Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2183(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0071/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0071/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.61

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0166

Elfogadott szövegek
PDF 348kWORD 48k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
P8_TA(2018)0166A8-0071/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0071/2018),

1.  mentesítést ad a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 8. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 10. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 130. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0071/2018),

1.  jóváhagyja a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 8. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 10. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 130. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0071/2018),

A.  mivel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) az 560/2014/EU tanácsi rendelet(1) köz- és magánszféra közötti partnerségként hozta létre 10 éves időtartamra azzal a céllal, hogy összehozza az összes érdekelt felet és hozzájáruljon ahhoz, hogy az Unió kulcsszereplővé váljon a fejlett bioalapú termékek és bioüzemanyagok kutatása, demonstrálása és piaci alkalmazása terén;

B.  mivel a közös vállalkozás irányító testülete 2014. október 14-i határozatával elfogadott pénzügyi szabályzatának 38. és 43. cikke értelmében a közös vállalkozásnak saját éves beszámolót kell készítenie és elfogadnia, és a beszámoló elkészítése az irányító testülete által kinevezett számvitelért felelős tisztviselő kötelessége;

C.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint a bioalapú iparágak konzorciuma (BIC) által képviselt ágazati partnerek;

Általános megjegyzések

1.  megjegyzi, hogy az Európai Unió a közös vállalkozás tevékenységeihez legfeljebb 975 000 000 EUR-val járul hozzá a „Horizont 2020” program költségvetéséből; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás ágazati tagjainak legalább 2 730 000 000 EUR forrást kell biztosítaniuk a közös vállalkozás működésének időszaka alatt, beleértve a közös vállalkozás operatív tevékenységeihez nyújtandó legalább 975 000 000 EUR természetbeni és pénzbeli hozzájárulást, valamint a közös vállalkozás kiegészítő tevékenységeihez történő, legalább 1 755 000 000 EUR természetbeni hozzájárulást;

2.  megjegyzi, hogy 2016 végén a 2016. évi pályázati felhívás kapcsán kiválasztott 65 javaslatból 29 volt a támogatási megállapodás előkészítésének szakaszában; megjegyzi továbbá, hogy 2017 elejére a közös vállalkozás programja összesen 65 folyamatban lévő projektet fog tartalmazni, 30 ország összesen 729 résztvevőjével, melyek támogatási összértéke 414 000 000 EUR lesz;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból hűen és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2016. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

4.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás éves beszámolója szerint a végleges 2016. évi költségvetés készen áll a végrehajtásra és 194 295 870 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 67 196 187 EUR kifizetési előirányzatot tartalmaz, melyek végrehajtási aránya 97,1 %, illetve 95,8 % volt;

5.  megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatokat elsősorban a 2014-es és 2015-ös pályázati felhívások nyomán kötött támogatási szerződések előfinanszírozására használták fel;

6.  megjegyzi, hogy 10 támogatási megállapodás került aláírásra összesen 49 653 711 EUR értékben, és hogy 2015 decemberében három finanszírozásban részesítendő pályázat került kiválasztásra összesen 73 741 237 EUR értékben;

7.  megjegyzi, hogy 2016. december 31-ig a közös vállalkozás nem részesült az Uniótól eltérő tagjaitól származó természetbeni hozzájárulásban; megállapítja, hogy a közös vállalkozás a 2017. január 31-ig jelentett becslések alapján 7 833 127 EUR becsült természetbeni hozzájárulást számolt el;

8.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a közös vállalkozás projektjeiben részt vevő számos ágazati tag nem tudott természetbeni hozzájárulást bejelenteni a megadott határidőig, vagy azért, mert saját 2016. évi elszámolásaikat még nem zárták le, vagy azért, mert a projektek 2016 vége felé indultak; elismeri, hogy a január 31-i jelentéstételi határidőt az 560/2014/EU rendeletet módosító későbbi jogalkotási javaslatok esetén felül kell vizsgálni; elismeri, hogy ezekben az esetekben a közös vállalkozás a számviteli standardokra vonatkozó bizottsági útmutatásokat alkalmazta és a projektköltségek alapján arányos becsléssel élt; kéri azonban, hogy az ágazati tagok találjanak módot természetbeni hozzájárulásaik megvalósítására, hogy a probléma újbóli előfordulása elkerülhető legyen;

9.  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből a közös vállalkozás számára előirányzott 975 000 000 EUR-ból a közös vállalkozás 2016 végéig 414 300 000 EUR összegre (42,5 %) vállalt kötelezettséget és 79 500 000 EUR összegű (az előirányzott források 8 %-ának megfelelő) kifizetést teljesített az első ütemhez tartozó projektek végrehajtása kapcsán;

10.  komoly aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ágazati tagok által a közös vállalkozás operatív tevékenységeire és igazgatási költségeire befizetendő, 975 000 000 EUR összegű hozzájárulásból az ágazati tagok csak 15 400 000 EUR értékű természetbeni hozzájárulást jelentettek az operatív tevékenységekhez, a közös vállalkozás igazgatási költségei tekintetében pedig az irányító testület 3 000 000 EUR összegű tagi pénzbeli hozzájárulást validált; sajnálja a természetbeni hozzájárulások alacsony szintjét, amely azt tükrözi, hogy a közös vállalkozás projektjeinek többsége 2016-ban még csak előzetes szakaszban volt; ezzel összefüggésben kiemeli, hogy a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 560/2014/EU rendeletet 2018. január 23-án az (EU) 2018/121 tanácsi rendelet(2) módosította, hogy javítsa a magánszektor pénzügyi hozzájárulásának szintjét; felszólítja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a teljesített természetbeni hozzájárulásokról és kifizetésekről;

11.  sajnálja, hogy 2016 végéig az ágazati tagok hozzájárulásának összértéke 313 200 000 EUR , míg az Unió pénzbeli hozzájárulása 65 000 000 EUR volt, ami azzal magyarázható, hogy az ágazati tagok már nagy összegű természetbeni hozzájárulást jelentettek be a kiegészítő tevékenységek kapcsán az uniós hozzájáruláshoz képest; reméli, hogy a helyzet az elkövetkező években újból egyensúlyba kerül;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

12.  megjegyzi, hogy 2016 végére a közös vállalkozás személyzete majdnem teljes volt, a személyzeti létszámtervben a közös vállalkozás számára kiosztott összesen 22 álláshelyből 20 volt betöltve; üdvözli, hogy a 2016. évi éves munkaprogramban kitűzött célt maradéktalanul sikerült elérni, 10 tagállamból származó összesen 13 ideiglenes alkalmazott és 8 szerződéses alkalmazott felvételével;

Belső ellenőrzés

13.  megjegyzi, hogy 2016. április 11-én az irányító testület megerősítette a belső ellenőrzési szolgálat feladatait ismertető szabályzatot, és 2016 júliusában és augusztusában a belső ellenőrzési szolgálat kockázatértékelést végzett, mely kiterjedt a programiroda fő operatív és adminisztratív eljárásaira;

Belső kontroll

14.  elégedettségének ad hangot annak tényével kapcsolatban, hogy a programiroda a belső kontrollrendszerek tekintetében a 2016. évi éves munkaprogramban szereplő valamennyi prioritást élvező célkitűzést teljesítette;

Jogi keret

15.  nagyra értékeli, hogy 2016-ban az emberi erőforrások funkció tovább erősítette a jogi keretet, különös figyelmet fordítva a közös vállalkozásra vonatkozó bizottsági végrehajtási szabályok alkalmazására; e tekintetben üdvözli, hogy az irányító testület 2016-ban kilenc új végrehajtási szabályt fogadott el;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16.  megállapítja, hogy a Bizottság csalás elleni stratégiájának 2011. júniusi elfogadását követően a kutatás terén az első közös csalás elleni stratégiát 2012 júliusában fogadták el, majd azt 2015 márciusában a Horizont 2020 keretében bevezetett változások figyelembevételével aktualizálták; üdvözli, hogy a kutatás terén végrehajtandó csalás elleni stratégia tartalmaz egy, a kutatócsalád valamennyi tagjával együttműködésben végrehajtandó cselekvési tervet;

Kommunikáció

17.  elismeri annak szükségességét, hogy a közös vállalkozás az uniós intézményeken keresztül kommunikálja az uniós polgárok felé a vállalkozás által végzett fontos kutatást és együttműködést; kiemeli a munkájának köszönhető tényleges eredmények hangsúlyozásának fontosságát, melyek a közös vállalkozás megbízatásának fontos részét képezik, valamint azt, hogy más közös vállalkozásokkal együtt törekszik munkájuk eredményeinek tudatosítására;

o
o   o

18.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül vegyen részt a „Horizont 2020” keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

(1) A Tanács 560/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 130. o.).
(2) A Tanács (EU) 2018/121 rendelete (2018. január 23.) a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 560/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 22., 2018.1.26., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat