Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2162(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0079/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0079/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.49

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0154

Elfogadott szövegek
PDF 369kWORD 51k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
P8_TA(2018)0154A8-0079/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 39. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 65. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0079/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Vasúti Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 166. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 166. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 138., 2016.5.26., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 39. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 65. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0079/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Vasúti Ügynöksége ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 166. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 166. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 138., 2016.5.26., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0079/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel a bevételi és kiadási kimutatása szerint(1) az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) (a továbbiakban: az ügynökség) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 27 545 879 EUR volt, ami 2015-höz képest 4,56%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2014-re és 2015-re vonatkozó mentesítések nyomon követése

1.  elismeri, hogy az ügynökség hatásköre nem terjed ki arra, hogy műveletei összességének egy helyszínen való központosításáról döntsön; emlékeztet rá, hogy 2004-es létrehozásakor a Tanács határozott úgy, hogy az ügynökségnek két székhelye lesz (Lille/Valenciennes); tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését az egy munkahelyszínnel járó megoldás révén elérhető megtakarításokról; tudomásul veszi az ügynökség kettős székhely költségvetési hatására vonatkozó elemzését, és a két székhely fenntartására irányuló javaslatát; hangsúlyozza, hogy a költségek valószínűleg csökkennének, ha minden tevékenység egy helyen központosulna; rámutat, hogy a költségek csökkentését elősegíthetné egy átfogó székhely-megállapodás megkötése is – amely következésképpen pontosítaná az Ügynökség és személyzetének munkafeltételeit is, és megszüntetné azt a helyzetet, amelyben a működési költségek a szükségesnél valószínűleg magasabbak; felszólítja a Tanácsot, hogy újra fontolja meg korábbi határozatát, és ehelyett válassza inkább az ügynökség összes műveletének egyetlen helyszínre történő központosítását;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,20%-os volt, ami 2015-höz képest 0,10%-os növekedést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 91,57% volt, ami 2015-höz képest 1,79%-os növekedést jelent;

3.  üdvözli, hogy az ügynökségről szóló új, 2016 júniusában hatályba lépett rendelet rendelkezéseivel összhangban az ügynökség felhatalmazást kap arra, hogy bizonyos új hatásköreiért díjat számítson fel;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  megjegyzi, hogy az ügynökség tájékoztatása szerint az átvitelek szintje minden költségvetési cím tekintetében alacsonyabb volt, mint a Számvevőszék által a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére használt tájékoztató jellegű határértékek (10% az I. cím, 20 % a II. cím és 30% a III. cím esetében); megjegyzi továbbá, hogy a 2017-re átvitt kifizetési előirányzatok (7,52%) elsősorban az operatív kiadást érintik, és hogy a 2015-ről áthozott előirányzatok 95,4%-át teljesítették;

5.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja, és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Személyzeti politika

6.  megjegyzi, hogy 2016 végén az ügynökségnek 165 állandó alkalmazottja volt, ebből 133 ideiglenes alkalmazott, 29 szerződéses alkalmazott és 3 kirendelt nemzeti szakértő, a 2015. év végi 154 állandó alkalmazotthoz képest;

7.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség személyzetének 62%-a férfi és 38%-a nő, ami majdnem „kettő az egyhez” arányú egyensúly-eltolódás; sajnálja, hogy a felső vezetés szintjén, illetve az ügynökség igazgatótanácsában a nemek egyensúlya erősen eltolódott; emlékeztet azonban – a nemek egyensúlyának az igazgatótanácsban és a felügyelőtestületben való megvalósítása tekintetében –, hogy a tagokat a tagállamok javasolják és nevezik ki, de ajánlja, hogy ezt az ügyet mégis sürgősségi jelleggel kezeljék;

8.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2015-ös 65%-ról 2016-ban 70%-ra nőtt az operatív tevékenységekhez rendelt személyzet aránya, míg az igazgatási tevékenységeket végzők aránya 23%-ról 18%-ra csökkent; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy e százalékos arány változása főként annak tudható be, hogy a személyi állomány egyes kategóriákba való beosztását korrigálták; rámutat arra, hogy az ilyen csökkentés nincs összhangban a személyzetnek a Bizottság által a decentralizált ügynökségek erőforrásainak programozásában közölt 5%-os leépítésével;

9.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az ügynökség személyzeti politikája részét kell képeznie; rámutat, hogy a jóléti tevékenységekre fordított összeg munkatársanként 228,7 EUR volt, és hogy 2016-ban közösségi napot szerveztek; megállapítja, hogy a munkatársak által betegszabadságként kivett napok száma fejenként átlagosan 3,2 nap, ami jóval alacsonyabb a legtöbb uniós ügynökség átlagánál;

10.  nagyra értékeli, hogy 2016-ban nem jelentettek zaklatási esetet; támogatja a személyzet figyelmének felhívása céljából szervezett képzést;

11.  elégedettséggel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán az ügynökséghez nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

12.  üdvözli, hogy az ügynökség igazgatótanácsa összeférhetetlenségi politikát fogadott el a tagok számára; megállapítja, hogy ezt követően az ügynökség közzétette honlapján igazgatótanácsa tagjai önéletrajzának és az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó nyilatkozatainak többségét; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a hiányzó dokumentumok közzétételéről;

13.  az ügynökség tájékoztatása nyomán tudomásul veszi, hogy az ügynökség folytatta a csalás elleni stratégiájában meghatározott cselekvési terv végrehajtását; különösen kiemeli, hogy az ügynökség két-két alkalommal szervezett a csalás megelőzéséről, valamint az etikáról és a feddhetetlenségről szóló képzést;

14.  nyugtázza, hogy az ügynökség a csalásra vonatkozó kockázatértékelést beillesztette az ügynökség rendszeres kockázatértékelésébe, és hogy 2016-ban felülvizsgálták az ügynökség csaláskockázati nyilvántartását; nyugtázza, hogy a kockázatokat közepesről alacsonyra értékelték át, és hogy nem azonosítottak újabb kockázatokat;

15.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség a Bizottság határozatmintájára vár, hogy annak alapján saját határozatot fogadjon el a visszaélések bejelentéséről; megállapítja ugyanakkor, hogy a határozatminta megszületéséig a Bizottság visszaélések bejelentéséről szóló jelenlegi határozata alkalmazandó; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen iránymutatások végrehajtásáról;

16.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

17.  tudomásul veszi a dokumentumokhoz való hozzáférés elutasításának okait (44 esetből 1 eset); felhívja az ügynökséget, hogy a legszabályosabb és legjogszerűbb módon éljen a dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadásának lehetőségével, biztosítva ugyanakkor a személyes adatok védelmét;

Főbb eredmények

18.  üdvözli az ügynökség által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy az ügynökség:

   kiadta felülvizsgált stratégiai tervét, és ennek keretében elkészítette a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó stratégiáját, valamint végrehajtotta a kommunikációs stratégiát;
   felülvizsgált irányítási struktúrát vezetett be, és az ügynökségre vonatkozó új rendelet alapján kiigazította szervezeti felépítését; az ügynökség továbbfejlesztette integrált irányítási rendszerét (IMS), hogy 2017-ben ISO 9001 tanúsítványt kaphasson;
   eredményesen vezette be az új szabályozási rendszer (a 2016. június 15. óta hatályban lévő 4. vasúti csomag) szerinti új nevet és megbízatást, és jelentős előrelépést ért el új szerepének előkészítésében;

19.  sajnálja azonban, hogy az ügynökség nem használ kimeneti mutatókat a fő teljesítménymutatók használatának további javítására, és ennek megváltoztatását javasolja;

Belső ellenőrzés

20.  elismeri, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) az ügynökség számára nem adott ki egyetlen kritikus vagy nagyon fontos ajánlást sem; nyugtázza, hogy az IAS az összes műveleti és támogatási folyamatot lefedő kockázatértékelést hajtott végre;

21.  megjegyzi, hogy az érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatok kezelésére és a külső kommunikációra vonatkozó korábbi ellenőrzés tekintetében az IAS lezárt három fontos ajánlást és a felvételi eljárás megerősítéséről szóló nagyon fontos ajánlást, és arra jutott, hogy az ügynökség egy kivételével az összes ajánlást végrehajtotta; megállapítja továbbá, hogy az érdekelt felek kezelésére és a külső kommunikációra alkalmazandó jelenlegi eljárási keretről szóló, egyetlen, még lezáratlan fontos ajánlás megvalósítás alatt állt 2017 szeptemberi határidővel;

Belső kontrollrendszerek

22.  elégedetten jegyzi meg, hogy az ügynökség immár rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal;

23.  megállapítja, hogy az ügynökség igazgatótanácsa 2016 áprilisában elfogadta az ügynökség irányítási standardjait; megállapítja továbbá, hogy az ügynökség 16. irányítási standardjával összhangban a vezetőség az ügynökség irányítási rendszerének felülvizsgálata keretében értékelte az irányítási standardok kialakításának megfelelőségét és végrehajtásának hatékonyságát; az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy noha beazonosítottak javítandó területeket (ERA MS 3 - Etikai és szervezeti értékek, ERA MS 4 - Célkitűzések, stratégiai tervezés és jelentéstétel, ERA MS 5 - Üzletfolytonosság, ERA MS 8 - Az érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatok, ERA MS 9 - Folyamatmenedzsment, ERA MS 10 - Emberierőforrás-menedzsment, ERA MS 13 - Adat- és információkezelés), összességében az ügynökség ellenőrzési rendszere a tervezettnek megfelelően működik, és megfelelően enyhíti az ügynökség célkitűzéseinek megvalósítását érintő főbb kockázatokat;

24.  megjegyzi, hogy az ügynökség továbbfejlesztette integrált irányítási rendszerét a belső ellenőrzési szabványokban és az ISO 9001 szabványsorozatban meghatározott követelmények alapján az ahhoz szükséges feltételek teljesítése érdekében, hogy sikeresen végezhessen új tevékenységeket, és javuljon hatékonysága; örömmel veszi tudomásul az ügynökség által az integrált irányítási rendszer keretében a kivételekre és a szabályok be nem tartására vonatkozóan végzett elemzést, valamint a közbeszerzésről és a szerződések kezeléséről szóló, 2017-ben szervezendő képzéseket, amelyek célja az említett hiányosságok orvoslása;

25.  megállapítja, hogy az integrált irányítási rendszer értékelése rávilágított olyan területekre, amelyek javíthatók a szabálykövetés és a hatékonyság szempontjából, különös tekintettel az etikai és szervezeti értékekre, az üzletmenet-folytonosságra, az érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatok kezelésére és a humán erőforrások irányítására, és különösen kiemeli, hogy az értékelés meghatározta a házon belül rendelkezésre álló készségek és a szükséges készségek közötti eltéréseket; elvárja, hogy az ügynökség a tervek szerint 2017-ig maradéktalanul végrehajtsa az Európai Unió Vasúti Ügynöksége irányítási előírásait;

26.  sajnálattal állapítja meg, hogy a kifizetések megszabott, 30 napos határidőn belüli végrehajtására kitűzött 95%-os célt nem sikerült teljesíteni; megállapítja, hogy a késések okai ugyanazok, mint 2015-ben, ti. az ügynökség személyzete késve dolgozta fel a számlákat, készpénzhiány alakul ki, és nem sikerült megállapodni a szállítókkal a számlák tartalmáról; kéri az ügynökséget, hogy fogadjon el korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy észszerű időn belül elérje a 95%-os célt;

További megjegyzések

27.  üdvözli az ügynökségről szóló rendelet(2) elfogadását, mely rendelet 2016. június 15-én lépett hatályba; elégedetten jegyzi meg, hogy az átmeneti időszak végére (2019. június 16.) a várt stratégiai változás hatására az ügynökség átalakul, és ahelyett, hogy pusztán a szakpolitikák előkészítése és terjesztése lenne a feladata, olyan hatósággá válik, amely közvetlenül az ipar javára tevékenykedik, ami a biztonsági tanúsítványok és a vasúti járművek engedélyezését illeti; az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy ez az átalakulás várhatóan jelentős előnyökkel jár az alacsonyabb költségek miatt;

28.  kiemeli az ügynökségnek a vasút más közlekedési módokkal szembeni versenyképessége javítása és a hatékonyan működő, határok nélküli egységes európai vasúti térség fejlesztésének segítése terén betöltendő stratégiai szerepét azáltal, hogy csökkenti az adminisztratív és műszaki akadályokat, ösztönzi a piacra lépést, továbbá biztosítja a megkülönböztetésmentességet, a közpénzek hatékonyabb elköltését a vasúti közszolgáltatásokra és az infrastruktúra hatékonyabb irányítását; üdvözli a nemzeti szabályok észszerűsítésére összpontosító, a tagállamok között meglévő akadályok hatásának csökkentését, illetve ezek felszámolását célzó programot;

29.  hangsúlyozza az ügynökségnek az európai vasúti rendszerek biztonságának és átjárhatóságának biztosítása terén annak érdekében betöltött szerepét, hogy hozzájáruljon az európai vasúti ágazat versenyképességének növeléséhez és a vasúti szállítási szolgáltatások minőségének javításához; támogatja az Európai Bizottságnak a biztonsági teljesítmény tekintetében világelső európai vasúti rendszert célul kitűző elképzelését;

30.  örömmel veszi tudomásul az ügynökség által az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) kifejlesztésének, tesztelésének és megvalósításának nyomon követése, valamint az egyes ERTMS-projektek értékelése során játszott szerepet; üdvözli, hogy a vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló megállapodás keretében az EU és Svájc között megkezdődtek a tárgyalások Svájcnak az Európai Unió Vasúti Ügynökségében való részvétele céljából; hangsúlyozza, hogy hatáskörének bővülésével az ügynökségnek meg kell adni a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat új és további feladatainak eredményes és hatékony végrehajtásához; felhívja a figyelmet az európai ügynökségek finanszírozási rendszereiről szóló, a Költségvetési Bizottság által a közelmúltban megrendelt tanulmányra és arra, hogy fejleszteni kell a lehetőségeket annak érdekében, hogy az ügynökség nagyobb mértékben önfinanszírozóvá váljon; aggodalommal mutat rá az ellentmondásra aközött, hogy a nemrég elfogadott jogszabály kiterjeszti az ügynökség megbízatását, ám az ügynökségre vonatkozó költségvetés csökken a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretben;

31.  emlékeztet az Európai Parlamentnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköztől az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz áthelyezett összegek maradéktalan pótlására vonatkozóan a költségvetési eljárás során képviselt álláspontjára; hangsúlyozza, hogy meg kell tartani az egységes európai vasúti térség megvalósítására szánt finanszírozást annak érdekében is, hogy az Unió külső régióiban korszerűsítsék és bővítsék a vasúti infrastruktúrát; hangsúlyozza továbbá, hogy az ERTMS megvalósítását előbbre kell hozni a közös műszaki szabványok további végrehajtása és az interoperabilitás szempontjából meglévő előnyök maximalizálása érdekében;

32.  megjegyzi, hogy a 2016. évi kockázatértékelés új kockázatokat állapított meg 2015-höz képest, amelyek a 4. vasúti csomag jogszabályainak késedelmes és következetlen átültetéséhez, az ERTMS változáskezelési eszközeinek elavultságához, a vasúti zajterhelés csökkentéséhez, a tagállami szabályok csökkentésének késedelmességéhez és az adatkezeléshez kapcsolódnak;

o
o   o

33.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i(3) állásfoglalására.

(1) HL C 333., 2016.9.9., 19. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/796 rendelete (2016. május 11.) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 138., 2016.5.26., 1. o.).
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat