Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2168(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0102/2018

Predložena besedila :

A8-0102/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.54

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0159

Sprejeta besedila
PDF 325kWORD 49k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
P8_TA(2018)0159A8-0102/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016 (2017/2168(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(4) in zlasti člena 8 priloge,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0102/2018),

1.  podeli razrešnico direktorici Agencije za oskrbo Euratom glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 207.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 207.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 41, 15.2.2008, str. 15.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016 (2017/2168(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(4) in zlasti člena 8 priloge,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0102/2018),

1.  odobri zaključni račun Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 207.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 207.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 41, 15.2.2008, str. 15.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016 (2017/2168(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0102/2018),

A.  ker računovodski izkazi Agencije za oskrbo Euratom (v nadaljnjem besedilu: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2016 ostal nespremenjen in je znašal 125.000 EUR, ker 119.000 EUR (95,2 %) proračuna agencije izvira iz proračuna Unije in 6.000 EUR (4,8 %) iz lastnih prihodkov (bančne obresti na vplačani kapital);

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja obveznosti zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 94,34 %, kar je 4,58 % manj kot leta 2015; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 86,12 %, kar je 23,26 % več kot leta 2015;

Kadrovska politika

2.  ugotavlja, da je imela agencija ob koncu leta 2016 sedemnajst zaposlenih in da so vsi uradniki Komisije;

Druge pripombe

3.  ugotavlja, da je agencija v letu 2016 obdelala 344 transakcij, vključno s pogodbami, spremembami in obvestili, da bi zagotovila zanesljivo oskrbo z jedrskim materialom;

4.  ugotavlja, da je svetovalni odbor agencije maja 2016 izrekel pozitivno mnenje o osnutku predloga za spremembo pravil(1), da bi se jih uskladilo s trenutnimi tržnimi praksami; ugotavlja, da mora Komisija predlagana pravila odobriti, preden začnejo veljati; ugotavlja pa, da postopek odobritve v začetku leta 2017 še ni bil končan;

o
o   o

5.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Pravila Agencije za preskrbo Evropske skupnosti za atomsko energijo z dne 5. maja 1960 o določitvi postopka usklajevanja ponudbe in povpraševanja po rudah, snoveh vira in posebnih cepljivih snoveh (UL 32, 11.5.1960, str. 777).
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov