Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2166(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0107/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0107/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.40

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0145

Elfogadott szövegek
PDF 364kWORD 51k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
P8_TA(2018)0145A8-0107/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0107/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 110. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 110. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 128., 2005.5.21., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0107/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 110. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 110. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 128., 2005.5.21., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0107/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (a továbbiakban: a hivatal) 2016-os pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 9 967 000 EUR volt, ami 2015-höz képest 8,14%-os növekedést jelent; mivel a növekedés főként az európai parti őrség létrehozására irányuló kísérleti projekttel kapcsolatos további eseti támogatásoknak volt betudható; mivel a hivatal költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a 2016-os pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya elérte a 99,6%-ot; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 88,5% volt;

2.  tudomásul veszi, hogy az európai parti őrséggel kapcsolatos kísérleti projektekre a Bizottságtól kapott kiegészítő források jelentősen befolyásolták a költségvetést, nevezetesen két eseti támogatást – összesen 750 000 EUR értékben – kapott költségvetésébe 2016-ban és 2017-ben elköltendő (vagyis többéves) címzett bevételként, amely igazolja, hogy végrehajtási arányukat a fennmaradó költségvetés végrehajtásától külön kezelik;

3.  üdvözli a 2016-ban az e-igazgatás terén elért eredményeket: az elektronikus pályázati, rendelési és számlázási (e-Prior) modulok végrehajtása a Bizottság Informatikai Főigazgatóságával (DG DIGIT) együttműködésben, az ABAC szerződéskezelési eszköz végrehajtása a keretszerződések nyilvántartásba vétele és nyomon követése érdekében, a Bizottság irányítási rendszerének (MIPS) végrehajtása, amely a papíralapú formanyomtatványok használatának jelentős csökkenéséhez vezet, a Sysper 2 (humánerőforrás-informatikai eszköz) jövőbeli használata; a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az egyéb észszerűsítési intézkedések végrehajtásával együtt jelenleg a pénzügyi tranzakciók mintegy 95%-át elektronikus úton bonyolítják le, ami nagyobb hatékonyságot, az adatok megbízhatóságát és ellenőrzési nyomvonalakat eredményez;

4.  emlékeztet, hogy a hivatal költségvetése az elmúlt öt évben változatlan maradt annak ellenére, hogy feladatai gyarapodtak és vizsgálatainak száma nőtt; megjegyzi, hogy az emberi erőforrásokra fordított kiadásai ugyanakkor nem változtak, és hogy műveleteinek költségek csökkent ugyanebben az időszakban; hangsúlyozza, hogy ezek a tények, amelyek ugyan az erőforrások optimalizálásáról és a hivatal jó vezetéséről tanúskodnak, megfelelő költségvetési előirányzatok hiányában fékezhetik a fejlődést és nyomást gyakorolhatnak az alkalmazottak tevékenységére, amelyet ellenőrizni kellene, hogy meg lehessen győződni munkakörülményeik minőségéről;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megjegyzi, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt pénzeszközök szintje a 2016-os teljes támogatás 11%-át tette ki; megjegyzi, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) átviteli aránya 34%-os volt, ami 2015-höz képest 14%-os növekedést jelent; megjegyzi azonban, hogy a II. cím esetében az alacsonyabb végrehajtás a lezárás és a végső kifizetések tekintetében az év végén még függőben lévő számos külső szolgáltatással magyarázható (például ikt, fordítás és külső értékelési szolgáltatások); a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy azok teljes végrehajtására 2017-ben kerül sor, és az előirányzatokat nem kell majd törölni;

6.  megjegyzi, hogy az előző évről áthozott kötelezettségvállalások tekintetében a végrehajtás aránya 95,3%, és a kapcsolódó törlések a 2016. évi kifizetési előirányzatok 0,4%-át teszik ki;

7.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökségek előre betervezik, és erről tájékoztatják a Számvevőszéket;

Átcsoportosítások

8.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hivatal végleges beszámolója szerint a 2016. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzés és személyzeti politika

9.  megjegyzi, hogy 2016. december 31-én az aktív személyzet 56 fő volt, ami azt jelenti, hogy a létszámtervben szereplő álláshelyek betöltöttsége 100%-os volt;

10.  megállapítja, hogy a hivatal teljesítette az 5%-os általános létszámcsökkentést; megjegyzi azonban, hogy az alapító rendelet módosításának következtében a hivatal az új feladatokkal összefüggésben 13 álláshelyet kapott a 2017-es létszámtervben;

11.  tudomásul veszi, hogy a hivatal belső felépítését átszervezték, hogy hozzáigazítsák az új változásokhoz és a hivatal alapító rendeletének módosításával járó kiegészítő forrásokhoz;

12.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a személyzet tagjainak 62%-a férfi és 38%-a nő, ami majdnem 2:1 arányú egyensúlytalanságot jelent; felhívja a hivatalt, hogy haladéktalanul kezelje a helyzetet és számolja fel az egyensúlyhiányt;

13.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatal kifizetéseinek túlnyomó többségét a költségvetési rendeletben meghatározott időkorlátokon belül teljesítette, így a beszállítók nem számítottak fel késedelmi kamatokat; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetések átlagos ideje 2015-ben 22 nap volt;

14.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlynak a hivatal személyzeti politikája részét kell képeznie; megjegyzi, hogy a jólléti tevékenységekre fordított összeg munkatársanként 138,14 EUR volt; megállapítja, hogy a személyzet által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 3,7 nap, ami jóval alacsonyabb az uniós ügynökségek átlagánál;

15.  megjegyzi, hogy az igazgatótanács 2017-ben végrehajtási szabályokat fogadott el a zaklatásról; sajnálja, hogy késedelmet szenved e szabályok bevezetése; felhívja a hivatalt, hogy támogassa képzések és tájékoztató szemináriumok szervezését a munkatársak tudatosságának növelése érdekében;

16.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán a hivatalhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

17.  nyugtázza, hogy a hivatal elfogadta az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó átfogó politikáját, amelyet 2016-ban módosítottak, és egy csalás elleni stratégiát; tudomásul veszi, hogy a 2017 végéig végrehajtandó összesen 13 fellépés közül tizenegyet már végrehajtottak; tudomásul veszi, hogy a hivatal csalások megelőzését és észlelését célzó ellenőrzései hasonlóak az ügyletek jogszerűségét és szabályosságát biztosító ellenőrzésekhez, mint például a „négy szem elve”, a pénzügyi és számviteli rendszerek automatizált ellenőrzései, a bérszámfejtés kiszervezése és a testületi tagok által minden esetben aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatok; elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatalnál létrehozása óta nem történtek visszaélésszerű cselekmények;

18.  üdvözli a hivatal összeférhetetlenségi politikájának 2016-ban elfogadott módosításait, nevezetesen az igazgatótanács tagjainak, a hivatal ügyvezető igazgatójának és az osztályvezetőknek az önéletrajzok benyújtására vonatkozó kötelezettségét, amelyeket a hivatal honlapján közzé kell tenni, és szükség esetén frissíteni kell; tudomásul veszi a tanácsadó testület tagjai hatáskörének kiterjesztését;

19.  a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a hivatal valamennyi, évente leadandó írásbeli érdekeltségi nyilatkozatot ellenőrzött; sajnálja azonban, hogy 2016 végén az igazgatótanács két tagja még nem nyújtotta be érdekeltségi nyilatkozatát; megjegyzi, hogy az igazgatótanács minden egyes ülése előtt az elnök felkéri a tagokat, hogy erősítsék meg az érdekeltségi nyilatkozatok ténybeli helytállóságát, bejelentve bármilyen potenciális összeférhetetlenséget, amely az üléssel kapcsolatban felmerülhet; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a hiányzó érdekeltségi nyilatkozatok benyújtása tekintetében elért haladásról;

20.  a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a hivatal a Bizottság határozatmintájára vár, hogy annak alapján saját határozatot fogadjon el a visszaélések bejelentéséről; megjegyzi azonban, hogy a bizottsági határozatminta elkészültéig a visszaélések bejelentéséről szóló jelenlegi bizottsági határozat nyújt útmutatást a személyzet számára; megjegyzi, hogy 2016-ban a hivatalnál nem történt visszaélések bejelentésével kapcsolatos eset; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a határozatminta végrehajtásáról;

21.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

Főbb eredmények

22.  üdvözli a hivatal által azonosított, 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy:

   20 000 halászati ellenőrzést koordinált az Unióban és nemzetközi vizeken közös alkalmazási tervein keresztül;
   együttműködést alakított ki más uniós ügynökségekkel az európai parti őrség létrehozása érdekében;
   támogatta a kirakodási kötelezettség regionális szintű végrehajtását a közös halászati politika keretében;

Belsőkontroll-rendszerek

23.  megjegyzi, hogy a hivatal igazgatótanácsa elfogadott belsőkontroll-standardokat, melyek célja a szakpolitikai és operatív célok teljesülésének biztosítása; tudomásul veszi, hogy a belső ellenőrzési rendszerben 12 belsőkontroll-standard magas, négy pedig közepes végrehajtási szintet ért el;

24.  megelégedéssel veszi tudomásul a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a 10. (üzletmenet-folytonosság), a 11. (dokumentumkezelés) és a 12. (információ és kommunikáció) belsőkontroll-standard immár „végrehajtva” minősítéssel szerepel;

Belső ellenőrzés

25.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) 2016-ban elvégezte a hivatal fő – mind operatív, mind adminisztratív – folyamatainak kockázatfelmérését; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat munkájának eredményeként kialakították a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2017–2019-re vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervét; elégedetten veszi tudomásul, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat valamennyi ajánlását végrehajtották;

26.  tudomásul veszi, hogy a hivatal második, a 2012–2016 közötti időszakot lefedő ötéves független külső értékelése 2015 októberében kezdődött és a tervek szerint 2017-ben fejeződött be; rámutat, hogy az egyes értékelések a hivatal hasznosságát, fontosságát és hatékonyságát, munkamódszereit, valamint azt értékelik, hogy a hivatal milyen mértékben járul hozzá a közös halászati politika keretében meghatározott szabályoknak való magas szintű megfelelés eléréséhez; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen értékelés eredményéről;

27.  tudomásul veszi, hogy a hivatal kialakította és végrehajtotta a Számvevőszék, a Belső Ellenőrzési Szolgálat és belső ellenőrzése valamennyi ellenőrzési ajánlásának központi monitoringját, hogy azokat egységesíteni és monitorozni lehessen, és javuljon a megfelelő cselekvési tervek nyomon követése;

Teljesítmény

28.  tudomásul veszi a hivatal alapító rendelete módosításának 2016-os elfogadását, amely kibővítette a hivatal megbízatását, hogy együttműködhessen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel (Frontex) és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel (EMSA) a partvédelmi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok támogatása érdekében; megállapítja, hogy a hivatal és a két ügynökség közösen dolgoznak a Bizottság három „partner főigazgatóságával” (Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság (DG MARE), Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság (DG HOME), Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság (DG MOVE)) a Parlament által a „határcsomag” végrehajtásának előkészítésére létrehozott „Európai parti őrség létrehozása” elnevezésű kísérleti projekt előkészítésén és végrehajtásán;

Egyéb megjegyzések

29.  kiemeli a hivatal fontos szerepét a közös halászati politika (KHP) elveinek harmonizálása és alkalmazása terén; gratulál a hivatal hatékonyságához, fejlődéséhez és a megalapítása óta elért remek eredményekhez;

30.  kiemeli a hivatal hozzájárulását a KHP nyomon követési, ellenőrzési és felügyeleti intézkedéseinek harmonizálásához és szabványosításához, melynek célja az egyenlő bánásmód biztosítása és a KHP-szabályok tiszteletben tartásának javítása, beleértve a kirakodási kötelezettség betartását is;

31.  rámutat arra, hogy a hivatal szerepet játszik az Unió harmadik országokkal és a halászattal foglalkozó nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködésében, beleértve regionális halászati gazdálkodási szervezeteket is, a szabályok és különösen a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemmel kapcsolatos, nemzetközi szervezetek által elfogadott rendelkezések tiszteletben tartásának javítása érdekében;

32.  elégedettségének ad hangot, amiért az ellenőrzések száma 2016-ban 15%-kal növekedett, ami azt tükrözi, hogy a közös alkalmazási tervek és az operatív tervek összehangolása révén javult az emberi erőforrások koordinációja a tagállamokkal;

33.  elégedettségének ad hangot, amiért a Számvevőszék a 8/2017. sz. különjelentésében nagyra értékelte, hogy a hivatal kulcsfontosságú szerepet játszik a halászati termékekre vonatkozó kommunikációs és adatcsererendszerek harmonizált és koherens megközelítésének kidolgozásában és javításában;

34.  elismeri, hogy a hivatal az európai parti őrség létrehozására irányuló közös kísérleti projekt keretében minőségi és releváns együttműködést folytat az ESMA-val és a Frontex-szel; azonban emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a hivatalnak elegendő forrást kell biztosítani az ilyen projektekre és minden más jövőbeli projektre, különösen az új technológiák ellenőrzés (drónok) és képzés (e-tanulás) terén való alkalmazása vonatkozásában;

35.  emlékeztet, hogy a tengeri ágazatban működő egyéb uniós ügynökségekkel közös operatív tevékenységek megvalósítása céljából erősíteni kell a hivatal megbízatását a tengeri katasztrófák megelőzése és az európai parti őrségek feladatainak összehangolása érdekében;

36.  hangsúlyozza, hogy növelni kell az előirányzott erőforrásokat, hogy meg lehessen erősíteni a hivatal operatív kapacitását a brexittel kapcsolatos bizonytalanságokkal való szembenézéshez és az ebből eredő további ellenőrzések elvégzéséhez;

37.  javasolja, hogy az intézményi átláthatóság javítása érdekében egy európai parlamenti képviselő legyen tagja a hivatal igazgatótanácsának, különösen a költségvetés igazgatótanács általi jóváhagyása során; javasolja, hogy ezt a képviselőt a Parlament Halászati Bizottságának tagjai közül válasszák ki;

o
o   o

38.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 333., 2016.9.9., 31. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat