Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2160(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0085/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0085/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.37

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0142

Elfogadott szövegek
PDF 370kWORD 52k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
P8_TA(2018)0142A8-0085/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 92. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 92. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 142., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 92. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 92. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 142., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatás(1) szerint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a továbbiakban: a központ) 2016-os pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 58 247 650 EUR volt, ami 2015-höz képest enyhe, 0,35%-os csökkenést jelent; mivel a központ költségvetésének 97,46%-a az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016-os pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2015. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a központ azon közlését, hogy a közbeszerzési eljárások átláthatóságát érintő hiányosságokkal kapcsolatos számvevőszéki észrevételek nyomán a központ átdolgozta a közbeszerzésre vonatkozó pénzügyi határozat meghozatalával összefüggő rendelkezéseit és folyamatait; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen eljárás végrehajtásáról;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

2.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2015 májusában a központ igazgatótanácsa ideiglenes igazgatót nevezett ki a központ vezetésére; kiemeli, hogy 2016. december 31-én a beosztásban eltöltött idő nyolc hónappal haladta meg a személyzeti szabályzatban meghatározott legfeljebb egyéves időtartamot; sajnálatosnak tartja továbbá, hogy ez más alkalmazottak vonatkozásában is 15 további ideiglenes intézkedést eredményezett; megállapítja, hogy a központ válaszában azt állítja, hogy a kinevezés a személyzeti szabályzatnak és a 851/2004/EK rendeletnek(2) megfelelően történt, mivel az igazgatói poszt eredeti pályáztatása sikertelen volt, és a működésbeli folytonosság érdekében az ideiglenes kinevezést a 12 hónapos időkorláton túli időszakra meghosszabbították; hangsúlyozza, hogy e meghosszabbítás ideje alatt az igazgatótanács kérésére az alkalmazott elfogadta a személyzeti szabályzatban előírt pénzügyi kompenzációról való lemondást a magasabb besorolású poszt ideiglenes betöltésének idejére;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2016-os pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,02%-os volt, ami 3,97%-os emelkedést jelent 2015-höz képest; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 79,26% volt, ami az előző évhez képest 2,99%-os növekedést jelent;

4.  emlékeztet arra, hogy uniós ügynökségként a központ költségvetése euróban van megadva; ugyanakkor a központ székhelye az euróövezeten kívül (Svédországban) található, tehát sok kiadása svéd koronában (SEK) van; továbbá a központ az átváltási árfolyamok ingadozásának is ki van téve, mivel egyrészt bankszámlái pénzneme a svéd korona, másrészt bizonyos műveleteket egyéb külföldi pénznemben bonyolít le;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a III. cím (operatív kiadások) esetében az átvitt lekötött előirányzatok aránya magas, 41%-os volt (7 900 000 EUR); elismeri, hogy az átvitelek főként többéves projektekhez kapcsolódnak a tudományos tanácsadás (2 400 000 EUR), a felügyelet (1 300 000 EUR), a közegészségügyi képzés (1 400 000 EUR) és a közegészségügyi informatika (2 100 000 EUR) területén; tudomásul veszi a Számvevőszék jelentésében megfogalmazott azon ajánlást, hogy a központ fontolóra vehetné a differenciált költségvetési előirányzatok bevezetését, mivel azok jobban tükrözik műveleteinek többéves jellegét, valamint a szerződések megkötése, teljesítése és kifizetése során fellépő elkerülhetetlen késedelmeket; tudomásul veszi a központ válaszát, amely szerint a Számvevőszékkel egyeztetve elemzi majd a helyzetet;

6.  rámutat arra, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének; elismeri, hogy sok esetben az átvitelek előre tervezettek és azokról tájékoztatják a Számvevőszéket;

Személyzeti politika

7.  megállapítja, hogy az igazgatótanács interjúkat folytatott a központ igazgatójának a 2016–2021 közötti időszakra történő kinevezése céljából, és a sikertelen szavazást követően (egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok 2/3-át) felülvizsgálta az álláshirdetést, és úgy döntött, hogy újra meghirdeti az igazgatói álláshelyet; tudomásul veszi, hogy 2017. március 22-én igazgatóvá választották a korábbi megbízott igazgatót;

8.  tudomásul veszi a központ közlését, hogy 2016-ban a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó teljes létszám stabilizálódott, és 260 főt tett ki; megjegyzi továbbá, hogy 2016 végén a központnál dolgozó ideiglenes alkalmazottak száma 162 volt (az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 186-ból), a szerződéses alkalmazottak száma összesen 95, a kirendelt nemzeti szakértők száma pedig három volt; tudomásul veszi, hogy 2016-ban az ideiglenes és a szerződéses alkalmazottak körében a fluktuációs arány 7% volt;

9.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016. december 31-én betöltött összes álláshely száma alapján a nemek aránya a következő volt: 62% nő és 38% férfi; megállapítja továbbá, hogy az igazgatótanácsban a nemek közötti arány 60% és 40% volt;

10.  megállapítja, hogy a központ álláshelyeinek többsége (74,4%) a központ operatív munkájával összefüggő tevékenységekhez kapcsolódik, az álláshelyek 17,5%-a az „adminisztratív támogatás és koordináció” kategóriába tartozik, 8,1%-a pedig semlegesként határozható meg;

11.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a központ átszervezte és tovább integrálta a közbeszerzést, a finanszírozást, a kiküldetéseket és az üléseket, és bevezette az elektronikus adminisztrációt (a Bizottság e-PRIOR alkalmazáskészlete alapján), amely jelentős előrelépést jelent a központ munkájának hatékonyabbá tétele érdekében;

12.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának a személyzeti politika részét kell képeznie; megállapítja, hogy 2016-ban a jóléti tevékenységekre fordított összeg – az egészségügyi szűrővizsgálatokat is beleértve – alkalmazottanként 810 EUR volt, ami személyenként 1,5 nap jóléti tevékenységnek felel meg; megjegyzi, hogy a személyzet által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 1,10 nap volt, ami rendkívül kevés;

13.  nagyra értékeli, hogy a központ a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó végrehajtási szabályokat fogadott el; támogatja a személyzet tudatosságának növelése érdekében szervezett képzéseket, és javasolja ezzel a kérdéssel foglalkozó továbbképzések és tájékoztatók rendszeres szervezését;

14.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán a központhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

15.  tudomásul veszi a központ azon közlését, hogy miután a központ tudományos álláspontjának kialakítása során számos belső és külső szakértőre támaszkodik, az átláthatóság biztosítása és az összeférhetetlenségek azonosítása érdekében az igazgatótanács 2016 júniusában véglegesítette és elfogadta a központ függetlenségi politikáját; megállapítja, hogy e politika végrehajtását egy megfelelési vezető felügyeli;

16.  tudomásul veszi, hogy a szolgálati jogviszony megkezdése előtt minden alkalmazottnak érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtania; megállapítja továbbá, hogy az egyes közbeszerzési eljárásokban részt vevő alkalmazottaknak az adott eljárásra vonatkozó összeférhetetlenséget kizáró nyilatkozatot kell aláírniuk;

17.  megállapítja, hogy a benyújtott dokumentumokban található hibák mennyiségének minimalizálása érdekében elektronikus rendszert vezettek be a nyilatkozatok benyújtására; tudomásul veszi a központ azon közlését, hogy a rendszer megkönnyíti a függetlenségi politika végrehajtását, és növeli a megfelelési arányt;

18.  megjegyzi, hogy a gyógyszeriparral tartott találkozókra vonatkozó belső eljárás mellett az egyetértési megállapodások és együttműködési megállapodások harmadik felekkel való megkötésére vonatkozó belső eljárás kidolgozása is folyamatban van; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e folyamat tekintetében elért haladásról;

19.  üdvözli, hogy a központ a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső eljárást fogadott el, amely leírja a szereplők szerepeit és a követendő eljárásokat;

Főbb eredmények

20.  üdvözli a központ által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy a központ:

   tanulmányt tett közzé az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések okozta teherről Európában;
   rendszeres kockázatértékelések biztosítása, valamint a Zika-vírussal összefüggő utazási tanácsok terén az Egészségügyi Világszervezettel és az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központjaival folytatott együttműködés révén támogatta a Zika-vírus okozta járványra adott világméretű reagálást;
   részt vett a nemrégiben felállított Európai Orvosi Hadtest Angolába irányuló első missziójában, hogy értékelje a sárgalázjárvány következményeit az uniós polgárokra nézve;

21.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a központ együttműködést folytat az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal és az Európai Gyógyszerügynökséggel például az antimikrobiális rezisztenciával és a vakcinákkal kapcsolatos kérdésekben;

22.  megállapítja, hogy a nyomon követési jelentés szerint a központ jelenleg az egységes programozási dokumentumában szereplő mutatók felülvizsgálatát végzi; megállapítja továbbá, hogy az új mutatókat véglegesítették, és a tervek szerint az igazgatótanács 2017 novemberében kellett, hogy jóváhagyja; tudomásul veszi, hogy a központ szerint a hatás mérése szempontjából az értékelések eredményesebbek a mutatóknál;

Belső kontrollrendszerek

23.  megjegyzi, hogy a központnak 2006 óta vannak belsőkontroll-standardjai; a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy valamennyi belsőkontroll-standardját végrehajtotta;

24.  a központ tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy a központ eljárással rendelkezik annak biztosítására, hogy az ellenőrzések mellőzését vagy a meghatározott folyamatoktól és eljárásoktól való eltéréseket kivételekről szóló jelentések formájában dokumentálják; megállapítja, hogy 2016-ban 40 ilyen kivételt dokumentáltak, ami 12 kivétellel több, mint 2015-ben; megállapítja, hogy e szám csökkentése érdekében cselekvési tervet dolgoztak ki;

25.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a központ az Európai Csalás Elleni Hivatal iránymutatásait követő csalás elleni stratégiával rendelkezik;

Belső ellenőrzés

26.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2016. októberi ellenőrzési jelentésében rámutatott, hogy noha elismeri a központ által a beszerzések belső kontrolljának megerősítése érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket, továbbra is jelentős hiányosságok tapasztalhatók a beszerzési eljárás terén; tudomásul veszi, hogy az IAS megállapította, hogy nem megfelelő a közbeszerzések tervezése és nyomon követése, és az éves munkaprogramban, illetve a pénzügyi határozatokban nem szereplő beszerzésekre is sor kerül; tudomásul veszi, hogy az IAS hivatkozott a központ 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre is, amelyben a Számvevőszék a beszerzési eljárások átláthatóságát érintő észlelt hiányosságokról számolt be; megállapítja, hogy a központ és az IAS tervet fogadott el a korrekciós lépésekről;

27.  tudomásul veszi, hogy 2016 májusában az IAS elvégezte a központ közbeszerzési folyamatának ellenőrzését; aggasztónak tartja továbbá, hogy a végleges jelentést 2016 októberében adták ki, és az három „nagyon fontos” és két „fontos” megjelölésű észrevételt tartalmazott; tudomásul veszi, hogy a központ cselekvési tervet dolgozott ki, amelyet 2017 folyamán hajtanak végre; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;

Egyéb megjegyzések

28.  megállapítja, hogy 2016 tavaszán a központ egy új ingatlanprojektre irányuló javaslatot továbbított a Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyet a Parlament Költségvetési Bizottsága és a Tanács Költségvetési Bizottsága elé terjesztettek, és amely mindkét intézmény részéről kedvező véleményezést kapott; tudomásul veszi, hogy a központ 2016. július 26-án új bérleti megállapodást írt alá, így 2018 első felében új épületbe költözik;

29.  megjegyzi, hogy a központ küldetése a fertőző betegségek által az emberi egészségre jelentett aktuális és várható veszélyek felismerése, felmérése és a róluk szóló tájékoztatás; hangsúlyozza, hogy 2016-ban a központ 41, az Európai Bizottságtól kapott hivatalos kérésnek adott helyet, amelyekből 19-et az Európai Parlament képviselőitől továbbítottak felé; tudomásul veszi, hogy a központ összesen 158 jelentést tett közzé (2015-ben ezzel szemben 170-et), köztük 38 gyors kockázatértékelést, amelyek a tagállamok, illetve a Bizottság támogatását szolgálták 69 felügyeleti jelentés kapcsán;

30.  örömmel veszi tudomásul a központ által a Zika-vírus hirtelen elterjedése, illetve a több országot érintő nagy szalmonellajárvány kitörése idején nyújtott támogatást, megjegyezve ugyanakkor, hogy a releváns UNESCO-szeminárium(3) következtetései szerint a Zika-vírus hirtelen elterjedésére való reagálásból le kell vonni a tanulságot; megjegyzi, hogy a központ javította betegségfigyelő rendszerét, különösen a fertőző betegségeket nyomon követő online atlasz kiterjesztésével, és hogy elősegítette az európai közegészségügyi kérdésekre vonatkozó naprakész információkhoz való hozzáférést különféle eszközök révén;

31.  gratulál a központnak az Európai Egészségügyi Díj odaítélése alkalmából, amelyet a központ 2016-ban kapott az antibiotikumok körültekintő alkalmazásáért munkálkodó nemzeti kampányok támogatására szolgáló platformnak szánt, és az európai egészség előmozdításának kiemelkedő projektjeként számon tartott Európai Antibiotikum-nap elismeréseként;

32.  megjegyzi, hogy számos, a központ 2016-os munkaprogramjában szereplő tevékenységet erőforrások híján nem hajtottak végre;

33.  emlékeztet, hogy az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat(4) keretet teremt a határon átnyúló, komoly egészségügyi veszélyek kezeléséhez, az ellenük folyó küzdelem koordinálásához és irányításához a tagállamok, az Egészségügyi Világszervezet, a központ, illetve más nemzetközi felek együttműködése jegyében, továbbá létrehozza a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszert (EWRS); tudomásul veszi, hogy a központ szakértői és az Európai Bizottság nevében tevékenykedő korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer a határon átnyúló egészségügyi fenyegetésekre adott válasz uniós szintű fő erőforrásai; üdvözli a központ által 2016-ban az említett határozat végrehajtása érdekében tett további lépéseket;

o
o   o

34.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(5).

(1) HL C 84., 2017.3.17., 45. o.
(2) HL L 142., 2004.4.30., 1. o.
(3) https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).
(5) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat