Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2174(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0074/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0074/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.29

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0134

Elfogadott szövegek
PDF 354kWORD 49k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
P8_TA(2018)0134A8-0074/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2174(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0074/2018),

1.  mentesítést ad az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 25. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 25. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2174(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0074/2018),

1.  jóváhagyja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 25. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 25. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2174(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0074/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatás(1) szerint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: az ügynökség) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetése 15 872 582 EUR volt, ami 2015-höz képest 40,89%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik; mivel a növekedés az ügynökség megbízatásának kiterjesztésével járó, új és további feladatoknak – köztük a belső energiapiac kiteljesítésének – tulajdonítható;

C.  mivel a Számvevőszék az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  emlékeztet arra, hogy az ügynökség és a szlovén kormány között létrejött székhely-megállapodás szerint Szlovéniában Európai Iskolát kell létrehozni; sajnálja, hogy a megállapodás létrejötte után több mint négy évvel még mindig nem hoztak létre Európai Iskolát;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,11%-os volt, amivel az ügynökség megvalósította a tervezett célkitűzését, és ami 2015-höz képest 3,02%-os növekedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy e kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 59,95%-os volt, ami 2015-höz képest 14,93%-os csökkenést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a III. cím (Operatív kiadások) esetében az átvitt lekötött előirányzatok nagyon magas összeget, 4 900 000 EUR-t (86%) tettek ki, a 2015-ös 1 400 000 EUR-hoz (59%) képest; megállapítja továbbá, hogy ezek az átvitelek elsősorban az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) végrehajtásának hosszú távú jellegéből adódtak, és 2016-ban 4 700 000 EUR-t tettek ki a 2015. évi 1 100 000 EUR-hoz képest;

4.  az ügynökség válasza alapján megállapítja, hogy az átvitelek magas szintje azon éves szerződési ciklus időzítésének tudható be, amelyet 2013-ban hoztak létre, amikor az ügynökség az év végén jelentős további költségvetési erőforrást kapott a REMIT projektre; megjegyzi azonban, hogy a 2016. évi pénzügyi évre szóló kötelezettségvállalási előirányzatot a REMIT-tel kapcsolatos kiadások költségvetési fejezetében az ügynökség maximális, 100%-os szinten végrehajtotta; tudomásul veszi, hogy az ügynökség elemezni fogja a differenciált költségvetési előirányzatok végrehajtását a III. cím vonatkozásában; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ennek kapcsán hozott döntésről;

5.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket; rámutat ugyanakkor arra, hogy a törölt átvitelek magas aránya (9,8%) helytelen költségvetési tervezésre is utalhat;

Személyzeti politika

6.  tudomásul veszi, hogy a 2016 végi állapot szerint az ügynökség 112 alkalmazottat, az uniós költségvetés keretében engedélyezett 69 álláshelyből 60 ideiglenes alkalmazottat, 26 szerződéses alkalmazottat, 4 kirendelt nemzeti szakértőt, 12 gyakornokot, 8 helyettesítő alkalmazottat és két, az USA Szövetségi Energiaszabályozási Bizottságától érkezett szakértőt foglalkoztatott; megállapítja, hogy az ügynökség 2016-ban 15 további ideiglenes alkalmazotti álláshelyet kapott; megállapítja, hogy a nemek szerinti összetétel aránya 38% nő és 62% férfi volt;

7.  tudomásul veszi, hogy a munkaügyi átvilágítás szerint az ügynökség álláshelyeinek 75,2%-a operatív, 19,01%-a adminisztratív és koordinációs, míg 5,79%-a általános jellegű volt;

8.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az ügynökség személyzeti politikája részét kell képeznie; rámutat, hogy a jóléti tevékenységekre fordított összeg munkatársanként 133,12 EUR volt, és hogy 2016-ban közösségi napot szerveztek; megjegyzi, hogy a munkatársak által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga hat nap volt;

9.  üdvözli az igazgatótanács 2017-ben elfogadott határozatát a pszichikai és szexuális zaklatás megelőzéséről; támogatja a személyzet figyelmének felhívása céljából szervezett képzést és tájékoztatást;

10.  nagyra értékeli, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán az ügynökséghez nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

11.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2016-ban folytatta az etikával és feddhetetlenséggel kapcsolatos politikák – mint például az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó politika, valamint a csalás elleni és a visszaélések bejelentésére vonatkozó politika – végrehajtását; megjegyzi, hogy 2016-ban nem voltak a visszaélés bejelentésével kapcsolatos esetek az ügynökségnél;

12.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség honlapján közzétette a szabályozói tanács tagjainak és póttagjainak valamennyi érdekeltségi nyilatkozatát és önéletrajzát;

13.  üdvözli a 2017 novemberében hatályba lépett határozatot, amely az ügynökség igazgatójának külső érdekelt felekkel való találkozóira vonatkozó nyilvántartás bevezetéséről szól; felhívja az ügynökséget, hogy gyorsítsa fel ezt – a 2017. évi mentesítési eljárás során értékelendő – folyamatot;

14.  tudomásul veszi, hogy az igazgatótanács egy tagja összeférhetetlenség lehetőségének felmerülése miatt lemondott;

15.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség milyen alapon nem enged a dokumentumokba betekintést; elvárja, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférést az ügynökség csak jogilag indokolt esetben és következetes módon tagadja meg, ugyanakkor biztosítsa a személyes vagy bizalmas adatok védelmét;

Főbb eredmények

16.  üdvözli az ügynökség által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy az ügynökség:

   az 1227/2011/EU rendelettel összhangban megkezdte a nagykereskedelmi energiatermékek kereskedelmének teljes körű nyomon követését az Unió egész területén;
   elfogadta az osztrák–német határon kapacitásfelosztás bevezetését előíró határozatot;
   a belső energiapiac útjában álló akadályokról szóló éves piaci monitoring-jelentést adott ki;

17.  üdvözli, hogy az ügynökség hatás- és eredménymutatókat alkalmaz teljesítményének mérésére; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a tervezést és ellenőrzést nem értékelik rendszeresen előzetesen, és hogy a teljesítmény mérésére nincs szisztematikus utólagos értékelés;

Belső kontrollrendszerek

18.  megjegyzi, hogy 2016-ban elvégezték a 16 belsőkontroll-standard (ICS) hatékonyságának értékelését; megállapítja, hogy az ellenőrzési környezet megerősítése céljából a következő területeket azonosították: informatikai irányítás és biztonság, üzletmenet-folytonosság és dokumentumkezelés; megjegyzi, hogy az ügynökség megfelelt az összes belsőkontroll-standard minimum-előírásainak; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a bevezetett intézkedésekről;

19.  méltányolja, hogy 2016-ban nem tapasztaltak jelentős vagy lényeges hiányosságokat az ügynökség belsőkontroll-standardjai tekintetében;

Belső ellenőrzés

20.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2016 májusában ellenőrzési jelentést készített, amely rávilágított arra, hogy a szerepeket és felelősségi köröket mindenképpen egyértelműsíteni kell, valamint hogy a közbeszerzési osztály munkaterhelését felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy a folyamatok és eljárások hatékonyabbak legyenek, és hogy jelentősen javítani lehessen a közbeszerzési tervezést és ellenőrzést; megjegyzi, hogy az ügynökség és az IAS tervet fogadott el a korrekciós intézkedésekről; az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a hat ajánlás közül két „nagyon fontos” és három „fontos” már lezárult, és hogy az ügynökség a legutolsó ajánlás lezárását 2017 októberére tervezte; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a bevezetett intézkedésekről;

21.  tudomásul veszi, hogy az IAS 2016 februárjában teljes körű kockázatértékelést és informatikai kockázatértékelést végzett; megjegyzi, hogy az értékelések eredményeként az ügynökség új stratégiai ellenőrzési tervet dolgozott ki a 2017 és 2019 közötti időszakra, amelyben ellenőrzési területeket határozott meg a következő tervezési időszakra vonatkozóan, és öt, 2017 végéig teljesítendő intézkedést vezetett be; várakozással tekint az ügynökség 2017. évi éves tevékenységi jelentése elébe, amelyben beszámol a Belső Ellenőrzési Szolgálat által végzett ellenőrzésekről;

o
o   o

22.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(3).

(1) HL C 113., 2016.3.30., 169. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat