Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2171(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0067/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0067/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.36

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0141

Elfogadott szövegek
PDF 364kWORD 50k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
P8_TA(2018)0141A8-0067/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2171(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0067/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 87. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 87. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2171(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris véleményére (A8-0067/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 87. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 87. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2171(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0067/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 36 491 378 EUR volt, ami a 2015. évhez képest 9,19%-os növekedést jelent; mivel a hatóságot az Unió (14 071 959 EUR, azaz 40%) hozzájárulásából, valamint a tagállamok és a megfigyelők nemzeti felügyeleti hatóságainak (22 419 419 EUR, azaz 60%) hozzájárulásaiból finanszírozzák;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012-re, 2013-ra és 2014-re vonatkozó mentesítés nyomon követése

1.  megállapítja, hogy a 2012-es évre vonatkozó számvevőszéki jelentésben az iskoláztatási támogatással kapcsolatban tett, a 2013-as és 2014-es számvevőszéki jelentésekben „folyamatban lévőnek” jelzett megjegyzés tekintetében a hatóság korrekciós intézkedéseket hozott, és szerződést kötött 26 olyan iskolával, ahová személyzetének gyermekei járnak, illetve 4 további iskolával tárgyalások vannak folyamatban;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  nyugtázza, hogy a 2016. évi pénzügyi év során tett költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 96,76%-os volt, ami 2015-höz képest 2,58%-os csökkenést jelent, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 88,67%-os volt, ami 1,03%-os csökkenésnek felel meg; a hatóság tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy ez a folyamatosan magas végrehajtási arány a jó költségvetési tervezés és ellenőrzés eredménye;

3.  megállapítja, hogy az euró angol fonttal szembeni értékének 2016. évi növekedése miatt a hatóság 1 572 000 EUR összegű csökkentést tartalmazó költségvetés-módosítást kérelmezett;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  üdvözli, hogy a hatóság tovább csökkentette az átvitt lekötött előirányzatok általános szintjét, amely a 2015. évi 10%-kal szemben 2016-ban 8% volt, azaz a valaha elért legalacsonyabb szint, miközben a teljes költségvetés a két év között 9%-kal nőtt;

5.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja, és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat a hatóság előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Átcsoportosítások

6.  megállapítja, hogy a hatóság beszámolója alapján a hatóság a 2016. évben 34 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre; megjegyzi, hogy a hatóság pénzügyi szabályzatának 27. cikkében említett 10%-os határt soha nem lépték túl; megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2016. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

Beszerzések és személyzeti politika

7.  üdvözli, hogy a hatóság a 2016-ban kifizetett 1 164 számlából csak 13 (0,9%) kifizetésével késett, és immár harmadik egymást követő éve nem fizetett késedelmi kamatot;

8.  megállapítja, hogy a hatóság létszámterve alapján 2016. december 31-én 126 álláshely volt betöltve (az uniós költségvetés keretében jóváhagyott 127-ből), míg 2015-ben ez a szám 118 volt; megállapítja, hogy a hatóság személyzetének 50,3%-a nő és 49,7%-a férfi; megelégedéssel állapítja meg, hogy a személyzet nemek szerinti összetétele igen kiegyensúlyozott; sajnálatosnak tartja azonban, hogy az igazgatótanács hat ugyanolyan nemű tagból áll;

9.  megállapítja, hogy a hatóság személyzetének tagjai 2016-ban átlagosan 7,45 napot voltak betegszabadságon; megállapítja, hogy a hatóság személyenként 800 GBP (+ héa) összeget fordított közérzetjavító tevékenységekre, például egészségvédelmi és biztonsági oktatásra, illetve éves orvosi vizsgálatra;

10.  megállapítja, hogy az Egyesült Királyság 2016. június 23-i népszavazásából származó politikai bizonytalanság negatív hatással volt a hatóság munkaerő-felvételi terveire; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak munkaerő-felvételi terveinek jövőbeli alakulásáról;

11.  megjegyzi, hogy a hatóság nem használ szolgálati gépjárműveket;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

12.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság rendelkezik személyzeti összeférhetetlenségi politikával, továbbá a felügyelőbizottság és az igazgatótanács tagjaira vonatkozó külön politikával;

13.  megállapítja, hogy 17 összeférhetetlenségi esetet jelentettek be; megállapítja, hogy ezek kétféle helyzetet érintettek: részesedések birtoklását vagy korábbi foglalkoztatást; továbbá megjegyzi, hogy az intézményekben való részesedések birtoklásáról nyilatkozó valamennyi munkatárs még a hatósághoz való belépése előtt szerezte e részesedéseket, és felkérték őket, hogy váljanak meg azoktól; nyugtázza, hogy 2017-ben újból felülvizsgálták ezeket a helyzeteket és megállapították, hogy a részesedéseket minden esetben eladták; megállapítja, hogy a korábbi foglalkoztatást érintő esetek közül 2016-ban hármat vizsgáltak ki, és a meghozott döntések értelmében az érintett munkatársak nem vehetnek részt azokat az illetékes hatóságokat érintő ügyekben, amelyektől fizetés nélküli szabadságot kaptak;

14.  üdvözli, hogy a felügyelőbizottsági és igazgatótanácsi tagoknak, valamint a hatóság elnökének, ügyvezető igazgatójának és egyéb igazgatóinak érdekeltségi nyilatkozatát és önéletrajzát közzétették a hatóság honlapján;

15.  megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülések jegyzőkönyveinek közzétételi folyamata módosítás alatt áll, amelynek értelmében a jegyzőkönyveket írásbeli eljárás során hagyják jóvá, és a következő ülés előtt közzéteszik; felhívja a hatóságot, hogy értesítse a mentesítésért felelős hatóságot, amint a jegyzőkönyvek közzétételi folyamatának jóváhagyása megtörtént;

16.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóságnál etikai iránymutatások vannak érvényben, amelyek célja, hogy személyzete független, pártatlan, objektív, lojális és átlátható módon járjon el;

17.  üdvözli, hogy a hatóság bevezette és honlapján nyilvánosan elérhetővé tette új találkozó-nyilvántartását, amelynek célja, hogy átláthatóbbá tegye a hatóság tevékenységeit, tájékoztatást nyújtva a hatóság munkatársai és a külső érdekelt felek között létrejött találkozókról;

18.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság csalás elleni stratégiát dolgozott ki a 2015 és 2017 közötti időszakra; megállapítja, hogy az említett stratégia végrehajtását koordináló csalás elleni csoport az etikai ügyekkel foglalkozó tisztviselőből és a személyzet három másik tagjából – többek között jogi szakemberekből – áll, és kötelező oktatásokat tart valamennyi munkatárs számára; megjegyzi, hogy a hatóság összes osztályára és részlegére kiterjedő kockázatértékelésre került sor a csalási kockázatok feltárása és annak felbecslése céljából, mennyire gyakori és súlyos kockázati események merülhetnek fel ezeken a területeken; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett értékelés eredményéről;

19.  megállapítja, hogy a hatóság a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső politikát fogadott el, és személyzete részére biztonságos csatornát alakított ki a visszaélések bejelentésére;

20.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújt a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megfelelő csatornákat használhassanak, és megkapják a szükséges támogatást és tanácsadást;

Főbb eredmények

21.  üdvözli a hatóság által 2016-ban megnevezett három fő eredményt és sikert, nevezetesen a következőket:

   az Unió bankszektorára vonatkozó egységes szabálykönyv, ezen belül 12 iránymutatás, 7 végleges végrehajtás-technikai standardtervezet és 15 végleges szabályozástechnikai standardtervezet sikeres kidolgozása;
   az egységes szabálykönyvben tárgyalt különféle területek sikeres ellenőrzése, beleértve a szavatolótőke részét képező kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokat, a javadalmazási gyakorlatokat és az értékpapírosítások során történő jelentős kockázatátruházásokat;
   jelentős előrelépés a felügyeleti felülvizsgálatok, értékelések és felügyeleti intézkedések tagállamok közötti egységesítése terén, míg a felügyeleti konvergenciáról szóló jelentése kiemelte a kockázatértékelési gyakorlatok közelítése terén tett előrelépést a hatósági felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra vonatkozó iránymutatás végrehajtását és az egységes felügyeleti mechanizmus kialakítását és életbe lépését követően;

Belső ellenőrzés

22.  megállapítja, hogy 2016 februárjában a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) elvégezte a hatóság összes (igazgatási, pénzügyi, operatív és informatikai) folyamatának átfogó kockázatértékelését, amely alapul szolgál a 2017–2019 közötti időszakra kiterjedő új stratégiai belső ellenőrzési tervhez; megállapítja továbbá, hogy 2016 novemberében sor került a felügyeleti konvergenciával foglalkozó kollégiumok és képzés első ellenőrzésére; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett ellenőrzések eredményéről;

23.  megállapítja, hogy 2016 szeptemberében az IAS dokumentumalapú nyomon követési felülvizsgálatot hajtott végre a 2013. évi ellenőrzésből származó, függőben lévő ajánlások kapcsán; üdvözli, hogy a fennmaradó ajánlásokat megfelelően és hatékonyan hajtották végre, és azok lezárásra kerültek; megjegyzi, hogy 2016 során egyetlen kritikus ajánlást sem tettek vagy zártak le, és hogy 2017. január 1-jén nem volt lezáratlan kritikus ajánlás;

Egyéb megjegyzések

24.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság 2016-ban különféle tevékenységekben vett részt környezeti lábnyomának csökkentése érdekében;

25.  megállapítja, hogy a Számvevőszék két londoni székhelyű ügynökségre nézve figyelemfelhívó megjegyzést tett az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntésével kapcsolatban; megállapítja, hogy a jövőbeli székhelyére vonatkozó döntésre való tekintettel a hatóság 14 000 000 EUR maradványköltséget tüntetett fel függő kötelezettségként pénzügyi kimutatásában az irodabérleti szerződéshez kapcsolódóan (feltételezve annak 2020 végére való felmondását), valamint azért, mert a költözéssel kapcsolatos esetleges egyéb költségeket, például az alkalmazottak családjukkal együtt történő költözésének költségeit még nem lehet megbecsülni; megjegyzi továbbá, hogy a hatóság bevételei a jövőben csökkenhetnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a költözés költségeiről;

26.  megállapítja, hogy a hatóság 12 évre szóló bérleti szerződést írt alá, amely 2026. december 8-án ér véget, és rendes szerződéses feltételek alapján kötelessége a bérleti díj egész időszakra való kifizetése; megjegyzi ugyanakkor, hogy a hatóság a szerződés félidejében érvénybe léptethető kilépési záradékról állapodott meg, amelynek alkalmazása mentesítené azon kötelezettsége alól, hogy az utolsó hat évre ki kelljen fizetnie a bérleti díjat; megállapítja ugyanakkor, hogy a hatóság köteles visszafizetni a szerződés kezdetén kapott ösztönző támogatás felét (16 havi bérleti díjat, azaz 3 246 216 EUR-t), amely a szerződés teljes, 12 éves időtartamán alapult (32 havi bérletidíj-mentesség), továbbá hogy az épület eredeti állapotának visszaállítását a használat végéig kell elvégezni, függetlenül a bérlő kiköltözésének időpontjától; javasolja, hogy e tapasztalatból vonják le a megfelelő tanulságokat valamennyi jövőbeli bérleti szerződés megtárgyalására nézve;

27.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a Bizottság folyamatosan tájékoztatja a hatóságot az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntésével kapcsolatos, a hatóságot is érintő fejleményekről; megjegyzi, hogy az átmeneti időszakban biztosítani kell a hatóság működését;

28.  üdvözli, hogy az üzletmenet folytonossága érdekében észszerű időn belül kiválasztották a hatóság új székhelyének otthont adó várost; hangsúlyozza, hogy a Parlament ki fogja venni a részét e döntés gyakorlati megvalósításából;

29.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja a Parlament és a Tanács által megállapított keretszabályokból eredő valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – szigorúan a Parlament és a Tanács által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia, nem szabad túllépnie a tőlük kapott megbízatáson, és különös figyelmet kell fordítania az arányosság elvére, hogy optimalizálja az erőforrások felhasználását, és elérje azokat a célokat, amelyekkel a Parlament és a Tanács megbízta;

30.  rámutat a hatóságnak az uniós pénzügyi rendszer hatékonyabb felügyeletének biztosításában betöltött központi szerepére a pénzügyi stabilitás, a szükséges átláthatóság és az uniós pénzügyi piac nagyobb biztonságának garantálása érdekében, különösen a felügyelet nemzeti felügyeleti hatóságok közötti összehangolása, szükség esetén a nemzetközi felügyeletért felelős más intézményekkel való együttműködés, valamint az uniós jogszabályok egységes alkalmazásának felügyelete révén; hangsúlyozza, hogy ennek az együttműködésnek bizalmi légkörben kell zajlania; hangsúlyozza a hatóság szerepét abban, hogy hozzájáruljon a magas színvonalú egységes felügyeleti gyakorlatokhoz és előmozdítsa azokat a fogyasztóvédelem területén;

31.  megállapítja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról egyre inkább áttevődik az uniós jog érvényesítésére és alkalmazására, ezért végre kell hajtani költségvetése és alkalmazottai belső átcsoportosítását; alapvető fontosságúnak tartja, hogy a hatóság elegendő forrással rendelkezzen feladatainak teljes körű ellátásához, beleértve az e feladatokkal járó esetleges megnövekedett munkateher kezelését, miközben biztosítani kell a megfelelő szintű prioritások érvényesülését a források elosztása és a költségvetési hatékonyság tekintetében; emellett rámutat arra, hogy a hatóság munkaterhének növekedése a költségvetési és az emberi erőforrások belső átcsoportosítása révén is kezelhető lehet, feltéve, hogy ez nem hátráltatja a hatóság megbízatásának teljes körű gyakorlását, és biztosítja a hatóság függetlenségét felügyeleti feladatai ellátása során;

32.  hangsúlyozza, hogy a hatóság rendelkezésére bocsátott forrásokat világos prioritások szerint, és egyértelműen a hatóság megbízatására összpontosítva kell felhasználni a kitűzött célok hatékony elérése érdekében; megjegyzi, hogy a hatóság munkáját rendszeresen, megfelelően értékelni kell azzal a céllal, hogy erőforrásai hatékonyabb, átláthatóbb és hitelesebb módon kerüljenek felhasználásra;

33.  elvárja, hogy a hatóság a Parlament és a Tanács számára rendszeresen naprakész és átfogó tájékoztatást nyújtson munkájáról, különösen ami a kötelező technikai standardok, vélemények és szabályok meghatározását illeti, annak érdekében, hogy az uniós polgárok számára átláthatóan működjön és bizonyítsa, hogy a fogyasztók védelmét prioritásként kezeli;

o
o   o

34.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 24., 2017.1.24., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat