Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2662(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0198/2018

Keskustelut :

PV 19/04/2018 - 6.2
CRE 19/04/2018 - 6.2

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0175

Hyväksytyt tekstit
PDF 172kWORD 43k
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
Filippiinit
P8_TA(2018)0175RC-B8-0198/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. huhtikuuta 2018 Filippiineistä (2018/2662(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Filippiinien tilanteesta ja erityisesti 15. syyskuuta 2016(1) ja 16. maaliskuuta 2017(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon EUH:n tiedottajan 16. maaliskuuta 2018 antaman lausuman Filippiineistä ja Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta,

–  ottaa huomioon EU:n edustuston sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan antamat lausumat,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen,

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 2018 julkistetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen valmisteluasiakirjan kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan unionin erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) mukaisesta vuodet 2016 ja 2017 kattavasta Filippiinien arvioinnista (SWD(2018)0032),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin lausunnot Filippiinien hallituksen esittämistä syytteistä, joiden mukaan alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevä YK:n erityisraportoija ja muut ihmisoikeuksien puolustajat ovat osallistuneet terroristiseen toimintaan,

–  ottaa huomioon ASEANin ja EU:n vuoropuhelusuhteen alkamisen 40-vuotispäivän kunniaksi järjestetyn ASEANin ja EU:n juhlahuippukokouksen tulokset sekä ASEANin ja EU:n toimintasuunnitelman (2018–2022),

–  ottaa huomioon parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajan 23. helmikuuta 2018 antaman julkilausuman, jossa todetaan, että senaattori De Liman pitämistä vangittuna ilman, että häntä vastaan nostetaan syytettä, ei voida hyväksyä,

–  ottaa huomioon Filippiinien ja EU:n diplomaattisuhteet, jotka solmittiin (silloisen Euroopan talousyhteisön (ETY) kanssa) 12. toukokuuta 1964 Filippiinien ETY-suurlähettilään nimittämisen myötä,

–  ottaa huomioon Filippiinien aseman Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) perustajajäsenenä,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Filippiineillä ja EU:lla on pitkät diplomaattiset, taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset suhteet; ottaa huomioon, että ratifioimalla kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen unioni ja Filippiinit ovat vahvistaneet yhteisen sitoumuksensa hyvän hallinnon, demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen periaatteisiin sekä alueen vakauteen ja turvallisuuteen;

B.  ottaa huomioon, että Filippiineillä väitetään 1. heinäkuuta 2016 jälkeen surmatun noin 12 000 ihmistä, myös naisia ja lapsia, edelleen meneillään olevassa huumeiden vastaisessa kampanjassa, jota muualla maailmassa kutsutaan presidentti Duterten ”huumesodaksi”; ottaa huomioon, että presidentti Duterte on vannonut jatkavansa huumeidenvastaista kampanjaansa aina presidenttikautensa loppuun eli vuoteen 2022 saakka; toteaa, että EU on edelleen hyvin huolestunut laittomien huumeiden vastaiseen kampanjaan liittyvien surmien suuresta määrästä Filippiineillä;

C.  ottaa huomioon, että Filippiinien kansalaista, alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevää YK:n erityisraportoijaa Victoria Tauli-Corpuzia on syytetty terrorismista ja että Filippiinien hallitus asetti hänet ja 600 muuta henkilöä, joiden joukossa on alkuperäiskansojen johtajia ja ihmisoikeuksien puolustajia, maaliskuussa 2018 terroristijärjestöjen luetteloon; ottaa huomioon, että YK:n asiantuntijoilla on oikeudellinen koskemattomuus; ottaa huomioon, että syytökset esitettiin sen jälkeen, kun Tauli-Corpuz oli tuominnut armeijan hyökkäykset Lumad-alkuperäiskansoja vastaan Mindanaolla; ottaa huomioon Tauli-Corpuzin panneen merkille, että omaisuuttaan rauhanomaisesti puolustaneiden alkuperäiskansojen edustajia häirittiin, kidutettiin ja pidätettiin;

D.  ottaa huomioon, että senaattori Leila De Lima, joka on ihmisoikeusaktivisti ja Filippiinien presidentin Duterten huumeiden vastaisen kampanjan näkyvin arvostelija, siirrettiin syrjään asemastaan oikeus- ja ihmisoikeusasioita käsittelevän senaatin valiokunnan puheenjohtajana 19. syyskuuta 2016 ja pidätettiin 23. helmikuuta 2017; toteaa, että senaattori De Lima johti Davaossa aikana, jolloin presidentti Duterte toimi kaupungin pormestarina, tehtyjä laittomia teloituksia koskevia tutkimuksia; ottaa huomioon vakavan huolen siitä, että rikkomukset, joista senaattori De Limaa syytetään, ovat kutakuinkin täysin tekaistuja ja pohjautuvat poliittisiin tarkoitusperiin;

E.  toteaa, että Filippiinien viranomaisten toimien kohdistuminen alkuperäiskansoihin on vakava huolenaihe; ottaa huomioon, että joulukuun loppupuolella YK varoitti lumadien Filippiinien Mindanaon saarella kärsimistä laajoista ihmisoikeusloukkauksista; ottaa huomioon, että YK:n asiantuntijoiden arvioiden mukaan lokakuun 2017 jälkeen vähintään 2 500 Lumadi-kansan jäsentä on joutunut siirtymään kotiseudultaan; toteaa, että eräiden kyseisistä hyökkäyksistä pelätään johtuvan aiheettomista epäilyksistä, joiden mukaan lumadit osallistuvat terroristiryhmien toimintaan, tai siitä, että he vastustavat kaivostoiminnan harjoittamista esi-isiensä mailla;

F.  ottaa huomioon, että Filippiinit allekirjoitti Rooman perussäännön 28. joulukuuta 2000 ja ratifioi sen 30. elokuuta 2011; ottaa huomioon, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä on käynnistänyt Filippiinien tilannetta koskevan esitutkinnan, jossa tarkastellaan rikoksia, joita maassa väitetään tehdyn Filippiinien hallituksen käynnistämän huumeiden vastaisen kampanjan yhteydessä 1. heinäkuuta 2016 lähtien, ellei jo aiemminkin;

G.  toteaa, että Kansainvälinen rikostuomioistuin sai 19. maaliskuuta 2018 YK:lta virallisen ilmoituksen, jonka mukaan Filippiinit oli jättänyt 17. maaliskuuta 2018 kirjallisen ilmoituksen vetäytymisestään Rooman perussäännöstä;

H.  ottaa huomioon, että Filippiinien edustajainhuone hyväksyi 7. maaliskuuta 2017 kuolemanrangaistuksen palauttamista koskevan lakiesityksen; ottaa huomioon, että senaatin on vielä hyväksyttävä lakiesitys ennen kuin presidentti voi saattaa sen voimaan allekirjoituksellaan; toteaa presidentti Duterten kampanjoineen aktiivisesti kuolemanrangaistuksen palauttamisen puolesta; toteaa, että kuolemanrangaistuksen palauttaminen rikkoisi räikeästi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toista valinnaista pöytäkirjaa, jonka osapuoli Filippiinit on ollut vuodesta 2007 lähtien;

I.  toteaa, että Transparency International -järjestön vuosittain julkaisemassa maailmanlaajuisessa korruptiovertailussa Filippiinit sijoittuu sijalle 111 kaikkiaan 180 maasta;

J.  toteaa, että kansalaisyhteiskunnan toimintatila kaventuu jatkuvasti; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien väitetään joutuvan toimimaan Filippiineillä jatkuvasti vihamielisemmäksi muuttuvassa ympäristössä; ottaa huomioon presidentti Duterten antaneen lausuntoja, joissa poliisia kannustetaan hyökkäämään ihmisoikeusryhmiä ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan;

K.  ottaa huomioon, että laittomia teloituksia julkisesti arvostelevat henkilöt ovat vaarassa saada osakseen kiellon saapua Filippiineille;

L.  ottaa huomioon, että presidentti Duterte on antanut useita naisia loukkaavia ja nöyryyttäviä lausuntoja ja oikeuttanut toistuvasti raiskaukset ja kehottanut ampumaan naisia;

M.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja aktivisteihin, jotka pyrkivät paljastamaan Filippiineillä tapahtuneiksi väitetyt laittomat teloitukset ja muut ihmisoikeusloukkaukset, kohdistuu jatkuvasti uhkailua, häirintää, pelottelua ja väkivaltaa; ottaa huomioon, että hlbti-yhteisöön kohdistuu jatkuvaa häirintää;

N.  ottaa huomioon, että Filippiinit hyötyy Euroopan unionin yleisestä tullietuusjärjestelmästä (GSP+);

O.  ottaa huomioon, että EU:n ja Filippiinien kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa edellytetään, että aloitetaan merkityksellinen ihmisoikeusvuoropuhelu ihmisoikeustyöryhmän muodossa;

1.  kehottaa Filippiinien hallitusta lopettamaan välittömästi huumesodan varjolla tehtävät laittomat teloitukset; tuomitsee jyrkästi lukuisat laittomat teloitukset, joita aseistetut joukot ja järjestyksenvalvontaryhmät ovat tehneet huumeidenvastaisen kampanjan aikana; ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille; on erittäin huolissaan vakuuttavista raporteista, joiden mukaan Filippiinien poliisi lavastaa todistusaineistoa oikeuttaakseen laittomat teloitukset, joiden uhreista selvä enemmistö on kaupunkien köyhää väestöä;

2.  panee merkille hallituksen viimeaikaiset aloitteet varmistaa huumausaineiden torjunnassa yhdenmukaisempi ja yhtenäinen lähestymistapa, joka perustuu lainvalvontaan, oikeudenkäyttöön, neuvontaan, maineenpalautukseen ja integrointiin; ottaa huomioon Filippiinien senaatin 25. syyskuuta 2017 antaman päätöslauselman 516, jossa viranomaisia kehotettiin ”toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen tappamisen ja etenkin lasten tappamisen”; kehottaa hallitusta keskittymään torjunnassa huumausaineiden salakuljetusverkostoihin ja suuriin huumeparoneihin sen sijaan, että jahdataan pienten määrien käyttäjiä; korostaa, että Filippiinien viranomaisten on jatkettava laittomien huumausaineiden torjuntaa keskittäen huomio kansanterveyteen ja noudattaen kaikilta osin asianmukaista menettelyä kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti; kehottaa hallitusta hyväksymään erityisiä väkivallattomia toimintatapoja;

3.  kehottaa viranomaisia toimimaan täysin yhteistyössä YK:n erityismenettelyjen kanssa; kehottaa Filippiinien viranomaisia välittömiin toimiin tutkiakseen nämä laittomat teloitukset puolueettomasti ja huolellisesti ja nostaakseen syytteitä ja saattaakseen kaikki rikolliset oikeuden eteen; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan Yhdistyneiden kansakuntien johdolla tehtävää tutkimusta Filippiineillä tehdyistä murhista ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

4.  kehottaa toistamiseen Filippiinien viranomaisia vapauttamaan senaattori Leila De Liman ja tarjoamaan hänelle vankeudessa asianmukaiset turvallisuus- ja hygieniaolosuhteet; kehottaa niin ikään uudelleen viranomaisia takaamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja luopumaan kaikista poliittisin perustein nostetuista syytteistä häntä vastaan; kehottaa EU:ta seuraamaan edelleen tiiviisti senaattori De Liman tapausta;

5.  pyytää Filippiinien viranomaisia poistamaan ihmisoikeuksien puolustajat terroristiluettelosta, luopumaan kaikista syytteistä ja antamaan heille luvan jatkaa toimintaansa rauhassa; muistuttaa Filippiinien viranomaisia, että Victoria Tauli-Corpuz nauttii koskemattomuutta vuonna 1946 tehdyn erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti;

6.  suhtautuu myönteisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen aloitteeseen tutkia väitteet rikoksista ihmisyyttä vastaan huumesodan aikana tapahtuneiden tappamisten yhteydessä; kehottaa Filippiinien hallitusta tekemään täysin yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjänviraston kanssa sen tehdessä Filippiinejä koskevaa esitutkintaa; pitää erittäin valitettavana Filippiinien hallituksen päätöstä käynnistää vetäytyminen Rooman perussäännöstä; kehottaa hallitusta kumoamaan tämän päätöksen;

7.  toistaa syvän huolensa edustajainhuoneen päätöksestä ottaa jälleen käyttöön kuolemanrangaistus; kehottaa jälleen Filippiinien viranomaisia keskeyttämään viipymättä käynnissä olevat menettelyt kuolemanrangaistuksen palauttamiseksi; palauttaa mieliin, että EU pitää kuolemanrangaistusta julmana ja epäinhimillisenä rangaistuksena, joka ei toimi rikollisen toiminnan pelotteena; kehottaa Filippiinien hallitusta pidättymään rikosoikeudellista vastuuta koskevan alaikärajan alentamisesta;

8.  on huolissaan lisääntyvästä korruptiosta Filippiinien nykyisessä hallinnossa; kehottaa Filippiinien viranomaisia lisäämään toimiaan, jotta korruptiota torjuttaisiin tehokkaasti; korostaa, että tässä mielessä on tärkeää kunnioittaa demokratian ja oikeusvaltion perustavia periaatteita;

9.  tuomitsee uhkailun, häirinnän, pelottelun ja väkivallan niitä kohtaan, jotka pyrkivät paljastamaan väitetyt laittomat teloitukset ja muut ihmisoikeusloukkaukset Filippiineillä, myös ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia ja aktivisteja kohtaan; vaatii Filippiinien hallitusta varmistamaan, että ihmisoikeuksien puolustajat, toimittajat ja aktivistit voivat tehdä työnsä suotuisassa toimintaympäristössä ilman pelkoa kostotoimista;

10.  kehottaa Filippiinejä lopettamaan maahantulon kieltämisen sellaisilta henkilöiltä, joiden katsotaan arvostelleen presidentti Duterten politiikkaa;

11.  vaatii Filippiinejä noudattamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien suojelusta, myös aseellisissa konflikteissa;

12.  tuomitsee naisiin kohdistuvan väkivallan kaikissa muodoissaan ja muistuttaa, että tällainen väkivalta on vakava ihmisoikeusrikkomus ja loukkaa naisten ja tyttöjen ihmisarvoa; tuomitsee jyrkästi presidentti Duterten halventavat ja naisvihamieliset lausunnot naistaistelijoista; muistuttaa presidenttiä, että valtiollisten joukkojen rohkaiseminen seksuaaliseen väkivaltaan aseellisissa konflikteissa on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta; kehottaa presidenttiä kohtelemaan naisia kunnioituksella ja pidättäytymään yllyttämisestä väkivaltaan heitä kohtaan;

13.  kannustaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita harkitsemaan sen vaatimista, että Filippiinien tasavalta poistetaan YK:n ihmisoikeusneuvostosta ennen kuin sen nykyinen jäsenyys päättyy vuoden 2018 lopussa;

14.  muistuttaa Filippiinien viranomaisia niiden kansainvälisen oikeuden, GSP+ -järjestelmän ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisista velvoitteista, erityisesti ihmisoikeusvelvoitteista, sekä niiden noudattamatta jättämisen seurauksista; korostaa, että vaikka edistyminen GSP+ -yleissopimusten täytäntöönpanossa on suurelta osin myönteistä, huumesotaan liittyvät ihmisoikeusloukkaukset herättävät suurta huolestuneisuutta; palauttaa tässä yhteydessä mieliin 16. maaliskuuta 2017 annetun aiemman päätöslauselmansa Filippiineistä ja kehottaa komissiota ja ulkosuhdehallintoa hyödyntämään kaikkia saatavilla olevia välineitä, myös kumppanuus- ja yhteistyösopimusta, saadakseen Filippiinit lopettamaan laittomat teloitukset huumeidenvastaisen kampanjan yhteydessä, ja jollei huomattavia parannuksia saada aikaan, käynnistämään menettelyvaiheet, jotka voivat johtaa GSP+ -etuuksien väliaikaiseen peruuttamiseen; kehottaa EU:ta käyttämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä tukeakseen Filippiinien hallitusta sen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisessa;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Filippiinien presidentille, hallitukselle ja parlamentille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja Kaakkois-Aasian maiden liiton jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0349.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0088.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö