Diċembru 2015 u, f'xi każijiet, ammonti ogħla mħallsa lir-riċevituri aħħarin meta mqabbla ma' dawk imħallsa lill-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja(8);

Ir-Rapport Annwali tal-Attività tad-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana (DĠ REGIO)

156.  Jieħu nota tal-fatt li l-evalwazzjoni ex post tal-FEŻR-FK tindika li għalkemm il-konverġenza reġjonali matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 ma kinitx biżżejjed, mingħajr il-politika ta' koeżjoni kien ikun hemm diverġenza minħabba li l-kriżi finanzjarja tal-2007-2008 ħolqot klima xejn favorevoli għall-investiment u l-konverġenza;

157.  Jissottolinja li kwalunkwe konklużjoni fir-rigward tal-prestazzjoni tibqa' limitata, peress li din tkun teħtieġ rieżami aktar komprensiv tad-data tal-prestazzjoni rrappurtata mill-programmi 2007-2013, rieżami li suppost kellu jitlesta biss sa Awwissu 2017; jistieden lill-Kummissjoni tgħarraf lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit dwar ir-riżultat tar-rieżami;

158.  Josserva li, għall-implimentazzjoni tal-perjodu ta' finanzjament 2014-2020, il-Kummissjoni tirrapporta li ntgħażlu aktar minn 50 000 proġett li jikkorrispondu għal EUR 64.1 biljun tal-investiment totali, inħolqu 45 000 proġett ta' kooperazzjoni tal-intrapriżi mal-istituzzjonijiet ta' riċerka, u li aktar minn 380 000 SME irċevew appoġġ mill-fondi ta' koeżjoni, u dan irriżulta f'aktar minn 1 000 000 impjieg;

159.  Josserva li l-Kummissjoni tirrapporta wkoll, għall-istess perjodu ta' finanzjament, li aktar minn EUR 75 biljun mill-FEŻR u mill-FK jipprovdu appoġġ għall-objettvi tal-unjoni tal-enerġija u l-adattamenti għat-tibdil fil-klima; barra minn hekk, intgħażlu aktar minn 5 000 proġett fuq il-post biex jappoġġjaw l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju;

160.  Jinnota li t-tabella ta' hawn taħt turi l-approprjazzjonijiet totali ta' impenn u ta' pagament awtorizzati fl-2016:

2016 f'EUR miljuni

Approprjazzjonijiet ta' impenn awtorizzati

Approprjazzjonijiet ta' pagament awtorizzati

Infiq amministrattiv għall-qasam tematiku "Politika reġjonali u urbana"

16,75

24,52

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u operazzjonijiet reġjonali oħra

27 163,16

22 911,83

Fond ta' Koeżjoni (FK)

8 775,98

7 456,71

Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni – Żvilupp reġjonali u kooperazzjoni reġjonali u territorjali

54,14

522,95

Fond ta' Solidarjetà

81,48

68,48

Total

36 091,51

30 984,47

161.  Jirrimarka, madankollu, li din l-istatistika ma tagħtix wisq informazzjoni dwar is-sostenibbiltà u l-prestazzjoni ta' dawn il-proġetti;

162.  Ifakkar l-importanza kbira attribwita lill-kundizzjonalitajiet ex ante għad-definizzjoni ta' kundizzjonijiet speċifiċi għas-settur u orizzontali biex jiġi żgurat infiq effikaċi fl-ambitu tal-fondi SIE; ladarba jiġu ssodisfati l-kundizzjonalitajiet ex ante u tiġi implimentata ż-żamma ta' 10 % mill-pagamenti prevista mir-regolament rivedut, l-implimentazzjoni tal-proġetti għandha tkun aktar faċli u inqas suxxettibbli għall-iżbalji; jinnota, madankollu, li r-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 15/2017 jistaqsi kemm dan effettivament wassal għal bidliet fuq il-post;

163.  Jiddispjaċih li sa tmiem l-2016 kienu nħatru 87 % biss tal-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni (181 minn 209), u li ma kienet inħatret l-ebda awtorità għal 28 programm ġenerali (fl-Awstrija nħatret awtorità għal programm wieħed biss, fil-Belġju għal 2 biss, fil-Ġermanja għal 8 biss, fil-Finlandja għal 1 biss, fi Franza għal 2 biss, fl-Irlanda għal 2 biss, fl-Italja għal 6 biss, fir-Rumanija għal 4 biss, fis-Slovakkja għal 1 biss, fir-Renju Unit għal 1 biss);

164.  Jinnota b'sorpriża li d-diffikultajiet ewlenin li ġew identifikati fil-proċess tal-ħatra kienu relatati mal-ħolqien ta' sistemi tal-IT biex jiddaħħlu l-elementi ġodda tal-perjodu 2014-2020 f'dak li għandu x'jaqsam mar-rappurtar u d-disinn tal-proċeduri bil-għan li tiġi żgurata li l-awtoritajiet maniġerjali jkunu jistgħu jwettqu superviżjoni robusta fuq il-korpi intermedjarji;

165.  Jiddispjaċih, barra minn hekk, li – b'mod ġenerali – intgħażlu 26,1 % biss tal-proġetti, u 3,7 % biss tal-fondi strutturali disponibbli ġew assorbiti fi tmiem l-2016, filwaqt li l-proċess tal-għażla żied il-pass fl-2017; iqis li l-bidu batut jista' jwassal għal għadd kbir ta' impenji pendenti fi tmiem il-perjodu ta' finanzjament attwali; jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi aktar sforzi biex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali;

166.  Jenfasizza li l-għażla tal-proġetti saret partikolarment bil-mod fi Spanja, Ċipru, ir-Rumanija, l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Kroazja u s-Slovakkja;

167.  Jinnota li, konsegwentement, għall-biċċa l-kbira tal-programmi operattivi (247 minn 295) l-ebda ammont ma ġie ċċertifikat fil-kontijiet (kien hemm "kontijiet żero") peress li l-ebda nfiq ma ġie ddikjarata sal-31 ta' Lulju 2016;

168.  Huwa sodisfatt li l-Kummissjoni, abbażi ta' opinjonijiet dwar l-awditi preliminari rigward il-pakketti ta' assigurazzjoni li waslulha, ma identifikat l-ebda inkonsistenza materjali;

169.  Jesprimi t-tħassib tiegħu, madankollu, li 7 mid-9 verifiki tal-Kummissjoni fi programmi operattivi jew oqsma b'riskju għoli kixfu nuqqasijiet sinifikanti (fl-Ungerija, it-trasport, l-amministrazzjoni elettronika u l-implimentazzjoni tal-programmi operattivi; fl-Italja, il-programmi operattivi fl-ambitu tal-prijorità 3, jiġifieri n-netwerks, il-mobbiltà u l-edukazzjoni (Reti e mobilità, istruzione) u tal-assistenza teknika; fir-Rumanija, il-programmi operattivi fil-qasam tal-kompetittività u l-ambjent);

170.  Jinnota li 278 sistema ta' ġestjoni u kontroll minn 322 irċevew opinjoni mingħajr riżervi jew "kwalifikata b'impatt moderat"; billi f'40 każ il-Kummissjoni ħarġet opinjoni kwalifikata b'impatt sinifikanti;

171.  Jinnota li l-Kummissjoni kkalkulat li l-ammont globali f'riskju fil-mument tal-pagament jammonta għal bejn EUR 644.7 u EUR 1 257,3 miljun, u li l-Kummissjoni implimentat korrezzjonijiet finanzjarji, fl-eżerċizzju tar-rwol superviżorju tagħha, li jammontaw għal EUR 481 miljun fl-2016;

172.  Jinnota li l-Kummissjoni stmat li r-rata medja ta' żball kumplessiva tal-pagamenti għall-2016 għall-programmi tal-FEŻR/FK 2007-2013 kienu fil-medda ta' bejn 2,2 % u 4,2 %, u r-rata tal-iżball residwu fl-għeluq kienet ta' bejn wieħed u ieħor 0,4 %; jenfasizza li, għal darb'oħra, l-intestatura "Koeżjoni" kienet dik li kkontribwiet l-aktar għal-livell ta' żball stmat għall-2016, segwita mill-intestaturi "Riżorsi naturali", "Kompetittività" u "Ewropa Globali"; jistieden lill-Kummissjoni tkompli taħdem mal-Istati Membri biex jitjiebu s-sistemi ta' ġestjoni u kontroll tagħhom u tkompli tuża l-għodod superviżorji legali disponibbli biex tiżgura li jiġu kkoreġuti l-iżbalji materjali kollha;

173.  Jinnota li l-Kummissjoni rreġistrat 68 riżerva għall-perjodu ta' finanzjament li għadda u 2 riżervi għall-perjodu ta' finanzjament attwali;

Kwistjonijiet speċifiċi

Il-Greċja

174.  Jilqa' l-isforzi tad-DĠ REGIO biex isir progress f'dak li għandu x'jaqsam mal-lista tal-proġetti prijoritarji fil-Greċja;

175.  Jilqa', f'dan il-kuntest:

   (a) il-ħolqien ta' erba' konċessjonijiet ta' awtostradi (Ateni-Tessaloniki, Korinthos-Tripoli-Kalamata, Korinthos-Patras u Patras-Ioannina; li bejniethom ikopru aktar minn 1 000 km ta' toroq), u li issa nfetħu u huma apprezzati ħafna mill-utenti,
   (b) il-programm ta' "ffrankar ta' enerġija fid-djar" (taħlita ta' strumenti ta' inġinerija finanzjarja u għotjiet), li tejjeb l-effiċjenza enerġetika f'46 000 dar u ħoloq 6 000 impjieg; id-domanda tant kienet kbira li minnufih inħoloq programm ieħor għall-2020-2014,
   (c) strumenti finanzjarji, b'mod partikolari l-JEREMIE, li ppermettew il-ħolqien jew is-salvagwardja ta' iżjed minn 20 000 impjieg,
   (d) il-proġett ta' preskrizzjoni elettronika għall-mediċini, li ta' kull xahar jamministra aktar minn 5,5 miljun preskrizzjoni elettronika u 2,4 miljun riferiment dijanjostiku, bl-involviment ta' 13 000 spiżerija u 50 000 tabib, u li wassal għal iffrankar konsiderevoli ta' spejjeż għall-baġit tas-saħħa pubblika Grieg;

176.  Jiddispjaċih, min-naħa l-oħra, li:

   (a) il-proġetti tal-metrò f'Ateni (l-estensjoni tal-linja 3 għal Piraeus) u f'Tessaloniki (linja prinċipali) kellhom dewmien serju li rrikjeda l-integrazzjoni gradwali tagħhom fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020;
   (b) xi proġetti ewlenin fis-settur ferrovjarju, is-settur diġitali u s-settur tal-enerġija ġew ikkanċellati jew posposti, u li għaldaqstant kellhom jiġu integrati gradwalment u trasferiti kollha kemm huma fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020;
   (c) parti kbira mill-infrastruttura tal-ilma mormi u tal-immaniġġjar tal-iskart solidu għad trid titlesta;

177.  Jilqa' l-fatt li l-OLAF lesta l-investigazzjoni amministrattiva tiegħu dwar il-Proġett Ċek "Stork Nest"; jinnota li l-fajl miftuħ mill-OLAF dwar il-każ ġie ppubbliċizzat mill-mezzi tax-xandir Ċeki; jiddispjaċih li l-OLAF sab irregolaritajiet serji;

178.  Jistieden lid-DĠ REGIO jirkupra l-kofinanzjament tal-Unjoni involut, jiġifieri EUR 1.67 miljun, u japplika s-sanzjonijiet meħtieġa;

179.  Jinnota li fil-25 ta' Jannar 2018 ir-Repubblika Ċeka rtirat il-proġett "Stork Nest" mill-finanzjament tal-Unjoni u li, b'rispett għall-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-proġett diġà jinsab taħt stħarriġ ġudizzjarju fir-Repubblika Ċeka;

180.  Jesprimi tħassib dwar l-osservazzjoni tal-Kummissjoni li s-sehem ta' kuntratti mogħtija li rċevew offerta waħda biss fl-Ungerija huwa ta' 36 %; jinnota li l-medja tal-Unjoni hija ta' 17 %; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-kompetizzjoni fil-proċeduri tal-offerti;

181.  Jilqa' l-valutazzjoni pożittiva tal-10 snin ta' Mekkaniżmu għall-Kooperazzjoni u l-Verifika (CVM) għall-Bulgarija u r-Rumanija(9); jesprimi tħassib dwar il-pass lura li sar dan l-aħħar fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' livell għoli fil-Bulgarija u r-Rumanija; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja u tinkoraġġixxi lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u ta' kontra l-korruzzjoni f'dawn iż-żewġ Stati Membri; jenfasizza r-riżultati impressjonanti tal-aġenzija kontra l-korruzzjoni fir-Rumanija fl-isforzi tagħha biex issolvi każijiet ta' korruzzjoni ta' livell għoli u medju; jenfasizza li t-tkomplija ta' dan l-isforz huwa ta' importanza fundamentali biex tiġi kkonsolidata l-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

182.  Jikkundanna d-delitt reċenti mwettaq fil-konfront ta' ġurnalista Slovakk, li jista' jkun relatat max-xogħol investigattiv tiegħu; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament dwar il-fondi agrikoli tal-Unjoni fis-Slovakkja;

183.  Jinnota li l-OLAF lesta wkoll investigazzjoni amministrattiva dwar self mogħti lill-Grupp Volkswagen mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI);

184.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni magħmula mill-President tal-BEI, Werner Hoyer, li fiha jgħid li: "Għadna ma nistgħux neskludu li s-self ta' EUR 400 miljun li tajna lil "Volkswagen Antrieb RDI" kien marbut ma' teknoloġiji ta' kontroll tal-emissjonijiet żviluppati fiż-żmien meta ġie ddisinjat u użat is-software ta' manipulazzjoni. Issa se nagħmlu rieżami tal-konklużjonijiet tal-OLAF u nikkunsidraw kull azzjoni disponibbli u xierqa. [...]Aħna ddiżappuntati ħafna b'dak li affermat l-investigazzjoni tal-OLAF, jiġifieri li l-Volkswagen qarraq bil-BEI dwar l-użu tal-apparat ta' manipulazzjoni.";

Ir-Rapport Annwali tal-Attività tad-Direttorat Ġenerali Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni (DĠ EMPL)

185.  Jinnota li d-DĠ EMPL jenfasizza kif ġej il-kontribut tiegħu għall-objettivi tal-Unjoni għall-2020:

   (a) ir-rata ta' impjieg fl-Unjoni għal dawk bejn l-20 u l-64 sena laħqet il-71.2 % fit-tielet kwart tal-2016; għall-ewwel darba, din ir-rata issa hija ogħla minn dik osservata fl-2008 (70,3 %) u r-rata fil-mira tal-istrateġija Ewropa 2020 tista' tintlaħaq jekk tkompli din ix-xejra;
   (b) il-qgħad totali qed ikompli jonqos u issa qiegħed taħt l-10 % kemm fl-Unjoni kif ukoll fiż-żona tal-euro; madankollu, il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul jibqgħu sfidi ewlenin għall-Unjoni, minkejja t-tnaqqis rispettiv osservat minn 19,5 % f'Diċembru 2015 għal 18,6 % f'Diċembru 2016, u minn 4,3 % fit-tielet kwart tal-2015 għal 3,8 % fit-tielet kwart tal-2016;
   (c) l-irkupru ekonomiku li beda fl-2013 kien ukoll akkumpanjat minn tnaqqis kontinwu, għalkemm insuffiċjenti, fil-faqar, imkejjel bir-rata ta' persuni f'riskju ta' faqar – li niżlet minn 24,7 % fl-2012 għal 23,7 % fl-2015 – iżda l-irkupru għadu mhux qed jilħaq lill-partijiet kollha tas-soċjetà u fl-2016 kien hemm 118-il miljun ruħ f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali (1,7 miljun persuna aktar mill-2008), u għaldaqstant għadna 'l bogħod milli nilħqu l-mira tal-faqar u l-esklużjoni soċjali ta' Ewropa 2020;
   (d) l-investimenti biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-mobbiltà ġeografika u professjonali filwaqt li jiġu indirizzati r-riskji ta' distorsjonijiet u abbużi kkontribwew għal żieda progressiva fir-rata ta' mobbiltà fl-Unjoni, li laħqet it-3,6 % tal-popolazzjoni fl-2015;

186.  Jiddispjaċih, madankollu, li l-inugwaljanza fid-distribuzzjoni tal-introjtu żdiedet bejn l-2013 u l-2014 u, għalkemm baqgħet stabbli minn dak iż-żmien 'l hawn, f'xi każijiet kompliet tikber; jesprimi tħassib dwar il-fatt li, fl-2016, l-aktar 20 % sinjuri tan-nies kellhom introjtu disponibbli li kien madwar ħames darbiet ogħla minn dak tal-ifqar 20 %, b'differenzi kbar bejn il-pajjiżi (u żieda fl-inugwaljanza f'xi wħud minnhom);

187.  Jilqa' l-evalwazzjoni ex post tal-perjodu ta' programmazzjoni tal-FSE 2007-2013, li ġiet iffinalizzata fit-12 ta' Diċembru 2016; jinnota li, fi tmiem l-2014, tal-inqas 9,4 miljun resident Ewropew kienu sabu impjieg bl-għajnuna tal-FSE, 8.7 miljuni kienu kisbu kwalifika jew ċertifikat u 13.7 miljun parteċipant irrappurtaw riżultati pożittivi oħrajn, bħal żieda fil-livelli tal-ħiliet; jinnota li l-FSE kellu wkoll impatt pożittiv fuq il-Prodott Domestiku Gross (PDG) ta' 28 Stat Membru (żieda ta' 0,25 %) u fuq il-produttività, skont simulazzjonijiet makroekonomiċi;

188.  Josserva li din id-data kwantitattiva turi tabilħaqq xejra pożittiva iżda ma tagħtix wisq ħjiel dwar il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà tal-miżuri;

189.  Jikkritika bis-saħħa lid-DĠ EMPL talli ma ppubblikax il-proposti tad-direttorat għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi, minkejja t-talbiet ripetuti tal-Parlament;

190.  Jinnota li t-tabella ta' hawn taħt turi l-approprjazzjonijiet totali ta' impenn u ta' pagament awtorizzati fl-2016:

2016 f'EUR miljuni

Approprjazzjonijiet ta' impenn awtorizzati

Approprjazzjonijiet ta' pagament awtorizzati

Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI)

12 438,2

8 132

Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD)

534,7

278

Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni

27,6

27,6

L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) - Żvilupp tar-Riżorsi Umani

0

82,3

Ġestjoni Diretta (Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali, Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza, Erasmus +) u aġenziji

289

275

Total

13 290

8 795

191.  Jilqa' l-fatt li d-DĠ EMPL żviluppa metodoloġija biex jivvaluta kull sena l-prestazzjoni tal-programmi, iżda għandu dubji dwar il-valur informattiv ta' kriterji bħal "tajjeb", "aċċettabbli" jew "ħażin";

192.  Huwa mħasseb li, sa Marzu 2017, kienu nħatru 87 % biss tal-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni;

193.  Jilqa' l-fatt li, sal-15 ta' Frar 2017, id-DĠ EMPL kien irċieva pakkett ta' assigurazzjoni sħiħ li jinkludi l-kontijiet, ir-rapport annwali ta' kontroll u l-opinjonijiet tal-awditjar dwar il-kontijiet, is-sistema ta' ġestjoni u kontroll, il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni u taqsira annwali għall-programmi kollha; jinnota li, b'mod ġenerali, id-DĠ EMPL kellu biss osservazzjonijiet minuri u aċċetta l-kontijiet annwali;

194.  Jilqa' wkoll il-fatt li, sa tmiem l-2016, id-DĠ EMPL kien lesta l-pjan ta' verifika pluriennali tiegħu u, konsegwentement, kienu ġew awditjati 89 awtorità tal-awditjar minn total ta' 92, li jkopru 115 mill-118-il programm operazzjonali;

195.  Jinnota li, fl-2016, id-DĠ EMPL implimenta korrezzjonijiet finanzjarji li kienu jammontaw għal EUR 255.8 miljun; li l-ammont kumulattiv totali aċċettat jew deċiż ta' korrezzjonijiet finanzjarji għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 fi tmiem l-2016 kien ta' EUR 1 454 miljun; u li, għall-istess perjodu, l-Istati Membri rrappurtaw korrezzjonijiet finanzjarji ekwivalenti għal EUR 2 253.8 miljun;

196.  Jiddispjaċih li d-DĠ EMPL żamm jew ħareġ ir-riżervi li ġejjin, fir-rigward ta':

   (a) sistemi ta' ġestjoni u kontroll għal programm operazzjonali wieħed tal-FSE fl-Italja għall-perjodu ta' programmazzjoni 2000-2006 (riżerva reputazzjonali);
   (b) sistemi ta' ġestjoni u kontroll għal 23 programm operazzjonali speċifiku tal-FSE għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013; u
   (c) sistemi ta' ġestjoni u kontroll għal 3 programmi operazzjonali tal-FSE jew tal-YEI u programm operazzjonali wieħed tal-FEAD għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020;

197.  Jinnota li l-ammont totali f'riskju għall-infiq rilevanti għall-2016 huwa ta' EUR 279 miljun;

Kwistjonijiet speċifiċi

L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI)

198.  Ġie infurmat bl-ewwel konstatazzjonijiet ta' studju dwar l-implimentazzjoni tal-YEI, li jgħid li:

   (a) sa tmiem l-2016, l-għadd ta' żgħażagħ li kienu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEET) u li ħadu sehem fi proġetti appoġġjati mill-YEI biex itejbu l-ħiliet tagħhom jew jagħmlu esperjenza ta' xogħol kien it-triplu, meta mqabbel ma' tmiem l-2015 (1,3 miljun kontra 0,5 miljun persuna);
   (b) fosthom, 712 000 parteċipant qiegħed u inattiv, u barra mill-edukazzjoni jew it-taħriġ, lestew intervent iffinanzjat mill-YEI; 'il fuq minn nofshom, (madwar 346 000 parteċipant qiegħed u inattiv, u barra mill-edukazzjoni jew it-taħriġ) kisbu riżultat pożittiv billi, mat-tmiem tal-intervent, daħlu fl-edukazzjoni/fit-taħriġ, kisbu kwalifika, jew sabu impjieg (inkluż impjieg indipendenti);
   (c) fl-Italja, evalwazzjoni kontrofattwali wriet li politiki innovattivi ġodda fil-biċċa l-kbira appoġġjati mill-YEI żiedu l-opportunitajiet ta' impjieg għaż-żgħażagħ b'7,8 %, minkejja differenzi reġjonali sinifikanti li wrew li hemm diffikultajiet akbar fiż-żoni li għandhom l-ogħla rati ta' qgħad fost iż-żgħażagħ;

199.  Jinnota, barra minn hekk, li:

   (a) l-Italja u Spanja mmobilizzaw għadd sinifikanti ta' NEETs permezz ta' azzjonijiet tal-YEI, minkejja li r-rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ għadha għolja f'dawn il-pajjiżi;
   (b) is-Slovakkja ressqet l-enfasi lil hinn minn skemi ta' xogħlijiet pubbliċi għaż-żgħażagħ u lejn miżuri aktar effikaċi bħal żieda fl-għoti ta' taħriġ professjonali;
   (c) fl-Italja, evalwazzjoni kontrofattwali wriet li politiki innovattivi ġodda fil-biċċa l-kbira appoġġjati mill-YEI żiedu l-opportunitajiet ta' impjieg taż-żgħażagħ b'7.8 %, minkejja differenzi reġjonali sinifikanti;
   (d) fil-Portugall, programmi ta' intraprenditorija kkofinanzjati mill-YEI kellhom suċċess akbar minn dak ta' miżuri ta' edukazzjoni ogħla;
   (e) il-Greċja identifikat il-ħtieġa li teżamina mill-ġdid is-sistema tagħha ta' vouchers għall-impjieg u t-taħriġ taż-żgħażagħ;
   (f) fil-Polonja, 62 % tal-parteċipanti tal-YEI rċevew offerta ta' impjieg, taħriġ jew edukazzjoni, u l-parteċipanti rrappurtaw livell għoli ġenerali ta' sodisfazzjon;

200.  Jiddispjaċih, madankollu, li bilkemm intużaw 30 % tal-fondi disponibbli, ammont li jirrifletti l-prefinanzjament inizjali u l-pagamenti interim;

201.  Jilqa' l-fatt li, sa Ottubru 2017, l-Istati Membri kollha li għalihom kienet tapplika l-kundizzjonalità ex ante dwar ir-Rom (l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, il-Litwanja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja u Spanja) kienu ssodisfawha u, għalhekk, kellhom strateġija nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Rom;

202.  Jinnota li għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, żewġ prijoritajiet ta' investiment tal-FSE indirizzaw direttament in-nondiskriminazzjoni u l-integrazzjoni tar-Rom (ara t-tabella ta' hawn taħt)

Prijorità ta' investiment (PI)

Stati Membri li għażlu l-PI

Allokazzjoni finanzjarja

(EUR miljuni)

Il-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni u l-promozzjoni ta' opportunitajiet indaqs

11-il Stat Membru (BE, CY, CZ, DE, ES, FR, GR, IE, PL, PT u SK).

447

L-integrazzjoni soċjoekonomika tal-komunitajiet emarġinati bħar-Rom

12-il Stat Membru (AT, BE, BG, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, PL, RO u SK).

1 600

Il-maġġoranza tal-finanzjament (EUR 1.2 miljun) hija kkonċentrata fil-pajjiżi li ġejjin: BG, CZ, HU u RO

203.  Jinnota li, għalkemm għandu baġit annwali massimu ta' EUR 150 miljun, il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni mmobilizza EUR 28 miljun għall-impenji mir-riżerva fl-2016, u bbenefikaw minnu tmien Stati Membri;

Il-miżuri li għandhom jittieħdu

204.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, għaldaqstant, joqogħdu aktar attenti biex għall-perjodu finanzjarju ta' wara l-2020:

   (a) jinħoloq valur miżjud tal-Unjoni bil-politika ta' koeżjoni;
   (b) tinbena koordinazzjoni aktar b'saħħitha bejn il-koeżjoni, il-governanza ekonomika u s-Semestru Ewropew billi jiġu kkunsidrati, fost l-oħrajn, inċentivi pożittivi biex jintlaħqu l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni biex jingħelbu d-differenzi u l-inugwaljanzi kif spjegati fit-Trattati, fit-tliet dimensjonijiet tagħha – ekonomika, soċjali u territorjali;
   (c) titfassal sistema li tippermetti konċentrazzjoni tal-fondi ta' koeżjoni fir-reġjuni li jeħtiġuhom l-aktar;
   (d) jingħata appoġġ amministrattiv lil dawk ir-reġjuni li jsibuha diffiċli biex jassorbu l-fondi;
   (e) jitfassal sett uniku ta' regoli għall-fondi strutturali;
   (f) isir progress lejn l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' awditu uniku;
   (g) il-programmi u l-proġetti jiġu implimentati aktar malajr, bil-għan li jiġi rispettat il-perjodu finanzjarju ta' seba' snin (l-ebda n+3);
   (h) l-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar jitħallew jawditjaw l-istrumenti finanzjarji taħt il-baġit tal-Unjoni, inaqqsu l-għadd ta' strumenti finanzjarji, u jintroduċu regoli aktar stretti għar-rappurtar mill-amministraturi tal-fondi, inkluż mill-Grupp tal-BEI u minn istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħra dwar il-prestazzjoni u r-riżultati miksuba, u b'hekk jiżdiedu t-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont;
   (i) jitqiesu t-tagħlimiet meħuda mill-perjodu attwali u l-ħtieġa ta' aktar semplifikazzjoni sabiex tinħoloq sistema bilanċjata li tiżgura l-kisba tar-riżultati u ġestjoni finanzjarja tajba mingħajr piż amministrattiv eċċessiv li jista' jiskoraġġixxi lill-benefiċjarji potenzjali u jwassal għal aktar żbalji;
   (j) jintlaħaq bilanċ ġeografiku u soċjali sabiex jiġi żgurat li l-investimenti jsiru fejn l-aktar li hemm bżonnhom;

205.  Jinsisti li d-DĠ REGIO u d-DĠ EMPL jippubblikaw il-proposti tagħhom għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi fir-rapport annwali tal-attività rispettiv tagħhom, kif talab ripetutament il-Parlament;

206.  Jistieden lid-DĠ REGIO:

   (a) jirrapporta lura lill-kumitat responsabbli tal-Parlament dwar id-diversi fajls pendenti tal-OLAF meta jkunu tlestew il-proċedimenti legali relatati;
   (b) jirrapporta lura lill-kumitat responsabbli tal-Parlament, fis-segwitu għall-kwittanza 2016 tal-Kummissjoni, dwar il-progress magħmul fil-proġetti kollha msemmija hawn fuq;

207.  Jistieden lill-BEI jeżamina b'urġenza l-konstatazzjonijiet tal-OLAF u jislet il-konklużjoni meħtieġa; jistieden lill-BEI jinforma lill-Parlament bil-konklużjonijiet tiegħu u bil-miżuri meħuda;

208.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ l-użu tal-għażliet tal-ispejjeż issemplifikati introdotti mir-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju";

209.  Jistieden lid-DĠ EMPL jimplimenta r-rakkomandazzjoni tal-IAS fir-rigward tal-implimentazzjoni bikrija tal-istrateġija ta' kontroll għall-fondi SIE u jinforma lill-Parlament meta jlesti;

210.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprevedi aktar semplifikazzjoni fir-regoli u tnaqqis fil-piż amministrattiv, sabiex ir-rata tal-iżball residwu tkun tista' tonqos saħansitra iżjed;

Riżorsi naturali

Indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (KPI) u PAK ġusta

211.  Jirrimarka li skont ir-rapport annwali tal-attività tad-DĠ AGRI (p. 15 – KPI 1: l-introjtu mill-fatturi agrikoli għal kull ħaddiem full-time), il-valur miżjud u l-produttività tas-settur naqsu xi ftit fl-2016 għal darb'oħra u li, għad-DĠ AGRI, huwa diffiċli li jiġi identifikat x'kien eżatt li kkawża t-tnaqqis globali tal-introjtu mill-fatturi mill-2013 'l hawn;

212.  Ifakkar li l-KPI 4 dwar ir-rata tal-impjiegi fl-iżvilupp rurali mhuwiex rilevanti peress li r-rata ta' impjieg fl-iżvilupp rurali mhijiex influwenzata mill-miżuri tal-PAK biss;

213.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma segwietx ir-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu li takkumpanja d-deċiżjoni dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2015 biex tiddefinixxi mill-ġdid il-KPI 4 "b'mod li tisħaq fuq l-impatt speċifiku tal-miżuri tal-PAK fuq l-impjiegi f'dawk l-oqsma";

214.  Jirrimarka li, fl-2016, 51 % tal-benefiċjarji ta' pagamenti diretti ngħataw anqas minn EUR 1 250, li jammonta għal total ta' 4 % tal-pagamenti diretti totali(10);

215.  Ifakkar fir-rimarki(11) tiegħu dwar l-istruttura insostenibbli tal-infiq tal-PAK: 44,7 % tal-irziezet kollha tal-Unjoni kellhom introjtu annwali ta' inqas minn EUR 4 000, u fl-2016, bħala medja, l-ogħla 10 % tal-benefiċjarji tal-appoġġ dirett tal-PAK irċevew madwar 60 % tal-pagamenti(12); jinnota li d-distribuzzjoni tal-pagamenti diretti fil-biċċa l-kbira tirrifletti l-konċentrazzjoni tal-art, billi 20 % tal-bdiewa huma wkoll proprjetarji ta' 80 % tal-art; (risposta għall-mistoqsija bil-miktub Nru 17 waqt is-seduta ta' smigħ tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament mas-Sur Hogan fit-28 ta' Novembru 2017); jesprimi tħassib dwar il-konċentrazzjoni kbira ta' benefiċjarji u jenfasizza li jeħtieġ jintlaħaq bilanċ aħjar bejn benefiċjarji kbar u żgħar;

216.  Jinnota li madwar 72 % tal-għajnuna tingħata lil irziezet ta' bejn 5 u 250 ettaru, li ġeneralment ikunu ta' proprjetà tal-familja;

217.  Jitlob lid-DĠ AGRI jiddefinixxi objettivi akkumpanjati b'indikaturi biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi fl-introjtu bejn l-irziezet fil-QFP li jmiss;

218.  Itenni l-fehma tiegħu li l-pagamenti diretti jaf ma jwettqux bis-sħiħ ir-rwol tagħhom bħala mekkaniżmu ta' xibka ta' sigurtà biex jiġi stabbilizzat l-introjtu tal-irziezet, partikolarment għall-irziezet ta' daqs iżgħar, minħabba d-distribuzzjoni żbilanċjata tal-pagamenti;

219.  Huwa tal-fehma li l-introjti tal-irziezet ta' daqs akbar mhux bilfors ikollhom bżonn l-istess grad ta' appoġġ għall-istabbilizzazzjoni tal-introjti tal-irziezet daqs dawk ta' daqs iżgħar fi żminijiet meta l-introjti jkunu volatili, peress li jistgħu jibbenefikaw minn ekonomiji ta' skala li x'aktarx jagħmluhom aktar reżiljenti, u jirrakkomanda, għaldaqstant, li l-Kummissjoni tikkoreġi dan l-iżbilanċ billi tapplika skala varjabbli li tnaqqas is-sussidji aktar ma jiżdied id-daqs tar-razzett;

220.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprevedi semplifikazzjoni ġenwina tal-proċeduri, inkluż fid-dokumentazzjoni mitluba sabiex jinkiseb aċċess għall-finanzjament, mingħajr ma jiġu injorati l-prinċipji ta' kontroll u monitoraġġ; jitlob li tingħata attenzjoni speċjali lill-appoġġ amministrattiv għal produtturi fuq skala żgħira, li jqisu l-finanzjament bħala prerekwiżit fundamentali għas-sopravivenza tan-negozju tagħhom;

Rata ta' żball

221.  Jirrimarka li l-Qorti stmat li l-livell ta' żball għall-kapitolu kollu dwar ir-riżorsi naturali huwa ta' 2,5 % (2,9 % fl-2015 u 3.6 % fl-2014); jilqa' l-evoluzzjoni pożittiva tar-rata ta' żball filwaqt li jinnota li ċ-ċifra tal-2016 hija ogħla mil-livell limitu ta' materjalità;

222.  Jilqa' l-fatt li l-valutazzjoni tal-Qorti dwar il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) kkonstatat li l-pagamenti tas-suq u ta' appoġġ dirett kienu ħielsa minn żbalji materjali fl-2016, u r-rata ta' żball l-aktar probabbli stmata mill-Qorti hija ta' 1,7 % (2,2 % fl-2015);

223.  Jenfasizza li l-Qorti nnutat inqas żbalji dovuti għal eċċessi jew ineliġibbiltà b'rabta mal-artijiet fid-dikjarazzjonijiet magħmula mill-bdiewa, u dan hu dovut għall-introduzzjoni ta' definizzjoni ġdida aktar flessibbli ta' bwar permanenti, l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni biex tittejjeb il-kwalità tad-data f'sistemi ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS) u s-sistema ġeospazjali onlajn il-ġdida biex jitressqu l-applikazzjonijiet;

224.  Jinnota li l-pagamenti għall-ekoloġizzazzjoni kienu sors ta' żbalji u kellhom impatt ta' 17 % fuq il-livell ta' żball stmat mill-Qorti, u li l-iżbalji nstab li kienu prinċipalment relatati mar-rekwiżiti taż-żoni ta' interess ekoloġiku, għalkemm ir-rata ta' żball għall-FAEG kienet aktar baxxa mil-livell limitu ta' materjalità; jilqa', f'dan ir-rigward, it-tnaqqis fir-rata ta' żball għall-FAEG għal 1,7 %;

225.  Jirrimarka li l-Qorti sabet ukoll dgħufijiet fil-protezzjoni ta' bwar permanenti, billi r-Repubblika Ċeka u l-Polonja m'għandhomx l-istatistika storika biex jikkontrollaw il-konformità mal-obbligu li jkun hemm raba' mgħottija bil-ħaxix għal ħames snin konsekuttivi, filwaqt li l-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Portugall u r-Renju Unit ma kinux ikklassifikaw il-bwar permanenti b'mod affidabbli għalkollox;

226.  Jissottolinja x-xejra pożittiva fir-rati ta' żbalji maħruġa mill-Qorti minkejja l-evoluzzjoni tal-ammonti f'riskju rrappurtati mid-DĠ AGRI fir-Rapporti Annwali tal-Attività tiegħu, jiġifieri minn 1,38 % fl-2015 għal 1,996 % fl-2016 (il-miżuri tas-suq b'rata ta' żball ta' 2,85 % mhumiex inklużi) u 4 % għal kull waħda mis-sentejn finanzjarji fl-iżvilupp rurali; jifhem li dan ma jirriflettix devjazzjonijiet statistikament sinifikanti;

227.  Jiddispjaċih li l-pagamenti fl-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd ma kinux ħielsa minn żbalji materjali fl-2016, u r-rata ta' żball l-aktar probabbli hu stmat li hi ta' 4.9 % (5.3 % fl-2015); jinnota li kieku l-informazzjoni kollha miżmuma mill-awtoritajiet nazzjonali kienet intużat biex jiġu kkoreġuti l-iżbalji, il-livell ta' żball stmat kien ikun aktar baxx b'1,5 punt perċentwali;

228.  Jinnota li fl-iżvilupp rurali, tlieta mill-akbar żbalji ta' eliġibbiltà kienu jinvolvu benefiċjarji li ma kkomunikawx il-fatt li kienu kkontrollati minn kumpaniji li kellhom rabtiet magħhom, kienu qed japplikaw b'mod konġunt magħhom jew kienu qed jixtru mingħandhom, bi ksur tar-regoli nazzjonali jew tal-Unjoni (Rapport annwali 2016 tal-Qorti, paragrafu 7.26);

Sistemi ta' ġestjoni u kontroll

229.  Jirrimarka li fir-rapport ta' attività annwali tiegħu, id-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI ħareġ riżerva fil-pagamenti diretti fir-rigward ta' 18-il aġenzija tal-pagamenti li jinkludu 12-il Stat Membru u li l-ammont ġestit mill-aġenziji tal-pagamenti b'riżerva u mqiegħed taħt skrutinju rinfurzat huwa ta' EUR 13 618,6 miljun, filwaqt li l-ammont reali f'riskju għall-infiq taħt riżerva kien ta' EUR 541,2 miljun;

230.  Jenfasizza li nstabu dgħufijiet, b'mod partikolari fis-sistema ta' ġestjoni u kontroll tal-Ungerija (b'rabta ma' dikjarazzjoni ta' ġestjoni tardiva min-naħa tal-aġenzija tal-pagamenti u nuqqasijiet fil-pagamenti għall-ekoloġizzazzjoni), il-Bulgarija (b'rabta mal-ekoloġizzazzjoni u l-istatus organiku tal-bdiewa), il-Polonja (b'rabta mal-pagamenti għall-ekoloġizzazzjoni) u l-Italja (b'rabta ma' nuqqasijiet fid-determinazzjoni korretta tal-eliġibbiltà tal-art u ta' "bidwi attiv");

231.  Jiddeplora l-każijiet reċenti ta' frodi b'rabta mal-aġenziji tal-pagamenti fl-Italja; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja s-sitwazzjoni b'mod attiv u tagħti d-dettalji rilevanti lill-Parlament fis-segwitu tal-kwittanza;

232.  Jitlob lill-Kummissjoni tħaffef il-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità li nfetħet fit-8 ta' Jannar 2016 sabiex tikseb informazzjoni dettaljata u preċiża dwar ir-riskju ta' kunflitti ta' interess li jikkonċernaw il-Fond Statali għall-Intervent Agrikolu fir-Repubblika Ċeka; jinnota li nuqqas ta' rimedju għal kunflitt ta' interess jista' fl-aħħar mill-aħħar iwassal għall-irtirar tal-akkreditament tal-aġenzija tal-pagamenti mill-awtorità kompetenti jew l-impożizzjoni ta' korrezzjonijiet finanzjarji min-naħa tal-Kummissjoni; jitlob lill-Kummissjoni tinforma bla dewmien lill-Parlament dwar jekk fl-aħħar tal-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità, l-informazzjoni relatata ma' każijiet possibbli ta' frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni tiġix trażmessa mill-OLAF lid-DĠ AGRI;

L-affidabbiltà tad-data kkomunikata mill-Istati Membri

233.  Jirrimarka li peress li s-sistemi ta' ġestjoni u kontroll ta' xi Stati Membri huma milquta minn nuqqasijiet, id-DĠ AGRI jaġġusta l-istatistika ta' kontroll irrapportata prinċipalment abbażi tal-awditi tal-Kummissjoni u tal-Qorti mwettqa fl-aħħar tliet snin kif ukoll tal-opinjoni tal-Korp taċ-Ċertifikazzjoni għas-sena finanzjarja kkonċernata;

234.  Jirrimarka li, minkejja l-fatt li mill-2015 'l hawn il-korpi taċ-ċertifikazzjoni tal-Istati Membri għandhom dmir li jivverifikaw il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet:

   (a) għall-miżuri tas-suq, id-DĠ AGRI għamel aġġustamenti għal total ta' 32 skema (jiġifieri inqas minn 20 % tan-numru totali ta' skemi li għalihom l-infiq ġie ddikjarat fl-2016);
   (b) għall-pagamenti diretti, saru aġġustamenti fi 52 każ (minn total ta' 69) filwaqt li l-maġġoranza ta' dawn l-aġġustamenti kienu ta' inqas minn 1 %, 7 kienu ta' bejn 1 % u 2 % u 9 kienu ta' aktar minn 2 %;
   (c) għall-iżvilupp rurali, ġew applikati żidiet għal 39 aġenzija tal-pagamenti minn fost 72 filwaqt li kien hemm 21 aġġustament ta' aktar minn 1 % u 16 ta' aktar minn 2 %;

Kwistjonijiet ta' prestazzjoni fl-iżvilupp rurali

235.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti eżaminat kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni għal kampjun ta' tranżazzjonijiet dwar l-iżvilupp rurali matul dawn l-aħħar tliet snin; jinnota b'sodisfazzjon li 95 % tal-proġetti li tlestew fiż-żmien tal-awditu kienu twettqu kif ippjanat, iżda jiddispjaċih li ma kienx hemm biżżejjed evidenza li l-ispejjeż kienu raġonevoli;

236.  Jenfasizza li kważi l-proġetti kollha awditjati mill-Qorti użaw sistema ta' rimborż tal-ispejjeż magħmula u jinnota li fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, l-Istati Membri jistgħu, bħala alternattiva, jużaw sistema ta' għażliet tal-ispejjeż issemplifikati li tinvolvi skali standard ta' spejjeż għal kull unità, somom f'daqqa u finanzjament b'rata fissa, li effettivament tillimita r-riskju ta' prezzijiet eċċessivi;

Ekoloġizzazzjoni

237.  Jinnota li, fir-rapport annwali tagħha għall-2016 (paragrafu 7.17), f'dak li għandu x'jaqsam mal-pagamenti għall-ekoloġizzazzjoni magħmula lit-63 razzett li żaret, il-Qorti rrappurtat li:

   (a) dawk kollha li kienu soġġetti għar-rekwiżit ta' diversifikazzjoni tal-għelejjel kienu konformi;
   (b) il-biċċa l-kbira tal-iżbalji b'rabta mal-ekoloġizzazzjoni kienu jikkonċernaw in-nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti taż-Żona ta' Interess Ekoloġiku (ŻIE), filwaqt li;
   (c) l-irqajja' kienu rreġistrati b'mod korrett fis-LPIS fir-rigward taż-żamma tal-bwar permanenti eżistenti;
   (d) mhux il-bwar permanenti kollha kienu ġew irreġistrati kif suppost bħala tali;

238.  Jesprimi tħassib partikolari, madankollu, dwar l-ewwel konklużjonijiet misluta mill-Kummissjoni fid-dokument ta' ħidma tal-persunal tagħha dwar ir-rieżami tal-ekoloġizzazzjoni wara sena (SWD(2016)218, it-tieni parti, p. 14), jiġifieri li b'mod ġenerali, il-bdiewa jkollhom ibiddlu l-għelejjel fuq inqas minn 1 % tal-raba' totali fl-Unjoni sabiex jikkonformaw mar-rekwiżit ta' diversifikazzjoni tal-għelejjel, u peress li l-maġġoranza kbira tar-raba' fl-Unjoni hija soġġetta għall-obbligu tad-diversifikazzjoni tal-għelejjel, dan l-impatt limitat jidher li jirrifletti l-prattiki attwali ta' bdiewa li diġà huma konformi;

239.  Jenfasizza li, fir-rapport annwali tagħha (paragrafi 7.43 sa 7.54), il-Qorti tikkonferma l-analiżi magħmula mill-Kummissjoni li tindika li d-diversifikazzjoni tal-għelejjel u l-iskema taż-ŻIE ma wasslu għall-ebda tibdil għall-maġġoranza tal-irziezet li żaret (89 % għad-diversifikazzjoni tal-għelejjel u 67 % għaż-ŻIE);

240.  Huwa partikolarment imħasseb dwar il-fatt li skont ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 21/2017 bit-titolu "Ekoloġizzazzjoni: skema aktar kumplessa ta' appoġġ għall-introjtu, li għadha mhijiex ambjentalment effettiva", "Mhuwiex probabbli li l-ekoloġizzazzjoni tipprovdi benefiċċji sinifikanti għall-ambjent u għall-klima (...) [għax] ir-rekwiżiti ta' ekoloġizzazzjoni mhumiex impenjattivi u, fil-biċċa l-kbira, jirriflettu l-prattika agrikola normali";

241.  Jirrimarka, barra minn hekk, li l-Qorti ssostni li minħabba eżenzjonijiet estensivi, il-biċċa l-kbira tal-bdiewa (65 %) jistgħu jibbenefikaw mill-pagament għall-ekoloġizzazzjoni mingħajr ma jkunu effettivament soġġetti għall-obbligu ta' ekoloġizzazzjoni; minħabba f'hekk, l-ekoloġizzazzjoni twassal għal bidla pożittiva fil-prattiki agrikoli f'perċentwal limitat ħafna tal-art agrikola tal-Unjoni;

242.  Jiddispjaċih li l-iskemi tal-ekoloġizzazzjoni huma aktar strument ta' appoġġ għall-introjtu tal-bdiewa milli strument biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali u klimatika tal-PAK; iqis li, biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ambjentali u tal-klima, il-programmi agrikoli għandhom jinkludu miri ta' prestazzjoni u finanzjament li jirriflettu l-ispejjeż magħmula u l-introjtu mitluf bħala riżultat ta' attivitajiet li jmorru lil hinn mil-linja bażi ambjentali;

243.  Jiddeplora l-fatt li, peress li huma parti mill-pagamenti skont l-erja, l-iskemi tal-ekoloġizzazzjoni fid-disinn attwali tal-programm jistgħu jżidu l-iżbilanċi fid-distribuzzjoni tal-appoġġ tal-PAK; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tqis ir-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Qorti fir-Rapport Speċjali Nru 21/2017;

244.  Jinnota li, skont il-Kummissjoni, l-impatt reali (tal-iskemi ta' ekoloġizzazzjoni) fuq ir-riżultati ambjentali jiddependi mill-għażliet magħmula mill-Istati Membri u mill-bdiewa, u li s'issa ftit Stati Membri għamlu użu mill-possibbiltajiet biex jiġi limitat l-użu ta' pestiċidi u fertilizzanti f'żoni ta' interess ekoloġiku;

245.  Jenfasizza li, għall-amministrazzjoni pubblika, il-piż tal-ekoloġizzazzjoni essenzjalment jiddependi mill-iżvilupp ta' għodod ġodda ta' ġestjoni bħas-saff taż-ŻIE tal-LPIS, li parzjalment jispjega għaliex id-DĠ AGRI żied l-għadd ta' riżervi u pjanijiet ta' azzjoni imposti fuq l-Istati Membri;

246.  Jieħu nota tal-fatt li l-ekoloġizzazzjoni żżid kumplessità sinifikanti fil-PAK minħabba trikkib mal-istrumenti ambjentali l-oħra tal-PAK (il-kundizzjonalità u l-miżuri ambjentali tal-Pilastru II); jinnota, f'dan ir-rigward, ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 21/2017 dwar l-ekoloġizzazzjoni, li jgħid li "l-Kummissjoni u l-Istati Membri jimmitigaw ir-riskju relatat ta' deadweight u ta' finanzjament doppju";

Skema għall-bdiewa żgħażagħ

247.  Jirrimarka li, b'differenzi kbar fl-iżvilupp tas-settur tal-biedja fl-Unjoni, l-isfida demografika hija problema ewlenija, li teħtieġ politiki li jindirizzaw in-nuqqas ta' bdiewa żgħażagħ sabiex tkun żgurata s-sostenibbiltà fit-tul tal-agrikoltura fl-Unjoni;

248.  Jenfasizza li l-bdiewa żgħażagħ iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet speċifiċi fl-aċċess għall-finanzi u fatturat baxx fl-ewwel snin tan-negozju, flimkien ma' tiġdid ġenerazzjonali batut u diffikultajiet fl-aċċess għall-art agrikola;

249.  Jirrimarka li t-tnaqqis fl-għadd ta' żgħażagħ fis-settur jiggrava l-problema tat-tiġdid ġenerazzjonali u jista' jfisser it-telf ta' ħiliet u għarfien aktar ma persuni akbar fl-età u b'esperjenza jirtiraw; jinsisti, għaldaqstant, li hemm bżonn ta' appoġġ kemm għall-bdiewa li jirtiraw u kemm għas-suċċessuri żgħażagħ li jieħdu f'idejhom l-irżiezet;

250.  Jesprimi tħassib partikolari dwar il-fatt li, fir-Rapport Speċjali Nru 10/2017 dwar l-appoġġ għall-bdiewa żgħażagħ, il-Qorti tinnota li – fil-każ ta' pagamenti diretti – l-għajnuna lill-bdiewa żgħażagħ:

   (a) mhijiex ibbażata fuq valutazzjoni tal-ħtiġijiet soda;
   (b) ma tirriflettix l-għan ġenerali li jitħeġġeġ it-tiġdid ġenerazzjonali;
   (c) lanqas ma tingħata dejjem lill-bdiewa żgħażagħ li għandhom bżonn; u
   (d) xi drabi tingħata lil irziezet fejn il-bdiewa żgħażagħ ikollhom biss rwol sekondarju;

251.  Jiddispjaċih li, f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ lill-bdiewa żgħażagħ permezz ta' skemi ta' żvilupp rurali, il-Qorti kkonkludiet li l-miżuri huma ġeneralment ibbażati fuq valutazzjoni tal-ħtiġijiet vaga u li m'hemmx koordinazzjoni reali bejn il-pagamenti tal-Pilastru I u l-appoġġ tal-Pilastru II lill-bdiewa żgħażagħ;

Il-miżuri li għandhom jittieħdu

252.  Jitlob li:

   (a) il-Kummissjoni tanalizza bir-reqqa l-kawżi tat-tnaqqis globali fl-introjtu mill-fatturi mill-2013 'l hawn u tiddefinixxi objettiv tal-prestazzjoni ewlieni ġdid għall-QFP li jmiss, flimkien ma' indikaturi tal-eżitu u l-impatt, bil-għan li jittaffu l-inugwaljanzi fl-introjtu fost il-bdiewa;
   (b) l-Istati Membri jagħmlu aktar sforzi biex jinkludu informazzjoni aktar affidabbli u aġġornata fil-bażi ta' data LPIS tagħhom;
   (c) il-Kummissjoni teżamina mill-ġdid l-approċċ meħud mill-aġenziji tal-pagamenti fil-klassifikazzjoni u l-aġġornament tal-kategoriji tal-art fl-LPIS tagħhom u twettaq il-kontroverifiki meħtieġa sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' żball fil-pagamenti għall-ekoloġizzazzjoni;
   (d) il-Kummissjoni tieħu miżuri xierqa biex tirrikjedi li l-pjanijiet ta' azzjoni tal-Istati Membri fl-iżvilupp rurali jinkludu azzjonijiet ta' rimedju li jindirizzaw il-każijiet ta' żball li jirriżultaw ta' spiss;
   (e) il-Kummissjoni tipprovdi gwida u xxerred l-aħjar prattika fost l-awtoritajiet nazzjonali, u fost il-benefiċjarji u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, biex tiżgura li l-kontrolli tagħhom jidentifikaw rabtiet bejn l-applikanti u partijiet interessati oħra li jkunu involuti fil-proġetti ta' żvilupp rurali appoġġjati;
   (f) il-Kummissjoni tibqa' ssegwi b'attenzjoni l-kontrolli mwettqa u d-data kkomunikata mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, u tqis dawn il-konstatazzjonijiet fl-allokazzjoni tal-piż tal-awditjar tagħha abbażi tal-evalwazzjonijiet tar-riskju;
   (g) l-Istati Membri, kif ukoll il-benefiċjarji u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, jisfruttaw bis-sħiħ il-possibbiltajiet offruti mis-sistema ta' għażliet tal-ispejjeż issemplifikati għall-iżvilupp rurali;
   (h) il-Kummissjoni tħejji u tiżviluppa, għar-riforma tal-PAK li jmiss, loġika ta' intervent kompluta għal azzjoni tal-UE b'rabta mal-ambjent u l-klima fil-qasam tal-agrikoltura, inklużi objettivi speċifiċi u abbażi ta' fehim xjentifiku aġġornat tal-fenomeni kkonċernati;

253.  Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi l-prinċipji li ġejjin fil-bini ta' proposta ġdida dwar l-ekoloġizzazzjoni:

   (a) il-bdiewa għandhom jibbenefikaw minn pagamenti fil-qafas tal-PAK jekk jissodisfaw ġabra unika ta' standards ambjentali bażiċi li jinkludu Kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajbin (GAECs) u rekwiżiti ta' ekoloġizzazzjoni li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni ambjentali; jilqa', f'dan ir-rigward, il-loġika tal-Kummissjoni ta' approċċ ta' "baġit iffukat fuq ir-riżultati"; iqis li s-sistema futura tal-implimentazzjoni għandha tkun aktar orjentata lejn ir-riżultati;
   (b) il-ħtiġijiet ambjentali u relatati mal-klima speċifiċi u lokali jistgħu jiġu indirizzati b'mod xieraq permezz ta' azzjoni programmata mmirata u aktar effikaċi fir-rigward tal-agrikoltura;
   (c) meta jingħataw possibbiltajiet minn fejn jagħżlu fl-implimentazzjoni tal-PAK, l-Istati Membri għandhom ikunu obbligati juru, qabel l-implimentazzjoni, li l-għażliet magħmula jkunu effikaċi u effiċjenti biex jintlaħqu l-objettivi tal-politika, b'mod partikolari b'rabta mas-sikurezza alimentari, il-kwalità tal-ikel, u l-impatt tagħhom fuq is-saħħa, l-ekoloġizzazzjoni, il-ġestjoni tal-art u tal-kampanja u l-ġlieda kontra d-depopolazzjoni fl-UE;

254.  Jistieden lill-Kummissjoni:

   (a) twettaq evalwazzjoni komprensiva tal-politiki u l-għodod eżistenti kollha tal-PAK li jistgħu jiġu kkombinati biex jgħinu lill-bdiewa żgħażagħ u tidentifika l-ostakli għall-aċċess għal irżiezet eżistenti jew għat-twaqqif ta' rziezet ġodda għal bdiewa żgħażagħ li jistgħu jiġu indirizzati fir-reviżjoni futura tal-PAK;
   (b) tara li, bħala komponent tar-riforma agrikola, isir aktar titjib fil-qafas tal-iżvilupp rurali kif stipulat – fost l-oħrajn – fid-Dikjarazzjoni ta' Cork 2.0, bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-programmi ta' appoġġ għall-bdiewa żgħażagħ jirnexxu;
   (c) iddaħħal fil-leġiżlazzjoni għall-PAK għal wara l-2020 (jew tobbliga lill-Istati Membri jindikaw, f'konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni kondiviża) loġika ċara ta' intervent għall-istrumenti tal-politika li jindirizzaw it-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura; il-loġika tal-intervent għandha tinkludi:
   valutazzjoni soda tal-ħtiġijiet tal-bdiewa żgħażagħ;
   valutazzjoni ta' liema ħtiġijiet jistgħu jiġu indirizzati mill-istrumenti tal-politika tal-Unjoni u liema ħtiġijiet jistgħu jew diġà qed jiġu indirizzati aħjar mill-politiki tal-Istati Membri, kif ukoll analiżi ta' liema forom ta' appoġġ (eż. pagamenti diretti, somma f'daqqa, strumenti finanzjarji) huma l-aktar adatti biex jaqblu mal-ħtiġijiet identifikati;
   miżuri ta' sensibilizzazzjoni, immirati għall-awtoritajiet, il-benefiċjari u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, dwar il-forom possibbli ta' assistenza għal trasferiment aktar bikri ta' razzett lil suċċessur flimkien ma' servizzi jew miżuri ta' konsulenza bħal skema ta' rtirar sodisfaċenti bbażata fuq l-introjtu jew id-dħul nazzjonali jew reġjonali fis-settur agrikolu, alimentari u forestali;
   definizzjoni ta' objettivi SMART, li tespliċita u tikkwantifika r-riżultati mistennija tal-istrumenti tal-politika f'termini tar-rata ta' tiġdid ġenerazzjonali mistennija u tal-kontribut għall-vijabbiltà tal-irziezet li jingħataw appoġġ; b'mod partikolari, għandu jkun ċar jekk l-istrumenti tal-politika għandux ikollhom l-għan li jappoġġjaw l-akbar għadd possibbli ta' bdiewa żgħażagħ jew ikunu mmirati għal tip ta' bdiewa żgħażagħ speċifiku;
   (d) garanzija ta' titjib fis-sistema ta' monitoraġġ u evalwazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni u l-Istati Membri (f'konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni kondiviża), permezz tal-leġiżlazzjoni proposta għall-PAK għal wara l-2020;

Ewropa Globali

Rati ta' żball

255.  Jindika li, skont il-konstatazzjonijiet tal-Qorti, l-infiq fuq "Ewropa Globali" hija milquta minn livell ta' żball materjali b'livell ta' żball stmat ta' 2,1 %, (2,8 % fl-2015 u 2.7 % fl-2014); jilqa' x-xejra pożittiva fir-rata ta' żball f'dan il-qasam tematiku;

256.  Jiddispjaċih li, jekk jiġu esklużi t-tranżazzjonijiet b'aktar minn donatur wieħed u t-tranżazzjonijiet ta' appoġġ baġitarju, ir-rata ta' żball għat-tranżazzjonijiet speċifiċi taħt il-ġestjoni diretta tal-Kummissjoni ġiet ikkwantifikata bħala 2,8 % (3,8 % fl-2015 u 3,7 % fl-2014);

257.  Jirrimarka li l-Kummissjoni u s-sħab tagħha inkarigati mill-implimentazzjoni wettqu aktar żbalji fi tranżazzjonijiet relatati ma' għotjiet, kif ukoll fi ftehimiet ta' kontribuzzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali milli għamlu f'forom oħra ta' appoġġ; jindika, b'mod partikolari, li t-tranżazzjonijiet ta' appoġġ baġitarju eżaminati mill-Qorti kienu ħielsa minn żbalji ta' legalità u ta' regolarità;

258.  Jinnota li, kieku l-informazzjoni kollha miżmuma mill-Kummissjoni – u mill-awdituri mqabbda mill-Kummissjoni – intużat għall-korrezzjoni tal-iżbalji, ir-rata ta' żball stmata għall-kapitolu "Ewropa Globali" kienet tkun aktar baxxa b'0,9 punti perċentwali, jiġifieri 1,4 %, u allura taħt il-livell limitu ta' materjalità;

259.  Jirrimarka li:

   (a) 37 % tal-livell ta' żball stmat huwa attribwibbli għal infiq li ma ngħatatx dokumentazzjoni ġustifikattiva essenzjali għalih;
   (b) 28 % tal-livell ta' żball stmat huwa dovut għal żewġ każijiet li għalihom il-Kummissjoni aċċettat infiq li fil-fatt ma kienx sar; jiddispjaċih li din is-sitwazzjoni kienet diġà ġiet innutata s-sena li għaddiet, u jirrimarka li l-ittestjar tat-tranżazzjonijiet tal-Qorti żvela xi dgħufijiet fil-kontroll fis-sistemi tal-Kummissjoni;
   (c) 26 % tal-livell ta' żball stmat kien jirrigwarda nfiq mhux eliġibbli: jiġifieri nfiq relatat ma' attivitajiet li mhumiex koperti minn kuntratt jew infiq magħmul barra mill-perjodu ta' eliġibbiltà, nuqqas ta' konformità mar-regola tal-oriġini, taxxi mhux eliġibbli u spejjeż indiretti fatturati b'mod żbaljat bħala spejjeż diretti;

Dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni

260.  Jesprimi tħassib profond dwar il-fatt li, skont il-Qorti, l-awdituri tad-DĠ NEAR sabu dgħufijiet fil-ġestjoni indiretta tat-tieni Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II), b'mod aktar speċifiku, fl-awtoritajiet tal-awditjar ta' tliet pajjiżi benefiċjarji tal-IPA II – l-Albanija, it-Turkija u s-Serbja, u dan minkejja l-fatt li l-awtoritajiet tal-awditjar Albaniżi u Serbi għamlu bidliet bil-ħsieb li jsolvu l-problemi identifikati; fil-każ tat-Turkija hemm xi aspetti sinifikanti fis-sistemi tal-awtorità tal-awditjar li għadhom jistgħu jillimitaw l-assigurazzjoni li tista' tagħti lill-Kummissjoni (Rapport annwali 2016 tal-Qorti, paragrafu 9.24);

261.  Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-Qorti stmat li l-kapaċità korrettiva tad-DĠ NEAR kienet ġiet esaġerata u, konsegwentement, anke l-ammont totali f'riskju fil-mument tal-pagament;

Prestazzjoni

262.  Jinnota li d-DĠ DEVCO, fir-rapport ta' attività annwali tiegħu, iddefinixxa indikaturi ta' prestazzjoni ewlenin dwar l-iżvilupp tal-bniedem (AAR KPI), it-tibdil fil-klima, il-ġeneru u r-rata ta' żball, iżda jiddispjaċih li l-ebda wieħed minn dawk l-indikaturi mhu kapaċi jkejjel il-prestazzjoni tal-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp, billi dawn jindikaw biss il-parti tal-għajnuna allokata lil kull wieħed mill-objettivi minflok ikejlu l-progress magħmul biex jintlaħqu l-objettivi;

263.  Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-IAS tal-Kummissjoni qal li f'termini ta' rappurtar, it-tip ta' informazzjoni dwar il-prestazzjoni tad-DĠ DEVCO fir-rapporti differenti relatati mal-ippjanar strateġiku u mal-programmazzjoni (Rapport ta' attività annwali, Rapport tal-uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega, EAMR) huwa limitat u ma jagħtix valutazzjoni konkreta dwar jekk l-objettivi jkunux intlaħqu jew le;

Rapporti dwar il-ġestjoni tal-assistenza esterna

264.  Jiddispjaċih, għal darb'oħra, li r-Rapporti dwar il-Ġestjoni tal-Assistenza Esterna (EAMR) maħruġa mill-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni mhumiex mehmuża mar-rapporti ta' attività annwali tad-DĠ DEVCO u tad-DĠ NEAR, kif previst mill-Artikolu 67(3) tar-Regolament Finanzjarju; jiddispjaċih li dawn sistematikament jiġu kkunsidrati bħala kunfidenzjali filwaqt li, skont l-Artikolu 67(3) tar-Regolament Finanzjarju, "għandhom ikunu disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill b'kont dovut meħud, fejn ikun xieraq, tal-kunfidenzjalità tagħhom";

265.  Jieħu nota tal-fatt li fir-risposta tiegħu għall-ittra tar-rapporteur, il-Kummissarju Oettinger indika li l-Kummissjoni qed tesplora format ġdid għar-rapporti li jippermetti t-trażmissjoni lill-Parlament mingħajr il-bżonn ta' proċeduri ta' kunfidenzjalità, iżda b'mod li ma jkunx ta' detriment għall-politika diplomatika tal-Unjoni;

266.  Jilqa' l-fatt li d-DĠ DEVCO ppubblika l-lista tad-delegazzjonijiet involuti fl-EAMR u pprovda analiżi tas-sommarju tal-KPIs tad-DĠ DEVCO fir-rapport ta' attività annwali tiegħu; jinsisti, madankollu, li r-Regolament Finanzjarju għandu jiġi rispettat bis-sħiħ;

Fondi fiduċjarji

267.  Ifakkar li l-possibbiltà li l-Kummissjoni toħloq u tamministra fondi fiduċjarji tal-Unjoni hija maħsuba biex:

   (a) issaħħaħ ir-rwol internazzjonali tal-Unjoni, kif ukoll issaħħaħ il-viżibbiltà u l-effiċjenza tal-azzjoni esterna u tal-għajnuna għall-iżvilupp tagħha;
   (b) tassigura proċess mgħaġġel ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-għażla tal-miżuri li jridu jiġu implimentati, li huwa kruċjali f'azzjonijiet ta' emerġenza u ta' wara emerġenza;
   (c) tiżgura l-"effett ta' lieva" tar-riżorsi addizzjonali ddedikati għall-azzjoni esterna; u
   (d) permezz tal-akkomunament tar-riżorsi, iżżid il-koordinazzjoni fost id-donaturi differenti tal-Unjoni f'ċerti oqsma ta' intervent;

268.  Fid-dawl tal-esperjenzi reċenti, jesprimi xi tħassib dwar il-kisba tal-objettivi ewlenin segwiti permezz tat-twaqqif ta' fondi fiduċjarji u jinnota, b'mod partikolari, li:

   (a) l-"effett ta' lieva" ta' din l-għodda l-ġdida mhuwiex neċessarjament garantit, billi l-kontribut ta' donaturi oħra f'ċerti każijiet huwa limitat ħafna;
   (b) il-viżibbiltà tal-azzjoni esterna tal-Unjoni ma tjibitx, minkejja l-eżistenza ta' arranġamenti differenti mal-partijiet ikkonċernati, u t-titjib fil-koordinazzjoni tal-azzjoni tal-partijiet ikkonċernati kollha mhuwiex neċessarjament żgurat;
   (c) il-preferenza a priori għall-aġenziji tal-Istati Membri fil-ftehimiet kostituttivi ta' wħud mill-fondi fiduċjarji twassal għal kunflitt ta' interess minflok inċentiv għall-Istati Membri biex jipprovdu aktar riżorsi finanzjarji;

269.  Ifakkar, b'mod partikolari, li l-fond fiduċjarju għall-Afrika għandu valur ta' aktar minn EUR 3,2 biljun: minn dawn, EUR 2,9 biljun ġejjin mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) u EUR 228,667 miljun minn donaturi oħra; iqis bħala inaċċettabbli li l-involviment tal-FEŻ f'fondi fiduċjarji jkompli jillimita l-possibbiltà li l-Parlament iwettaq skrutinju fuq l-infiq tal-UE;

270.  Jirrimarka li l-akkomunament ta' riżorsi mill-FEŻ, il-baġit tal-Unjoni u donaturi oħra m'għandux ikollu bħala konsegwenza li l-flus maħsuba għall-pajjiżi AKP ma jaslux għand il-benefiċjarji normali tagħhom;

271.  Jenfasizza li l-użu dejjem akbar ta' mekkaniżmi finanzjarji oħra, bħall-fondi fiduċjarji, għat-twettiq tal-politiki tal-UE id f'id mal-baġit tal-Unjoni għandu r-riskju li jimmina dan il-livell ta' obbligu ta' rendikont u trasparenza, billi l-arranġamenti ta' rappurtar, awditjar u skrutinju pubbliku mhumiex allinjati (Rapport annwali 2016 tal-Qorti, paragrafu 2.31); jenfasizza, għalhekk, l-importanza tal-impenn tal-Kummissjoni li żżomm lill-awtorità baġitarja informata perjodikament bil-finanzjament tal-fondi fiduċjarji u bl-operazzjonijiet skedati u li għaddejjin, inklużi l-kontribuzzjonijiet magħmula mill-Istati Membri;

Fondi lill-Awtorità Palestinjana

272.  Jinsisti li l-programmi ta' tagħlim u taħriġ iffinanzjati mill-fondi tal-Unjoni, bħall-PEGASE, għandhom jirriflettu valuri komuni bħall-paċi, il-libertà, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni fl-edukazzjoni, kif deċiż mill-ministri tal-edukazzjoni tal-Unjoni f'Pariġi fis-17 ta' Marzu 2015;

Il-miżuri li għandhom jittieħdu:

273.  Jistieden lid-DĠ NEAR (Rapport annwali 2016 tal-Qorti, paragrafu 9.37):

   (a) jaħdem flimkien mal-awtoritajiet tal-awditjar tal-pajjiżi benefiċjarji tal-IPA II biex jitjiebu l-kompetenzi tagħhom;
   (b) jiżviluppa indiċijiet tar-riskju għat-titjib tal-valutazzjoni abbażi tal-mudelli ta' kontroll intern li d-Direttorat Ġenerali kien introduċa kif xieraq, biex b'hekk l-impatt tal-iżbalji jkun jista' jitkejjel aħjar;
   (c) jiżvela b'mod ċar l-ambitu tal-istudju dwar ir-rata tal-iżball residwu u l-limiti inferjuri u superjuri ta' żball stmati fir-rapport ta' attività annwali tiegħu li jmiss;
   (d) itejjeb il-kalkolu tal-kapaċità korrettiva għall-2017 billi jindirizza n-nuqqasijiet identifikati mill-Qorti;

274.  Jistieden lid-DĠ DEVCO u lid-DĠ NEAR jikkunsidraw li jiddefinixxu – f'kooperazzjoni mad-DĠ HOME – indikatur ewlieni tal-prestazzjoni relatat mal-eliminazzjoni tal-kawżi sottostanti u ewlenin tal-migrazzjoni irregolari;

275.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa biex tikkoreġi n-nuqqasijiet identifikati mill-IAS tagħha rigward ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni tad-DĠ DEVCO u tittrasforma l-EAMR f'dokument applikabbli u kompletament pubbliku li jissostanzja d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni magħmula mill-kapijiet tad-delegazzjonijet u mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ DEVCO; jitlob lid-DĠ DEVCO jiddefinixxi l-KPIs b'tali mod li jagħmluha possibbli li titkejjel il-prestazzjoni tal-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp, u li dan isir mingħajr ma tiġi kompromessa l-politika diplomatika tal-Unjoni permezz tad-delegazzjonijiet tagħha;

276.  Iqis li huwa essenzjali li s-sospensjoni tal-finanzjament ta' qabel l-adeżjoni tkun possibbli mhux biss fil-każijiet fejn tkun ġiet ipprovata l-approprjazzjoni indebita ta' fondi, iżda anke fil-każijiet fejn il-pajjiżi fil-proċess ta' qabel l-adeżjoni jiksru bi kwalunkwe mod id-drittijiet stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem;

277.  Jenfasizza li l-fondi fiduċjarji għandhom jinħolqu biss jekk l-użu tagħhom ikun ġustifikat u l-azzjoni meħtieġa ma tkunx tista' ssur b'mezzi ta' finanzjament eżistenti oħrajn; jistieden lill-Kummissjoni biex, meta toħloq fondi fiduċjarji, tistabbilixxi prinċipji gwida għat-twettiq ta' valutazzjoni konċiża u strutturata tal-vantaġġi komparattivi tal-fondi fiduċjarji meta mqabbla ma' mezzi ta' għajnuna oħrajn u twettaq anke analiżi ta' liema lakuni speċifiċi mistennija jimlew il-fondi fiduċjarji; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tikkunsidra li tagħlaq il-fondi fiduċjarji li ma jkunux kapaċi jattiraw kontribut sinifikanti migħand donaturi oħrajn jew li ma jiġġenerawx valur miżjud meta mqabbla ma' strumenti esterni tal-Unjoni "tradizzjonali";

278.  Jiddeplora profondament il-każijiet rikonoxxut ta' vjolenza, abbuż sesswali u mġiba għalkollox ħażina min-naħa tal-ħaddiema li jipprovdu l-għajnuna umanitarja lill-popolazzjoni ċivili f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt u ta' wara kunflitt; jinnota li l-Kummissjoni ddikjarat l-impenn tagħha biex teżamina mill-ġdid u, jekk ikun hemm bżonn, tissospendi l-finanzjament lil dawk is-sħab li ma jirrispettawx l-istandards etiċi għoljin meħtieġa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-mekkaniżmi ta' prevenzjoni fil-proċeduri tal-għażla tal-persunal u tipprovdi taħriġ inizjali u kontinwu f'dan ir-rigward, sabiex tinqered din il-pjaga u tiġi evitata kwalunkwe ripetizzjoni; jitlob ukoll li jkun hemm politika għall-protezzjoni tal-informaturi f'dawn il-każijiet;

279.  Jistieden lill-Kummissjoni tfassal id-dokumenti strateġiċi tagħha b'aktar reqqa, sabiex tingħata valutazzjoni aktar wiesgħa u preċiża tal-ħtiġijiet finanzjarji u tal-aħjar strumenti li għandhom jintużaw;

280.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-finanzjament tal-Unjoni jinħareġ skont l-istandards tal-UNESCO ta' paċi u tolleranza;

281.  Iqis li huwa essenzjali li l-kapaċità amministrattiva tal-pajjiżi li jirċievu finanzjament tingħata appoġġ attiv min-naħa tal-Kummissjoni permezz ta' assistenza teknika xierqa;

Migrazzjoni u Sigurtà

282.  Jinnota li fil-Kapitolu 8 ("Sigurtà u ċittadinanza")(13) tar-rapport annwali tagħha, il-Qorti ma kkalkulatx rata ta' żball abbażi tal-15-il tranżazzjoni li eżaminat, billi dan il-kampjun ma kienx maħsub li jkun rappreżentattiv tal-infiq taħt din l-intestatura tal-QFP;

283.  Jinnota bi tħassib il-konstatazzjoni tal-Qorti li "kien għadu ma sarx wisq progress fil-pagamenti mill-AMIF [il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni](14) u l-FSI [il-Fond għas-Sigurtà Interna], taħt ġestjoni kondiviża" (Rapport annwali 2016 tal-Qorti, kaxxa 8.2);

284.  Jirrimarka li l-Qorti sabet diversi dgħufijiet fis-sistemi relatati mas-SOLID, l-AMIF u l-FSI fil-livell tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri;

285.  Jiddispjaċih, b'mod partikolari, li:

   (a) il-Qorti enfasizzat l-għadd għoli ta' abbozzi ta' programmi AMIF jew FSI mħejjija mill-Istati Membri u analizzati mill-Kummissjoni qabel l-approvazzjoni tagħhom, li jista' jdewwem l-implimentazzjoni;
   (b) skont il-Qorti, il-valutazzjoni li twettqet mill-Kummissjoni tas-sistemi tal-Istati Membri għall-AMIF u l-FSI kienet sikwit ibbażata fuq informazzjoni li ma kinitx dettaljata biżżejjed, b'mod partikolari fil-qasam tal-istrateġiji tal-awditjar;
   (c) kien hemm dewmien fir-rappurtar ta' awditi ex post tal-konformità għall-programmi SOLID, u proċeduri ta' kontroll tal-kwalità mhux dokumentati biżżejjed għax-xogħol ta' awditjar esternalizzat;

286.  Jiddispjaċih li l-Qorti sabet ukoll in-nuqqasijiet li ġejjin fil-livell tal-Istati Membri: kontrolli fuq il-post mhux dokumentati biżżejjed, nuqqas ta' għodda tal-IT dedikata għall-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi u xi dgħufijiet fl-awditjar imwettaq mill-awtoritajiet tal-awditjar tal-Istati Membri;

287.  Jiddeplora l-fatt li, fir-rapport annwali tagħha, il-Qorti nnutat li "[f]l-2016, il-Kummissjoni ma rrappurtatx l-ammont kumplessiv ta' fondi mmobilizzati għall-kriżi tar-refuġjati u tal-migrazzjoni, u huwa diffiċli biex dan jiġi stmat" (Rapport annwali 2016 tal-Qorti, paragrafu 2.28);

288.  Jiddispjaċih li, fir-rigward tal-hotspots, il-Qorti kkonkludiet (Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 6/2017) li:

   (a) minkejja appoġġ konsiderevoli mill-Unjoni, il-faċilitajiet ta' akkoljenza fil-Greċja u l-Italja fi tmiem l-2016 kienu għadhom mhux adegwati;
   (b) kien hemm ukoll nuqqas ta' faċilitajiet adegwati għall-akkomodazzjoni u l-ipproċessar ta' minorenni mhux akkumpanjati f'konformità mal-istandards internazzjonali;
   (c) l-approċċ ibbażat fuq il-hotspots jirrikjedi wkoll li l-migranti jiġu mgħoddija fi proċeduri ta' segwitu xierqa, jiġifieri applikazzjoni nazzjonali għall-asil jew ritorn lejn il-pajjiż ta' oriġini, u l-implimentazzjoni ta' dawn il-proċeduri ta' segwitu sikwit ssir bil-mod u tiffaċċja diversi ostakli, u dan jista' jkollu riperkussjonijiet fuq il-funzjonament tal-hotspots;

289.  Jiddeplora l-fatt li, skont il-Human Rights Watch, in-nisa rrappurtaw fastidju sesswali frekwenti fil-hotspots fil-Greċja;

290.  Jaqbel mal-valutazzjoni tal-Qorti dwar nuqqas ta' trasparenza rigward is-separazzjoni tal-finanzjament bejn riżorsi pubbliċi u dawk għall-migranti fil-kwistjoni tal-assistenza ta' emerġenza biex migranti minn barra l-Unjoni jiġu ttrasportati mill-gżejjer Griegi lejn il-Ġreċja kontinentali, imsemmi mill-Qorti fir-rapport annwali tagħha (ir-Rapport Annwali 2016 tal-Qorti, kaxxa 8.4); ifakkar li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni ma tippermettix li l-benefiċjarji ta' għotjiet mill-Unjoni jagħmlu profitti mill-implimentazzjoni ta' proġett; iqis li dan il-każ iqajjem xi kwistjonijiet ta' reputazzjoni għall-Kummissjoni u jikkontesta l-mod kif ġie ġestit mil-lat etiku;

Il-miżuri li għandhom jittieħdu

291.  Jitlob li:

   (a) id-DĠ HOME jikkunsidra li jiddefinixxi, f'koperazzjoni mad-DĠ DEVCO u d-DĠ NEAR, indikatur ewlieni tal-prestazzjoni relatat mal-eliminazzjoni tal-kawżi sottostanti u aħħarin tal-migrazzjoni irregolari;
   (b) il-Kummissjoni terġa' tgħaqqad flimkien il-linji baġitarji marbuta mal-finanzjament tal-politika tal-migrazzjoni taħt intestatura waħda, bil-għan li ssaħħaħ it-trasparenza;
   (c) il-Kummissjoni tiddefinixxi strateġiji speċifiċi ma' timijiet ta' appoġġ tal-Unjoni biex tiżgura s-sikurezza tan-nisa u tal-minorenni akkumpanjati fil-hotspots;
   (d) il-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jipprovdu faċilitajiet adegwati ta' akkoljenza fil-Greċja u fl-Italja;
   (e) il-Kummissjoni u l-Istati Membri jirrimedjaw id-dgħufijiet fis-sistema identifikati mill-Qorti fil-ġestjoni ta' fondi AMIF/FSI;
   (f) il-Kummissjoni tipprovdi stima tan-nefqa mħallsa għal kull migrant jew applikant għall-asil, skont il-pajjiż;
   (g) il-Kummissjoni tipprovdi għal sistema ta' monitoraġġ bil-ħsieb li tiżgura li d-drittijiet tal-bniedem tar-rifuġjati u ta' dawk li jfittxu l-asil jiġu rrispettati;
   (h) il-Kummissjoni tintensifika l-verifiki li jsiru fuq il-fondi għar-rifuġjati, li l-Istati Membri, fl-emerġenzi, spiss jallokawhom b'mod li ma jikkonformax mar-regoli fis-seħħ;

Il-Kodiċi ta' kondotta tal-Kummissarji u l-proċeduri għall-ħatra ta' uffiċjali għolja

292.  Japprezza li t-talbiet tiegħu biex il-Kummissjoni tagħmel rieżami tal-kodiċi ta' kondotta tal-Kummissarji sa tmiem l-2017, inkluż billi tiddefinixxi x'jikkostitwixxi kunflitt ta' interessi kif ukoll billi tintroduċi kriterji għall-valutazzjoni tal-kompatibbiltà ta' impjieg wara l-mandat u testendi l-perjodu ta' preklużjoni għal tliet snin għall-President tal-Kummissjoni, ingħataw ir-risposta meħtieġa; jinnota li l-kodiċi l-ġdid daħal fis-seħħ fl-1 ta' Frar 2018;

293.  Ifakkar il-wegħda magħmula mill-President tal-Kummissjoni Juncker lill-Ombudsman Ewropew li l-ex President tal-Kummissjoni Barroso kien se jiġi ttrattat sempliċement bħala rappreżentant ta' parti interessata; ifakkar l-opinjoni tal-Kumitat tal-Etika Ad Hoc dwar l-impjieg il-ġdid tas-Sur Barroso, bħala konsulent ta' Goldman Sachs, li din il-kariga tkun kompatibbli biss jekk is-Sur Barroso jimpenja ruħu li ma jagħmel l-ebda lobbying f'isem Goldman Sachs;

294.  Jiġbed l-attenzjoni dwar l-inkonsistenza li nħolqot minn għadd ta' membri individwali tal-Kummissjoni fejn, skont ir-reġistru tal-laqgħa tagħhom, iddeskrivew il-laqgħa tagħhom mas-Sur Barroso bħala laqgħat ma' Goldman Sachs International; jikkonkludi li jew il-laqgħat mas-Sur Barroso ma kinux laqgħat ta' lobbyists, li f'dan il-każ il-wegħda tal-Ombudsman Ewropew ma nżammitx u r-reġistru tal-laqgħa tal-Kummissjoni ma jirriflettix it-trasparenza ta' reġistru jew inkella l-laqgħat mas-Sur Barroso kienu ttrattati bħala laqgħat b'rappreżentant ta' grupp ta' interess, f'liema każ inkisret waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Kumitat tal-Etika Ad Hoc tal-Kummissjoni;

295.  Ifakkar li nuqqas ta' kunflitt ta' interessi jrid ukoll ikun prerekwiżit biex isiru s-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji, u li għalhekk il-formoli tad-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji jridu jimtlew u jkunu disponibbli qabel ma l-Kummissarju jinstema' mill-kumitat kompetenti tal-Parlament, u jridu jiġu aġġornati tal-anqas darba fis-sena u kull darba li l-informazzjoni tinbidel;

296.  Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tagħmel il-konsulenti speċjali tal-Kummissarju aktar soġġetti għall-obbligu ta' rendikont u r-rabtiet professjonali tagħhom tagħmilhom trasparenti u miftuħa għall-iskrutinju pubbliku, biex tipprevjeni kunflitti ta' interess potenzjali tagħhom peress li għandhom aċċess bla xkiel għall-Kummissjoni; jemmen li dawn il-passi se jgħinu biex jillimitaw il-possibbiltà ta' lobbying fl-ogħla livell b'mod irregolari;

297.  Jitlob, f'dan ir-rigward, li l-Kummissarji jiddikjaraw l-interessi kollha tagħhom (bħala azzjonisti, membri ta' bordijiet ta' kumpaniji, xogħol ta' konsulenza, membri ta' fondazzjonijiet assoċjati...) fir-rigward tal-kumpaniji kollha li huma kienu involuti fihom, inklużi l-interessi tal-qraba tagħhom, kif ukoll il-bidliet li saru malli l-kandidatura tagħhom saret magħrufa;

298.  Jirrimarka li l-estensjoni tal-perjodu ta' preklużjoni għal tliet snin għandha tikkonċerna lill-Membri kollha tal-Kummissjoni, kif talab il-Parlament diversi drabi; jinsisti li l-opinjonijiet tal-kumitat għall-etika għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku meta jinħarġu;

299.  Jibża' li l-proċessi ta' ħatra tal-kumitat għall-etika indipendenti ma jiggarantixxux l-indipendenza tiegħu, u jenfasizza li esperti indipendenti m'għandux ikun kellhom huma stess il-kariga ta' Kummissarju, u lanqas m'għandu jkun kellhom pożizzjoni bħala uffiċjal għoli tal-Kummissjoni; jitlob li l-Kummissjoni tadotta regoli ġodda dwar kumitat għall-etika indipendenti f'konformità ma' din ir-rimarka;

300.  Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi u tippubblika rapport annwali minn kumitat tal-etika indipendenti; jafferma mill-ġdid li kumitat tal-etika indipendenti jista' jagħmel kwalunkwe rakkomandazzjoni għat-titjib tal-kodiċi ta' kondotta jew għall-implimentazzjoni tiegħu;

301.  Jinsab imħasseb serjament dwar in-nuqqas ta' trasparenza, in-nuqqas ta' kwalunkwe kompetizzjoni fost il-persunal eliġibbli u l-użu ħażin possibbli tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni fil-ħatra reċenti tal-Kap tal-Uffiċċju tal-President tal-Kummissjoni bħala s-Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-Kummissjoni; jinnota li t-tweġibiet tal-Kummissjoni lill-Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll tal-Baġit ma spjegawx b'mod xieraq il-ġustifikazzjoni għall-ħatra tas-Segretarju Ġenerali permezz tal-Artikolu 7 tar-Regolamenti tal-Persunal, liema fatt wassal biex it-trasferiment isir mingħajr ma l-post jiġi ddikjarat vakanti u għalhekk mingħajr ma l-persunal eliġibbli jiġi mistieden biex japplika; jistenna li l-President tal-Kummissjoni jippreżenta l-pjan tiegħu, biex isir rimedju għall-ħsara li saret lill-immaġni pubblika tal-Kummissjoni minħabba l-ħatra reċenti tas-Segretarju Ġenerali, lill-Parlament;

302.  Fid-dawl tal-ħatra reċenti tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni u sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni pubblika Ewropea indipendenti, jitlob lil-Kummissjoni, qabel tmiem l-2018, tippreżenta proposta dwar proċedura għall-ħatra ta' uffiċjali għolja, li tiżgura li jintgħażlu l-aħjar kandidati f'qafas ta' trasparenza massima u ta' opportunitajiet indaqs, u tkun wiesgħa biżżejjed biex tkun applikabbli għall-istituzzjonijiet l-oħra, kollha tal-Unjoni, inklużi l-Parlament u l-Kunsill;

303.  Bil-ħsieb tal-ġejjieni, jitlob li l-Kummissjoni tipprevedi li tintroduċi t-titjibiet li ġejjin:

   (a) l-aċċettazzjoni ta' donazzjonijiet minn donaturi minn Stati Membri għandha tkun ipprojbita (l-Artikolu 6(4)) tal-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Membri tal-Kummissjoni;
   (b) il-parteċipazzjoni tal-Kummissarji fil-politika nazzjonali matul iż-żmien tal-kariga tagħhom għandha tiġi sospiża jew limitata għal sħubija passiva f'partit;
   (c) kjarifika tar-referenza għal "użu diplomatiku jew ta' korteżija" (l-Artikolu 6(2) u (5)), li hija nieqsa mill-preċiżjoni u ċ-ċarezza u tista' tkun suxxettibbli għall-abbuż;
   (d) il-parteċipazzjoni tal-Kummissarji f'kampanji elettorali nazzjonali għandha tkun allinjata mal-parteċipazzjoni f'kampanja elettorali Ewropea (l-Artikoli 9 u 10); fiż-żewġ każijiet, il-Kummissarji għandu jkollhom l-obbligu li jieħdu liv elettorali mingħajr ħlas;
   (e) għandu jkun hemm aktar ċarezza dwar il-kriterji għar-riferiment possibbli lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 245 jew 247 tat-TFUE;
   (f) Il-Kummissarji għandhom jiddikjaraw l-interessi kollha rilevanti tagħhom (bħala azzjonisti, membri ta' bordijiet tal-kumpaniji, konsulenti, membri ta' fondazzjonijiet assoċjati, eċċ.) u mhux jagħżlu biss dawk li jaħsbu li jistgħu jagħtu lok għal kunflitt ta' interess;
   (g) id-dikjarazzjonijiet tal-interessi għandhom jittejbu f'konformità mar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-1 ta' Diċembru 2016 dwar id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji – linji gwida(15);

Amministrazzjoni

Is-Sejbiet tal-Qorti

304.  Jinnota li l-istituzzjonijiet kollettivament naqqsu l-għadd ta' postijiet tax-xogħol fit-tabella tal-persunal b'4,0 % tul il-perjodu bejn l-2013 u l-2017 (minn 39 649 għal 38 072 post), u li l-istituzzjonijiet naqqsu l-għadd tal-persunal (postijiet effettivament okkupati minn membru tal-persunal) b'1,4 % bejn l-2013 u l-2017 (minn 37 153 għal 36 657 post);

305.  Jinnota wkoll il-konklużjonijiet addizzjonali tal-Qorti:"

"30. Madankollu, matul l-istess perjodu, l-awtorità baġitarja tat postijiet ġodda lill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali. Dawn il-postijiet saru disponibbli, l-aktar għall-iżvilupp tal-attivitajiet tagħhom (dan jispjega ż-żieda sinifikanti fl-għadd ta' postijiet mogħtija lill-aġenziji), l-adeżjoni tal-Kroazja u l-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew.

   31. Bħala konsegwenza, l-għadd ta' postijiet fit-tabelli tal-persunal naqas b'1,1 % bejn l-2012 u l-2017, b'varjazzjonijiet sinifikanti bejn l-istituzzjonijiet (- 3,5 %), l-aġenziji deċentralizzati (+ 13,7 %) u l-aġenziji eżekuttivi (+ 42,9 %). L-għadd ta' postijiet effettivament okkupati mill-1 ta' Jannar 2013 sal-1 ta' Jannar 2017 żdiedu b'0,4 % matul il-perjodu (- 1,3 % għall-istituzzjonijiet u l-korpi u + 11,3 % għall-aġenziji, b'9,6 % fl-aġenziji deċentralizzati u 33,7 % fl-aġenziji eżekuttivi). Ir-rata medja ta' pożizzjonijiet vakanti naqset minn 6,9 % fl-1 ta' Jannar 2013 għal 4,5 % fl-1 ta' Jannar 2017 u laħqet livell ta' inqas minn 2 % f'xi istituzzjonijiet u korpi."(16);
"

306.  Jinnota bi tħassib id-diskriminazzjoni kontinwa kontra l-membri tal-persunal tal-Unjoni bbażati fil-Lussemburgu, minkejja s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' Ottubru 2000 fil-każ Ferlini (C-411/98) u d-Direttiva 2011/24/UE, li t-tnejn li huma jikkundannaw il-prattika; jenfasizza li t-tariffi eċċessivi għadhom għaddejja, u li qed isir użu minn żewġ ftehimiet mal-Federazzjoni tal-Isptarijiet tal-Lussemburgu (FH) u mal-Assoċjazzjoni tat-Tobba u tad-Dentisti (AMD), li jistabbilixxu limitu ta' 15 % għat-tariffi eċċessivi iżda jippermettu 500 % għal trattament fl-isptarijiet; jiddeplora l-fatt li s-sentenza tal-2000 tal-Qorti tal-Ġustizzja u d-Direttiva 2011/24/UE qed jinkisru mhux biss mill-ftehimiet, iżda wkoll minn għadd ta' operaturi tal-kura tas-saħħa nazzjonali; jitlob li l-Kummissjoni l-ewwel nett tikkalkola l-ispiża addizzjonali annwali tat-tariffi eċċessivi għall-baġit tal-Unjoni (JSIS) u tiġġustifikaha, it-tieni nett tiddetermina proċedura ta' ksur jew azzjoni legali simili kontra l-Gran Dukat, it-tielet nett tinforma lill-Parlament dwar l-eżitu tal-Petizzjoni pubblika Nru 765 imressqa lill-Kamra tad-Deuptati tal-Lussemburgu u tad-dibattitu pubbliku organizzat hemmhekk fid-19 ta' Ottubru 2017, u r-raba' nett tipprotesta kontra ż-żewġ ftehimiet mal-FH u mal-AMD;

307.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-dikjarazzjonijiet li għamel il-Kummissarju Oettinger dwar it-tmiem tar-restrizzjonijiet fil-politika tal-persunal bil-għan li jiġi evitat preġudizzju serju għall-funzjonament tajjeb tal-istituzzjonijiet Ewropej u tal-kwalità li s-servizz pubbliku tal-Unjoni jagħti liċ-ċittadini Ewropej; jenfasizza li huwa importanti li jkollna servizz ċivili Ewropew b'saħħtu, li jkun għas-servizz taċ-ċittadini u kapaċi jirrispondi għall-isfidi li tħabbat wiċċha magħhom l-Unjoni u jimplimenta l-politiki tagħha bl-ogħla standards possibbli ta' eċċellenza u professjonaliżmu, u dan is-servizz jagħtih bl-istrumenti legali u bir-riżorsi u; jenfasizza l-importanza li s-servizz ċivili Ewropew jerġa' jsir propożizzjoni attraenti għal professjonisti żgħażagħ tal-Unjoni; jitlob li l-Kummissjoni tfassal rapport dwar il-konsegwenzi tar-restrizzjonijiet għall-attraenza tas-servizz ċivili tal-Unjoni u dwar l-istat kurrenti ta' nuqqas ta' riżorsi, u tipproponi soluzzjonijiet biex tqarreb is-servizz lejn iċ-ċittadini Ewropej u tqawwi l-interess ta' dawn tal-aħħar f'li jingħaqdu miegħu;

308.  Jenfasizza l-importanza li tinstab soluzzjoni għall-problema tat-tariffi eċċessivi, u f'ħafna każijiet abbużivi, għall-ispejjeż mediċi tal-membri tal-persunal u tal-Membri tal-Parlament f'xi Stati Membri; jitlob li l-Kummissjoni tfittex soluzzjonijiet għal din il-problema li, f'pajjiżi bħal-Lussemburgu, tiswa madwar EUR 2 miljun fis-sena (eż. negozjati mas-sistemi tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri, pubbliċi jew privati, il-ħolqien ta' kard simili għall-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea għal ivvjaġġar barra l-pajjiż, eċċ.);

Il-Binjiet Jean Monnet (JMO I, JMO II) fil-Lussemburgu

309.  Jirrikonoxxi li l-kostruzzjoni tal-binja Jean Monnet il-ġdida (JMO II) ġarrbet dewmien konsiderevoli, marbut ma' spejjeż addizzjonali;

310.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni u l-awtoritajiet Lussemburgiżi ħadu 15-il sena (mill-1994 sal-2009) biex jaqblu dwar l-arranġamenti futuri għall-akkomodazzjoni tad-dipartimenti tal-Kummissjoni fil-Lussemburgu;

311.  Jistenna bil-ħerqa li jirċievi l-istorja sħiħa tal-JMO I/JMO II bejn l-1975 u l-2011 kif wiegħdet il-Kummissjoni fir-risposti bil-miktub tagħha bi tħejjija għas-smigħ mal-Kummissarju Oettinger fit-23 ta' Jannar 2018;

312.  Jiddispjaċih li għalkemm inventarju sħiħ ta' materjali li fihom l-asbestos fil-JMO I sar fl-1997, il-Kummissjoni ma ħarġitx mill-binja qabel Jannar 2014, u li AIB-Vinçotte Luxembourg damet sal-2013 biex tirrevedi s-sejbiet tagħha; jinnota li folji tal-asbestos fil-JMO I kienu ta' densità aktar baxxa milli kien maħsub qabel u li għaldaqstant kienu aktar sensittivi għal impatt mekkaniku (frizzjoni bażika hija biżżejjed biex tirrilaxxa l-fibri fl-arja, hekk li jistgħu jiddaħħlu fil-ġisem man-nifs); iqis li l-Kummissjoni, fid-dawl tar-riskji serji għas-saħħa li jirriżultaw mill-asbestos fin-nifs, kien messha kkunsidrat ir-rapport tal-espert u l-opinjonijiet kwalifikati ta' esperti oħra f'dan il-qasam, speċjalment wara dak li ġara fil-Berlaymont fi Brussell; jitlob li l-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament dwar jekk il-ħaddiema kollha kinux debitament infurmati dwar is-sitwazzjoni u dwar ir-riskji serji għas-saħħa, jekk ġiex osservat xi mard li seta' jirriżulta mid-dħul fil-ġisem ta' partikoli tal-asbestos man-nifs, u liema miżuri ttieħdu f'każijiet tali, u jekk ittiħdux miżuri preventivi (testijiet ta' screening u identifikazzjoni bikrija, eċċ.); jitlob ukoll li l-Kummissjoni tirrapporta dwar jekk bdietx proċedimenti kontra AIB-Vinçotte Luxembourg f'dan ir-rigward;

313.  Jinnota li, f'Diċembru 2015, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet Lussemburgiżi qablu dwar il-qsim tal-ispejjeż assoċjati mal-ħruġ bikri mill-JMO I; jinnota li l-JMO II kien oriġinarjament maħsub li jsir disponibbli fil-31 ta' Diċembru 2014;

314.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta fid-dettall dwar l-ispejjeż tal-kiri ta' sitt binjiet okkupati mill-Kummissjoni fil-frattemp (ARIA, LACC, HITEC, DRB, BECH u T2), minħabba d-dewmien fit-tlestija tal-JMO II, u dwar il-konsegwenzi ta' estensjoni tal-kuntratti tal-kera; jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-kundizzjonijiet tax-xogħol jittejbu f'dawn is-sitt binjiet, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat dwar is-Saħħa u s-Sikurezza fuq il-Post tax-Xogħol, u tikkonkludi malajr in-negozjati mal-awtoritajiet tal-Lussemburgu rigward it-titjib tal-kundizzjonijiet tal-mobbiltà u tal-aċċess għalihom; ifakkar li uffiċċji mediċi għandhom jiġu stabbiliti f'kull binja bi qbil mal-leġiżlazzjoni Lussemburgiża;

315.  Sar jaf reċentement li l-ewwel fażi ta' kostruzzjoni tal-JMO II probabbilment se titlesta fil-bidu tal-2020 u t-tieni fażi fil-bidu tal-2024; jinnota l-ispjegazzjonijiet mogħtija mill-Kummissjoni dwar il-kawżi tad-dewmien:

   (a) il-konsorzju ta' periti KSP talab li jeżamina ċerti klawżoli tal-kuntratt ta' ġestjoni;
   (b) proċedura ta' sejħa għall-offerti għax-xogħlijiet ta' tħaffir ħabbtet wiċċha ma' problemi amministrattivi;
   (c) saru bidliet sinifikanti rigward il-miżuri ta' sigurtà;

u jitlobha tipprovdilu d-dokumenti ġustifikattivi ta' dawn l-ispjegazzjonijiet, kif ukoll id-dettalji tal-ispejjeż relatati mad-dewmien fit-tlestija tal-binja;

316.  Jixtieq jirċievi d-dokumenti ta' sostenn għal dawn l-ispjegazzjonijiet sat-30 ta' Ġunju 2018;

L-Iskejjel Ewropej

317.  Ifakkar li l-Kummissjoni ħallset 61 % (EUR 177.8 miljun) tal-baġit tal-iskejjel fl-2016;

318.  Jiddispjaċih li, wara aktar minn 15-il sena(17), għadha ma ġiet implimentata l-ebda sistema ta' ġestjoni finanzjarja tajba għall-iskejjel Ewropej;

319.  Jirrileva, f'dan il-kuntest, ir-rapport annwali tal-Qorti dwar il-kontijiet annwali tal-Iskejjel Ewropej għas-sena finanzjarja 2016, li kixef in-nuqqasijiet li ġejjin(18):""27. Il-Qorti sabet dgħufijiet sinifikanti fl-applikazzjoni ta' kontabbiltà abbażi tad-dovuti fil-kontijiet tal-Uffiċċju Ċentrali u l-Iskejjel ta' Alicante u ta' Karlsruhe, b'mod partikolari fil-kalkolu u r-riżerva ta' provvedimenti għall-benefiċċji tal-impjegati u r-reġistrazzjoni ta' pagabbli u riċevibbli. Żbalji materjali kienu kkoreġuti matul il-proċedura ta' konsolidazzjoni. [...30].Filwaqt li s-sistemi interni ta' kontroll tal-Iskejjel ta' Alicante u ta' Karlsruhe wrew dgħufijiet limitati, għad hemm nuqqasijiet sinifikanti fis-sistema ta' kontroll intern tal-Uffiċċju Ċentrali. Ir-rapporti tal-awditjar tal-awditur indipendenti estern żvelaw ukoll dgħufijiet sinifikanti fis-sistemi ta' reklutaġġ, akkwist u proċeduri ta' ħlas. Il-Qorti għalhekk ma setgħetx tikkonferma li l-ġestjoni finanzjarja kienet imwettqa skont il-Qafas Ġenerali.""

320.  Jirrikonoxxi li d-direttur ġenerali għalhekk aġixxiet biss b'mod kongruenti meta llimitat id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tagħha: "Id-Direttur Ġenerali, fil-kapaċità tagħha bħala l-Uffiċjal Awtorizzanti b'Delega, iffirmat id-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni minkejja li din kienet ikkwalifikata b'riżerva ta' reputazzjoni dwar il-ġestjoni effettiva ta' xi fondi tal-Kummissjoni assenjati lill-Iskejjel Ewropej."(19);

321.  Jiddeplora l-fatt li r-rapport annwali tal-Qorti dwar il-kontijiet annwali tal-Iskejjel Ewropej għas-sena finanzjarja 2016 kixef diversi dgħufijiet: jemmen li l-obbligu ta' rendikont tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej għandu jitqawwa u jinġieb għal livell xieraq permezz ta' proċess ta' kwittanza ddedikat għall-EUR 177,8 miljun li tqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħha;

322.  Itenni l-fehma tal-Parlament li "rieżami komprensiv" tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej huwa meħtieġ b'mod urġenti biex jikkunsidra "riforma li tkopri kwistjonijiet maniġerjali, finanzjarji, organizzattivi u pedagoġiċi" u jfakkar fit-talba tiegħu li "l-Kummissjoni tippreżenta kull sena rapport li fih tagħti l-valutazzjoni tagħha rigward l-istat tal-progress" lill-Parlament;

323.  Jistaqsi lill-Kummissjoni meta tistenna li jkun hemm implimentata sistema ta' ġestjoni finanzjarja tajba għall-Iskejjel Ewropej; jitlob li l-Kummissjoni tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura li sistema ta' ġestjoni finanzjarja tajba għall-Iskejjel Ewropej tkun tista' tiġi introdotta mill-aktar fis possibbli;

Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)

324.  Huwa mistagħġeb li l-iżvilupp ta' sistema ġdida ta' ġestjoni tal-każijiet, imfassla internament, se jiswa EUR 12,2 miljun; jistaqsi jekk l-OLAF wettaqx xi riċerka tas-suq għal soluzzjonijiet irħas qabel ma impenja ruħu f'din in-nefqa; jistenna li l-Kummissjoni u l-OLAF jippreżentaw lill-awtorità ta' kwittanza spjegazzjoni dettaljata dwar l-istima tal-ispejjeż u dwar il-passi meħuda biex tinstab soluzzjoni aktar ekonomika;

325.  Għandu ħafna dubji dwar:

   (a) il-ħolqien ta' postijiet bil-għan waħdieni li jaqdu bħala punt ta' tluq għal sekondar,
   (b) li uffiċjal għoli ma rrispettax perjodu ta' preklużjoni qabel ma aċċetta pożizzjoni b'rabtiet mill-qrib mal-impjieg preċedenti tiegħu,
   (c) li uffiċjal għoli jinsab fir-riskju li jitħabbel f'kunflitt ta' interess bejn il-lealtà tiegħu lejn l-impjegatur preċedenti u dak kurrenti tiegħu;

Gruppi esperti

326.  Jitlob li l-Kummissjoni tiżgura kompożizzjoni bilanċjata tal-gruppi ta' esperti; jieħu nota tar-rapport tal-Corporate Europe Observatory tal-14 ta' Frar 2017 "Corporate interests continue to dominate key expert groups"(20); huwa mħasseb dwar il-konklużjoni ta' dak ir-rapport, speċifikament rigward in-nuqqas ta' bilanċ fil-gruppi ta' esperti GEAR2030, Skambju Awtomatiku ta' Informazzjoni dwar Kontijiet Finanzjarji, Forum Konġunt tal-UE dwar il-Prezzijiet ta' Trasferiment, il-Pjattaforma għal Governanza Tajba tat-Taxxa, u l-Grupp ta' Ħidma dwar il-Vetturi bil-Mutur sottogrupp Emissjonijiet fis-Sewqan Reali – Vetturi Ħfief; iqis li l-Parlament għadu ma rċeviex risposta formali għar-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2017 dwar il-kontroll tar-Reġistru u l-kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni(21); jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi risposta eżawrjenti mingħajr dewmien;

Il-ġurnaliżmu investigattiv u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni

327.  Jikkundanna l-qtil tal-ġurnalist investigattiv Slovakk Ján Kuciak u għarustu Martina Kušnírová fit-22 ta' Frar 2018, jinsab imħasseb ħafna dwar informazzjoni li skontha dan il-qtil jista' jkun marbut ma' pagament frodulenti ta' fondi ta' trasferiment mill-Unjoni lil resident fis-Slovakkja u mal-allegati rabtiet mal-grupp tal-kriminalità organizzata 'Ndràngheta; jitlob li l-Kummissjoni u l-OLAF jeżaminaw dan il-fajl mill-qrib u jirrapportaw dwaru fil-qafas tas-segwitu għall-kwittanza tal-Kummissjoni;

328.  Jiddispjaċih li ser jitwaqqaf ir-rapport għal kull pajjiż fit-tieni rapport tal-UE kontra l-korruzzjoni min-naħa tal-Kummissjoni (ARES (2017)455202); jistieden lill-Kummissjoni tibda tirrapporta mill-ġdid b'mod separat mis-Semestru Ekonomiku dwar l-istatus ta' korruzzjoni fl-Istati Membri, inkluża evalwazzjoni tal-effettività tal-isforzi kontra l-korruzzjoni appoġġati mill-UE; iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni biex ma tevalwax l-isforzi kontra l-korruzzjoni biss f'termini ta' telf ekonomiku;

329.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel sforz imġedded biex tippermetti lill-UE ssir firmatarja għal GRECO (grupp ta' stati kontra l-korruzzjoni);

Allowances tranżizzjonali

330.  Jieħu nota tas-sejbiet u tar-rakkomandazzjonijiet tal-istudju tad-Dipartiment Tematiku D tal-Parlament "Allowances tranżizzjonali għal ex detenturi ta' karigi tal-Unjoni – ftit wisq kundizzjonijiet?"; jitlob li l-Kummissjoni tieħu kont ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, u tagħti bidu għal reviżjoni tal-allowances tranżizzjonali għal ex detenturi ta' karigi tal-UE sabiex issaħħaħ it-trasparenza u r-rispett tal-obbligu ta' rendikont tal-baġit tal-UE lejn iċ-ċittadini; jistieden b'mod partikolari lill-ex detenturi ta' karigi tal-UE biex joqogħdu lura minn attivitajiet ta' lobbying fl-istituzzjonijiet tal-UE sakemm ikunu għadhom qed jirċievu allowance tranżitorja;

L-Aġenziji Eżekuttivi

331.  Jitlob li l-aġenziji eżekuttivi kkonċernati:

   (a) jagħtu segwitu għar-rakkomandazzjonijet tas-Servizz tal-Awditjar Intern u jimplimentawhom;
   (b) jevitaw ir-riporti kemm jista' jkun billi jintroduċu approprjazzjonijiet baġitarji differenzjati ħalli jirriflettu aħjar in-natura pluriennali tal-operazzjonijiet;
   (c) iżommu reġistri dettaljati u komprensivi dwar proċeduri ta' akkwist pubbliku u ta' reklutaġġ.

Opinjonijiet tal-Kumitati

L-Affarijiet Barranin

332.  Jieħu nota tar-Rapport Finali dwar l-Evalwazzjoni Esterna tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) maħruġ f'Ġunju 2017; jilqa' l-indikazzjonijiet li l-osservazzjoni elettorali tikkontribwixxi għall-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-EIDHR; jissottolinja l-importanza li jiġi żgurat appoġġ kontinwu fost il-popolazzjonijiet lokali għall-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali; għal dan il-għan, jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li tiġi żgurata l-kosteffettività kif ukoll li tiġi introdotta proporzjonalità bejn ir-riżorsi li jintefqu fuq l-MOE u dwar is-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu; jitlob li l-Kummissjoni tikkunsidra l-proposti li saru fir-Rapport Finali dwar l-Evalwazzjoni Esterna tal-EIDHR biex tkompli ssaħħaħ is-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw mill-monitoraġġ elettorali;

333.  Jinnota, filwaqt li jilqa' l-progress li sar, li l-Kummissjoni għadha ma rrikonoxxietx il-konformità mal-Artikolu 60 tar-Regolament Finanzjarju ta' erbgħa mill-għaxar missjonijiet ċivili li saru taħt il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK); iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintensifika l-ħidma biex takkredita l-missjonijiet ċivili kollha tal-PSDK, f'konformità mar-rakkomandazzjoni tal-QEA, sabiex tippermettilhom jiġu fdati b'kompiti ta' implimentazzjoni baġitarja taħt ġestjoni indiretta;

L-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni

334.  Huwa inkwetat ħafna bit-tendenza perċettibbli fil-proposti reċenti tal-Kummissjoni li ma jingħatax kas tad-dispożizzjonijiet ġuridikament vinkolanti tar-Regolament (UE) Nru 233/2014(22) f'dak li għandu x'jaqsam mal-infiq eliġibbli tal-Għajnuna Uffiċjali għall-iżvilupp u l-pajjiżi eliġibbli għall-infiq fil-qafas tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI); ifakkar li l-legalità tal-infiq tal-Unjoni hija prinċipju kruċjali tal-ġestjoni finanzjarja tajba u li l-kunsiderazzjonijiet politiċi m'għandhomx jieħdu preċedenza fuq dispożizzjonijiet ġuridiċi ċari; ifakkar li d-DCI huwa l-ewwel u qabel kollox strument imfassal biex jiġġieled il-faqar;

335.  Jappoġġja l-użu ta' appoġġ baġitarju, iżda jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiddefinixxi aħjar u tivvaluta ċar l-eżiti fil-qasam tal-iżvilupp li għandhom jinkisbu f'kull każ, u fuq kollox ittejjeb il-mekkaniżmi ta' kontroll rigward il-kondotta tal-istati benefiċjarji fl-oqsma tal-korruzzjoni, tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija; jesprimi tħassib serju dwar l-użu potenzjali tal-appoġġ baġitarju f'pajjiżi neqsin mis-sorveljanza demokratika, jew minħabba n-nuqqas ta' demokrazija parlamentari li tiffunzjona, ta' libertajiet għas-soċjetà ċivili u għall-mezzi ta' komunikazzjoni, jew minħabba n-nuqqas ta' kapaċità tal-korpi ta' sorveljanza;

336.  Huwa inkwetat bid-dikjarazzjoni tal-Qorti li hemm riskju serju li l-Unjoni ma tilħaqx l-għan tagħha li tintegra t-tibdil fil-klima fil-baġit tal-Unjoni kollu u li l-objettiv li 20 % tal-infiq tagħha ssir għal azzjoni relatata mal-klima mhuwiex ser jintlaħaq;

337.  Huwa inkwetat bis-sejbiet tal-Qorti li s-sistema ta' ċertifikazzjoni tal-Unjoni għas-sostenibbiltà tal-bijokarburanti mhijiex għalkollox affidabbli(23); jissottolinja l-konsegwenzi potenzjalment negattivi għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif ikkonstatat mill-Qorti: "il-Kummissjoni ma esiġietx li l-iskemi volontarji jivverifikaw li l-produzzjoni ta' bijokarburanti li huma jiċċertifikaw ma tikkawżax riskji sinifikanti ta' effetti soċjoekonomiċi negattivi, bħal kunflitti dwar il-pussess ta' art, xogħol tat-tfal jew furzat, kundizzjonijiet tax-xogħol ħżiena għall-bdiewa, u perikli għas-saħħa u s-sikurezza"; jitlob li l-Kummissjoni tindirizza din il-kwistjoni;

338.  Jistenna b'interess li jkun infurmat u kkonsultat bis-sħiħ dwar l-analiżi ta' nofs it-terminu tad-DCI li għandha tieħu kont tal-Aġenda 2030 u ta' Kunsens Ewropew ġdid għall-Iżvilupp;

339.  Jitlob li l-Kummissjoni tinkorpora approċċ għall-iżvilupp abbażi ta' inċentivi billi tintroduċi l-prinċipju "aktar għal aktar", waqt li tieħu l-Politika Ewropea tal-Viċinat bħala eżempju; jemmen li pajjiż, aktar ma jimxi 'l quddiem u aktar ma jħaffef fir-riformi interni tiegħu għall-bini u l-konsolidament tal-istituzzjonijiet demokratiċi, il-qerda tal-korruzzjoni, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, aktar għandu jirċievi appoġġ mill-Unjoni; jenfasizza li dan l-approċċ ta' "kundizzjonalità pożittiva", flimkien ma' enfasi qawwija fuq il-finanzjament ta' proġetti fuq skala żgħira għall-komunitajiet rurali, jista' jwassal għal bidla reali u jiggarantixxi li l-flus tal-kontribwenti tal-Unjoni jintefqu b'mod aktar sostenibbli; min-naħa l-oħra, jikkundanna bil-qawwa kwalunkwe tentattiv biex l-għajnuna ssir kundizzjonali fuq il-kontroll tal-fruntieri;

L-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

340.  Huwa mħasseb dwar il-fatt li, matul ir-rieżami mill-Qorti ta' 168 proġett mitmum taħt il-qasam ta' nfiq "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali", terz biss kellhom sistema ta' kejl tal-prestazzjoni b'indikaturi tal-output u tar-riżultati marbuta mal-objettivi tal-programm operazzjonali, u li 42 % ma kellhom l-ebda indikatur jew mira, hekk li ma setgħet issir l-ebda valutazzjoni tal-kontribut speċifiku ta' dawk il-proġetti għall-objettivi globali tal-programm;

341.  Jinnota r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li, meta terġa' tikkunsidra l-mekkaniżmu ta' tfassil u twettiq għall-Fondi SIE għal wara l-2020, il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ l-enfasi tal-programm fuq il-prestazzjoni u tissemplifika l-mekkaniżmu għall-pagamenti billi tinkoraġġixxi, kif xieraq, l-introduzzjoni ta' miżuri ulterjuri li jorbtu l-livell ta' pagamenti mal-prestazzjoni, minflok ma sempliċiment tirrimborża l-ispejjeż;

342.  Jilqa' r-riżultati miksuba fl-2016 taħt it-tliet assi tal-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI); jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-appoġġ tal-EaSI, u, b'mod partikolari għall-assi tan-netwerk tiegħu "Progress" u "Servizzi Ewropej tax-Xogħol" (EURES), għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; jinnota bi tħassib li t-taqsima tematika dwar l-Intraprenditorija Soċjali fi ħdan l-assi tal-Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija Soċjali tal-EaSI għadha mhijiex tagħti prestazzjoni tajba; jitlob li l-Kummissjoni tinsisti li l-Fond Ewropew tal-Investiment jimpenja ruħu li l-użu sħiħ tar-riżorsi taħt it-taqsima tematika ta' Intraprenditorija Soċjali;

L-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

343.  Jisħaq fuq il-fatt li fl-2016, wara l-kummenti tal-Qorti, ġie stabbilit pjan ta' azzjoni sabiex jiżgura li jsir titjib dwar id-dewmien fil-pagamenti taħt il-programm LIFE; jinnota li r-rata ta' dewmien fil-ħlas tal-pagamenti għall-2016 laħqet it-3,9 %;

344.  Jiddispjaċih li m'hemm l-ebda qafas ta' rappurtar speċifiku ġestit mill-Kummissjoni b'rabta mal-identifikazzjoni u l-kejl tal-implikazzjonijiet mhux mixtieqa tal-politiki tal-Unjoni li jaffettwaw b'mod negattiv it-tibdil fil-klima, u b'rabta mal-kwantifikazzjoni tas-sehem ta' dan l-infiq fil-baġit totali tal-Unjoni;

345.  Jisħaq li l-awditi interni wrew ukoll li kien hemm dewmien fl-implimentazzjoni ta' rakkomandazzjoni importanti ħafna relatata mas-sigurtà tal-IT (dwar il-ġestjoni tas-sigurtà tas-sistema tal-IT tal-UE ETS), li jesponi lis-servizzi tal-Kummissjoni għar-riskju ta' ksur tas-sigurtà;

346.  Jinnota li l-evalwazzjoni ex post tat-tieni Programm tas-Saħħa, mibdija f'Lulju 2016, sabet li filwaqt li l-Programm ta riżultati pożittivi b'rabta ċara mal-prijoritajiet tal-politika tas-saħħa tal-Unjoni u ma' dawk nazzjonali, kien għad hemm lok għal titjib rigward id-disseminazzjoni tal-outputs tal-azzjonijiet u s-sinerġiji ma' strumenti ta' finanzjament oħra tal-Unjoni, bħall-fondi strutturali;

It-Trasport u t-Turiżmu

347.  Jiddispjaċih li, waqt li għaddejja t-tħejjija tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss, il-Qorti ma tat l-ebda informazzjoni komprensiva dwar l-awditi li saru għas-settur tat-trasport fil-qasam tal-"Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi", b'mod partikolari fir-rigward tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF);

348.  Jinnota li, sa tmiem l-2016, is-CEF tat appoġġ lil 452 proġett tat-trasport għall-ammont totali ta' EUR 19,4 biljun f'investimenti madwar l-Ewropa; itenni l-importanza tal-istrument ta' finanzjament tas-CEFgħall-ikkompletar tan-netwerk TEN-T u biex tinkiseb Żona Unika Ewropea tat-Trasport; jisħaq li t-tnaqqis baġitarju għas-CEF li sar fil-passat, minħabba l-finanzjament għall-inizjattiva tal-FEIS, għandu jiġi evitat fil-futur;

349.  Jinnota li, fl-2016, il-FEIS ipprovda EUR 3,64 biljun ta' finanzjament lil 29 operazzjoni: 25 proġett tat-trasport u 4 fondi multisettorjali, fejn huwa mistenni li se jkun hemm investimenti totali ta' EUR 12,65 biljun; jiddispjaċih li l-Kummissjoni u l-BEI ma tawx informazzjoni komprensiva settur b'settur dwar il-bażi annwali tal-proġetti appoġġjati mill-FEIS;

350.  Jieħu nota tat-tnedija fl-2016 tal-Programm ta' Garanzija għat-Tbaħħir Ekoloġiku permezz tal-prodott finanzjarju ġdid tal-Istrument tad-dejn tas-CEF u tal-FEIS, li potenzjalment se jimmobilizza investiment ta' EUR 3 biljun li se jgħammar lill-bastimenti b'teknoloġija nadifa; jitlob li l-Kummissjoni tagħti informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni ta' dan il-programm, inkluż kemm dwar l-aspetti finanzjarji u teknoloġiċi kif ukoll dwar l-impatti ambjentali u ekonomiċi;

351.  Jinnota li l-għadd ta' strumenti finanzjarji żdied b'mod konsiderevoli, b'mod li jippermetti opportunitajiet ġodda ta' finanzjament diversifikat fis-settur tat-trasport, filwaqt li joħloq nisġa kumplessa ta' arranġamenti madwar il-baġit tal-Unjoni; huwa mħasseb li dawn l-istrumenti paralleli mal-baġit tal-Unjoni jistgħu jirriskjaw li jimminaw il-livell ta' rendikont u trasparenza, peress li r-rappurtar, l-awditjar u l-iskrutinju pubbliku mhumiex allinjati; jiddispjaċih, barra minn hekk, li bl-użu tal-fondi FEIS, is-setgħat ta' implimentazzjoni ġew delegati lill-BEI bi skrutinju pubbliku aktar limitat minn dak għal strumenti oħra appoġġjati mill-baġit tal-Unjoni;

352.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta b'mod ċar, għas-settur tat-trasport, valutazzjoni tal-impatt tal-FEIS fuq strumenti finanzjarji oħra, b'mod partikolari fir-rigward tas-CEF, kif ukoll dwar il-koerenza tal-Istrument tad-Dejn tas-CEF ma' inizjattivi oħra tal-Unjoni, f'ħin debitu qabel il-proposta għall-QFP li jmiss u għas-CEF li jmiss; jitlob li din il-valutazzjoni tippreżenta analiżi ċara dwar il-bilanċ ġeografiku tal-investimenti fis-settur tat-trasport; ifakkar, madankollu, li l-ammont ta' flus li jintefqu taħt strument finanzjarju ma għandux jitqies bħala l-uniku kriterju rilevanti meta tiġi vvalutata l-prestazzjoni tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tapprofondixxi l-valutazzjoni tagħha tal-kisbiet li saru taħt proġetti tat-trasport iffinanzjati mill-Unjoni u tkejjel il-valur miżjud tagħhom;

353.  Itenni t-talba tiegħu li l-Kummissjoni, fid-dawl tad-diversi sorsi ta' finanzjament, tipprovdi aċċess faċli għall-proġetti, f'forma ta' punt uniku ta' servizz, biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jsegwu b'mod ċar l-iżviluppi u l-finanzjament ta' infrastrutturi kofinanzjati mill-fondi tal-Unjoni u mill-FEIS;

354.  Jitlob li l-Kummissjoni tevalwa l-effikaċja finanzjarja tal-ftehim mal-Eurocontrol rigward il-Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni (PRB) u tmexxi 'l quddiem il-proposta għall-istabbiliment tal-PRB bħala regolatur ekonomiku Ewropew taħt is-sorveljanza tal-Kummissjoni; barra minn hekk, filwaqt li jqis il-ħtieġa li l-Ajru Uniku Ewropew jiġi implimentat mill-aktar fis possibbli u sabiex tiżdied il-kompetittività tal-industrija tal-avjazzjoni, jitlob li l-Kummissjoni tmexxi 'l quddiem il-proposta li taħtar il-Maniġers tan-Netwerk bħala fornitur ta' servizz awtonomu stabbilit bħala sħubija industrijali;

355.  Jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta valutazzjoni tal-impatt tal-proġetti ffinanzjati mill-Istati Membri, fil-qasam tat-trasport taħt l-Istrateġija tad-Danubju, u tressaq proposta li tkattar il-valur miżjud tal-proġetti futuri sabiex jikkontribwixxu għat-twettiq ta' dan il-kuritur ta' trasport importanti;

356.  Jiddispjaċih profondament li, minħabba n-nuqqas ta' linja baġitarja speċifika għat-turiżmu, hemm nuqqas ta' trasparenza rigward il-fondi tal-Unjoni li ntużaw biex jappoġġjaw azzjonijiet għat-turiżmu; itenni t-talba tiegħu li, fil-baġits futuri tal-Unjoni, tiżdied linja baġitarja ddedikata għat-turiżmu;

L-Iżvilupp Reġjonali

357.  Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol li għandhom il-kapaċitajiet amministrattivi fl-użu regolari tal-Fondi SIE; iqis li skambju ta' prattiki tajba jistgħu effettivament jikkontribwixxu biex itejbu l-kapaċitajiet tal-Istati Membri f'dan il-qasam;

358.  Huwa mħasseb ħafna li d-dewmien kbir fl-implimentazzjoni tal-politiki ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali kompla saħħaħ il-bosta inugwaljanzi kemm madwar l-Unjoni kif ukoll fi ħdan l-Istati Membri u r-reġjuni, u b'hekk ipperikola l-integrità tal-Unjoni;

359.  Jieħu nota tar-rapport strateġiku 2017 dwar l-implimentazzjoni tal-Fondi SIE(24), filwaqt li jenfasizza li l-għażla ta' proġetti tal-Fondi SIE laħqet is-somma kumplessiva ta' EUR 278 biljun, jew 44 % tal-investiment totali ppjanat għall-2014-2020, li ntefgħu fl-ekonomija reali tal-Ewropa mindu beda l-perjodu ta' finanzjament; iqis li l-implimentazzjoni tal-programmi tal-2014-2020 issa laħqet ir-ritmu massimu tagħha, b'mod li jagħti prova tal-valur miżjud tal-investiment tal-politika ta' koeżjoni għar-reġjuni kollha fl-Unjoni, iżda wkoll tal-ħtieġa li jsiru aktar sforzi fit-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali;

L-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

360.  Jilqa' l-fatt li l-LPIS sarilha aktar titjib u ssaħħitilha l-preċiżjoni, li tagħmilha għodda tajba ħafna għat-tnaqqis fir-rata ta' żball u fil-piż amministrattiv għall-bdiewa u għall-aġenziji tal-pagamenti;

361.  Jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jimmonitorjaw il-volatilità sinifikanti fil-prezzijiet tal-prodotti agrikoli, li għandha effett negattiv fuq l-introjtu tal-bdiewa, u jirreaġixxu fil-pront u b'mod effikaċi meta jkun meħtieġ;

362.  Jinnota li l-ewwel sena sħiħa tal-implimentazzjoni tal-ekoloġizzazzjoni apparentement ma kellhiex impatt fuq ir-rata ta' żball, u dan jista' jitqies bħala kisba kbira għall-bdiewa u għall-aġenziji tal-pagamenti, fid-dawl tan-natura kumplessa tar-regoli tal-ekoloġizzazzjoni; jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li għadu kmieni wisq biex jinsiltu konklużjonijiet dwar l-eżiti ambjentali preċiżi; jinnota li, b'mod partikolari, fatturi oħra apparti l-ekoloġizzazzjoni jinfluwenzaw ukoll il-prestazzjoni ambjentali tas-settur agrikolu; jenfasizza li l-ekoloġizzazzjoni sservi bħala eżempju tal-ħtieġa ikbar ta' awditjar tal-prestazzjoni anke fil-qasam tal-agrikoltura;

363.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-iskema ta' ekoloġizzazzjoni u l-mira tagħha li tagħmel l-azjendi agrikoli tal-Unjoni aktar ekoloġiċi permezz ta' prattiki ta' diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba', iż-żamma tal-bwar permanenti eżistenti u l-istabbiliment ta' żoni ta' fokus ekoloġiku fuq ir-raba', kif deskritt fir-rapport annwali tal-Qorti;

364.  Ifakkar li hemm differenza sinifikanti fit-tip u l-iskala tal-iżbalji, jiġifieri bejn ommissjonijiet mhux intenzjonati, ta' natura amministrattiva u każijiet ta' frodi, u li bħala regola ġenerali l-ommissjonijiet ma jikkawżawx danni finanzjarji għall-kontribwenti, u dan għandu jitqies ukoll meta ssir l-istima tar-rata vera tal-iżbalji; ifakkar lill-Kummissjoni li r-riskju ta' żbalji mhux intenzjonati minħabba r-regolamentazzjoni kumplessa fl-aħħar mill-aħħar jaqa' fuq il-benefiċjarju; jiddispjaċih li, anke kieku l-investiment kien effettiv, l-infiq xorta jibqa' jitqies 100 % ineliġibbli mill-Qorti fil-każ ta' żbalji fl-akkwist pubbliku; jenfasizza, għalhekk, li tajjeb li l-metodu tal-ikkalkolar tal-iżbalji jiġi rrazzjonalizzat aktar;

365.  Jinnota li l-aċċess għad-data u għall-monitoraġġ tajjeb, speċjalment tal-aspetti ambjentali, huwa essenzjali, meta wieħed iqis li ċerti riżorsi naturali bħall-ġestjoni tal-ħamrija u l-bijodiversità jirfdu l-produttività agrikola fit-tul;

366.  Jittama li l-Qorti qed tadatta l-approċċ superviżorju tagħha sabiex tagħti l-istess importanza lill-użu tal-fondi bħalma tagħti lill-allokazzjoni tagħhom;

Is-Sajd

367.  Iħeġġeġ lill-Qorti biex, fir-rapporti futuri tagħha, tippreżenta rata ta' żball separata għas-sajd u għall-affarijiet marittimi sabiex telimina d-distorsjonijiet li jirriżultaw mill-fatt li oqsma oħra jiddaħħlu taħt l-istess kapitolu jinnota li l-affarijiet marittimi u s-sajd mhumiex koperti b'dettall suffiċjenti fir-rapport annwali tal-Qorti, u li, għaldaqstant, diffiċli li ssir evalwazzjoni sewwa tal-ġestjoni finanzjarja f'dawk l-oqsma;

368.  Jifraħ lill-Kummissjoni għar-rata ta' implimentazzjoni partikolarment għolja tat-Titolu 11 tat-Taqsima III tal-baġit tal-2016 (Affarijiet Marittimi u Sajd) kemm fir-rigward tal-approprjazzjonijiet ta' impenn (99,2 %) kif ukoll tal-approprjazzjonijiet ta' pagament (94,7 %); jirrimarka li, skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014(25), ir-riżorsi baġitarji jitqassmu skont il-qasam ta' allokazzjoni tagħhom, u li għaldaqstant ikun xieraq li l-Kummissjoni, fir-rapport tagħha, tagħti dettalji dwar ir-rata ta' implimentazzjoni skont il-linji baġitarji;

369.  Jieħu nota tar-riżerva espressa fir-rapport tal-attività tad-DĠ MARE, li taffettwa tmien Stati Membri, fir-rigward tal-identifikazzjoni ta' nfiq ineliġibbli taħt il-Fond Ewropew għas-Sajd (FES);

370.  jinkoraġġixxi lid-DĠ MARE fl-isforzi tiegħu biex jikkontrolla l-approprjazzjonijiet ġestiti b'mod konġunt, u b'mod partikolari l-miżuri tiegħu rigward il-FES u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS);

371.  Jinnota li ċ-ċifra għar-riskju ta' telf ta' fondi hija ta' EUR 5.9 miljun, u li l-Kummissjoni ħadet il-miżuri rekwiżiti biex tevalwa l-infiq tal-2017 u, jekk ikun meħtieġ, tirkupra l-flus allokati;

372.  Jinnota li, tliet snin wara l-adozzjoni tiegħu fil-15 ta' Mejju 2014, il-livell ta' implimentazzjoni tal-FEMS għall-perjodu 2014-2020 għad mhuwiex sodisfaċenti, peress li sa Settembru 2017 kienu ntużaw biss 1.7 % mill-EUR 5.7 biljun disponibbli bħala fondi ġestiti b'mod konġunt; jinnota li r-rata ta' konsum tal-FEMS hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri; jirrimarka li, skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, ir-riżorsi baġitarji huma analizzati skont il-qasam ta' allokazzjoni tagħhom, u li għaldaqstant ikun xieraq li l-Kummissjoni, fir-rapport tagħha, tagħti dettalji dwar ir-rata ta' implimentazzjoni skont il-linji baġitarji;

373.  Iqis li jeħtieġ li l-Istati Membri jingħataw l-appoġġ kollu possibbli bil-għan li jiżguraw użu xieraq u sħiħ tar-riżorsi tal-FEMS, b'rati għolja ta' implimentazzjoni, skont il-prijoritajiet u l-ħtiġijiet rispettivi tagħhom, b'mod partikolari rigward l-iżvilupp sostenibbli tas-settur tas-sajd;

Il-Kultura u l-Edukazzjoni

374.  Jilqa' l-fatt li, fl-2016, permezz tal-Erasmus+, 500 000 ruħ setgħu jistudjaw, jitħarrġu jew jagħmlu volontarjat barra minn pajjiżhom, u li l-programm jinsab fit-triq it-tajba biex, sal-2020, jilħaq il-mira tiegħu ta' 4 miljun parteċipant; jenfasizza li l-istudenti tal-Erasmus+ għandhom it-tendenza li jiżviluppaw sett wiesa' ta' ħiliet, kompetenzi u għarfien trasferibbli u jgawdu minn prospetti aħjar fil-karriera minn studenti mhux mobbli, u li l-programm jitqies bħala investiment strateġiku fiż-żgħażagħ tal-Ewropa; jirrimarka madankollu dwar il-bżonn li tiġi żgurata aċċessibilità usa' tal-programm, b'mod partikolari għaż-żgħażagħ b'inqas opportunitajiet;

375.  Jilqa' l-fatt li l-proċedura ta' applikazzjoni għal finanzjament ta' Erasmus+ fil-parti l-kbira ġiet ittrasferita online; jemmen, madankollu,li l-proċedura tista' tiġi ssemplifikata aktar billi jitneħħa r-rekwiżit li l-ittri ta' akkreditazzjoni tas-sħab tal-proġett ikunu ffirmati bl-id;

376.  Jirrimarka li għad hemm problemi rigward l-aċċess għall-finanzjament ta' Erasmus+ fis-settur "taż-żgħażagħ" minħabba li l-programm huwa ġestit fuq bażi deċentralizzata mill-aġenziji nazzjonali; jitlob li l-Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa, pereżempju billi tiċċentralizza parti mill-finanzjament fi ħdan l-aġenzija eżekuttiva; jitlob li l-Kummissjoni, barra minn hekk, tipprovdi l-mezzi meħtieġa biex il-benefiċjarji kollha tal-programm ikunu involuti aktar, pereżempju billi jitwaqqfu sottokumitati permanenti speċifiċi għas-setturi, kif previst fir-Regolament (UE) Nru 1288/2013(26);

377.  Isostni li, sal-lum, iċ-ċavetta li wasslet għas-suċċess ta' Erasmus+ kienet l-iskambji universitarji u li, sabiex ma jitħalliex li dan kollu jiġi pperikolat, l-ebda finanzjament ma għandu jintuża għal programm ieħor, u lanqas ma għandu jitwessa' l-iskop ta' Erasmus+ biex jinkludi lil benefiċjarji oħra, pereżempju l-migranti;

378.  Huwa allarmat bir-rati ta' suċċess kronikament baxxi tal-proġett fl-ambitu tal-Programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" u tas-sottoprogramm kulturali "Ewropa Kreattiva" (16 % u 11 % rispettivament fl-2016); jenfasizza li r-rati baxxi ta' suċċess jikkawżaw frustrazzjoni fost l-applikanti u huma sintomi ta' livelli inadegwati ta' finanzjament, li ma jikkorrispondux mal-għanijiet ambizzjużi tal-programmi;

379.  Jirrimarka li l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) tal-Kummissjoni stess tgħid li l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" laħaq il-maturità sħiħa tiegħu fl-2016, fit-tielet sena ta' implimentazzjoni tiegħu; jitlob li l-Kummissjoni u l-Kunsill, għalhekk, jipprevedu b'mod adegwat għaż-żminijiet twal li ntwera li huma meħtieġa għall-implimentazzjoni sħiħa ta' programmi ġodda fi ħdan il-QFP 2014-2020, sabiex ma jħallux li jseħħ dewmien simili fil-qafas finanzjarju li għandu jiġi stabbilit wara l-2020;

380.  Ifaħħar ir-rwol tal-EACEA fl-implimentazzjoni tat-tliet programmi tal-kultura u l-edukazzjoni, kif turi l-evalwazzjoni pożittiva tal-ħidma kkompletata mill-Aġenzija fl-2016; jilqa' l-użu akbar tar-rappurtar elettroniku min-naħa tal-EACEA għall-proġetti ffinanzjati, li għandu jtejjeb il-ġbir tad-data u l-monitoraġġ tal-proġetti, jgħin biex jikkontribwixxi għall-ħidma ta' politika tal-Kummissjoni u jassisti lill-benefiċjari; jieħu pjaċir jinnota li l-EACEA tħallas 92 % tal-pagamenti tagħha fi ħdan l-iskadenzi tar-Regolament Finanzjarju; minħabba li l-benefiċjarji tal-programm tal-edukazzjoni u l-kultura spiss huma organizzazzjonijiet żgħar ħafna, jitlob li l-EACEA tagħmel ħilitha biex tikseb riżultati aħjar, potenzjalment permezz ta' indikatur taż-żmien medju għall-ħlas;

381.  Jinnota l-varar, fl-2016, tal-Faċilità ta' Garanzija tas-Setturi Kulturali u Kreattivi, b'baġit ta' EUR 121 miljun sal-2022, u l-interess inizjali li wrew is-settur u l-intermedjarji finanzjarji; jappella għall-implimentazzjoni rapida tas-EUR 60 miljun ippjanati mill-FEIS għall-forniment minn qabel tal-Faċilità; ifakkar li s-self jikkomplementa sorsi ta' finanzjament oħra li huma essenzjali għas-settur, bħall-għotjiet;

382.  Huwa mħasseb dwar il-livell baxx ħafna ta' finanzjament mill-FEIS li wasal għand l-edukazzjoni u s-setturi kulturali u kreattivi fl-2016; iqis li appoġġ imfassal apposta u speċifiku għas-settur huwa essenzjali biex jiżgura li s-settur kulturali u kreattiv jibbenefika minn self mill-FEIS;

383.  Itenni l-appoġġ tiegħu għal kopertura tal-affarijiet Ewropej minn midja indipendenti, b'mod partikolari permezz ta' assistenza baġitarja għan-netwerks tat-televiżjoni, tar-radju u online; jilqa' l-kontinwazzjoni tal-għotja għal Euranet+ sal-2018, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni ssib mudell ta' finanzjament aktar sostenibbli għan-netwerk;

Il-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

384.  Ifakkar li strumenti speċjali ntużaw b'mod estensiv anke fl-2016 bħala risposta għas-sitwazzjoni umanitarja li jħabbtu wiċċhom magħha dawk li jfittxu l-asil fl-Unjoni, u li għalhekk hemm riskju li l-ammonti li fadal sa tmiem il-QFP kurrenti jistgħu ma jkunux biżżejjed biex jirrispondu għal ġrajjiet mhux mistennija li jistgħu jseħħu qabel l-2020; jitlob lill-Kummissjoni ssolvi din il-kwistjoni strutturali fil-QFP li jmiss u tinforma sewwa lill-Parlament;

385.  Iħeġġeġ l-iżvilupp ta' strateġija koerenti u sistematika bi prijoritajiet politiċi u operazzjonali aktar ċari, aktar b'saħħithom u fit-tul għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, filwaqt li l-implimentazzjoni effikaċi tagħha tiġi żgurata wkoll bil-provvediment ta' fondi suffiċjenti għal dan il-għan;

Id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

386.  Jenfasizza li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandha tiġi żgurata fl-oqsma kollha tal-politika; itenni, għalhekk, is-sejħa tiegħu għall-implimentazzjoni tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru fl-istadji kollha tal-proċess baġitarju, inklużi l-implimentazzjoni tal-baġit u l-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tiegħu;

387.  Jiddispjaċih li l-linji baġitarji relatati mal-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza 2014-2020 ma jispeċifikawx ir-riżorsi allokati għal kull wieħed mill-objettivi marbuta mal-ugwaljanza bejn is-sessi; jilqa' l-fatt li, fl-2016, in-Netwerk "Women against Violence" (nisa kontra l-vjolenza) u l-Lobby Ewropea tan-Nisa rċevew għotjiet fl-oqsma tal-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi;

388.  Itenni t-talba tiegħu biex tinżamm linja baġitarja separata għall-objettiv speċifiku tal-programm Daphne, li jkollha aktar riżorsi biex jitreġġa' lura t-tnaqqis fil-fondi allokati lil Daphne matul il-perjodu 2014-2020;

389.  Jiddeplora l-fatt li l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ma jinkludix perspettiva tal-ġeneri, u jenfasizza li ma jista' jkun hemm l-ebda proċess ta' rkupru mingħajr ma jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżijiet fuq in-nisa;

390.  Jissottolinja l-fatt li l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri hija wkoll fost il-prinċipji ta' bażi tal-AMIF; jiddeplora, madankollu, in-nuqqas ta' azzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi b'linji baġitarji ddedikati, minkejja t-talbiet ripetuti tal-Parlament biex id-dimensjoni tal-ġeneru titqies anki fi ħdan il-politiki dwar il-migrazzjoni u l-asil;

391.  Itenni t-talba tiegħu biex fis-sett komuni ta' indikaturi tar-riżultati għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni jiddaħħlu wkoll indikaturi speċifiċi skont il-ġeneru, fil-qies debitu tal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda, jiġifieri skont il-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effikaċja;

392.  Jitlob li ssir valutazzjoni tal-impatt fuq il-ġeneri bħala parti mill-kundizzjonalità ġenerali ex ante għall-fondi tal-Unjoni, u li tinġabar data diżaggregata, fejn possibbli skont is-sess, dwar il-benefiċjarji u l-parteċipanti;

393.  Jilqa' l-parteċipazzjoni relattivament ibbilanċjata skont is-sessi (52 % nisa mqabbla ma' 48 % rġiel) fl-interventi tal-FSE fl-2016;

394.  Jitlob impenn imġedded mill-Parlament, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni favur l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-QFP li jmiss, permezz ta' dikjarazzjoni konġunta mehmuża mal-QFP, inkluż impenn li jsir ibbaġitjar skont il-ġeneru, u monitoraġġ effettiv tal-implimentazzjoni ta' din id-dikjarazzjoni fil-proċeduri baġitarji annwali, billi tiddaħħal dispożizzjoni fi klawżola ta' reviżjoni tar-Regolament dwar il-QFP l-ġdid.

(1) Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).
(2) COM(2017)0351, taqsima 2.2.
(3) L-AMPR tal- 2016, Taqsima 2.2, DĠ AGRI, anness 10 għar-rapporti annwali tal-attività, p. 140.
(4) L-AMPR tal-2016, anness 4, p. 20
(5) Ara l-AMPR tal-2016, Taqsima 2.2.
(6)Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105).
(7) Paragrafi 120 u 121 tar-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ April 2017 b'osservazzjonijiet li jiffurmaw parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III - Kummissjoni u aġenziji eżekuttivi (ĠU L 252, 29.9.2017, p. 28).
(8) Sommarju tad-data dwar il-progress li sar fil-finanzjament u l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja rrapportat mill-awtoritajiet maniġerjali skont l-Artikolu 67(2)(j) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 p. 11.
(9) Studju "Assessment of the 10 years' Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania"; ikkummissjonat minn DĠ IPOL, Dipartiment Tematiku D: Affarijiet Baġitarji.
(10) Ara r-rapport annwali tal-attività 2016 tad-DĠ AGRI, p. 17.
(11) Ara l-paragrafu 207 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-27 ta' April 2017.
(12) Ara ċ-ċifri indikattivi dwar id-distribuzzjoni tal-għajnuna, skont il-klassi tad-daqs tal-għajnuna, fil-kuntest tal-għajnuna diretta mogħtija lill-produtturi skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1307/2013 (sena finanzjarja 2016).
(13) L-Intestatura 3 tal-QFP tkopri firxa ta' politiki; l-aktar qasam ta' nfiq sinifikanti huwa dak tal-migrazzjoni u s-sigurtà; iżda jingħata finanzjament anke għall-ikel u l-għalf, kif ukoll għal attivitajiet kulturali u kreattivi u għal programmi li jkopru l-ġustizzja, id-drittijiet, l-ugwaljanza, iċ-ċittadinanza, il-konsumaturi u s-saħħa.
(14) L-AMIF jissostitwixxi l-programm ġenerali "Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni" (SOLID).
(15) Testi adottati, P8_TA(2016)0477.
(16) Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Rapid case review on the implementation of the 5% reduction of staff posts, p. 27.
(17) Paragrafi 276, 281, 282 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-27 ta’ April 2017.
(18) Rapport dwar il-kontijiet annwali tal-Iskejjel Ewropej għas-sena finanzjarja 2016 flimkien mat-tweġibiet tal-Iskejjel, 29 ta’ Novembru 2017.
(19) DG HR, AAR, p. 6.
(20) https://corporateeurope.org/expert-groups/2017/02/corporate-interests-continue-dominate-key-expert-groups.
(21) Testi adottati, P8_TA(2017)0021.
(22) Ir-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-perjodu 2014-2020 (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 44).
(23) Rapport Speċjali Nru 18/2016: Is-sistema tal-UE għaċ-ċertifikazzjoni ta' bijokarburanti sostenibbli.
(24) http://ec.europa.eu/regional_policy/mt/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/.
(25) Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1).
(26) Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi "Erasmus+": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50).

Aġġornata l-aħħar: 1 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza