Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2170(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0087/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0087/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.42

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0147

Elfogadott szövegek
PDF 358kWORD 49k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
P8_TA(2018)0147A8-0087/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0087/2018),

1.  mentesítést ad a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatója számára az intézet 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 120. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 120. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 403., 2006.12.30., 9. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0087/2018),

1.  jóváhagyja a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 120. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 120. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 403., 2006.12.30., 9. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0087/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (a továbbiakban: az intézet) 2016-os pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 7 628 000 EUR volt, ami 2015-höz képest 3,15%-os csökkenést jelent; mivel az intézet költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016-os pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az intézet éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

D.  mivel a nemek közötti egyenlőség az Unió alapvető értékeinek egyike, és az EUMSZ 8. cikke értelmében az Unió minden tevékenysége során törekszik a nemek közötti egyenlőség előmozdítására;

E.  mivel a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés része a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére irányuló stratégiának;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2016-os pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként magas, 98,42%-os lett a költségvetés végrehajtási aránya, ami azt jelzi, hogy a kötelezettségvállalásokat időben megtették, és ez az arány 2015-höz képest enyhe, 0,13%-os csökkenést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 72,83%-os volt 2016-ban, ami az előző évhez képest 5,19%-os növekedést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint nagyarányú – 1 700 000 EUR, azaz 51% (2015: 2 200 000 EUR, azaz 60%) – maradt a lekötött előirányzatok átvitele a III. cím (Operatív kiadások) esetében, főleg az év végén átnyúló tanulmányokkal kapcsolatban; megjegyzi, hogy a műveletek többéves jellege, valamint a szerződések aláírása, a teljesítés és a kifizetések közötti elkerülhetetlen késedelmek megfelelőbb figyelembevétele érdekében az intézet megfontolhatná a költségvetési előirányzatok differenciálásának bevezetését; megjegyzi, hogy az intézet megvalósíthatósági tanulmányt fog végezni a differenciált előirányzatok bevezetésével kapcsolatos jövőbeli döntés meghozataláról;

3.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának többéves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az intézet előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzés

4.  rámutat, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2016-ban az intézet nyílt pályázati felhívást tett közzé egy, a genderstatisztikai eszközeinek és erőforrásainak karbantartására és korszerűsítésére vonatkozó keretszerződés megkötésére, legfeljebb 1 600 000 EUR értékben; kiemeli továbbá, hogy a felhívást az összegek feltüntetése nélkül két tételre bontották; kiemeli, hogy az intézet az egyik pályázó kérdését követően feltüntette a honlapján, hogy a tételenkénti becsült maximális összeg 800 000 EUR; az intézet válasza alapján megállapítja, hogy adminisztratív hiba történt, amely miatt a meghatározott összeget nem módosították megfelelően, és hogy ennek nem volt költségvetési kihatása; sajnálattal veszi tudomásul továbbá, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a pályázati felhívásban szereplő árverseny kizárólag a napidíjon alapult, a feladatok elvégzéséhez szükséges időt nem vették figyelembe, ezáltal az intézetnek nem volt lehetősége a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatok azonosítására és kiválasztására, valamint a legjobb értékarány biztosítására; az intézet válasza alapján megjegyzi, hogy az intézet módosította a technikai előírásokra vonatkozó sablonokat, és csökkenteni fogja a kockázatokat azáltal, hogy a konkrét szolgáltatásokra irányuló jövőbeli kérelmekben feltünteti a maximális munkanapok számát;

Személyzeti politika

5.  megállapítja, hogy az intézet létszámtervének foglalkoztatási aránya 2016 végén 96%-os volt; megállapítja, hogy a létszámterv szerint az uniós költségvetésben engedélyezett 28 álláshelyből 2016. december 31-én 27-et töltöttek be, 2015-ben pedig 28-at;

6.  sajnálatosnak tartja, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek száma alapján nem valósult meg a nemek közötti egyensúly, mivel a munkatársak 72%-a nő, 28%-a pedig férfi volt; rámutat továbbá a nemek közötti egyensúly hiányára az igazgatótanácson belül (80%, illetve 20%); felhívja az intézetet, hogy törekedjen a nemek szempontjából kiegyensúlyozottabb személyzeti összetételre;

7.  megjegyzi, hogy az átvilágítás kimutatta, hogy a teljes személyi állomány 76,3%-a operatív feladatokat, 14,8%-a igazgatási támogató feladatokat, 8,9%-a pedig semleges feladatokat lát el;

8.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az intézet személyzeti politikája részét kell képeznie; hangsúlyozza, hogy a jóléti tevékenységekre fordított összeg 36 437 EUR volt, ami személyenként 2,25 napnak felel meg; megállapítja, hogy 2016-ban az igazolatlan betegszabadságok száma átlagosan 2,17 nap, míg az orvosi igazolással kivett betegszabadságok száma 8,23 nap volt;

9.  emlékeztet, hogy az intézet 2012. júniusban határozatot fogadott el a pszichés és szexuális zaklatásról; támogatja a személyzet tudatosságának növelése érdekében szervezett képzéseket, és javasolja, hogy az intézet szervezzen rendszeresen ezzel a kérdéssel foglalkozó továbbképzéseket és tájékoztató szemináriumokat;

10.  megjegyzi, hogy egy 90. cikk szerinti eljárás volt folyamatban egy szerződés megszűnésével kapcsolatban;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

11.  aggodalommal állapítja meg, hogy az előző évi hárommal szemben 2016-ban az intézet hat kivételt rögzített pénzügyi és eljárási eltérésekkel kapcsolatban;

12.  megelégedéssel állapítja meg, hogy 2016-ban nem tártak fel csalást;

13.  üdvözli a csalás megelőzéséről szóló képzést, amelyen az egész személyzet részt vett 2016. március 2-án, és amelyet az igazgató és a számvitelért felelős tisztviselő tartott, miután megkapták a szükséges képzést az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF); megállapítja, hogy 2016. szeptember 28-án a teljes személyzet etikai és feddhetetlenségi képzést kapott;

14.  támogatja a személyzet két tagjának kinevezését a visszaélések bejelentésére vonatkozó politika intézeten belüli kapcsolattartójaként, az igazgató 2016. június 22-i 117. számú határozatát követően;

15.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

Főbb eredmények

16.  üdvözli az intézet által 2016-ban megnevezett alábbi három fő eredményt:

   a nemek közötti egyenlőségnek a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatás növelésére gyakorolt gazdasági előnyeiről szóló bizonyítékok bemutatása;
   a kutatást végző szervezeteken belül a nemek közötti egyenlőség előmozdítását szolgáló online eszköz (GEAR) kifejlesztése és elindítása;
   egységes fogalommeghatározások kidolgozása a tagállamok számára a nemi alapú erőszak formáiról, valamint egy glosszárium és tezaurusz készítése;

17.  sajnálja azonban, hogy az intézet nem végzett előzetes értékeléseket az e célkitűzések eléréséhez rendelkezésre álló lehetőségekről;

Belső ellenőrzés

18.  tudomásul veszi, hogy 2016-ban a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) ajánlásainak 96%-át (az 51-ből 49-et) végrehajtották (2015: 90%, 51-ből 46), többek között a Belső Ellenőrzési Szolgálat „Az EIGE működési folyamatait támogató közbeszerzések” című ellenőrzéséhez, a 2015–2017-es időszakra vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervhez, az intézet humánerőforrás-menedzsmentjének ellenőrzéséhez, a költségvetésről/a költségvetés végrehajtásáról szóló ellenőrzéshez, valamint a belsőkontoroll-standardok végrehajtásáról folytatott korlátozott mértékű ellenőrzéshez kapcsolódó ajánlásokat;

Belsőkontroll-rendszerek

19.  megállapítja, hogy az intézet a más uniós ügynökségek bevált gyakorlatain alapuló belsőkontroll-standardokat fogadott el, amelyek célja a szakpolitikai és operatív célkitűzések elérésének biztosítása;

Egyéb megjegyzések

20.  elégedettséggel állapítja meg, hogy 2016 folyamán az intézet szorosan együttműködött testvérügynökségeivel, az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvánnyal (Eurofound), az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével (FRA) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA); megjegyzi továbbá, hogy az intézet megvitatta a szinergiákat és bemutatta munkáját más ügynökségek, például az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) számára; a szinergiákra példaként kiemeli az intézet részvételét az Alapjogi Ügynökség által szervezett alapjogi fórumon, amely lehetőséget biztosított más fontos szakpolitikai érdekelt felek megszólítására;

21.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az intézet 2016. januárban tette közzé külső értékelését azzal a következtetéssel, hogy az intézet tevékenységei összhangban voltak a megbízatásával, és igazgatása a kormányzás és a hatékonyság tekintetében viszonylag jól teljesít; megjegyzi továbbá, hogy az értékelés az intézet műveleteinek fejlesztését célzó ajánlásokat is tartalmazott, amelyek javasolják például a világosabb prioritások megadását, az outputok célzottabb kialakítását, a releváns külső szereplőkkel megvalósítható szinergiák kihasználását, az igazgatóság szerepének megerősítését és a szakértői fórum szerepének pontosítását; megállapítja, hogy az intézet megkezdte az ajánlásokra irányuló cselekvési terv végrehajtását; felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;

22.  emlékeztet arra, hogy a intézetet azért hozták létre, hogy hozzájáruljon és erősítse a nemek közötti egyenlőség előmozdítását az EU-ban, többek között a nemek közötti egyenlőségnek az összes lényeges uniós szakpolitikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő érvényesítése, a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint az uniós polgárok nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságának növelése révén; üdvözli, hogy prioritást kapott több, különböző területet érintő, színvonalas és jól látható eredmény elérését célzó munka a nemek közötti egyenlőség érvényesítése céljának szem elől tévesztése nélkül;

23.  üdvözli az intézet és a Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága közötti folyamatos együttműködést, és üdvözli az intézetnek a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatos erőfeszítéseihez való hozzájárulását; fokozottabb egyeztetésre szólít fel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jogalkotási és nem jogalkotási prioritásai és az intézet kutatási tevékenysége tekintetében, figyelembe véve a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, az intézet által kidolgozott mutatót is;

o
o   o

24.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 113., 2016.3.30., 126. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat