Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2155(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0113/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0113/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.56

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0161

Elfogadott szövegek
PDF 445kWORD 51k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
P8_TA(2018)0161A8-0113/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2155(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egységének 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Eurojust számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0113/2018),

1.  mentesítést ad az Eurojust adminisztratív igazgatója számára az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 218. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 218. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 63., 2002.3.6., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2155(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Igazságügyi Együttműködési Egységének 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2)

–  tekintettel az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0113/2018),

1.  jóváhagyja az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 218. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 218. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 63., 2002.3.6., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2155(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0113/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(1) szerint az Eurojust 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 43 539 737 EUR volt, ami 2015-höz képest 28,75%-os növekedést jelent; mivel a költségvetés növekedése főként abból ered, hogy az Eurojust új épületbe költözött; mivel az Eurojust teljes költségvetése az Unió általános költségvetéséből származik;

C.  mivel a Számvevőszék az Eurojust 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban:a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az Eurojust éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2011-re és 2015-re vonatkozó mentesítések nyomon követése

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a korábbi évekre vonatkozó mentesítések nyomon követése tekintetében korrekciós intézkedésekre került sor, de egy, az igazgató és az Eurojust testülete közötti szerep- és felelősségmegosztással kapcsolatos megjegyzés még mindig „folyamatban lévő” minősítéssel szerepel;

2.  megjegyzi, hogy az Eurojust folyamatos párbeszédet folytat a Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságával és a Költségvetési Főigazgatóságával annak érdekében, hogy az elkövetkező évekre megfelelő finanszírozási szintet lehessen biztosítani;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 99,89%-os volt, ideértve az új épületre elkülönített 6 980 000 EUR-t; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 80,42%-os volt, ami 2015-höz képest 8,55%-os csökkenést jelent;

4.  sajnálatosnak tartja, hogy a finanszírozásával kapcsolatos ismert strukturális problémák miatt az Eurojust a költségvetés rendelkezésre állásával kapcsolatos problémákkal küzdött, és immár második éve kénytelen volt enyhítő intézkedésekhez folyamodni, amelyek miatt módosítani kellett a költségvetést, és ami néhány folyamatban lévő tevékenységének halogatásához és fontos technológiai fejlesztések elhalasztásához vezetett;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a II. cím (Igazgatási kiadások) alatt lekötött előirányzatok szintje magas, 6 446 530 EUR (40%) volt a 2015-ös 1 600 000 EUR (22%) összeghez képest; elismeri, hogy ezek főként az Eurojust 2017-ben történő új helyszínre költözéséhez kapcsolódóan a következő évre megrendelt beszerzésekhez és áthúzódó munkálatokhoz kapcsolódnak (4 867 482 EUR);

6.  üdvözli, hogy az Eurojust jelentős javulást ért el a 2015. évről történő átvitelek terén, a korábbi éveknél sokkal alacsonyabb törlési aránnyal (5,6%);

7.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolja, és nem szükségszerűen a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig állnak ellentétben az évenkéntiség költségvetési elvével, különösen, ha előre tervezik azokat és a Számvevőszéket tájékoztatják ezekről;

8.  kéri az ügynökséget, hogy a következő évre történő átvitel összegét tartsa a lehető legalacsonyabban;

Közbeszerzések és személyzeti politika

9.  megjegyzi, hogy az Eurojust 30 darab 15 000 EUR értéket meghaladó szerződést írt alá, ami 2015-höz képest 30%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a szerződések 80%-a esetében nyílt közbeszerzési eljárást alkalmaztak, ami a beszerzések összegének 92,50%-át tette ki;

10.  megállapítja, hogy 2016-ban az Eurojust végrehajtotta az álláshelycsökkentések harmadik hullámát (1% – 3 álláshely) annak érdekében, hogy elérje a Parlament és a Tanács által megállapított 5%-os célértéket; megjegyzi, hogy az álláshelyek megszüntetésére az igazgatási támogatás területén került sor;

11.  megjegyzi, hogy az Eurojust betöltetlen álláshelyeinek aránya 2016. december 31-én 3,4% volt a 2015. december 31-i 2,4%-hoz képest; megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2016-os létszámterv 96,6%-a végrehajtásra került; megállapítja, hogy a létszámterv szerint az Unió általános költségvetésében engedélyezett 203 álláshelyből 2016. december 31-én 196-ot töltöttek be, míg 2015-ben 200-at;

12.  megjegyzi, hogy 2016-ban az Eurojust 255,5 főnyi (teljes munkaidős egyenértékű) személyi állományából 68,1 fő (teljes munkaidős egyenértékű) volt kirendelt nemzeti szakértő, szerződéses alkalmazott, kölcsönmunkaerő és tanácsadó;

13.  sajnálatosnak tartja, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek száma alapján a nemek közötti arány tekintetében elmondható, hogy a munkatársak 69%-a nő, 31%-a pedig férfi volt; aggodalommal jegyzi meg továbbá a felső vezetésben és az igazgatótanácsban jellemző egyenlőtlenséget;

14.  megállapítja, hogy az Eurojust munkatársai 2016-ban átlagosan hét napot voltak betegszabadságon; megállapítja, hogy a személyi állomány tagjai által 2016-ban jólléti tevékenységekkel töltött napok száma alacsony, 0,13 nap volt; sajnálatosnak tartja, hogy az Eurojust nem nevezett meg 2016-ban bevezetett, a korábbiaktól eltérő jólléti tevékenységeket, ahogyan azt a Parlament kérte;

15.  elégedetten állapítja meg, hogy az Eurojust a személyek méltóságának megvédésére és a pszichológiai és szexuális zaklatás megelőzésére irányuló politika részeként létrehozta a bizalmas tanácsadók hálózatát, valamint megelőző és figyelemfelhívó programokat tartott a humánerőforrással foglalkozó csapat szervezésében;

16.  aggodalommal jegyzi meg, hogy 2015. április 13. és 2017. április 13. között a bizalmas tanácsadók hálózatát a személyi állomány 26 tagja kereste fel; megjegyzi, hogy a 26 kapcsolatfelvételből 16 esetben egyetlen találkozó után lezárták az ügyet; aggodalommal jegyzi meg ugyanakkor azt is, hogy a bizalmas tanácsadók 9 esetet zaklatásnak minősítettek, és 2 informális eljárást kezdeményeztek; megállapítja, hogy a többi ügy konfliktusokkal, munkahelyi stresszel és információkéréssel volt kapcsolatos;

17.  megjegyzi, hogy az Eurojust használ hivatali járműveket, de azok magáncélú használata nem engedélyezett;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

18.  megjegyzi, hogy 2016-ban elkészült az Eurojust visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló belső szabályainak tervezete, és a testület 2016. október 4-én tartotta róla az első eszmecserét; aggodalommal jegyzi meg ugyanakkor, hogy a belső szabályok elfogadását elhalasztották, amikor 2016 elején a Bizottság tájékoztatta az ügynökségeket arról, hogy készülőben van az ügynökségeknek szánt határozatminta;

19.  felkéri a Bizottságot a visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatásainak gyors elfogadására, mert ezt követően azokat az ügynökségek – köztük az Eurojust is – azonnal el fogják fogadni és alkalmazni fogják; megjegyzi, hogy az Eurojust a Bizottság útmutatására vagy észrevételeire várt vonatkozó szabályainak véglegesítése előtt; sürgeti az Eurojustot, hogy fokozza tovább az erőfeszítéseit a visszaélést bejelentő személyek védelmével kapcsolatos egyértelmű belső szabályok véglegesítésére, és az információ ellenőrzéséig vélelmezni kell e személyek jóhiszeműségét;

20.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

21.  megjegyzi, hogy az Eurojust nyilvántartást vezet az igazgatótanács tagjai által aláírt, az összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozatokról, és azt rendszeresen frissíti, azonban megjegyzi, hogy ezek a nyilatkozatok és az igazgatótanács tagjainak életrajzai nem elérhetők a nyilvánosság számára; rámutat, hogy ez nem szolgálja az átláthatóságot, és ezért kéri az összeférhetetlenségi nyilatkozatok ellenőrzését és frissítését; felkéri az Eurojustot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e kérdésben elért előrelépésről, és fontolja meg a nyilatkozatoknak és az életrajzoknak az Eurojust honlapján történő közzétételét;

22.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a személyzet, valamint az Eurojust testülete és a független közös ellenőrző szerv tagjai nem tették közzé érdekeltségi nyilatkozataikat az Eurojust honlapján;

23.  üdvözli, hogy az Eurojust 2017-ben elkészítette etikai és magatartási útmutatóját, amely magában foglalja a helyes hivatali magatartásra vonatkozó kódexet is;

24.  megjegyzi, hogy az Eurojusthoz 2016-ban a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozóan 15 új kérelem érkezett be, és az Eurojust 5 esetben teljes körű hozzáférést biztosított, 4 esetben úgy határozott, hogy csak részleges hozzáférést biztosít, míg 6 esetben megtagadta a hozzáférést;

Főbb eredmények

25.  üdvözli az Eurojust által 2016-ban elért három fő eredményt:

   az adminisztráció korábban sosem látott mértékű átszervezése, amely szinergiákat és hatékonyságnövekedést eredményezett;
   a közös nyomozócsoportokra vonatkozó felülvizsgált megállapodásminta és gyakorlati útmutató kidolgozása, továbbá pénzügyi támogatás biztosítása 90 közös nyomozócsoport számára; 1 000 000 EUR biztosítása nyolc közös nyomozócsoporttal kapcsolatos támogatási javaslatra irányuló felhívás alapján;
   releváns stratégiai dokumentumok és eseti igazságügyi elemzések készítése kiemelt bűnügyi területeken, például a külföldi terrorista harcosokról szóló negyedik jelentés, a külföldi terrorista harcosokról szóló harmadik jelentés összegzése, a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) e-kézikönyv vagy a számítástechnikai bűnözésről szóló igazságügyi értesítők;

Belső kontrollrendszerek

26.  megjegyzi, hogy az Eurojust elfogadott egy sor belsőkontroll-standardot a Bizottság által létrehozott keret és a nemzetközi bevált gyakorlatok alapján annak érdekében, hogy biztosítani tudja a szakpolitikai és operatív célok elérését; megjegyzi továbbá, hogy az Eurojust a beszámolási év folyamán megvizsgálta legfontosabb belső kontrollrendszereinek hatékonyságát, és megállapította, hogy a belsőkontroll-standardokat ténylegesen végrehajtották; megállapítja, hogy az Eurojust intézkedéseket tett belső kontrollrendszerei hatékonyságának javítása érdekében a kockázatkezelési folyamat terén (6. belsőkontroll-standard); várja az Eurojust következő éves jelentését és a hatékonyság további fokozása érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatos további részleteket;

Belső ellenőrzés

27.  megjegyzi, hogy az Eurojust éves jelentése szerint a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) 2016 januárjában ellenőrzést végzett az „Ellenőrzés és beszámolás – a megbízhatóság építőkövei” témakörben; megállapítja, hogy az IAS két „nagyon fontosnak” és négy „fontosnak” kategorizált ajánlást fogalmazott meg; elégedetten jegyzi meg, hogy az Eurojust az ajánlásokkal összefüggésben korrekciós intézkedéseket hajtott végre, bizonyítva e szolgálat értékét;

Teljesítmény

28.  megállapítja, hogy az Eurojust 2014–2015 folyamán elvégezte tevékenységeinek külső értékelését, aminek alapján belső cselekvési tervet dolgozott ki az ajánlások végrehajtására; megjegyzi, hogy a testület 2016 márciusában felállított egy, a prioritások meghatározásáért felelős munkacsoportot, amely megbízást kapott a fennmaradó ajánlások végrehajtásának irányítására; megjegyzi ezen kívül, hogy további fejlemények és eredmények várhatók a 2017-es év folyamán;

További megjegyzések

29.  megjegyzi, hogy az Eurojust 2017 júniusában és júliusában sikeresen lezárta az új épületbe való átköltözést; megállapítja, hogy a régi épület fogadó állam számára történő visszaszolgáltatása 2017. augusztus 31-én megtörtént, és a fogadó állam ezt követően határozza majd meg a visszaszolgáltatással összefüggésben az Eurojustot terhelő költségeket; megjegyzi, hogy az Eurojustot terhelő költségek ismertté válását követően kell az Eurojustnak vázolnia a mentesítésért felelős hatóság számára a költözéssel járó költségek teljességét;

30.  elégedetten jegyzi meg, hogy az Eurojust az Europollal együttműködésben véglegesítette az ISO14001/EMS tanúsítvánnyal kapcsolatos kombinált megközelítést; megjegyzi, hogy az Eurojust szerint amíg 2016-ban csupán bérelte ideiglenes helyiségeit a Holland Királyságtól, bérlőként nem volt képes csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátását;

31.  az Eurojust válasza alapján – a rendelkezésre álló idő gyors csökkenése fényében – aggodalommal jegyzi meg, hogy egyelőre nincs információcsere az Eurojust és a Bizottság között az Eurojust brexitet követő jövőbeni tevékenységeinek előkészítését illetően; felkéri az Eurojustot és a Bizottságot, hogy biztosítsák a szükséges információk hatékony áramlását, szem előtt tartva, hogy együttműködési megállapodást kell majd kötni az Egyesült Királysággal;

32.  üdvözli az Eurojust helyzetének megerősödését az igazságügyi együttműködés és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem koordinációja, valamint az igazságügyi szakértelem központjaként az Unión belül; kiemeli a számítástechnikai bűnözés elleni európai igazságügyi hálózat létrehozását; megjegyzi, hogy az Eurojusthoz 2 306 segítség iránti kérelem érkezett (4%-os növekedés), és hogy 249 koordinációs találkozót szervezett 288 ügy kapcsán, továbbá 148 közös nyomozócsoportnak nyújtott támogatást, köztük 90-nek pénzügyi támogatást is (32%-os növekedés); tudomásul veszi, hogy az Eurojust 2016 decemberében közzétette negyedik jelentését, melynek címe: „Külföldi terrorista harcosok: az Eurojust álláspontja a jelenségről és a büntető igazságügy válasza”;

o
o   o

33.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 113., 2016.3.30., 83. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat