Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2165(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0082/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0082/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.60

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0165

Elfogadott szövegek
PDF 361kWORD 49k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
2016. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
P8_TA(2018)0165A8-0082/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2165(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0082/2018),

1.  mentesítést ad az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 241. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 241. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 276., 2010.10.20., 11. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2165(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0082/2018),

1.  jóváhagyja az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 417., 2017.12.6., 241. o.
(2) HL C 417., 2017.12.6., 241. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 276., 2010.10.20., 11. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2165(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0082/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

B.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatás(1) szerint az Európai GNSS Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetéséhez nyújtott uniós hozzájárulás 29 086 327 EUR volt, ami 2015-höz képest 5,36%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Az ügynökség kötelezettségei

1.  emlékezteti az ügynökséget arra, hogy tiszteletben kell tartania az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet(2) 109. és 110. cikkében foglalt rendelkezéseket, valamint hogy teljesítenie kell a mentesítési eljárással kapcsolatos kötelezettségeit, különösen azt, hogy válaszol az Európai Parlament tagjai által küldött kérdőívre, és megválaszolja a 2015-ös mentesítési eljárás folyamán felmerülő kérdéseket az úgynevezett nyomonkövetési eljárás keretében; úgy ítéli meg, hogy 2016-ban az ügynökség nem teljesítette kötelezettségeit azáltal, hogy túl későn küldte a válaszokat, és így megszegte a szabályokat és kötelezettségeit; véleménye szerint ezt eljárási indoknak lehet tekinteni a mentesítés megadásának elhalasztásához; úgy véli, hogy egy ilyen késedelem nem ismétlődhet meg;

A 2014-re és 2015-re vonatkozó mentesítés nyomon követése

2.  aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék 2014. és 2015. évi, a biztosítási fedezettel, a számviteli rendszer érvényesítésével, az üzletmenet-folytonossági tervvel és a személyzet jelentős fluktuációjával kapcsolatos megjegyzései tekintetében folyamatban lévő korrekciós intézkedések számát; felszólítja az ügynökséget, hogy 2018-ban a lehető legtöbb korrekciós intézkedést zárja le;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2016. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya elérte a 100%-ot; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 82,42% volt;

4.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2016-ban a Bizottsággal kötött két új hatáskör-átruházási megállapodás (az EGNOS hasznosítása és a Galileo hasznosítása) aláírását követően továbbra is nagy összegű átruházott költségvetést kezelt; tudomásul veszi, hogy 2016-ban összesen 1 074 000 000 EUR összegű átruházott költségvetést kötöttek le és 111 600 000 EUR-t fizettek ki;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a lekötött előirányzatok átvitelének szintje 2016-ban 2 806 212 EUR (45%) volt a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében, szemben a 2015-ös 2 511 309 EUR-val (42%); tudomásul veszi, hogy ezek az átvitelek elsősorban 2016-ban nyújtott, de még ki nem számlázott informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódnak;

6.  tudomásul veszi, hogy az átvitelek törlési aránya nagyon alacsony (2016-ban 0,7% valamennyi költségvetési sorra vetítve); tudomásul veszi, hogy az ügynökség ezt a költségvetési gazdálkodás jobb mutatójának véli, mint az átvitelek szintjét;

7.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolhatja, és nem szükségszerűen a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig állnak ellentétben az évenkéntiség költségvetési elvével, különösen, ha előre tervezik azokat, és a Számvevőszéket tájékoztatják erről;

Átcsoportosítások

8.  megjegyzi, hogy 2016-ban hat belső átcsoportosításra került sor, amelyek mindegyikét az ügyvezető igazgató engedélyezte, mivel vagy címeken belüli átcsoportosítások voltak, vagy címek közötti, 10%-ot el nem érő átcsoportosítások;

Személyzeti politika

9.  megjegyzi, hogy 2016 elején az ügynökség 99 ideiglenes alkalmazottat, 36 szerződéses alkalmazottat és 4 kirendelt nemzeti szakértőt, összesen 139 főt foglalkoztatott; megjegyzi, hogy 2016 végén az ügynökség 113 ideiglenes alkalmazottat (az uniós költségvetésben engedélyezett 113 álláshelyen), 43 szerződéses alkalmazottat és 4 kirendelt nemzeti szakértőt, azaz összesen 160 főt foglalkoztatott;

10.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a 2016. december 31-én betöltött álláshelyek alapján a munkatársak nemek szerinti megoszlása 36% nő és 64% férfi volt;

11.  üdvözli, hogy az ügynökség számos intézkedést tett vonzerejének növelésére, mind külsőleg, mind belsőleg, például kiemelte küldetésének jelentőségét, szélesítette álláshirdetései terjesztési körét és egyszerűsítette azokat, tisztázta az alkalmazottaknak járó juttatásokat és bővítette az osztályok közötti együttműködésen alapuló környezetet, hogy kezelje a személyzet jelentős fluktuációjának kérdését; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen intézkedések hatásáról;

12.  hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjának az ügynökség személyzeti politikája részét kell képeznie; megjegyzi, hogy a jólléti tevékenységekre fordított összeg alkalmazottanként 84,70 EUR volt, ami személyenként 1,1 napnak felel meg; megjegyzi, hogy az alkalmazottak által 2016-ban kivett betegszabadság egy főre eső átlaga 7,1 nap volt;

13.  nagyra értékeli, hogy az ügynökség a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó új politikát fogadott el 2017-ben; támogatja a személyzet tudatosságának növelése érdekében szervezett képzéseket, és javasolja ezzel a kérdéssel foglalkozó továbbképzések és tájékoztató szemináriumok rendszeres szervezését;

14.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2016. évi személyzeti felvételek és elbocsátások kapcsán az ügynökséghez nem érkezett panasz, nem perelték be és egyéb eset sem merült fel;

Közbeszerzés

15.  megjegyzi, hogy az ügynökség átlagos kifizetési időtartama 14 nap, ami jóval a Bizottság 30 napos referenciaértéke és az ügynökség által célként kitűzött 20 nap alatt van; megállapítja, hogy az ügynökség összesen 4 740 pénzügyi tranzakciót bonyolított le, ami 11%-os növekedést jelent 2015-höz képest;

16.  tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökség 2016. december 15-én 1 500 000 000 EUR értékű keretszerződést írt alá a Galileo műholdas rendszer 2017 és 2027 közötti hasznosítására; továbbá tudomásul veszi, hogy a szerződést közbeszerzési eljárás útján ítélték oda; megjegyzi, hogy az eljárásban részt vevő pályázók egyike jogi eljárást indított az Európai Unió Bíróságán (a Bíróság) az ügynökség ellen, amelyben vitatja a közbeszerzési eljárás eredményét; tudomásul veszi, hogy a keretszerződés odaítélésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás, valamint az összes kapcsolódó egyedi szerződés és jövőbeni kifizetés jogszerűségéről és szabályszerűségéről a Bíróság fog dönteni; rámutat, hogy az első kifizetésekre várhatóan 2017-ben kerül sor;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

17.  megjegyzi, hogy az ügynökség közzétette honlapján felső vezetői érdekeltségi nyilatkozatait és rövid önéletrajzukat;

18.  rámutat, hogy az ügynökség még mindig nem fogadott el a visszaélések bejelentésére vonatkozó politikát; megállapítja azonban, hogy a nyomonkövetési jelentés alapján az ügynökség a visszaélések bejelentésére vonatkozó politika elfogadásának folyamatát a Bizottság ügynökségekre vonatkozó végrehajtási szabályai alapján fogja megkezdeni, amelyek véglegesítése 2018-ban várható; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a visszaélések bejelentéséről szóló szabályzata elfogadásáról és végrehajtásáról;

Főbb eredmények

19.  üdvözli az ügynökség által azonosított, 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen:

   lezárta a Galileo-szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 1 500 000 000 EUR-s közbeszerzési eljárást;
   frissítette a Galileóval kapcsolatban a Bizottsággal kötött hatáskör-átruházási megállapodást;
   befejezte az Európai Űrügynökséggel (ESA) a Galileóról folytatott tárgyalásokat, és munkamegállapodást írtak alá;

Belső ellenőrzés

20.  megállapítja, hogy 2016-ban a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) ellenőrizte az ügynökség tervezési, nyomonkövetési és jelentéstételi folyamatát; kiemeli, hogy az ellenőrzés során nem született kritikus megállapítás; tudomásul veszi továbbá, hogy 2016-ban az IAS bejelentette, hogy 2017-re tervezi az ügynökség időszakos kockázatértékelését;

Belső kontrollrendszerek

21.  megjegyzi, hogy a belsőkontroll-standardoknak való megfelelés értékelésére utoljára 2015 októberében került sor, és hogy az az értékelés azt mutatta, hogy az ügynökség a 16 belsőkontroll-standard közül csak egynek nem felel meg, az üzletmenet folytonosságának; továbbá megjegyzi, hogy ennek következtében az ügynökség 2016-ban belső üzletmenet-folytonossági értékelést kezdeményezett; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett értékelés eredményéről;

22.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2016. novemberi ellenőrzési jelentésében az IAS megállapította, hogy 2016-ban nem készült az ügynökség egészére kiterjedő éves kockázatértékelés, és hogy sem az ügynökség tervezési dokumentumai, sem annak tevékenységi jelentései nem tartalmazzák a vonatkozó jelentős kockázatokat; megállapítja, hogy az IAS ezenfelül megjegyezte, hogy nem következetes a teljesítménymérési rendszer különböző elemei kapcsán használt terminológia, ami gyengíti a teljesítménymonitoringot; megjegyzi, hogy az ügynökség és az IAS tervet fogadott el a korrekciós intézkedésekről; tudomásul veszi annak tényét, hogy az ügynökség végrehajtotta az IAS kockázatkezeléssel kapcsolatos megállapításait, és hogy 2016 utolsó negyedévében az ügynökség véglegesítette belső kockázatkezelési politikáját és eljárását;

Egyéb megjegyzések

23.  megjegyzi, hogy az ügynökség működteti a Galileo Biztonsági Megfigyelőközpontot és a Galileo földi állomásokat, amelyek az Egyesült Királyság területén találhatók; rámutat, hogy jelenleg még nem ismert, hogy az Egyesült Királyság milyen szerepet játszik majd e rendszer működtetésében; felhívja az ügynökséget, hogy szorosan működjön együtt a Bizottsággal a brexitről folytatott tárgyalásokban annak érdekében, hogy kellőképpen felkészüljön az esetleges működésbeli vagy pénzügyi negatív hatások lehető legkisebbre csökkentésére;

24.  csalódottan állapítja meg, hogy az ügynökség láthatósága továbbra sem kielégítő, és hogy az ügynökség nem emeli ki eléggé az Unió által az ügynökség tevékenységi területén végzett munkát; felszólítja az ügynökséget, hogy legyen proaktívabb küldetésének és munkájának a szélesebb nagyközönség számára való bemutatása terén, és növelje általános láthatóságát;

o
o   o

25.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i(3) állásfoglalására.

(1) HL C 230., 2016.6.24., 4. o.
(2) A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0133.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat