Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2187(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0072/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0072/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.63

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0168

Elfogadott szövegek
PDF 348kWORD 44k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás
P8_TA(2018)0168A8-0072/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0072/2018),

1.  mentesítést ad az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 23. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 23. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0072/2018),

1.  jóváhagyja az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 23. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 23. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0072/2018),

A.  mivel az ECSEL Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös vállalkozás (a továbbiakban: a közös vállalkozás) 2014. június 7-én, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikke alapján jött létre azzal a céllal, hogy 2024. december 31-ig megvalósuljon az ECSEL közös technológiai kezdeményezés;

B.  mivel a közös vállalkozás 2014 júniusában az 561/2014/EU tanácsi rendelettel(1) jött létre abból a célból, hogy az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozások helyébe lépjen és jogutódjuk legyen;

C.  mivel a közös vállalkozás tagjai az Unió, a tagállamok és az önkéntes alapon a Horizont 2020-hoz társult országok (a továbbiakban: részt vevő államok), valamint az elektronikai alkatrészek és rendszerek ágazatában működő uniós társaságokat és más szervezeteket képviselő magánszférabeli tagegyesületek (a továbbiakban: magánszférabeli tagok); mivel a közös vállalkozásnak nyitva kell állnia új tagok előtt;

D.  mivel a Horizont 2020 teljes időszakában a közös vállalkozáshoz való hozzájárulás az Unió részéről 1 184 874 000 EUR, a részt vevő államoktól 1 170 000 000 EURés a magánszférabeli tagoktól 1 657 500 000 EUR;

A 2015. évi mentesítés nyomon követése

1.  üdvözli, hogy az ECSEL közös vállalkozás lépéseket tett a nemzeti finanszírozó hatóságok által végrehajtott utólagos ellenőrzések értékelésére és írásos nyilatkozatokat szerzett be a nemzeti finanszírozó hatóságoktól, amelyben azok kijelentik, hogy nemzeti eljárásaik ésszerű bizonyosságot nyújtottak a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről;

2.  elégedetten állapítja meg, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által alkalmazott módszerek és eljárások eltéréseivel kapcsolatos kérdések a „Horizont 2020” projektek végrehajtása szempontjából már nem relevánsak, mivel ezek utólagos ellenőrzéseit vagy a közös vállalkozás vagy a Bizottság végzi el; megjegyzi, hogy a „Horizont 2020” program közös utólagos ellenőrzési tervének rendelkezéseivel összhangban a közös vállalkozás tevékenységeihez kapcsolódóan mostanáig már 17 utólagos ellenőrzést hajtottak végre;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból hűen és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2016. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

4.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2016-os pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 169 300 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 245 000 000 EUR összegű kifizetési előirányzatból állt; megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 99 %-os, illetve 91 %-os volt;

5.  megjegyzi, hogy az Európai Unió a közös vállalkozás tevékenységeihez legfeljebb 1 185 000 000 EUR-val járul hozzá a „Horizont 2020” program költségvetéséből; aggodalommal jegyzi meg, hogy a részt vevő államoknak legalább ugyanekkora összeggel kellene hozzájárulniuk a közös vállalkozáshoz;

6.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

7.  kiemeli, hogy különösen aggasztónak tartja, hogy a Számvevőszék korlátozott véleményt adott ki a közös vállalkozás által a jogelődjétől – az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozástól – átvett projektekhez kapcsolódó kifizetésekről, és felkéri a Számvevőszéket, hogy vizsgálja felül azt a módszertant, amely újból és újból korlátozott véleményeket eredményez egy olyan visszatérő kérdés miatt, amelyet a 7. keretprogram projektjeinek lezárultáig nem lehet megoldani; megjegyzi, hogy a részt vevő államok nemzeti finanszírozó hatóságai által kiadott költségelfogadási nyilatkozatok ellenében a közös vállalkozás által ezekre a projektekre 2016-ban végrehajtott kifizetések 118 000 000 EUR-t tettek ki, ami a közös vállalkozás összes 2016-os operatív kifizetésének 54 %-át jelenti; megjegyzi, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok a közös vállalkozástól 2018. január 22-én kapott adatok alapján „megbízhatósági nyilatkozatokat” készítettek a 2016. évi kiadásokról; amelyek a részt vevő államoktól beérkező részvételi díj 98 %-ára terjednek ki a hetedik keretprogram 2016. évi kiadásai kapcsán;

8.  megjegyzi, hogy 2014. júniusi megszűnésükig az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozás 623 000 000 EUR (181 000 000 EUR, illetve 442 000 000 EUR) értékben tett kötelezettségvállalásokat a hetedik keretprogramból finanszírozandó operatív tevékenységekre; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozásba történő befizetések 2016 végéig 411 000 000 EUR-t (132 000 000 EUR, illetve 279 000 000 EUR) tettek ki; reméli, hogy a fennmaradó kötelezettségvállalások szerinti kifizetéseket a továbbiakban is teljesíteni fogja az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozás;

9.  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből a közös vállalkozás számára előirányzott 1 185 000 000 EUR-ból a közös vállalkozás 2016 végéig 415 000 000 EUR összegre (42,5 %) vállalt kötelezettséget és 156 000 000 EUR összegű (az előirányzott források 13 %-ának megfelelő) kifizetést teljesített az első ütemhez tartozó projektek végrehajtása kapcsán;

10.  megjegyzi, hogy a 28 részt vevő államnak legalább 1 170 000 000 EUR összegű pénzügyi hozzájárulást kell nyújtani a közös vállalkozás operatív tevékenységeihez; megjegyzi, hogy 2016 végéig a 2014-es, 2015-ös és 2016-os pályázati felhívásban részt vevő államok – 19, 21 illetve 24 állam – 371 000 000 EUR összegre vállalt kötelezettséget és 56 800 000 EUR összegű (a teljes kötelező hozzájárulás 4,9 %-ának megfelelő) kifizetést teljesített; elismeri, hogy a „Horizont 2020” projektek végrehajtásának korai szakaszai ellenére a részt vevő államok hozzájárulásainak nyilvánvalóan alacsony szintje összefügg azzal, hogy egyes részt vevő államok csak az általuk támogatott projektek lezárultakor ismerték el a költségeket és számoltak be azokról, illetve tisztában van azzal, hogy ez nehézségeket okoz a közös vállalkozásoknak; kéri, hogy a részt vevő államok találjanak módot a projekt támogatásának a finanszírozási ciklus korábbi szakaszában való biztosítására;

11.  megjegyzi, hogy 2016 végéig a közös vállalkozás becslése szerint az ágazati tagok által a közös vállalkozás tevékenységeire befizetendő, 1 657 000 000 EUR összegű hozzájárulásokból a tagok 202 000 000 EUR természetbeni hozzájárulást teljesítettek, míg az uniós pénzbeni hozzájárulás 264 000 000 EUR volt;

Belső kontrollrendszerek

12.  hangot ad amiatt aggodalmának, hogy 2012-ben a közös vállalkozást tájékoztatták arról, hogy két kedvezményezett ellen fizetésképtelenségi eljárást indítottak, ennek ellenére 2016-ig – négy éven át –meg sem kísérelte visszafizettetni a kedvezményezetteknek már teljesített előfinanszírozási kifizetéseket; megjegyzi, hogy az eljárások addigra már lezárultak és a kint lévő 230 000 EUR előfinanszírozási összegről le kellett mondani; elismeri, hogy a két kedvezményezett csődje még az ENIAC közös vállalkozás idején – annak az ECSEL közös vállalkozásba integrálása előtt – történt; megjegyzi azonban, hogy a finanszírozás elveszett, és ezt a hibát a megfelelő számviteli nyilvántartás érdekében fel kell ismerni;

13.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás szabályokat fogadott el az összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről, hogy csökkentse az irányító szerveivel kapcsolatos kockázatokat; megjegyzi, hogy ennek ellenére a közös vállalkozás nem alkalmazta 2016-ban következetesen ezeket a szabályokat; megütközéssel veszi tudomásul, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatok belső nyilvántartását nem kezelték a belső iránymutatásokkal összhangban, és nem végezték el e nyilvántartás rendszeres aktualizálását; tudomásul veszi, hogy az igazgatótanácsi ülések jegyzőkönyvei rögzítik a küldöttek összeférhetetlenségi nyilatkozatait: ezek az alapvető dokumentumok kerülnek be a nyilvántartásba;

Belső ellenőrzés

14.  megállapítja, hogy a belső ellenőrzési szolgálatok 2016-ban elvégezték a közös vállalkozás „Horizont 2020” keretprogramhoz tartozó támogatási folyamatának fontos kockázatértékelését, amelynek eredményeképpen öt javaslatot határozták meg;

Humánerőforrás-gazdálkodás

15.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2016. december 31-én 29 főt foglalkoztatott; megjegyzi, hogy 2016 során a közös vállalkozás két pozíciót betöltött a belső ellenőrzési és a külső kommunikációs részlegen, illetve meghirdetett egy álláshelyet az információs és kommunikációs technológia területén megüresedő álláshely betöltésére;

16.  üdvözli, hogy a szervezet felépítésének a prioritásokhoz és a szakértelem iránti igényhez való igazítása érdekében a közös vállalkozás szervezeti ábráját 2016. január 4-én frissítették;

Kommunikáció

17.  elismeri annak szükségességét, hogy a közös vállalkozás az uniós intézményeken keresztül kommunikáljon az uniós polgárok felé az általa végzett fontos kutatásról és együttműködésről, továbbá kiemeli a munkájának köszönhető tényleges eredmények hangsúlyozásának fontosságát, valamint azt, hogy az ilyen kiadások eredményei a közös vállalkozás megbízatásának fontos részét képezik, és hogy más közös vállalkozásokkal együtt törekszik munkájuk eredményeinek tudatosítására;

o
o   o

18.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül részt vegyen a „Horizont 2020” keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

(1) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat