Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2178(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0111/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0111/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.52

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0157

Elfogadott szövegek
PDF 383kWORD 53k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
2016. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)
P8_TA(2018)0157A8-0111/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2178(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0111/2018),

1.  mentesítést ad a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 194. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 194. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 286., 2011.11.1., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2178(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0111/2018),

1.  jóváhagyja a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 194. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 194. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 286., 2011.11.1., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2178(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0111/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2016-os pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 82 267 949 EUR volt, ami 2015-höz képest 21,77%-os növekedést jelent a Vízuminformációs Rendszerhez és a biometrikus rendszerhez kapcsolódó új közbeszerzési eljárásnak köszönhetően; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016-os pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013-ra és 2015-re vonatkozó mentesítés nyomon követése

1.  aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék 2013. és 2015. évi, a szolgáltatások beszerzésére vonatkozó keretszerződéssel, illetve az ügynökség és a schengeni országok közötti kötelékkel kapcsolatos megjegyzései tekintetében a fennmaradó kérdések és a folyamatban lévő korrekciós intézkedések számát; ösztönzi az ügynökséget, hogy haladéktalanul foganatosítson korrekciós intézkedéseket;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

2.  elítéli, hogy az ügynökség 2 800 000 EUR értékű készleteket kapott és fogadott el vonatkozó költségvetési és jogi kötelezettségvállalás (szerződés) nélkül; megállapítja, hogy a jogi kötelezettségvállalásokat csak utólag pótolták, hogy biztosítsák a beszerzések szabályszerűségét; megállapítja továbbá, hogy – az ügynökség szerint – azért választották ezeket az eljárásokat, hogy megfeleljenek a sürgős operatív igényeknek, valamint válaszként a tagállamok gyorsan növekvő tárolási igényeire; felhívja az ügynökséget, hogy jelentős mértékben javítsa a költségvetési tervezést és végrehajtást; úgy véli, hogy az ügynökségnek előre kellett látnia a tagállamok növekvő tárolási igényeit; úgy véli, hogy az Unió közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályai lehetővé teszik a sürgős eljárást, és hogy ezért a szerződések visszamenőleges aláírása sürgős beszerzések esetén nem felel meg az uniós jogszabályoknak;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2016-os pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 97,9%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 97,6%-os volt;

4.  megállapítja, hogy az ügynökség 2015 júniusában 21 500 000 EUR összegű építési szerződést írt alá strasbourg-i létesítményei kapcsán; megállapítja továbbá, hogy a fő fizetési módként szakaszos kifizetésekben állapodtak meg; aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség 2015 júliusában a költségvetése felhasználásának növelése érdekében úgy módosította a szerződést, hogy az az előlegfizetést írta elő elsődleges fizetési módként; súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 2016. november végéig az ügynökség a szerződés teljes összegét kifizette, bár a munkáknak kevesebb mint a fele készült el; megállapítja, hogy – az ügynökség szerint – az előlegfizetések egy pénzügyi garancia és egy 5%-os teljesítménygarancia fedezésére szolgáltak; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e szerződés végrehajtásáról;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megállapítja, hogy – a számvevőszéki jelentés szerint – nagy volt a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím esetében (Igazgatási kiadások), 5 000 000 EUR, azaz a lekötött előirányzatok 63%-a (míg 2015-ben 9 000 000 EUR, azaz 50%); emlékeztet rá, hogy az átvitelek elsősorban 2017-ben teljesítendő épület-karbantartási és tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódnak;

6.  megjegyzi, hogy – az ügynökség válasza szerint – folyamatosan felülvizsgálják az átvitt előirányzatokat az I. és a II. cím tekintetében, és azokat úgy tervezik, hogy idővel a szigorú és szükséges minimumra csökkenjenek, és hogy a 2016-ra átvitt 19,5 millió EUR összegű nem differenciált előirányzatból csak 474 000 EUR-t töröltek, ami 2,42%-ot jelent;

7.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának többéves jellege indokolhatja, nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzés és személyzeti politika

8.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a Számvevőszék talált olyan közbeszerzéseket, ahol az ügynökség nem mindig törekedett a leggazdaságosabb megoldásra, mivel elmulasztotta annak ellenőrzését, hogy a keretszerződésben megjelölt vállalkozó felkutatta-e a legjobb árat; felhívja az ügynökséget, hogy vegye komolyan a gazdaságosság és a költséghatékonyság elveit, és tegyen meg minden kapcsolódó intézkedést egy ilyen helyzet jövőbeli előfordulásának megakadályozása érdekében;

9.  megállapítja, hogy 2016 májusában az ügynökség 194 000 000 EUR összegű keretszerződést kötött egy konzorciummal – legfeljebb hatéves időtartamra – a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és a biometrikus rendszer (BMS) továbbfejlesztésére és karbantartására; megállapítja, hogy a szerződést közbeszerzési eljárás útján ítélték oda; megállapítja továbbá, hogy a pályázatok befogadásának egyik fő kritériuma az volt, hogy a pályázó kereskedelmi hozzáféréssel rendelkezzen a BMS-technológiához; aggodalmát fejezi ki az eljárás versenyképességét érintő potenciális kockázatok miatt; megállapítja, hogy – az ügynökség szerint – az állandó licencek beszerzése a karbantartásukhoz kapcsolódik, és hosszú távon jelentős, a becslések szerint egy négyéves időszak alatt 402 243,22 EUR megtakarítást eredményez; megjegyzi, hogy a keretszerződés I.19.1. cikkében lefektetett speciális feltételek rendelkeznek a „legkiváltságosabb ügyfél” záradékról, amely tovább védi az ügynökség pénzügyi érdekeit, amikor hardvert vagy szoftvert szerez be egy vállalkozótól;

10.  megállapítja, hogy az ügynökség létszámterve szerint az uniós költségvetésben engedélyezett 118 álláshelyből 2016. december 31-én 114-et töltöttek be, 2015-ben pedig 117-et; megállapítja, hogy ezen felül az ügynökségnél 26 szerződéses alkalmazott, 47 kölcsönmunkaerő és 6 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

11.  aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökséget érintő növekvő működési kockázat az ügynökség munkaerőhiányához kapcsolódik, azaz miközben folyamatosan növekednek a feladatai, az 5%-os létszámleépítési követelmény miatt a személyzet létszáma csökkent; megállapítja, hogy számos területen munkaerőhiány vagy az üzletmenet folytonosságának hiánya tapasztalható az ügynökségnél (a személyzet egyetlen tagja látja el a feladatokat és csak ő rendelkezik az üzemeltetéshez szükséges szakismerettel); aggodalommal jegyzi meg, hogy az alkalmazottak számának csökkentése és a munka kiszervezése növeli a „forgóajtó-jelenség” és az információkiszivárogtatás veszélyét; megelégedéssel állapítja meg, hogy az ügynökség az etikai magatartási kódexében megjelentette a szolgálatból való kilépés utáni kötelezettségekre vonatkozó általános elveket;

12.  megállapítja, hogy az ügynökség egyre jobban függ a külső alkalmazottaktól, akiket gyakran többe kerül alkalmazni, mint a belsős alkalmazottakat, és akik kockázatot jelenthetnek a tudás és a készségek ügynökségen belül tartását és működésének fenntarthatóságát tekintve;

13.  üdvözli az ügynökségnek az igazgatótanács által végrehajtott munkaerő-megtartási politikáját, amely rendelkezik arról a lehetőségről, hogy az ideiglenes alkalmazottak határozatlan idejű szerződést kapjanak az első szerződésük lejártakor, lehetővé téve az ügynökség számára, hogy megtartsa a kulcsfontosságú házon belüli tudást és szakértelmet;

14.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016. december 31-ig betöltött álláshelyeknél nem teljesült a nemek közötti egyensúly, mivel a személyzeten belül 28% volt a nők, és 72% a férfiak aránya; sajnálja, hogy az igazgatótanácsban 11% női taggal és 89% férfi taggal még kiegyensúlyozatlanabb az arány; felhívja az ügynökséget, hogy fordítson nagyobb figyelmet az alkalmazottai körében a nemek közötti egyensúlyra;

15.  sajnálja, hogy nem történtek különösebb lépések a nemek közötti egyensúlyhiány tekintetében az ügynökség igazgatótanácsának összetételében; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a nemek közötti egyensúlyt, amikor tagot és póttagot jelölnek az ügynökség igazgatótanácsába; felhívja az ügynökséget, hogy proaktív módon emlékeztesse a tagállamokat a nemek közötti egyensúly fontosságára;

16.  elégedettséggel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán a hivatalhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

17.  megállapítja, hogy az ügynökség munkatársai 2016 során átlagosan 10,7 nap betegszabadságot vettek ki; megállapítja, hogy – az ügynökség szerint – a személyi állomány tagjai által jólléti tevékenységekkel töltött napok száma 2016-ban 2 és 3 között volt; megállapítja, hogy az ügynökség több csapatépítő tevékenységet is szervezett, több napot szánva az operatív személyi állomány számára, mint az adminisztratív támogatást nyújtó személyzet számára; felhívja az ügynökséget, hogy konzultáljon az orvosi szolgálattal arról, hogyan csökkenthető a betegszabadság miatti munkahelyi távollét;

18.  megállapítja, hogy az ügynökség a személyek méltóságának megvédésére és a pszichológiai és szexuális zaklatás megelőzésére irányuló politikát fogadott el 2015-ben, és hogy a végrehajtási szabályokra vonatkozó információk az új munkatársaknak tartott képzési program részét alkotják; megállapítja, hogy az ügynökség emberi erőforrás és képzési osztálya válaszokat és tájékoztatást nyújt a témáról a személyzet tagjainak; megállapítja, hogy 2016-ban két panaszt nyújtottak be, amelyeket kivizsgáltak, és ajánlásokkal zárták őket, és hogy egy eset sem került a bíróság elé;

19.  megjegyzi, hogy az ügynökségnek nincsenek szolgálati gépjárművei;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

20.  megjegyzi, hogy az ügynökség igazgatótanácsa 2016. május 23-án elfogadta a visszaélések jelentésére vonatkozó iránymutatásokat, és hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) pozitív véleményt adott a szövegről; megjegyzi azonban, hogy a Bizottság Humánerőforrásügyi Főigazgatósága nem támogatta azt, és arról tájékoztatta az ügynökséget, hogy a Bizottság új iránymutatásokon dolgozik; megelégedéssel állapítja meg, hogy időközben az ügynökség a weboldalán megjelent magatartási kódexében közzétette a visszaélések jelentésére vonatkozó általános elveket; megismétli, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú kérdés az uniós polgárok, az Unió és intézményei közötti, bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása és fenntartása szempontjából;

21.  megjegyzi, hogy az igazgatótanács minden tagjának kötelessége, hogy évente nyilvános írásbeli érdekeltségi nyilatkozatot tegyen, amely utána megjelenik az ügynökség weboldalán; tudomásul veszi, hogy az ügyvezető igazgató és az igazgatótanácsi elnök önéletrajzát is közzétették és folyamatosan frissítik; nyugtázza, hogy az ügynökség az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó új szabályzaton dolgozik; sajnálja, hogy az igazgatótanács és a tanácsadó csoport tagjai összeférhetetlenség hiányát igazoló nyilatkozatot, és nem érdekeltségi nyilatkozatot tettek közzé, mivel nem maguknak a tagoknak a feladata az összeférhetetlenség hiányát igazoló nyilatkozat tétele, hanem harmadik félnek kell független módon ellenőriznie az érdekeltségi nyilatkozatokat; felhívja az igazgatótanács és a tanácsadó csoport tagjait, hogy tegyék közzé a bármely más szervezetben való tagságukat felsoroló érdekeltségi nyilatkozataikat; felhívja az ügynökséget, hogy ezzel kapcsolatban 2018 júliusának vége előtt nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatósághoz;

22.  megjegyzi, hogy az ügynökség csalás elleni stratégiájának végrehajtásáról szóló első éves nyomon követési jelentés (2016. április) alacsony, 60% közeli végrehajtási szintet mutatott, míg a következő (2017. novemberi) nyomon követési jelentés legalább 80%-os mennyiségi végrehajtási szintet mutatott; tudomásul veszi az e tekintetben elért haladást; felhívja az ügynökséget, hogy folyamatosan javítsa csalás elleni stratégiájának végrehajtását;

23.  megelégedéssel állapítja meg, hogy az ügynökség a csalás elleni stratégiájának felülvizsgálatát készíti elő; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az új szabályzat elfogadásáról és végrehajtásáról;

24.  megállapítja, hogy az ügynökség arról tájékoztatta a Parlamentet, hogy nem áll kapcsolatban lobbistákkal;

25.  megjegyzi, hogy 2016-ban az ügynökség tizenegy dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmet kapott, amelyből kilenc dokumentumhoz teljes hozzáférést engedélyezett, míg két kérelem esetében a hozzáférést az üzleti érdekek védelme, illetve a vizsgálatok, ellenőrzések és auditok céljának védelme érdekében elutasította; elvárja, hogy amikor az ügynökség úgy dönt, hogy üzleti érdekek védelme miatt korlátozza a dokumentumokhoz való hozzáférést, komolyan vegye figyelembe a polgárok érdekeit és az Unió fokozottabb átláthatóság melletti elkötelezettségét, továbbá az összes vonatkozó szabályt és rendeletet;

26.  megállapítja, hogy az egyik elutasított kérelem miatt az ügyet az európai ombudsman elé vitték, aki 2016 vége és 2017 kezdete között folytatott vizsgálatot, és 2017 márciusában zárta le az ügyet egy 2017. március 3-án aláírt jelentéssel; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az európai ombudsman döntéséről és adott esetben az azt követő eljárásról;

Főbb eredmények

27.  üdvözli a hivatal által 2016-ban azonosított három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy:

   vállalati minőségirányítási rendszert hajtott végre;
   biztosította a rábízott rendszerek stabil és folyamatos működését, és ugyanakkor széles körű támogatást nyújtott a Bizottságnak számos kulcsfontosságú jogalkotási javaslat kidolgozásában;
   fontos szerepet játszott a bel- és igazságügyi terület IT-rendszerei közötti interoperabilitáshoz kapcsolódó valamennyi fejlesztésben, és jelentősen hozzájárult a Bizottság által vezetett, az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport munkájának támogatásához és elősegítéséhez;

28.  megállapítja, hogy – a számvevőszéki jelentés szerint – a Bizottság megbízásából 2015. március és december között elvégezték az ügynökség külső értékelését, amelynek eredményeit a 2016 márciusában mutatták be; megjegyzi, hogy az értékelés megállapította, hogy az ügynökség hozzájárul a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányításához, és eredményesen látja el feladatait; megállapítja továbbá, hogy az értékelők 64 ajánlást tettek az operatív irányítás minőségének további javítása érdekében, amelyek közül 7-et kritikusnak, 11-et pedig nagyon fontosnak minősítettek; üdvözli, hogy az ügynökség tervet dolgozott ki az ajánlások végrehajtására, és hogy az jelenleg folyamatban van; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e terv végrehajtásáról;

29.  üdvözli, hogy az ügynökség továbbra is együttműködik az egyéb bel- és igazságügyi ügynökségekkel; megállapítja, hogy az uniós ügynökségek hálózatának éves jelentése alapján az ügynökség 2016-ban több közös tevékenységben vett részt más ügynökségekkel, mint bármely előző évben;

30.  megállapítja, hogy 2016 volt az ügynökség megalakulása óta a legintenzívebb és legnehezebb év, és hogy az ügynökség mindazonáltal jól teljesített, és teljes mértékben megvalósította az éves munkaprogramját, szinte az összes tevékenységét a tervek szerint megvalósítva, és elérve a működési céljait; megállapítja továbbá, hogy számos egyéb feladatot is kapott az ügynökség az év során;

Belső ellenőrzés

31.  megállapítja, hogy – a számvevőszéki jelentés szerint – 2016. júliusi ellenőrzési jelentésében a Belső Ellenőrzési Szolgálat (a továbbiakban: IAS) megállapította, hogy a folyamatok átfogó kialakítása és gyakorlati végrehajtása biztosítja, hogy a Schengeni Információs Rendszer második generációja, a Vízuminformációs Rendszer és az európai menekültügyi ujjnyomat-azonosító adatbázis rendszerének az ügynökség általi működtetése folyamatos és megszakítás nélküli adatcserét tegyen lehetővé az azokat használó nemzeti hatóságok között. üdvözli azt a tényt, hogy a Bizottság megbízásából készített külső értékelés szerint az ügynökség hatékonyan működik és végzi feladatait; megállapítja továbbá, hogy az IAS úgy vélte, hogy javítani kellene a konfiguráció-, változás-, élesítés-, tesztelés-, probléma-, szolgáltatás- és incidensmenedzsmenthez kapcsolódó folyamatok hatékonyságán; megjegyzi, hogy az ügynökség és az IAS tervet fogadott el a korrekciós intézkedésekről; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e terv végrehajtásáról;

32.  megállapítja, hogy az IAS két megbízhatósági ellenőrzést végzett el 2016-ban: az IT-műveletek ellenőrzését, valamint a személyzeti politikai tervezésének és elosztásának, a teljesítményértékelés, az előléptetés és a képzés ellenőrzését; megállapítja, hogy az IAS azt a következtetés vonta le, miszerint még mindig fennállnak gyengeségek az ügynökség emberierőforrás-kezelési eljárásában, különösen a végrehajtási szabályzat és az ügynökség saját belső iránymutatásai eljárási aspektusainak nem teljesen megfelelő elemek; megállapítja, hogy cselekvési tervet készítettek e kérdések megoldására; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;

33.  megállapítja, hogy a belső ellenőrzési részleg három megbízhatósági ellenőrzést végzett el:

   az intelligens határellenőrzés hatáskör-átruházási megállapodásának belső kontrollrendszere felépítésének ellenőrzését, amelynek kapcsán a belső ellenőrzési részleg úgy vélte, hogy az ügynökség által felállított belső kontrollrendszer felépítése megfelelő volt 2016. május 23-án;
   a strasbourgi átépítési projekt ellenőrzését, amelynek kapcsán a belső ellenőrzési részleg nem tudott kellő bizonyosságot szerezni a projekt számára felállított belső kontrollrendszer hatékonyságáról és eredményességéről, mivel hiányoztak a szükséges projektdokumentumok, és a belső ellenőrzési részleg aggódik a projekt és a szerződés kezelésére felállított rendszer miatt; megállapítja, hogy cselekvési tervet készítettek e kérdések megoldására; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;
   egy végleges ellenőrzési jelentést az IT projektmenedzsmentről, amelynek kapcsán a belső ellenőrzési részleg úgy vélte, hogy a projektmenedzsment folyamatát sürgősen felül kell vizsgálni és javítani kell; megállapítja, hogy cselekvési tervet készítettek; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;

34.  megállapítja, hogy 2016. december 31-én az ügynökségnek 22 „nagyon fontos” minősítésű nyitott ellenőrzési ajánlása volt, köztük 10 közelmúltban kiadott ajánlás; megjegyzi, hogy egyetlen kritikus ajánlás sem volt lezáratlan; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzési ajánlások végrehajtásáról;

Egyéb megjegyzések

35.  megállapítja, hogy 2016. augusztus 28-án életbe lépett a fogadó országgal, Franciaországgal a technikai helyszínről kötött megállapodás;

36.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a költséghatékony és környezetbarát munkahely kialakításának biztosítása érdekében környezetvédelmi és éghajlati teljesítményi kritériumokat foglaltak bele az ügynökség tendereinek műszaki leírásába, és hogy a közvetlenül az ügynökség fenntartása alatt álló épületekre energiahatékonysági szabályokat alkalmaznak;

37.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének vagy ellentételezésének biztosítására az ügynökség utazásszervezési politikáinak célja a légi utazás lecsökkentése, a videokonferenciákra való áttéréssel az ügynökség két székhelye között;

38.  megállapítja, hogy nem valósult még meg teljes mértékben az ügynökség és a Bizottság közötti olyan információcsere, amely lehetővé tenné a brexit utáni tevékenységek alapos előkészítését, mivel további elemzést igényelnek olyan jogi aspektusok, mint például a brexit után az ügynökség által kezelt rendszerekhez való hozzáférés vagy az azokba az Egyesült Királyság által bevitt adatok használata; felkéri a Bizottságot, hogy segítse az ügynökséget megoldásokkal, amint az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalási folyamat elegendő információt szolgáltat számukra;

39.  üdvözli, hogy az ügynökség biztosította a rábízott rendszerek stabil és folyamatos működését, és széleskörű támogatást nyújtott a Bizottságnak számos kulcsfontosságú jogalkotási javaslat kidolgozása során (a határregisztrációs rendszer [EES], az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer [ETIAS], Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer [ECRIS TCN], európai menekültügyi ujjnyomat-azonosító adatbázis [EURODAC] ‒ átdolgozás és Schengeni Információs Rendszer második generációja [SIS II] ‒ átdolgozás);

o
o   o

40.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 113., 2016.3.30., 191. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat