Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2161(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0114/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0114/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.48
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0153

Elfogadott szövegek
PDF 364kWORD 49k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
2016. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
P8_TA(2018)0153A8-0114/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2161(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet(4) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0114/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 160. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 160. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 165., 2013.6.18., 41. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2161(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet(4) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0114/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 160. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 160. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 165., 2013.6.18., 41. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2161(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0114/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel a bevételekről és kiadásokról készült kimutatások szerint(1) az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2016-os pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 11 033 974,16 EUR volt, ami 2015-höz képest 9,64%-os növekedést jelent;

C.  mivel az ügynökség 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 10 120 000 EUR-t tett ki, ami a 2015-ös évhez képest 10,53%-os növekedést jelent;

D.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013-ra, 2014-re és 2015-re vonatkozó mentesítés nyomon követése

1.  aggodalommal állapítja meg, hogy

   2016. évi éves jelentésében az ügynökség nem szentelt fejezetet az átláthatóságnak, az elszámoltathatóságnak és a feddhetetlenségnek, és felszólítja az ügynökséget, hogy 2017-es éves tevékenységi jelentésébe iktasson be egy ilyen fejezetet;
   a görög kormány részéről a kifizetések még mindig jelentős késéssel érkeznek, amely késlelteti az athéni és irákliói ingatlanok főbérlőinek való kifizetéseket, és miközben elismeri, hogy az ügynökség komoly erőfeszítéseket tett a görög kormánnyal való kommunikációban a helyzet orvosolása érdekében, felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett helyzet értékeléséről;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2016. pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya magas, 98,47%-os volt, ami 2015-höz képest 1,53%-os csökkenést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89,18%-os volt, ami 2015-höz képest 3,71%-os csökkenést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) alatt lekötött, átvitt előirányzatok összege 300 000 EUR volt (25%), a 2015-ös 150 000 EUR (22%) összeghez képest, vagyis 150 000 EUR-val több; tudomásul veszi, hogy az átvitelek elsősorban az IT-infrastruktúrába való beruházásokkal, illetve év végén egy kizárólag hivatalos használatra szóló szolgálati autóval voltak kapcsolatosak;

4.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja, és nem szükségszerűen a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig állnak ellentétben az évenkéntiség költségvetési elvével, különösen, ha előre tervezik azokat, és a Számvevőszéket tájékoztatják ezekről;

Személyzeti politika

5.  megállapítja, hogy a létszámterv szerint az uniós költségvetésben az összesen engedélyezett 48 álláshelyből 2016. december 31-én 43-at töltöttek be, 2015-ben pedig 45-öt;

6.  megjegyzi, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek alapján a munkatársak nemek szerinti megoszlása 42,1% nő és 57,9% férfi volt; ugyanakkor megjegyzi, hogy mindhárom felsővezetői pozíciót férfi töltötte be; ugyanakkor megjegyzi, hogy a felsővezetői szinten a nemek közötti egyensúly 2017 végére módosult úgy, hogy a háromból két osztályvezetői álláshelyet töltöttek be nők;

7.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy 2016-ban az ügynökség további nyolc munkatársat helyezett át Athénba, így az irákliói munkatársak száma 14-re csökkent; tudomásul veszi az ügynökség válaszából, hogy 2017 végére várhatóan nyolc fős lesz az irákliói személyzet; rávilágít arra, hogy a Számvevőszék 2013-as jelentése szerint a költségek tovább csökkenhetnének, ha a teljes személyzet egy helyen tevékenykedne; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e kihívás kezelése érdekében lehetséges intézkedésekről;

8.  megjegyzi, hogy az ügynökség számára nehéz szakképzett személyzetet toborozni, vonzani és megtartani, főképpen a felajánlott munkahelyek jellege miatt (szerződéses alkalmazotti helyek), illetve az ügynökség görögországi alkalmazottainak fizetésére érvényes, alacsony szorzási együttható miatt; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e nehézség kezelése érdekében tett intézkedésekről;

9.  megállapítja, hogy az ügynökség személyzetének tagjai 2016-ban átlagosan 6 munkanapot voltak betegszabadságon; megállapítja, hogy a személyi állomány tagjai által jólléti tevékenységekkel töltött napok száma 2016-ban 2 volt;

10.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség kialakított egy bizalmas tanácsadókból álló hálózatot a munkahelyi konfliktusok megelőzése és a közvetítés céljára; megállapítja, hogy az ügynökség szervezett belső képzési és figyelemfelkeltő tevékenységeket;

11.  megjegyzi, hogy az ügynökség szakpolitikát léptetett életbe a személyes méltóság védelmére, illetve a pszichológiai és a szexuális zaklatás megelőzésére, valamint rendszeres képzéseket biztosít a zaklatás megelőzésére vonatkozóan;

12.  megjegyzi, hogy az ügynökség hivatali járműveket vesz igénybe, de azok magáncélú használata nem engedélyezett;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

13.  aggodalommal jegyzi meg, hogy csak az igazgatótanács elnökének és az ügyvezető igazgatónak az életrajza szerepel az ügynökség weboldalán; elégedetten jegyzi meg, hogy az igazgatótanács tagjainak, az ügyvezető igazgatónak és az érdekeltek állandó csoportja tagjainak pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozata közzé van téve;

14.  tudomásul veszi, hogy tárgyalások folynak az Unió decentralizált ügynökségei között a hivatali visszaélések bejelentőivel kapcsolatos politikáról, és hogy 2018-ban közös szakpolitikát és iránymutatásokat fognak elfogadni; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e szakpolitika végrehajtásáról;

15.  rámutat, hogy az ügynökség még semmilyen konkrét kezdeményezést sem írt elő a lobbistákkal és más érintettekkel fenntartott kapcsolatainak átláthatóbbá tétele érdekében; felhívja az ügynökséget, hogy haladéktalanul dolgozzon ki proaktív átláthatósági politikát a lobbistákra vonatkozóan, és hogy készítsen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a kérdés kezelésére tett lépésekről; megjegyzi, hogy az ügynökség válaszából kiderül, hogy folyamatban van a kérdés szakpolitikai megoldása;

16.  megjegyzi, hogy az ügynökség az igazgatótanácsi ülések jegyzőkönyveit elfogadásukat követően nyilvánosságra hozza;

17.  tudomásul veszi, hogy 2016-ban az ügynökség egyetlen kérelmet sem kapott a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozóan;

Főbb eredmények

18.  üdvözli az ügynökség által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy az ügynökség:

   sikeresen befejezte a páneurópai gyakorlatot;
   hozzájárult a hálózat- és információbiztonsági irányelv proaktív titkárságához és az együttműködési csoporthoz;
   élt a kiberbiztonságra a nyilvánosság figyelmét felhívó kampány olyan eszközeivel, mint például az európai kiberbiztonsági hónap és a kiberbiztonsági kihívás;

Belső ellenőrzés

19.  megjegyzi, hogy az ügynökségnek 2016-ban nem volt nyitott ajánlása a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) részéről; megjegyzi, hogy 2016 szeptemberében az IAS elvégezte az ügynökség kockázatelemzését, amelyből kiderült az auditálás következő három fő témája: az érdekelt felek bevonása a célokkal kapcsolatos ügyekbe, a humán erőforrások és a számítástechnika; tudomásul veszi, hogy az Ügynökség azonnali intézkedéseket hoz egy minőségirányítási rendszer kiépítésére, akárcsak a kockázatkezelési szakpolitikája megvalósítására vonatkozóan; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e fellépések végrehajtásáról;

Belső kontroll

20.  tudomásul veszi az ügynökségtől, hogy a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, kiterjedt utólagos ellenőrzés, összhangban a 8. számú („folyamatok és eljárások”) belső ellenőrzési standarddal számos ajánláshoz vezetett, amelyek mindenikének eleget tettek 2016-ban; tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2015-ös költségvetésének 76,43%-át kitevő 267 pénzügyi tranzakciót ellenőriztek, ennek eredményeképpen pedig 1 ajánlás született a kifizetések késedelmes mivolta kapcsán; tudomásul veszi, hogy a késedelem következtében semennyi kamatot nem kellett fizetni; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség az eredmények ellenőrzésére összpontosított intenzíven, a tranzakciók kezdeményezése előtt (ún. előzetes ellenőrzés) a lehető legjobb ellenőrzés kivitelezése érdekében;

Egyéb megjegyzések

21.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a 2015-re vonatkozó, 2016-ban májusában kibocsátott külső értékelés megállapította, hogy az ügynökség munkája és outputjai megfelelően reagálnak az Unióban és a tagállamokban felmerülő, a hálózat- és információbiztonság iránti igényekre, és hogy az ügynökség gyakorlatilag megfelel az érdekelt felek várakozásainak; ugyanakkor megjegyzi, hogy javítani kell az ügynökség és – az ügynökség megbízatását és hatáskörét túlságosan korlátozottnak találó – fő érdekeltek közötti kommunikációt; tudomásul veszi az ügynökség válaszából, hogy az igazgatótanácsa tárgyal az ügynökség jövőjéről, az érdekelt felek megszólításának legjobb módjairól, valamint arról, hogyan lehetne az ügynökség beavatkozási körét javítani a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások segítségével; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e kihívás kezelése érdekében tett intézkedésekről;

22.  üdvözli, hogy az ügynökség 2016-ban megkezdte egy minőségirányítási rendszer felépítését; tudomásul veszi, hogy a minőségirányítási kézikönyvet, akárcsak a standard műveleti eljárásokat és munkautasításokat az ISO 9001 szabványoknak megfelelően dolgozták ki; megelégedéssel állapítja meg, hogy e dokumentumok mindegyike a vezetőség általi ellenőrzés szakaszában van, és 2017-ben végrehajtásra kerül; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az elért haladásról;

23.  üdvözli, hogy a költséghatékony és környezetbarát munkahely minősítés garantálása érdekében az ügynökség újrahasznosítás céljából külön gyűjti a használt papírt, üveget és műanyagot, arra biztatja személyzetét, hogy ne nyomtassanak, és olyan elektronikus rendszert vezetett be a belső munkafolyamatok számára, amely jelentősen lecsökkentette a fizikai dokumentumok használatát;

24.  üdvözli, hogy az ügynökség a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése vagy ellentételezése céljából az elektronikus kommunikáció alkalmazására ösztönöz a fizikai utazások helyett, és 2017-ben első ízben végrehajtotta az „üvegházhatású gáz (GHG) protokoll szállítási eszközt”, hogy statisztikákat gyűjtsön az ügynökség személyzete által megtett hivatalos utakról;

o
o   o

25.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 84., 2017.3.17., 7. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat