Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2150(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0081/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0081/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.46

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0151

Elfogadott szövegek
PDF 357kWORD 48k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
2016. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
P8_TA(2018)0151A8-0081/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2150(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0081/2018),

1.  mentesítést ad a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatója számára a központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 150. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 150. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 376., 2006.12.27., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2150(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0081/2018),

1.  jóváhagyja a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 150. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 150. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 376., 2006.12.27., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2150(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0081/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatásai szerint(1) a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (a továbbiakban: a központ) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 15 421 357 EUR volt, ami 2015-höz képest 16,73%-os csökkenést jelent; mivel a központ költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2015. évi mentesítés nyomon követése

1.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a központ 2012-ben keretszerződést kötött, amely alapján legfeljebb 250 000 EUR teljes összegig egyedi szerződések köthetők, és ezt az ajánlati felhívás is tartalmazta; aggodalommal állapítja meg, hogy a központ nem tartotta be ezt a korlátot; megjegyzi továbbá, hogy 2015 végére e szerződés keretében az összes kifizetés összege 382 181 EUR volt, ami 50%-kal meghaladta a felső határértéket; rámutat, hogy a felső határértéket meghaladó kifizetések arra utalnak, hogy javítani kell a központ keretszerződéseket nyomon követő eljárásán; felhívja a központot, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a jelenleg „folyamatban lévő” jelzéssel ellátott korrekciós intézkedés helyzetéről, valamint a keretszerződések nyomon követésének jövőbeli javításáról;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

2.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint két, 135 000 EUR és 650 000 EUR maximális értékű keretszerződés esetében a központ egyik munkatársa megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőként eljárva kinevezte az értékelő bizottságot, döntött a szerződések odaítéléséről és aláírta a szerződéseket; megjegyzi ugyanakkor, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő által adott megbízás azonban legfeljebb 130 000 EUR összegre szólt, és nem tett kifejezetten említést keretszerződésekről; megjegyzi, hogy központ válasza szerint a két keretszerződés maximális értékei a végrehajtásuk érdekében valószínűleg megkötendő specifikus szerződések összesített halmozott összegét jelölték; örömmel állapítja meg, hogy a központ módosítja az engedélyezésre jogosult tisztviselő hatáskörének átruházására vonatkozó döntését, az ezen átruházás által lefedett tevékenységek részletesebb meghatározása érdekében;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,95%-os volt, ami 2015-höz képest 0,12%-os növekedést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 95,64%-os volt, ami 2015-höz képest 1,71%-os csökkenést jelent; elégedetten állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok általános magas szintje azt jelezte, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  megjegyzi, hogy a lekötött előirányzatok 2016-ra átvitt szintje 671 266 EUR volt (4,36%);

5.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja, nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat a központ előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzés

6.  tudomásul veszi, hogy a központ új közbeszerzési tervet léptetett érvénybe, amelyet valamennyi osztály szoros együttműködésével sikeresen végrehajtott; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e terv végrehajtásáról;

7.  tudomásul veszi továbbá, hogy a központ részt vett az ügynökségek közbeszerzési területen dolgozó tisztviselői hálózatának találkozóján, hogy tapasztalatcserét folytasson a pályázati és más pénzügyi folyamatok észszerűsítését és optimalizálását célzó intézkedések további végrehajtása céljából;

Személyzeti politika

8.  megjegyzi, hogy a központ személyzetének átvilágítására szolgáló vizsgálat eredményei szerint 2016-ban az emberi erőforrások 69,75%-a foglalkozott operatív tevékenységekkel, 20,17%-ot jelöltek ki adminisztratív támogatási és koordinációs feladatokra, és 10,08% végzett semlegesnek tekintett műveleteket;

9.  megállapítja, hogy a létszámterv szerint az uniós költségvetésben engedélyezett 79 álláshelyből 2016. december 31-én 73-at töltöttek be, míg 2015-ben 74-et; elismeréssel veszi tudomásul, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek száma alapján a nemek kiegyensúlyozott összetétele megvalósult, mivel a munkatársak 53,47%-a nő és 46,53%-a férfi volt;

10.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának a központ személyzeti politikája részét kell képeznie, és hogy a jóléti tevékenységekre fordított összeg alkalmazottanként körülbelül 100 EUR volt, ami személyenként 1 napnak felel meg; megjegyzi, hogy a személyzet által kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 8,54 nap;

11.  nagyra értékeli, hogy a központ már elfogadott egy a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; felhívja a központot, hogy szervezzen képzéseket a személyzet figyelmének e témára való felhívása érdekében;

12.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán a központhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

13.  megjegyzi, hogy a központ igazgatójának érdekeltségi nyilatkozatát közzétették a központ honlapján; felhívja a központot, hogy tegyen közzé honlapján több érdekeltségi nyilatkozatot;

14.  tudomásul veszi, hogy az igazgatótanács elfogadta a központ csalás elleni politikáját, amely az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által a decentralizált ügynökségek számára útmutatásul kidolgozott módszertant követi, és kiegészíti a központ által e tárgyban már meghozott intézkedéseket, különösen az OLAF belső vizsgálatokra vonatkozó szabályait, a személyzet etikájára vonatkozó tudatosságnövelő kezdeményezéseket, a harmadik felek által felajánlott ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó szabályokat, valamint a súlyos törvénysértésekről és a visszaélések bejelentéséről szóló iránymutatásokat;

15.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

Főbb eredmények

16.  üdvözli a központ által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen:

   elfogadta első hosszú távú stratégiáját: az EMCDDA 2025. évi stratégiáját;
   megfelelő mechanizmusokat vezetett be a szervezetnek az átmeneti időszakon keresztül történő sikeres irányítására, miközben további előrelépést tett küldetésének teljesítése felé;
   három kiemelt kiadványt indított el: a 2016. évi európai kábítószer-jelentés csomagot, az EMCDDA–EUROPOL 2016. évi uniós kábítószerpiaci közös jelentést, valamint a 2015. évi, az alkohol- és egyéb kábítószer-fogyasztási szokásokkal foglalkozó európai iskolai vizsgálat projektet;

Belső ellenőrzés

17.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2016. januári ellenőrzési jelentésében rámutatott, hogy nagy szükség lenne a központ informatikaiprojekt-irányításának fejlesztésére; aggodalommal veszi tudomásul továbbá, hogy az IAS arra a következtetésre jutott, hogy a központ nem rendelkezik átfogó, hosszú távú stratégiai elképzeléssel a fő működési folyamatait támogató informatikai rendszerekről, továbbá hogy az informatikai projektirányítási módszertant csak részben igazították a központ szükségleteihez, és nem megfelelő a rendszerkövetelmények irányításának folyamata; megállapítja, hogy a központ és az IAS tervet fogadott el a korrekciós lépésekről; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az elért haladásról;

18.  megjegyzi, hogy az IAS a 2016–18 közötti időszakra vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervében meghatározott irányvonalak mentén 2016 szeptemberében korlátozott felülvizsgálatot az végzett az EMCDDA-ban az üzletmenet folytonosságával kapcsolatban; megjegyzi, hogy a vonatkozó jelentéstervezet három, a belső ellenőr által „fontosnak” minősített ajánlást fogalmazott meg, amelyek az üzleti hatásvizsgálattal, a képzéssel és a figyelemfelkeltő tevékenységekkel kapcsolatos kérdésekkel, valamint a kritikus nyilvántartások jegyzékével foglalkoztak; megjegyzi, hogy a központ üzleti folytonosságáról szóló zárójelentés kézhezvételét követően cselekvési tervet dolgoznak ki a három ajánlás alapján hozandó intézkedésekről; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a szóban forgó cselekvési terv végrehajtásáról;

19.  ösztönzi a központot, hogy javítsa az adatokhoz való hozzáférési lehetőségeket az érdekelt harmadik felek számára, tekintve, hogy egyik fő célkitűzése a kábítószer-használatra, és egyebek mellett az új trendekre vonatkozó adatok és információk terjesztése; várakozása szerint a kötelezettségvállalást tetteknek kell követnie.

o
o   o

20.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 12., 2017.1.13., 6. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat