Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2661(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0197/2018

Debatai :

PV 19/04/2018 - 6.1
CRE 19/04/2018 - 6.1

Balsavimas :

PV 19/04/2018 - 10.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0174

Priimti tekstai
PDF 262kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. - Strasbūras
Baltarusija
P8_TA(2018)0174RC-B8-0197/2018

2018 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijos (2018/2661(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Baltarusijos,

–  atsižvelgdamas į Baltarusijoje 2016 m. rugsėjo 11 d. vykusius parlamento rinkimus, 2015 m. spalio 11 d. vykusius prezidento rinkimus ir 2018 m. vasario 18 d. vykusius vietos valdžios rinkimus,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo spaudai 2018 m. vasario 20 d. pareiškimą dėl vietos valdžios rinkimų Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 25 d. vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos atstovo spaudai pareiškimą dėl įvykių Baltarusijoje rengiantis Laisvės dienai ir ją švenčiant,

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Baltarusijos, visų pirma 2016 m. vasario 15 d. išvadas, kuriomis panaikinamos sankcijos 170 asmenų ir trims Baltarusijos įmonėms ir nustatomi politinio dialogo pagrindai ir ES ir Baltarusijos santykių sąlygos siekiant sukurti pozityvesnę darbotvarkę, visų pirma demokratinių reformų klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 24 d. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas ir tai, kad buvo patvirtinta 20 tikslų iki 2020 m., kuriais siekiama užtikrinti piliečiams tam tikrų rezultatų,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio mėn. Komisijos nario J. Hahn vizitą Baltarusijoje ir tebevykstančias derybas dėl ES ir Baltarusijos partnerystės prioritetų,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos sprendimą vienais metais iki 2019 m. vasario mėn. pratęsti likusias Baltarusijai taikomas ribojamąsias priemones, įskaitant ginklų embargą, draudimą eksportuoti vidaus represijoms naudojamas prekes ir turto įšaldymą bei draudimą keliauti keturiems asmenims, įtrauktiems į sąrašą dėl neišaiškinto dviejų opozicijos politikų, vieno verslininko ir vieno žurnalisto dingimo 1999 m. ir 2000 m.,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir visas žmogaus teisių konvencijas, kurias Baltarusija yra pasirašiusi,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 28 d. Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi po 2015 m. surengtų prezidento rinkimų ir 2016 m. surengtų parlamento rinkimų Baltarusija 2018 m. vasario 18 d. surengė vietos valdžios rinkimus; Baltarusijoje iki šiol nesiimta veiksmų dėl seniai pateiktų ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (DIŽTB) ir Venecijos komisijos rekomendacijų rinkimų teisės ir procesų srityje; kadangi, užsienio diplomatų ir Baltarusijos stebėtojų duomenimis, tokie trūkumai buvo tik dar kartą patvirtinti per 2018 m. vasario mėn. vykusius vietos valdžios rinkimus;

B.  kadangi 2016 m. vasario mėn. ES, siekdama parodyti gerą valią ir paraginti Baltarusiją gerinti žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtį, panaikino daugumą Baltarusijos pareigūnams ir juridiniams asmenims taikytų ribojamųjų priemonių;

C.  kadangi ES yra ne kartą pareiškusi, kad pagarba pagrindinėms laisvėms, teisinei valstybei ir žmogaus teisėms yra aiški sąlyga, kad būtų pagerinti ir toliau plėtojami Europos Sąjungos ir Baltarusijos santykiai; kadangi vis dėlto padėtis šalyje ir toliau kelia susirūpinimą, nes šiuo klausimu imtasi tik labai nedaug parengiamųjų veiksmų padėčiai pagerinti;

D.  kadangi vėluojama vykdyti ilgai lauktas konstitucines ir teisėkūros reformas, kurios sudarytų galimybes kurti tikrą demokratiją;

E.  kadangi nebuvo bandoma vykdyti jokių rinkimų reformų ir, kaip parodė 2018 m. vasario mėn. vykę vietos valdžios rinkimai, tebėra nemažai didelių trūkumų ir procedūrinių pažeidimų, įskaitant griežtą teisinę sistemą politinių teisių atžvilgiu visais rinkimų kampanijų etapais ir problemas, susijusias su balsavimo stebėjimu, balsavimu ir balsų skaičiavimu; kadangi nuo 1994 m. Baltarusijoje nebuvo surengta jokių laisvų ir sąžiningų rinkimų;

F.  kadangi tarptautiniai stebėtojai nebuvo pakviesti stebėti šiuos rinkimus, o Baltarusijos stebėtojai savo ruožtu surinko patikimų įrodymų, jog visoje šalyje masiškai buvo mėginama dirbtinai padidinti dalyvavimo rinkimuose rezultatus ir balsuojama karuseliniu būdu – šis būdas naudotas pirmą kartą per kelerius metus;

G.  kadangi toliau imamasi bauginimo veiksmų, įskaitant daugybę nepriklausomų ir opozicijos aktyvistų, politikų ir žurnalistų sulaikymo atvejus; kadangi žymiems opozicijos nariams ir demokratijos ir žmogaus teisių gynėjams vėl buvo neleista dalyvauti 2018 m. kovo 25 d. Minske vykusioje nesankcionuotoje demonstracijoje pažymint 100-ąsias Baltarusijos nepriklausomybės paskelbimo metines, kai kurie buvo suimti ją rengiant arba jos metu, nors vėliau dauguma buvo paleisti nepateikus jokių kaltinimų;

H.  kadangi du politiniai kaliniai Michailas Žamčužny ir Dzmitrijus Palijenka tebėra kalinami;

I.  kadangi Europos Parlamentas jau daug metų remia Baltarusijos pilietinę visuomenę ir, be kitų iniciatyvų, 2004 m. Sacharovo premiją skyrė Baltarusijos žurnalistų sąjungai, o 2006 m. – Aliaksandrui Milinkievičiui;

J.  kadangi 2018 m. Laisvės dienos įvykiai dar kartą parodo, kad Baltarusijos vyriausybė neketina atsisakyti savo senosios piliečių, mėginančių naudotis konstitucijoje ir tarptautinėse sutartyse nustatytomis teisėmis, masinių represijų politikos;

K.  kadangi 2018 m. sausio 24 d. Informacijos ministerija nepagrįstai blokavo prieigą prie pagrindinės naujienų interneto svetainės Charter97.org Baltarusijos teritorijoje; kadangi prieš nepriklausomus tinklaraštininikus buvo pradėtos baudžiamosios bylos; kadangi Žiniasklaidos įstatymo pakeitimų projektas, jei bus priimtas, kels naują didelę grėsmę žodžio laisvei šioje šalyje;

L.  kadangi 2016 m. spalio 25 d. Baltarusija priėmė savo pirmąjį Nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą, kuris buvo patvirtintas Baltarusijos ministrų tarybos rezoliucija ir kuriame apibrėžiamos principinės šalies įsipareigojimų žmogaus teisių srityje įgyvendinimo veiksmų kryptys;

M.  kadangi Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kurioje vykdoma mirties bausmė; kadangi JT specialusis pranešėjas žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais pažymėjo, kad mirties bausmes Baltarusijoje galima laikyti labai ginčytinomis, nes nėra nepriklausomų teismų ir teisingo teismo proceso;

N.  kadangi ES ir Baltarusija šiuo metu derasi dėl konkretiems poreikiams pritaikytų partnerystės prioritetų, kurių pagrindinės interesų sritys apima ekonomikos vystymąsi ir modernizaciją, institucijų stiprinimą ir gerą valdymą, sujungiamumą ir žmonių tarpusavio ryšius; kadangi Baltarusijos vyriausybė ne kartą pareiškė, kad ji siekia, kad būtų normalizuoti santykiai su ES, panaikintos likusios sankcijos ir liberalizuotas vizų režimas; kadangi vis dėlto pažanga šioje srityje yra būtinai siejama su Baltarusijos politine valia ir įsipareigojimu siekti demokratinių vertybių, teisinės valstybės ir pagrindinių laisvių;

1.  pritaria ES kritiškam požiūriui į Baltarusiją tol, kol jo laikantis keliama sąlyga, jog bus imamasi konkrečių veiksmų siekiant demokratizacijos ir Baltarusijos valdžios institucijos visapusiškai gerbs pagrindines laisves ir žmogaus teises;

2.  su nusivylimu pažymi, kad, nepaisant ankstesnių prašymų, neįgyvendinamos rekomendacijos, kurias po 2015 m. prezidento rinkimų ir 2016 m. parlamento rinkimų pateikė ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras ir Venecijos komisija ir kurios turėjo būti įgyvendintos prieš 2018 m. vietos valdžios rinkimus; ragina Baltarusijos valdžios institucijas vėl nedelsiant imtis visapusiškų rinkimų reformų kaip platesnio masto demokratizacijos proceso dalies ir bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais;

3.  apgailestauja dėl žurnalistų ir nepriklausomos žiniasklaidos persekiojimo Baltarusijoje po vietos rinkimų, be kita ko, įskaitant neteisėtą kanalo „Belsat TV“ žurnalisto Andraus Kozelo išvežimą iš rinkimų vietos ir brutalų elgesį su juos bei naujienų portalo „Charter97“ užblokavimą;

4.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai liautis blokavus populiariausią nepriklausomą naujienų interneto svetainę „Charter97.org“, atsisakyti Žiniasklaidos įstatymo pakeitimų, kuriuos priėmus kiltų grėsmė saviraiškos laisvei, ir nutraukti nepriklausomų tinklaraštininkų persekiojimą už naudojimąsi saviraiškos laisve;

5.  pažymi, kad demokratinės opozicijos atstovų skaičius apylinkių lygmens balsavimo vietose buvo neproporcingai mažas, lyginant su pateiktų paraiškų skaičiumi;

6.  reiškia nusivylimą dėl to, kad pakartotinai atsisakoma registruoti demokratinės opozicijos partijas; ragina panaikinti politinėms partijos Baltarusijoje taikomus apribojimus ir palengvinti jų registracijos procedūras; pabrėžia, kad visoms politinėms partijoms turi būti leidžiama vykdyti nevaržomą politinę veiklą, ypač vykstant rinkimų kampanijoms; ragina panaikinti Baltarusijos baudžiamojo kodekso 193/1 straipsnį, kuriuo kriminalizuojamas dalyvavimas neregistruotų organizacijų veikloje;

7.  apgailestauja dėl neproporcingai griežtos Baltarusijos valdžios institucijų reakcijos į opozicijos veikėjų mėginimą 2018 m. kovo 25 d. švenčiant Laisvės dieną be leidimo surengti mitingą: dėl to buvo suimta daugybė asmenų, įskaitant opozicijos lyderius ir buvusius kandidatus į prezidento postą Mikalajų Statkevčių ir Uladzimirą Niakliajevą; pakartoja, kad susirinkimų ir asociacijų laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė; pabrėžia, kad bet koks rimtas atsitraukimas nuo demokratijos ir pagarbos pagrindinėms teisėms, įskaitant dar didesnį sulaikomų politinių kalinių skaičių, kas kartą sulauks aiškios ES reakcijos jos santykių su Baltarusija atžvilgiu;

8.  ryžtingai ragina išlaisvinti Michailą Žamčužny ir Dzmitrijų Palijenką – du pilietinės visuomenės veikėjus, kurie šiuo metu sulaikyti dėl politinių priežasčių – ir reabilituoti visus buvusius politinius kalinius bei atkurti jų pilietines ir politines teises;

9.  pakartoja savo raginimą Baltarusijos valdžios institucijoms visomis aplinkybėmis užtikrinti pagarbą demokratiniams principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms vadovaujantis Visuotine žmogaus teisių deklaracija ir tarptautiniais bei regioniniais žmogaus teisių dokumentais, kuriuos yra ratifikavusi Baltarusija;

10.  pažymi, kad pagarba pagrindinėms laisvėms yra esminis sveikos demokratijos elementas; ragina Baltarusijos valdžios institucijas įsitraukti į konstruktyvų ir atvirą dialogą su demokratine opozicija bei pilietinės visuomenės organizacijomis, siekiant užtikrinti piliečių laisves ir teises, visų pirma teisę jungtis į asociacijas, rinktis į taikius susibūrimus ir saviraiškos teisę, bei pagrindą veikti laisvai ir nepriklausomai žiniasklaidai;

11.  tvirtai pakartoja savo raginimą Baltarusijai prisijungti prie visuotinio mirties bausmės vykdymo moratoriumo – tai būtų pirmas žingsnis į galutinį jos panaikinimą; primena, kad mirties bausmė yra nežmoniškas ir žeminamas elgesys, jos atgrasomasis poveikis neįrodytas, o teismų klaidos yra nepataisomos; apgailestaudamas pažymi, kad 2018 m. Baltarusijos teismai skyrė naujas mirties bausmes;

12.  ragina EIVT ir Komisiją toliau remti pilietinės visuomenės organizacijas Baltarusijoje ir užsienyje; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad būtina paremti visus nepriklausomus Baltarusijos visuomenės informavimo šaltinius, įskaitant žiniasklaidos priemones, transliuojančias baltarusių kalba ir iš užsienio;

13.  atkreipia dėmesį į ES ir Baltarusijos sektorių dialogus techniniu lygmeniu ir į besiplečiantį bendradarbiavimą tokiose srityse, kaip ekonomikos reformavimas, efektyvus išteklių naudojimas, žalioji ekonomika ir aplinkos apsauga; ragina EIVT ir Komisiją teikti prioritetą Astravo branduolinės jėgainės Baltarusijoje saugumui ir užtikrinti, kad ES ir Baltarusijos santykių pažanga priklausytų nuo didesnio atvirumo ir bendradarbiavimas bei nuo to, ar Baltarusija visapusiškai laikysis tarptautinių branduolinio ir aplinkosauginio saugumo standartų;

14.  apgailestauja, kad dabartinis dialogas žmogaus teisių srityje neduoda konkrečių rezultatų, ir ragina ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais rasti būdų ir priemonių, kuriais Baltarusijoje būtų skatinama visapusiška ir veiksminga žmogaus teisių apsauga; ragina išlaisvinti visus politinius kalinius;

15.  atkreipia dėmesį į vykstančias derybas dėl ES ir Baltarusijos partnerystės prioritetų ir nekantrauja jas netrukus baigti: taip bus išplėsta dvišalio bendradarbiavimo apimtis abiejų šalių piliečių naudai, o Baltarusijai taps prieinama didesnės apimties finansinė pagalba ir bendradarbiavimas su sąlyga, kad ji aiškiai ir apčiuopiamai pasistūmės demokratizacijos ir atvirumo link, įskaitant visapusiškos rinkimų reformos įgyvendinimą prioritetine tvarka; šiame kontekste teigiamai vertina Komisijos planą padidinti finansinę pagalbą, kurią ketinama skirti 2018–2020 m. laikotarpiu; primygtinai ragina Baltarusijos vyriausybę prisiimti aiškesnius įsipareigojimus reformų srityje ir rekomenduoja parengti veiksmų planą siekiant glaudesnių ES ir Baltarusijos santykių, kuris apimtų šių įsipareigojimų įgyvendinimo kriterijus ir tvarkaraštį;

16.  ragina ES nenutrūkstamai remti pilietinės visuomenės organizacijas ir žmogaus teisių gynėjus, taip pat ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumu ir atsižvelgti į jo rekomendacijas; ragina Baltarusijos vyriausybę užtikrinti piliečių dalyvavimą vietos ir nacionalinio lygmenų politikos kūrimo procesuose vadovaujantis Europos Tarybos 2017 m. lapkričio 27 d. priimtomis gairėmis; atkreipia dėmesį į vis didesnį Baltarusijos ir šios organizacijos bendravimą;

17.  atsižvelgdamas į tai, ragina EIVT ir Komisiją rasti būdų, kaip Baltarusijos pilietinė visuomenė galėtų būti informuota apie vykstantį ES ir Baltarusijos dialogą ir derybas, bei konsultuotis su ja šiuo klausimu;

18.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad pradėta įgyvendinti ES ir Baltarusijos judumo partnerystė, ir nekantrauja baigti ES ir Baltarusijos susitarimų dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos procesą, kuriais bus neabejotinai prisidėta prie žmonių tarpusavio ir verslo ryšių skatinimo;

19.  teigiamai vertina Minsko valdžios institucijų sprendimą, kuriuo remiantis nuo 2018 m. vasario mėn. Baltarusijoje leidžiamos trumpalaikės bevizės 80 šalių piliečių viešnagės;

20.  teigiamai vertina pažangą, padarytą skatinant ES ir Baltarusijos jaunimo mainus bei žmonių tarpusavio ryšius – taip pat ir įgyvendinant ES judumo programą MOST, programas „Erasmus+“ ir „Horizontas 2020“ bei Techninės pagalbos ir informacijos mainų programą (TAIEX) ir Baltarusijai įsitraukiant į Bolonijos procesą; ragina įgyvendinti Bolonijos procesą vadovaujantis veiksmų planu, dėl kurio bendrai susitarė Europos aukštojo mokslo erdvės atstovai ir Baltarusija: ši priemonė bus naudinga jauniesiems baltarusiams, be to, ją taikant bus dar labiau gerinami mainai bei žmonių tarpusavio ryšiai su ES;

21.  ragina atnaujinti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais įgaliojimus; ragina Baltarusijos vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su specialiuoju pranešėju; ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti paramą ir pritarimą siekiant JT specialiojo pranešėjo įgaliojimų pratęsimo bei kviečia ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais bendradarbiauti su JT specialiuoju pranešėju, kad padėtis šalyje pagerėtų;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui, Europos Tarybai, taip pat valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Baltarusijos valdžios institucijoms.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika