Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2186(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0076/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0076/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.68
CRE 18/04/2018 - 12.68

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0173

Elfogadott szövegek
PDF 355kWORD 49k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
2016. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (S2R)
P8_TA(2018)0173A8-0076/2018
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2017/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. június 16-i 642/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0076/2018),

1.  mentesítést ad a Shift2Rail közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Shift2Rail közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 64. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 64. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 177., 2014.6.17., 9. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2017/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. június 16-i 642/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0076/2018),

1.  jóváhagyja a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Shift2Rail közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 426., 2017.12.12., 64. o.
(2) HL C 426., 2017.12.12., 64. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 177., 2014.6.17., 9. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2017/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0076/2018),

A.  mivel a Shift2Rail közös vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2014 júniusában hozta létre 10 éves időtartamra a 642/2014/EU tanácsi rendelet(1) (a továbbiakban: a közös vállalkozás létrehozásáról szóló rendelet);

B.  mivel alapító tagjai az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint különböző vasúti ágazati partnerek (a fő érdekelt felek, többek között vasútiberendezés-gyártók, vasúttársaságok, pályahálózat-működtetők és kutatóközpontok); a közös vállalkozásban társult tagként más szervezetek is részt vehetnek;

C.  mivel a közös vállalkozás célkitűzései a következők: a) az egységes európai vasúti térség létrehozása; b) az európai vasúti rendszer vonzerejének és versenyképességének fokozása; c) a közúti szállításról a vasúti szállításra való áttérés elősegítése; az európai vasúti ágazat világpiaci vezető szerepének megőrzése;

D.  mivel a közös vállalkozás 2016 májusában kezdte meg önálló működését;

Általános megjegyzések

1.  elismeri, hogy a közös vállalkozás 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentés (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

2.  elismeri, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  megjegyzi, hogy az Európai Unió a közös vállalkozás tevékenységeihez legfeljebb 450 000 000 EUR-val járul hozzá a „Horizont 2020” program költségvetéséből; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás ágazati tagjainak legalább 470 000 000 EUR forrást kell biztosítaniuk, beleértve a közös vállalkozás operatív és adminisztratív tevékenységeinek költségeihez nyújtandó legalább 350 000 000 EUR természetbeni és pénzbeli hozzájárulást, valamint a közös vállalkozás kiegészítő tevékenységeihez történő, legalább 120 000 000 EUR természetbeni hozzájárulást;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

4.  megjegyzi, hogy a végrehajtható végleges 2016. évi költségvetés 50 200 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 52 300 000 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; hangsúlyozza, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 94%-os, illetve 82%-os volt, ami alacsony szintet jelent, különösen a kifizetési előirányzatok esetében; megjegyzi továbbá, hogy 2016-ban az S2R közös vállalkozás által teljesített kifizetések többsége a 2015. és 2016. évi pályázati felhívások keretében kiválasztott Horizont 2020 projektekkel kapcsolatos előfinanszírozási kifizetés volt;

5.  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből az Shift2Rail kezdeményezés számára előirányzott 450 000 000 EUR-ból 52 000 000 EUR-t a Horizont 2020 Bizottság által irányított 2014–2015-ös közlekedési munkaprogramjára különítettek el, így a közös vállalkozás számára 398 000 000 EUR-t irányoztak elő; megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2016 végéig 92 400 000 EUR-ra vállalt kötelezettséget, és 42 700 000 EUR-t (az előirányzott összegek 10,7%-át) fizetett ki a projektek első hullámának végrehajtása céljából;

6.  elismeri, hogy az ágazati tagok által a közös vállalkozás operatív és igazgatási költségeire befizetendő, 350 000 000 EUR összegű hozzájárulásból 2016 végéig – azaz négy hónappal azután, hogy a közös vállalkozás elindította első Horizont 2020 projektjeit – a tagok (bevallásuk szerint) 4 500 000 EUR értékű természetbeni hozzájárulást nyújtottak az operatív tevékenységekhez, amelyből 3 000 000 EUR került validálásra; megjegyzi, hogy az irányító testület ezenfelül 3 200 000 EUR pénzbeli hozzájárulást validált a közös vállalkozás igazgatási költségeihez;

7.  tudomásul veszi, hogy az ágazati tagok által a kiegészítő tevékenységekre biztosítandó, 120 000 000 EUR összegű hozzájárulásból a tagok 2016 végéig 55 000 000 EUR (45,8%) befizetését jelentették be, amelyből addig 35 200 000 EUR-t validáltak;

8.  megállapítja, hogy 2016 végére az ágazati tagoktól származó hozzájárulások teljes összege 62 700 000 EUR, az Unió pénzbeli hozzájárulása pedig 48 500 000 EUR volt;

9.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2016-ban 27 támogatási megállapodást írt alá a 2015. és 2016. évi felhívások alapján, és hogy a felhívásokhoz kapcsolódó kutatási és innovációs tevékenységek értéke 167,3 millió EUR-t tesz ki, ami legfeljebb 79,1 millió EUR-s társfinanszírozást tesz szükségessé a közös vállalkozás részéről;

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

10.  megjegyzi, hogy – bár a Bizottság kutatásra vonatkozó csalás elleni stratégiája kötelező a közös vállalkozásra nézve – a közös vállalkozás 2016 végéig még nem hajtott végre célzott csalásmegelőzési kockázatértékelést, és nem dolgozott ki cselekvési tervet saját csalás elleni stratégiájának végrehajtására, holott mindkettő fontos és elvárt irányítási rendszer és legjobb gyakorlat a Bizottság által biztosított módszertan alapján; megjegyzi, hogy 2017-ben a közös vállalkozás megtette az első lépéseket saját csalás elleni cselekvési tervének kidolgozására azzal, hogy sor került az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által a közös vállalkozás alkalmazottai számára szervezett csalás elleni tájékoztató szemináriumra és végrehajtották a csalás elleni kockázatértékelést; megjegyzi, hogy ezeket egy hatásvizsgálat fogja követni, amelynek célja az azonosítható hiányosságok orvoslására irányuló fő célkitűzések meghatározása (2017 4. negyedéve), majd a csalás elleni stratégia és cselekvési terv értékelése következik (2018. június);

Személyzeti felvételi eljárás

11.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2016-ban 7 alkalmazottat vett fel a személyzeti létszámtervének megfelelően: egy ügyvezető igazgatót, egy adminisztrációért és a pénzügyekért felelős tisztviselőt, egy kommunikációs vezetőt, egy IT-asszisztenst és három programvezetőt;

12.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás személyi állománya 2016 végén 17 főből állt, a személyzeti létszámtervnek megfelelően;

Belső kontroll

13.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás cselekvési tervet dolgozott ki belső kontrollrendszerének végrehajtására, amely figyelembe veszi a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által 2016 decemberében készített kockázatértékelés eredményeit; megjegyzi továbbá, hogy 2017-ben, az első kifizetési kérelmek validálását követően fog sor kerülni a projektekkel kapcsolatos kifizetési kérelmek független külső ellenőr általi utólagos ellenőrzésére;

14.  elismeri, hogy az IAS látja el a közös vállalkozás belső ellenőri feladatait, és e tekintetben közvetlenül az igazgatótanácsnak és az ügyvezető igazgatónak tartozik felelősséggel; megjegyzi, hogy az első ellenőrzési feladat a közös vállalkozás kockázati profiljának kidolgozása volt egy hároméves belső ellenőrzési munkaterv kialakítása érdekében;

Operatív közbeszerzések és támogatások

15.  aggasztónak tartja, hogy a közös vállalkozás szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárásai során óvatlanul meghatározza a szerződések maximális költségvetését; megállapítja, hogy nem áll rendelkezésre bizonyíték arra nézve, hogy ez a maximális összeg költségbecslési eljáráson és észszerű piaciárindex-rendszeren alapul; megállapítja továbbá, hogy ez a gyakorlat nem feltétlenül biztosítja a többéves szolgáltatási szerződések költséghatékonyságát, mivel a tapasztalatok szerint a beérkezett ajánlatok többsége megközelítette a maximális költségvetést; üdvözli, hogy a közös vállalkozás által követett gyakorlat összhangban áll a Bizottság közbeszerzési vademecumának rendelkezéseivel és a pénzügyi szabályainak alapelveivel;

16.  felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenőrzött nyolc esetből kettőben a közös vállalkozás annak ellenére ítélt oda támogatást projektkonzorciumoknak, hogy a Kutatási Végrehajtó Ügynökség által a kedvezményezettek pénzügyi életképessége kapcsán végzett ellenőrzés kimutatta, hogy a konzorcium koordináló ágazati tagjai nem rendelkeznek kellő pénzügyi kapacitással; megjegyzi, hogy ez szükségtelenül magas pénzügyi kockázatot jelent az adott projektek sikeres végrehajtására, különösen az egyik esetben, ahol a koordináló partnernek nyújtották a teljes projektfinanszírozás több mint 45%-át; kéri a közös vállalkozást, hogy 2018 végéig közölje, milyen egyértelmű okok miatt vállalta ezt a kockázatot, és a mentesítés nyomon követése keretében írásban tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a két projekt alakulásáról; felhívja a figyelmet arra, hogy tartós és jelentős igény van a megfelelő kockázatértékelési rendszerre, amelyet teljes körűen alkalmazni kell;

Egyéb kérdések

17.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül részt vesz a „Horizont 2020” keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják;

18.  elismeri annak szükségességét, hogy a közös vállalkozás az uniós intézményeken keresztül kommunikáljon az uniós polgárok felé az általa végzett fontos kutatásról és együttműködésről; kiemeli az e munkának köszönhető tényleges eredmények hangsúlyozásának fontosságát, valamint azt, hogy az ilyen kiadások eredményei a közös vállalkozás megbízatásának fontos részét képezik, és hogy más közös vállalkozásokkal együtt törekszik munkájuk eredményeinek tudatosítására; e tekintetben megjegyzi, hogy a közös vállalkozás magánszférabeli partnerei is rendelkeznek kapacitásokkal az uniós polgárokkal való közvetlen kommunikáció terén, és e partnereket ösztönözni kell arra, hogy vegyenek részt ebben az erőfeszítésben.

19.  hangsúlyozza, hogy a vasúti ágazatra vonatkozó kutatás és innováció döntő fontosságú a biztonságos és versenyképes vasúti ágazat kifejlesztése tekintetében, és fontos szerepet játszik annak érdekében, hogy jelentős mértékben csökkenteni lehessen a vasúti közlekedési rendszer életciklusköltségeit, jelentősen fokozni lehessen a vasúti közlekedési rendszer kapacitását, megbízhatóságát és pontosságát, továbbá fel lehessen számolni az interoperabilitást továbbra is akadályozó tényezőket, és csökkenteni lehessen a szállításhoz kapcsolódó negatív externáliákat; hangsúlyozza azt is, hogy a közös vállalkozás célkitűzései közé tartozik az egységes európai vasúti térség létrehozása és az európai vasúti rendszer vonzerejének és versenyképességének fokozása;

20.  emlékeztet rá, hogy a kutatás és az innováció nem a folyamatirányítás egyszerű szabályát alkalmazó elszigetelt folyamat; ezért hangsúlyozza, hogy igen fontos annak meghatározása, hogy a kutatási és innovációs projektek közül melyek képesek innovatív megoldásokat kínálni a piac számára; kiemeli, hogy a közös vállalkozás létrehozásáról szóló rendelet és az alapszabály módosításai nagyon fontosak lesznek a következő közös vállalkozás jövőbeli fejlesztése szempontjából, a hatékonyság fokozása érdekében; hangsúlyozza különösen, hogy tervbe kell venni a többéves finanszírozás elvének alkalmazását, és rugalmas menetrendet kell elfogadni a javasolt projektek közzétételére vonatkozóan;

21.  hangsúlyozza a közös vállalkozás és az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) közötti együttműködés fontosságát; üdvözli az ERA részvételét a közös vállalkozás irányító testületének ülésein; felkéri a közös vállalkozást, hogy éves tevékenységi jelentésében nyújtson konkrétabb információkat az együttműködés eredményeiről;

22.  tudomásul veszi, hogy önálló működésének első hónapjaiban a közös vállalkozás elkezdte vizsgálni, miként lehetnek felhasználni a más uniós programok és alapok, különösen az Európai Stratégiai Beruházási Alap, a regionális és a kohéziós alap keretében tervezett tevékenységeket a vasúti ágazatban, és hogy a közös vállalkozás tovább kívánja fejleszteni ezt a tevékenységet; felkéri a közös vállalkozást, hogy szolgáljon részletekkel arról, miként kívánja fejleszteni a szinergiát e tevékenységek között, és milyen eredményeket vár;

23.  hangsúlyozza, hogy a kutatási és innovációs projekteket követően magasabb technológiai készenléti szintre van szükség a demonstrációs és végrehajtási szakaszban; hangsúlyozza, hogy a releváns finanszírozási eszközöket használó kiegészítő finanszírozásra van szükség a versenyképes vasúti rendszer jövőbeni kiépítéséhez.

(1) HL L 177., 2014.6.17., 9. o.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat