Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2181(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0077/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0077/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.67

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0172

Elfogadott szövegek
PDF 372kWORD 51k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
P8_TA(2018)0172A8-0077/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2181(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0077/2018),

1.  mentesítést ad a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 1. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 56. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2181(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0077/2018),

1.  jóváhagyja a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 1. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 56. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2181(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0077/2018),

A.  mivel a SESAR közös vállalkozás (a továbbiakban: a közös vállalkozás) 2007 februárjában jött létre annak érdekében, hogy irányítsa az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási programot (SESAR), amelynek célja az uniós légiforgalmi szolgáltatások korszerűsítése;

B.  mivel a 721/2014/EU tanácsi rendelet(1) elfogadását követően a SESAR 2020 program (a továbbiakban: SESAR 2020) 2024. december 31-ig meghosszabbította a közös vállalkozás élettartamát;

C.  mivel a közös vállalkozást a köz- és a magánszféra közötti partnerségnek tervezték, melynek alapító tagjai az Unió és az Eurocontrol;

D.  mivel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó SESAR 2020 kiépítési szakaszának 585 000 000 EUR összegű uniós hozzájárulását a „Horizont 2020” keretprogram finanszírozza; mivel az új Horizont 2020 tagsági megállapodások alapján az Eurocontrol hozzájárulása várhatóan mintegy 500 000 000 EUR lesz, és a többi légiközlekedési ágazati partner hozzájárulása 720 000 000 EUR körül fog alakulni, amelynek mintegy 90 %-a várhatóan természetbeni hozzájárulás lesz;

A 2015. évi mentesítés nyomon követése

1.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás belefoglalta eljárásaiba az összeférhetetlenségi nyilatkozatra vonatkozó egységes sablont;

Általános megjegyzések

2.  megállapítja, hogy a Számvevőszék által a közös vállalkozás 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentés (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) szerint az említett beszámoló minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

3.  elismeri, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

4.  megállapítja, hogy a SESAR közös vállalkozás kifizetési költségvetése 2016-ban 157 100 000 EUR volt (2015: 136 900 000 EUR);

5.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a hetedik kutatási keretprogramból és a „Horizont 2020” programból rendelkezésre álló végleges 2016. évi költségvetés 101 400 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 162 800 000 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott;

6.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 95,7, illetve 63,2 %-os volt; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kifizetési előirányzatok alacsony felhasználási aránya a közös vállalkozás tagjai által készített tanulmányok és fejlesztések végrehajtásának késedelméből adódott; elismeri, hogy a tagok által készített tanulmányok és fejlesztések kifizetéseinek megvalósításában bekövetkezett késedelem egyik fő oka az volt, hogy nehézségek merültek fel a közös Horizont 2020 információtechnológiai eszközöknek a közös vállalkozás speciális szükségleteire való adaptálása során; ezt azonban kiemelt ügyként kell kezelni a problémák ismételt felbukkanásának elkerülése érdekében;

7.  megjegyzi, hogy a 2016. évi ellenőrzés részeként 77 000 000 EUR összegben 15 tag vonatkozásában 383 költségelszámolást ellenőriztek (ami a 728 800 000 EUR összes igényelt költség 10 %-a), és hogy a fennmaradó hibaarány 1,34 % volt;

A SESAR közös vállalkozás többéves költségvetésének végrehajtása az FP7 és a TEN-T programok keretében

8.  megállapítja, hogy a SESAR 1 program (a továbbiakban: SESAR 1) tevékenységeire szánt 892 800 000 EUR teljes operatív és igazgatási költségvetésből 2016 végére a közös vállalkozás 827 400 000 EUR értékben vállalt kötelezettségeket, és 704 200 000 EUR összegű kifizetést teljesített (a rendelkezésre álló költségvetés 79 %-a);

9.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás operatív és igazgatási tevékenységeinek ellátására szánt, más tagok által teljesített 1 254 500 000 EUR összegű természetbeni és pénzbeli hozzájárulásból (670 200 000 EUR az Eurocontroltól és 584 300 000 EUR a légforgalmi ágazat tagjaitól) 2016 végéig a közös vállalkozás 910 000 000 EUR összegű hozzájárulást hagyott jóvá (427 700 000 EUR az Eurocontroltól és 482 300 000 EUR a légiforgalmi ágazattól); megállapítja továbbá, hogy 2016 végéig a közös vállalkozás 133 500 000 EUR összegű, a többi tagtól származó természetbeni hozzájárulásról számolt be (49 200 000 EUR az Eurocontroltól és 84 200 000 EUR a légiforgalmi ágazat tagjaitól);

10.  megállapítja, hogy 2016 végén az Uniótól származó pénzbeli hozzájárulások összesített értéke 597 100 000 EUR-t tett ki, míg a az Eurocontroltól és a légiforgalmi ágazat tagjaitól származó teljes természetbeni és pénzbeli hozzájárulás összege 476 900 000 EUR, illetve 566 500 000 EUR volt;

A többéves költségvetés végrehajtása a Horizont 2020 keretében

11.  megállapítja, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből a SESAR 2020 program végrehajtására előirányzott 585 000 000 EUR összegből a közös vállalkozás 2016 végéig 61 600 000 EUR összegre vállalt kötelezettséget, és 49 900 000 EUR összegű (az előirányzott források 8,5 %-ának megfelelő) kifizetést teljesített; megállapítja továbbá, hogy a kifizetések főleg a SESAR 2020 projektek első hullámának előfinanszírozására szolgáltak;

12.  megállapítja, hogy 2016 végére a közös vállalkozás operatív tevékenységeihez nyújtott uniós pénzbeni hozzájárulások halmozott összege 56 800 000 EUR volt;

13.  kiemeli, hogy a többi tagnak 1 220 700 000 EUR értékű természetbeni és pénzbeni hozzájárulást kellene teljesíteni a közös vállalkozás SESAR 2020 programjához kapcsolódó operatív tevékenységeihez (az Eurocontrolnak 500 000 000 EUR-t, a légiforgalmi ágazatnak pedig 720 700 000 EUR-t); aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 2016 végéig az igazgatási tanács nem hagyott jóvá természetbeni vagy pénzbeli hozzájárulásokat, rámutat azonban arra, hogy a SESAR 2020 projektek még korai szakaszban voltak; elismeri, hogy a tagok várhatóan 2018-ban nyújtják majd be az első költségnyilatkozatokat, és a közös vállalkozás ezután lát hozzá a kapcsolódó természetbeni hozzájárulások validálásához;

14.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozásnak nehézséget okozott a Horizont 2020 informatikai eszközeinek saját szükségleteihez való igazítása, aminek következtében késtek a tagok által készített tanulmányokért és fejlesztésekért járó kifizetések; helyteleníti, hogy a SESAR 2020 pályázati felhívásaira és tevékenységeire eredetileg 2016-ban beállított 14,5 millió EUR kifizetési előirányzatot elháríthatatlan külső tényezők miatt egy 2016-os költségvetési módosítással törölni kellett; aggodalmát fejezi ki a fennálló kötelezettségvállalások (RAL) folyamatoson emelkedő tendenciája kapcsán, mivel azok 2016 folyamán 72,1 millió EUR-ról 83,8 millió EUR-ra növekedtek, és elvárja, hogy a SESAR 2020-ra való áttérést követően ez a tendencia megforduljon;

15.  üdvözli, hogy 2016-ban aláírták az Eurocontrol és a SESAR közös vállalkozás közötti megújított megállapodást, amely rögzíti az Eurocontrol – mint a SESAR társalapítója – új szerepét, és számos kötelezettségvállalást tartalmaz a SESAR 2020 végrehajtására nézve; üdvözli továbbá, hogy a közös vállalkozás immár az ágazat több mint 100 vállalatát képviselő 19 taggal rendelkezik, akik részt fognak venni a SESAR 2020 ágazati kutatási és demonstrációs tevékenységeiben; tudomásul veszi, hogy elfogadták a közös vállalkozás 2017 és 2019 közötti időszakra vonatkozó egységes programozási dokumentumát;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

16.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2016. december 31-én 44 fős személyzetet alkalmazott (2015-ös adat: 41 fő);

17.  rámutat, hogy a közös vállalkozás a szolgáltatók közötti tisztességes versenyt és a rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb felhasználását biztosító pénzügyi szabályainak megfelelően hat közbeszerzési eljárást folytatott le, megközelítőleg 22 300 000 EUR értékben;

18.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárásai során meghatározza a szerződések maximális költségvetését; aggályosnak tartja, hogy ez a maximális összeg nem módszeres költségbecslési eljáráson és ésszerű piaciárindex-rendszeren alapul; megállapítja továbbá, hogy ez a gyakorlat nem biztosítja a többéves szolgáltatási szerződések költséghatékonyságát, mivel a tapasztalatok szerint a beérkezett ajánlatok többsége megközelítette a maximális költségvetést; üdvözli, hogy a Számvevőszék észrevételét követően 2017 áprilisában a közös vállalkozás rendszeres értékelési módszertant vezetett be a szerződések szükségleteinek és költségeinek értékelésére a közbeszerzés tervezési fázisában;

19.  tudomásul veszi az emberi erőforrások terén folytatott 2016-os teljesítmény-összehasonlítási vizsgálat eredményeit: 62 % operatív álláshely, 30 % adminisztratív álláshely és 8 % meghatározás nélküli álláshely;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

20.  megállapítja, hogy 2016 folyamán a tagok és a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló közötti azonosított összeférhetetlenség miatt kilenc ellenőrzést más külső könyvvizsgáló cég végzett; megállapítja, hogy a közös vállalkozás felülvizsgált keretszerződéssel rendelkezik három külső könyvvizsgáló céggel, és az ellenőrzési tevékenységet kizárólag ezek a cégek látják el; kiemeli, hogy az elvégzett ellenőrzések során semmilyen olyan lényegi kérdést nem tártak fel, amely az igazgatótanács figyelmét igényelné;

Belső kontroll

21.  elégedettséggel üdvözli, hogy a közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be, és utólagos ellenőrzéseket végez a kedvezményezettekre nézve;

22.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közös vállalkozás még nem vezetett be a tagjai és a külső ellenőrei számára konkrét útmutatást a tagok által a SESAR 2020 projektekhez nyújtott természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó nyilatkozatok és igazolások tekintetében; aggályosnak tartja továbbá, hogy a közös vállalkozás nem készített belső útmutatást a SESAR 2020 projektekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek előzetes ellenőrzésére; üdvözli, hogy 2016 decemberében a közös vállalkozás igazgatótanácsa elfogadta a „Methodology and Validation process for In kind contributions (IKC) in the SJU (SESAR 2020 Programme only)” című dokumentumot; megállapítja, hogy a közös vállalkozás feltehetően ki fogja deríteni, hogy szükség van-e a Bizottság által a „Horizont 2020” programhoz létrehozott előzetes ellenőrzési stratégiájának alkalmazására a SESAR 2020 projektekhez kapcsolódó specifikus kockázatok kapcsán;

23.  felhívja a közös vállalkozást, hogy léptessen életbe szisztematikus belső eljárást a támogatási projektek gyenge pénzügyi életképességének megállapítása céljából, beleértve a megnövekedett pénzügyi kockázatok csökkentésére és ellentételezésére irányuló intézkedéseket is; megállapítja, hogy a SESAR 2020 projektjeihez a tagok által nyújtott természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó nyilatkozatok és tanúsítványok tekintetében nincsenek konkrét iránymutatások a tagok és külső könyvvizsgálóik számára, ezért felkéri a közös vállalkozást, hogy még mielőtt 2018-ban bármilyen természetbeni hozzájárulást kapna, dolgozzon ki feltételrendszert és űrlapmodellt ezek bevételezésére;

24.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás továbbra is többoldalú megközelítést alkalmazott a kockázatok hatékony felmérése, kezelése és csökkentése céljából, és elvárja, hogy a közös vállalkozás megkülönböztetett figyelmet fordítson az ATM-főtervben és a SESAR 2020-ban azonosított kritikus üzleti kockázatokra; üdvözli, hogy a közös vállalkozás igazgatótanácsa 2016. március 18-án elfogadta a csalás elleni stratégiát;

25.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiájában leírtak szerint a SESAR 1 vonatkozásában öt tagnál 21 ellenőrzést terveztek be, ebből a harmadik ellenőrzési ciklus keretében 2016 folyamán 15 tagnál 14-et hajtottak végre; aggódik a 2016-os 6,21 %-os fennmaradó hibaarány miatt; elégedett azonban azzal, hogy a SESAR 1 halmozott fennmaradó hibaaránya 1,34 % volt;

Belső ellenőrzés

26.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2015 októberében ellenőrizte az operációs vezetést és a főterv frissített változatát; megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat három ajánlást tett; felhívja a közös vállalkozást, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a fennmaradó ajánlások végrehajtásáról;

27.  megjegyzi, hogy 2016 októberében a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrizte a „Horizont 2020” programhoz kapcsolódó folyamatokat; megállapítja, hogy az ellenőrzés értékelte a közös vállalkozás „Horizont 2020” programhoz kapcsolódó folyamatoknak való megfelelését, különösen a témaazonosítás, a javaslatok értékelése és kiválasztása, valamint a támogatási megállapodások előkészítése tekintetében;

Pályázati felhívások

28.  megállapítja, hogy a korlátozott körű – a közös vállalkozás ágazati tagjaira korlátozott – ágazati kutatási pályázaton a közös vállalkozás annak ellenére ítélt oda támogatásokat projektkonzorciumoknak, hogy a Kutatási Végrehajtó Ügynökség által lefolytatott, a kedvezményezettek pénzügyi életképességére irányuló ellenőrzések szerint a konzorciumok együttműködő ágazati tagjai két esetben nem rendelkeztek kellő pénzügyi kapacitással; megállapítja, hogy ez komoly pénzügyi kockázatot jelent az adott projektek sikeres befejezésére nézve, és a pénzügyi kockázat a többi olyan projekt esetében is magas, amelyekben az említett két kedvezményezett érintett; megállapítja továbbá, hogy az ügyvezető igazgató említett két ügyben hozott határozata a közös vállalkozás munkatársai által végzett kiegészítő eseti kockázatértékelésen alapult; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közös vállalkozás nem határozott meg módszeres belső eljárást a támogatásiprojekt-koordinátorok gyenge pénzügyi életképességének újraértékelésére, azaz olyan intézkedéseket sem, amelyek enyhítenék, illetve kompenzálnák a fokozott pénzügyi kockázatot; tudomásul veszi, hogy a Horizont 2020 iránymutatásoknak megfelelően elvégzett kiegészítő kockázatelemzések eredményeit követően a közös vállalkozás úgy ítélte meg, ha kizárólag a Kutatási Végrehajtó Ügynökség által elvégzett elemzés alapján utasítják el a projektkoordinátorokat, az a fellebbezés jelentős kockázatának teszi ki a közös vállalkozást; megállapítja, hogy a közös vállalkozás egyetért azzal, hogy belső eljárást, ezen belül a fokozott pénzügyi kockázatok enyhítését és kompenzálását célzó intézkedéseket kell kialakítani a támogatásiprojekt-koordinátorok gyenge pénzügyi életképességének újraértékelésére;

Kommunikáció

29.  elismeri annak szükségességét, hogy a közös vállalkozás az uniós intézményeken keresztül kommunikáljon az uniós polgárok felé az általa végzett fontos kutatásról és együttműködésről;kiemeli az e munkának köszönhető tényleges eredmények hangsúlyozásának fontosságát, valamint azt, hogy az ilyen kiadások eredményei a közös vállalkozás megbízatásának fontos részét képezik, és hogy más közös vállalkozásokkal együtt törekszik munkájuk eredményeinek tudatosítására.

30.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül részt vegyen a „Horizont 2020” keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

Egyéb kérdések

31.  örömmel veszi tudomásul, hogy 2016 végéig operatív szempontból a SESAR 1 összes projektje lezárásra került, és hogy a SESAR megoldási katalógusának első kiadásában szereplő, bevezetésre és beüzemelésre kész 61 megoldást a légi közlekedési ágazat már használja; megjegyzi, hogy a SESAR 1 által kezdeményezett 54 megoldást a SESAR 2020 fogja továbbfejleszteni, példát mutatva ezzel a két program közötti hatékony átmenetre;

32.  felhívja a közös vállalkozást és a Bizottságot, hogy értékeljék a SESAR program eredményeit, különösen az interoperabilitás biztosítása és az egységes európai égbolt megvalósulása érdekében tett lépések tekintetében; tekintve, hogy a megvalósítás már folyamatban van, felhívja a közös vállalkozást, hogy kezdje meg egy, az európai légtér olyan új szerkezetének kialakítására irányuló kísérleti projekt kidolgozását, amely jelentősen hozzájárul a megvalósítás pénzügyi megtérüléséhez;

33.  üdvözli a távirányított légi járművek európai jövőjéről szóló SESAR-tanulmány 2016. novemberi megjelentetését; úgy véli, hogy a pilóta nélküli légi járművek európai légtérbe történő biztonságos integrálásához több innovációra, köztük a légi irányításhoz kapcsolódó technológiai újításokra van szükség; érdeklődéssel veszi tudomásul a távirányított légi járművek európai piaca 2050-ig történő fejlődésének áttekintését, az Európa és globális versenyképessége számára abban rejlő hatalmas potenciált, valamint az elkövetkező 5–10 évben e potenciál kiaknázása érdekében meghozandó intézkedéseket, úgymint a kutatási és fejlesztési támogatásokat, amelyeket egy olyan uniós szintű ökoszisztéma bevezetésével lehet megvalósítani, amely magában foglalja mind a szabályozási keretet, mind a technológiát, és összefogja a köz- és magánszféra kulcsfontosságú érdekeltjeit, az uniós finanszírozás szintjének növelését eredményezve, ami különösen az ágazatban működő kkv-k tevékenységét serkentené;

34.  rámutat, hogy az uniós légtérgazdálkodás továbbra is szétaprózódott, és az egységes európai égbolt koncepcióját még nem sikerült megvalósítani; ismételten kiemeli a közös vállalkozás alapvető szerepét az egységes európai égbolt pillérét képező SESAR-projekt keretében folytatott kutatások koordinálása és végrehajtása terén, bár a SESAR-projekt célkitűzéseinek megvalósítására kitűzött eredeti 2020-as határidőt kitolták 2035-re;

35.  felhívja a figyelmet arra, hogy fontos lenne az egységes európai égbolt szétaprózódottságának problémáját megoldani, mivel az egységes európai piac jelenleg nem teljes mértékben aknázza ki az egységes európai égboltban rejlő lehetőségeket.

(1) HL L 192., 2014.7.1., 1. o.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat