Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2182(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0070/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0070/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.62

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0167

Elfogadott szövegek
PDF 354kWORD 48k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
2016. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
P8_TA(2018)0167A8-0070/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0070/2018),

1.  mentesítést ad a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 15. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 15. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 77. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0070/2018),

1.  jóváhagyja a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 15. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 15. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 77. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0070/2018),

A.  mivel a közös vállalkozás 2009. november 16-án kezdte meg önálló működését;

B.  mivel az 558/2014/EU rendelettel(1) létrehozott Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (a „közös vállalkozás”) 2014. június 27-i hatállyal a „Horizont 2020” keretprogram keretében a Tiszta Égbolt közös vállalkozás helyébe lépett;

C.  mivel a közös vállalkozás célja az, hogy lezárja a hetedik keretprogram kutatási és innovációs tevékenységeit és irányítsa a Horizont 2020 kutatási és innovációs tevékenységeit; mivel a közös vállalkozás időtartamát 2024. december 31-ig meghosszabbították;

D.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint az „integrált technológiademonstrációs rendszerek” (ITD), az innovatív légijármű-fejlesztési platformok (IADP) és a transzverzális területek vezetői és az egyes ITD-k társult tagjai;

E.  mivel a közös vállalkozáshoz az Unió legfeljebb 1 755 000 000 EUR-al járul hozzá, amelyet a Horizont 2020 költségvetéséből fizet;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás a Bizottság iránymutatásainak megfelelően belefoglalta eljárásaiba az összeférhetetlenségi nyilatkozatra vonatkozó egységes sablont;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék megállapította, hogy a közös vállalkozás 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó, 2015. évi éves beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

3.  tudomásul veszi, hogy a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozásról készített jelentésében a Számvevőszék jelezte, hogy az éves beszámoló alapjául szolgáló ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

4.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2016. évi végleges költségvetése 310 498 422 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 287 755 748 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott;

5.  megjegyzi, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 97,5 %-os (2015-ben 99,5 %), a kifizetési előirányzatoké pedig 87,9 %-os volt (2015-ben 75,4 %); megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok alacsonyabb felhasználási aránya elsősorban a „Horizont 2020” projektek végrehajtásának késedelmes megkezdéséből, és különösen egy jelentős volumenű támogatási szerződés késedelmes megkötéséből adódott;

6.  megjegyzi, hogy a hetedik keretprogram keretében finanszírozandó operatív és adminisztratív tevékenységekre szánt, összesen 800 000 000 EUR-ból a közös vállalkozásnak 2016 végéig 784 531 968 EUR összegű kötelezettségvállalása (99,31 %) és 754 713 155 EUR összegű kifizetése (95,53 %) volt; megjegyzi továbbá, hogy mivel a közös vállalkozás a hetedik keretprogram keretében már nem jogosult pályázati felhívás kiírására, a fennmaradó kötelezettségvállalások szükség esetén a tagokkal kötött támogatási megállapodások keretében kerültek felhasználásra; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás igazgatási költségeihez az Unió 13 417 267 EUR készpénzzel járult hozzá;

7.  tudomásul veszi, hogy 2016 végéig az irányító testület 554 682 257 EUR összegben validált egyéb tagoktól érkezett természetbeni hozzájárulást, valamint hogy a többi tag további 33 503 466 EUR összegű hozzájárulást jelentett be, valamint hogy más tagok igazgatási költségekhez nyújtott pénzbeli hozzájárulása 14 515 387 EUR volt;

8.  megállapítja, hogy a Horizont 2020 keretében finanszírozandó operatív és adminisztratív tevékenységekre szánt 1 755 000 000 EUR-ból a közös vállalkozás 693 637 716 EUR értékben vállalt kötelezettséget, és 281 870 712 EUR-t fizetett ki; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetések alacsonyabb szintjét részben a Horizont 2020 támogatási szerződésekre irányuló tárgyalások késedelme okozta; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás igazgatási költségeihez az Unió 6 144 907 EUR készpénzzel járult hozzá;

9.  megjegyzi, hogy az ágazati tagok által a közös vállalkozás operatív tevékenységeire befizetendő, 1 229 000 000 EUR összegű hozzájárulásból 2016 végéig az irányító testület 39 168 595 EUR összegű természetbeni hozzájárulást validált, a tagok pedig további 103 988 023 EUR befizetéséről számoltak be; megjegyzi továbbá, hogy az igazgatási költségekhez az ágazati tagok 6 389 515 EUR készpénzzel járultak hozzá;

Pályázati felhívások

10.  megjegyzi, hogy 2016-ban a közös vállalkozás három pályázati felhívást adott ki és egy, a kiemelt partnerek kiválasztására irányuló pályázatot írt ki, 381 támogatható ajánlatott kapott (az összesen beérkező 386-ból) és 114 ajánlatot választott ki finanszírozásra;

11.  örömmel veszi tudomásul, hogy a Tiszta Égbolt program keretében a közös vállalkozás jelentős előrelépést és eredményeket ért el, mivel 2016-ben összesen 13 jelentős (földi és légi tesztelésű) demonstrációs rendszer készült el és 2016. december végéig a hetedik keretprogramhoz tartozó 482, a partnerekkel kötött támogatási megállapodásokból származó projektből 409 projektet zártak le;

12.  nagyra értékeli, hogy a részvétel növelése tekintetében 2016-ban körülbelül 60 további kiemelt partner csatlakozott a közös vállalkozás tagságához, amely ezáltal 20 országból összesen mintegy 150 tagot számlál;

Kulcsfontosságú kontrollok és felügyeleti rendszerek

13.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be, és utólagos ellenőrzéseket végez a támogatások kedvezményezettjeinél;

14.  megjegyzi, hogy az utólagos ellenőrzésekre nézve a közös vállalkozás jelentésében szereplő fennmaradó hibaarány a hetedik keretprogram projektjei esetében 1,51%, a „Horizont 2020” projektek esetében pedig 0,95% volt;

Csalás elleni stratégia

15.  üdvözli, hogy az irányító testület 2016-ban közös csalásellenes stratégiát és cselekvési tervet fogadott el; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás személyzete részt vett a közös vállalkozás belső ellenőrzési részlege által a közös cselekvési terv kiegészítő intézkedéseként szervezett, csalásmegelőzésről és -felderítésről szóló felmérésben, amely különös hangsúlyt helyez a kutatási projektek során elkövetett csalásra;

16.  örömmel állapítja meg, hogy a közös vállalkozás 2015. évi, uniós szintű csalás elleni stratégiájának és csalás elleni cselekvési tervének megfelelően részt vesz a megelőző és kiigazító intézkedésekben és végrehajtja azokat;

Belső ellenőrzés

17.  megjegyzi, hogy 2016-ban a Belső Ellenőrzési Szolgálat véglegesített egy a „Horizont 2020” keretprogramhoz tartozó támogatási folyamatra vonatkozó ellenőrzést; megjegyzi, hogy mivel az ellenőrzés nem azonosított „nagyon fontos” problémákat, a Belső Ellenőrzési Szolgálat négy, a belső ellenőrzési rendszer további javítását szükségessé tevő területet emelt ki, valamint fontos kapcsolódó ajánlásokat adott ki;

Belsőkontroll-rendszerek

18.  aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy 2016 végéig a közös vállalkozás csak részben fejezte be kontrollrendszereinek integrációját a Bizottság közös Horizont 2020 támogatáskezelési és monitoring eszközeivel; ugyanakkor tudomásul veszi a közös vállalkozás válaszából, hogy az úgy döntött, hogy továbbra is a hetedik keretprogram keretében kifejlesztett, e célt szolgáló saját támogatáskezelési eszközét (támogatáskezelő eszköz, GMT) használja, mivel a Tiszta Égbolt 2 támogatások vonatkozásában megkövetelt egyes jellemzők nem álltak rendelkezésre a „Horizont 2020” keretprogram támogatáskezelési eszközeiben; megjegyzi továbbá, hogy a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás együttműködésbe kezdett a Bizottság megfelelő szolgálataival, hogy 2017 végéig megvalósítsa a tagokkal kötött támogatási szerződéseknek a Horizont 2020 támogatáskezelési és jelentéstételi eszközökbe történő beépítéséhez szükséges fejlesztéseket; megérti, hogy a két rendszer közötti zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében a közös vállalkozás által kifejlesztett jelenlegi eszköz a migráció teljes befejezéséig használatban marad; rámutat, hogy a tervek szerint a 2017. évi jelentéstételi ciklust a GMT-ben kell lefolytatni és a tagokkal kötött támogatási szerződéseket a 2018. évi adatszolgáltatási időszaktól kezdve teljes körűen a Horizont 2020 eszközök fogják kezelni;

Egyéb kérdések

19.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2016 végéig a Horizont 2020 támogatási szerződések keretében végrehajtott projektek kapcsán ágazati tagjainak folyósított előfinanszírozási kifizetések (176 000 000 EUR) egyikét sem számolta el; megjegyzi továbbá, hogy az előfinanszírozási kifizetéseknek a tagok által benyújtott kifizetési kérelmekkel szemben történő rendszeres elszámolása csökkentené a közös vállalkozás pénzügyi kockázatnak való kitettségét; hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 szabályai (a Horizont 2020 támogatási szerződésminta 21. cikke) szerint az előfinanszírozás kizárólag a projekt adatszolgáltatási időszakának végén vagy azt megelőzően számolható el, ha az előfinanszírozás és az időközi kifizetések teljes összege meghaladja a maximális támogatási összeg 90 %-át;

20.  üdvözli az aeronautikai kutatás és innováció (R&I) terén a strukturális és beruházási alapok segítségével megvalósított szinergiákra vonatkozó, a tagállamokkal és régiókkal folytatott együttműködésben elért folyamatos előrelépést, és hangsúlyozza, hogy a Tiszta Égbolt egyetértési megállapodás modelljét támogatni kell a jövőbeli kutatási keretprogramban, valamint hogy a regionális intelligens szakosodási stratégiákban és operatív programokban strukturált kapcsolatokat kell kialakítani a közös vállalkozással;

21.  elismeri annak szükségességét, hogy a közös vállalkozás az uniós intézményeken keresztül kommunikáljon az uniós polgárokkal az általa végzett jelentős kutatást és együttműködést érintően, kiemeli az e munkának köszönhető ténylegesen elért eredmények hangsúlyozásának fontosságát, amely eredmények a közös vállalkozás megbízatásának fontos részét képezik, továbbá annak tényét, hogy más közös vállalkozásokkal együtt törekszik munkájuk eredményeinek tudatosítására;

22.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül részt vegyen a „Horizont 2020” keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

(1) A Tanács 558/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a Tiszta Égbolt 2 Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 77. o.).

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat