Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2148(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0092/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0092/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.55

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0160

Elfogadott szövegek
PDF 363kWORD 52k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)
P8_TA(2018)0160A8-0092/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2148(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0092/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatója számára az alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 212. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 212. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 139., 1975.5.30., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2148(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0092/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 212. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 212. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 139., 1975.5.30., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2148(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0092/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(1) szerint az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (a továbbiakban: az alapítvány) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 20 789 500 EUR volt, ami 2015-höz képest 1,72 %-os csökkenést jelent, mivel az alapítvány költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az alapítvány 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

1.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a 2014. évi számvevőszéki jelentés arról számolt be, hogy az új személyzeti szabályzatra való 2005. évi áttéréssel összefüggésben a 2005-től 2014-ig tartó időszakban alulfizették az alapítvány alkalmazottait; megjegyzi, hogy noha az alulfizetés okai eltérőek (2014: a garantált bérminimum biztosításának elmulasztása; 2015: nem megfelelő fizetési szorzótényező alkalmazása a munkabérekre), a Számvevőszék ismét talált alulfizetéseket (43 350 EUR), valamint néhány túlfizetést (168 930 EUR) is, amelyek 30 aktív és korábbi alkalmazottat érintenek; az alapítvány korrigálta az összes alulfizetést, de a túlfizetéseket nem fogja visszafizettetni (ez összhangban van a jelenlegi személyzeti szabályzat 85. cikkével); az alapítványnak ismét elemeznie kellene a 2005-ös személyzeti szabályzatra való áttéréssel kapcsolatos lehetséges hibákat, és el kellene végeznie bérszámfejtési eljárásainak átfogó értékelését, és erről be kellene számolnia a mentesítésért felelős hatóságnak; elismeréssel állapítja meg, hogy az alapítvány szerint 2017 áprilisában sor került a bérszámfejtési eljárások átfogó belső ellenőrzésére; megjegyzi, hogy az alapítvány jelenleg a végleges jelentést várja, és az ajánlásokat kellőképpen figyelembe fogja venni; felkéri az alapítványt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a jövőben meghozandó javító intézkedésekről;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,99 %-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 84,80 %-os volt, ami 2015-höz képest 2,55 %-os csökkenést jelent;

3.  aggodalmának ad hangot a növekvő ír országkoefficiens negatív költségvetési hatása miatt, amely egyre inkább veszélyezteti az alapítvány megbízatásának teljesítésére vonatkozó pénzügyi kapacitását; arra számít, hogy az uniós intézmények fellépnek e hatások ellensúlyozása érdekében;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a III. cím (Operatív kiadások) esetében a 2017-re átvitt lekötött előirányzatok összege 2 800 000 EUR-ra (43%) rúgott, a 2015-ös 2 100 000 EUR-hoz (31%) képest, főképpen az év végén túlnyúló projektekhez (tanulmányok és kísérleti rendszerek) kapcsolódóan; megjegyzi, hogy a műveletek többéves jellege, valamint a szerződések aláírása, a teljesítés és a kifizetések közötti elkerülhetetlen késedelmek megfelelőbb figyelembevétele érdekében az alapítvány jelenleg fontolja a költségvetési előirányzatok differenciálásának bevezetését;

5.  elismeri, hogy az alapítvány – a Számvevőszék egyetértésével – különbséget tesz a tervezett és nem tervezett átvitelek között; megjegyzi, hogy 2016-ban az alapítvány 3 000 000  EUR átvitelét tervezete, míg a ténylegesen átvitt előirányzatok összege csak 2 800 000 EUR lett;

6.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának többéves jellege indokolhatja, nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az alapítvány előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzés

7.  megjegyzi, hogy az alapítvány közbeszerzésekkel és szerződésekkel foglalkozó tanácsadó bizottsága (ACPC), amely véleményezi a legalább 250 000 EUR értékű szerződésjavaslatokat, 2016-ban egyszer sem ült össze, mert nem volt a feltételeknek megfelelő akta; megjegyzi továbbá, hogy az ACPC a 2016-ban kötött tizenegy szerződés közül hármat utólag is ellenőrzött; megállapítja, hogy az ACPC általánosságban elégedett azzal, hogy az alapítvány megfelelt a közbeszerzési eljárásnak;

Személyzeti politika

8.  megállapítja, hogy 2016 decemberében munkaügyi átvilágításra került sor, amelyből az derül ki, hogy a vizsgált három év során viszonylag magas szintű volt a stabilitást;

9.  megjegyzi, hogy a létszámterv és személyi állományi bontása 107 álláshelyről rendelkezik (tisztviselők, ideiglenes és szerződéses alkalmazottak) 2016 decemberétől, a 2015. évi 108 főhöz képest; megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek száma alapján a nemek kiegyensúlyozott összetétele majdnem megvalósult, mivel a munkatársak 55,14 %-a volt nő és 44,86%-a férfi;

10.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az alapítvány személyzeti politikája részét kell képeznie; megállapítja, hogy a jólléti tevékenységekre fordított összeg munkatársanként 80,21 EUR volt; megállapítja, hogy a betegállományban töltött napok átlagos száma személyenként 6,5 nap – ami alacsonyabb mint sok más uniós ügynökség esetében, azonban még mindig aggodalomra ad okot, és érdemes lenne megvizsgálni annak értékeléséhez, hogy a munkahelyi stressz ehhez hozzájárul-e –, és hogy a személyzet egyetlen tagja sem volt egész éves betegállományban;

11.  nagyra értékeli, hogy 2016-ban nem jelentettek sem hivatalosan, sem informálisan zaklatási esetet; támogatja a személyzet figyelmének felhívása céljából szervezett képzést és tájékoztatást;

12.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán az alapítványhoz nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

13.  üdvözli, hogy az alapítvány a számvevőszéki jelentéseket követően korrekciós intézkedéseket hozott a fizetések kiigazítása érdekében; megállapítja, hogy 2017 áprilisában sor került a bérszámfejtési eljárások átfogó belső ellenőrzésére, hogy még jobban megbizonyosodjanak arról, hogy a megfelelő folyamatok és kontrollok léteznek és jól működnek;

14.  emlékeztet rá, hogy a létszámcsökkentések nagy nehézségek árán kerültek végrehajtásra, és ismételten hangsúlyozza aggályait a további csökkentésekkel kapcsolatban, amelyek korlátoznák az ügynökségek azon képességét, hogy teljesítsék megbízatásukat;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

15.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy etikai, feddhetetlenségi és csalás elleni témájú műhelytalálkozókra került sor 2016 decemberében és novemberében; megjegyzi továbbá, hogy ezek a műhelytalálkozók a teljes személyzet számára kötelezőek voltak, és azoknak, akik nem tudtak részt venni, azonos tárgyú online képzést kellett elvégezniük;

16.  megelégedéssel állapítja meg, hogy az alapítvány szabályokat fogadott el a visszaélések bejelentésére vonatkozóan, és 2016-ban nem történt bejelentés;

17.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

18.  nagyra értékeli, hogy 2016 folyamán az alapítványnál nem merült fel összeférhetetlenségi ügy;

19.  felszólítja az alapítványt, hogy fogadjon el etikai kódexet, és hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az állítólagos és a megerősített összeférhetetlenségekről, illetve ezek kezelésének és jövőbeni megelőzésének módjáról;

Főbb eredmények

20.  üdvözli az alapítvány által 2016-ban megállapított három fő eredményt, nevezetesen:

   befejezte a munkakörülményekről szóló hatodik európai felmérést, és 2016. november 17-én ismertette megállapításait a Parlamenttel;
   végrehajtotta négyéves programjának utolsó évét is, a költségvetés 100 %-os végrehajtásával és a programok 98 %-os teljesítésével, valamint négyéves időszak alatt mért legmagasabb szintű felhasználói elégedettséggel;
   a szociális jogok európai pillérének csomagja hivatkozik az Eurofound legutóbbi, fizetéssel, szociális juttatásokkal, a nem megfelelő európai lakáskörülményekkel, a foglalkoztatás új formáival és a munkakörülményekre vonatkozó legutóbbi felmérés megállapításaira;

21.  üdvözli, hogy az alapítvány sikeresen végrehajtotta négyéves munkaprogramját, és ezt nagyfokú szervezeti hatékonysággal tette, amelyről az alapítvány fő teljesítménymutatóinak általános javulása is tanúskodik;

22.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a munkaprogram 2016. évre tervezett teljesítése 97 % volt, amely bőven meghaladja a 80 %-os célkitűzést, ez pedig jelentős változás a korábbi két évben tapasztalt alulteljesítéshez képest, és biztosítja, hogy a négyéves programozási időszak lezárásakor a program utolsó évére tervezett eredmények közül majdnem az összes időben megvalósult;

Belső kontrollrendszerek

23.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az alapítvány belső kontrollrendszerének koordinátora az igazgatótanács elnökségével 2016 januárjában ismertetett prioritásokkal összhangban öt belső ellenőrzési standardra összpontosított a következőkkel kapcsolatban: küldetés és jövőkép, etikai és szervezeti értékek, a munkaerő elosztása és mobilitása, a kockázatkezelési folyamat és a belső kontrollrendszerek standardjainak értékelése;

Belső ellenőrzés

24.  megállapítja, hogy – a számvevőszéki jelentés szerint – a belső ellenőrzési szolgálat (IAS) 2016. decemberi ellenőrzési jelentésében rámutatott, hogy nagy szükség lenne az alapítvány projektirányításának javítására, főként a szervezetirányítási, monitoring- és beszámolási rendszerével kapcsolatban; megelégedéssel állapítja meg azonban, hogy az alapítvány és az IAS tervet fogadott el a korrekciós intézkedésekről;

25.  megállapítja, hogy az IAS projektirányítási ellenőrzést végzett azzal a céllal, hogy „értékelje az alapítvány által a projektirányítási tevékenységeire vonatkozóan bevezetett irányítási és kontrollrendszerek kialakításának helyénvalóságát és hatékonyságukat”; megjegyzi továbbá, hogy az IAS jelentése négy ajánlást tartalmaz a következőkre vonatkozóan: projektirányítás, projektek nyomon követése és jelentéstétel, projekttervezés és a projektirányítási tájékoztatási rendszer; megjegyzi, hogy az IAS elfogadta az alapítvány cselekvési tervének befejezését 2017 végéig; felhívja az alapítványt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az elért haladásról;

26.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az IAS által a beszámolási év előtti ellenőrzési jelentésekben tett valamennyi ajánlást lezárták;

Egyéb megjegyzések

27.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 1365/75/EGK tanácsi rendelet(2) nem írja elő kifejezetten az alapítvány tevékenységeinek külső értékelését; megjegyzi azonban, hogy a Bizottság új alapító rendeletre vonatkozó javaslata tartalmazza az értékelés ötévente történő elvégzésének kötelezettségét; örömmel veszi tudomásul azt a tényt is, hogy a négyéves munkaprogramok jelenleg külső értékelés tárgyát képezik;

28.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány továbbra is alapvető módon járul hozzá a szakpolitika kialakításához, valamint szakmai tapasztalata a kulcsfontosságú uniós szakpolitikai dokumentumok elkészítésében továbbra is jelentős;

29.  elismeri a 2013 és 2016 között zajló „A válságtól a fellendülésig: Jobban alátámasztott politikák a versenyképes és tisztességes Európáért” elnevezésű négyéves program keretében az alapítvány által végzett munkát; üdvözli az alapítvány által az élet- és munkakörülményekkel, az ágazati kapcsolatokkal, valamint a foglalkoztatási és munkaerőpiaci fejleményekkel kapcsolatban végzett magas színvonalú elemzést és a szakpolitikához való hozzájárulást, különös tekintettel a munkakörülményekről szóló hatodik európai felmérésről készített áttekintő jelentésre és az „Új foglalkoztatási formák” című jelentésre; hangsúlyozza az alapítvány háromoldalú irányításának jelentőségét, amelynek köszönhetően átfogóan képes áttekinteni a gazdasági és társadalmi realitásokat;

30.  hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani az alapítvány és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság közötti szoros együttműködést, hogy ki lehessen aknázni az alapítvány szakértelmét, és konstruktív, tényalapú vitákat lehessen folytatni;

31.  üdvözli, hogy a Parlament, a Bizottság és az egyéb érdekelt felek az alapítvány által biztosított szakértelem legfőbb felhasználói, akik tisztában vannak e szakértelem minőségével és jelentőségével;

32.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány létrehozásáról szóló 1365/75/EGK tanácsi rendelet felülvizsgálata folyamatban van, és üdvözli, hogy a Parlament és a Bizottság konkrét utalást foglalt bele a külső ellenőrzési jelentések és értékelések használatára vonatkozóan;

33.  üdvözli, hogy az alapítvány és a többi uniós ügynökség, különösen a Cedefop, az EU-OSHA, az ETF, az FRA és az EIGE között jó az együttműködés a munka megtervezése és végrehajtása során, a tevékenységeik közötti megfelelő koordináció és szinergiák biztosítása érdekében;

34.  megállapítja, hogy az alapítvány Unió-szerte számos fellépéssel erőteljesen hozzájárult a szegénység és a csalárd foglalkoztatás elleni harchoz.

o
o   o

35.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(3).

(1) HL C 84., 2017.3.17., 11. o.
(2) A Tanács 1365/75/EGK rendelete (1975. május 26.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról (HL L 139., 1975.5.30., 1. o.).
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat