Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0191/2018

Keskustelut :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0176

Hyväksytyt tekstit
PDF 163kWORD 41k
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
Gazan tilanne
P8_TA(2018)0176RC-B8-0191/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. huhtikuuta 2018 Gazan tilanteesta (2018/2663(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Israelin ja Palestiinan konfliktista ja Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 31. maaliskuuta 2018 antaman julkilausuman ja hänen tiedottajansa 5. ja 7. huhtikuuta ja 19. helmikuuta 2018 antamat lausumat,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin António Guterresin 5. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman ja hänen tiedottajansa 30. maaliskuuta 2018 antaman lausuman,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän Fatou Bensoudan 8. huhtikuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon asiaa koskevat YK:n yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn neljännen Geneven sopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

–  ottaa huomioon YK:n vuonna 1990 laatimat lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä koskevat perusperiaatteet,

–  ottaa huomioon heinäkuussa 2017 julkaistun YK:n raportin, ’Gaza ten years later’,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskuntaa edustavat ryhmät käynnistivät 30. maaliskuuta 2018 Gazassa kuuden viikon mittaiseksi kaavaillun joukkomielenosoituksen, josta käytetään nimitystä suuri paluumarssi; toteaa, että Hamas ja muut palestiinalaisryhmät ovat kehottaneet väestöä liittymään marssiin; toteaa Israelin viranomaisten ilmoittaneen, että heidän puolustusvoimiensa joukkoja on heitelty kivillä ja polttopulloilla ja että eräät mielenosoittajat ovat yrittäneet vahingoittaa Israelin aitaa ja päästä sen yli Israelin puolelle;

B.  ottaa huomioon, että Israelin puolustusjoukot tulittivat 30. maaliskuuta, 6. huhtikuuta ja 13. huhtikuuta 2018 mielenosoittajia kovapanoksilla; toteaa lähes kolmenkymmenen palestiinalaisen saaneen surmansa ja yli kahdentuhannen loukkaantuneen ja huomauttaa, että monet näistä olivat lapsia ja naisia;

C.  ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri António Guterres, varapuheenjohtaja / korkea edustaja Federica Mogherini sekä eräät muut kansainväliset toimijat ovat vaatineet riippumatonta ja avointa tutkimusta näistä väkivaltaisista tapahtumista ja erityisesti kovapanosten käyttämisestä;

D.  ottaa huomioon, että lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä koskevissa YK:n perusperiaatteissa sallitaan tuliaseiden harkittu käyttö kuolettavassa tarkoituksessa ainoastaan periaatteessa 9 tarkoitetuissa olosuhteissa;

E.  ottaa huomioon, että Hamas on EU:n laatimassa terroristijärjestöjen luettelossa ja että se vaatii Israelin tuhoamista; ottaa huomioon, että Gazasta ammutaan edelleen raketteja Israelin alueelle; ottaa huomioon, että Israelia vastaan tehdyt terroristi-iskut ovat lisääntyneet viime viikkoina ja että sotilaalliset välikohtaukset ovat eskaloituneet Gazassa ja sen liepeillä;

F.  ottaa huomioon, että YK:n tietojen mukaan 1,3 miljoonaa Gazan asukasta tarvitsee humanitaarista apua, 47 prosenttia kotitalouksista kärsii erittäin tai melko heikosta ruokaturvasta, 97 prosenttia vesijohtovedestä ei sovellu ihmisten käyttöön, 80 prosenttia energiatarpeista jää tyydyttämättä ja yli 40 prosenttia alueen väestöstä on työttömiä;

G.  toteaa Hamasin valvovan ja painostavan edelleen Gazan väestöä ja Gazan olevan edelleen kansainvälisesti tunnustettujen terroristijärjestöjen pesäke; toteaa Hamasin johtamien viranomaisten rajoittavan tuntuvasti perusvapauksia, mukaan lukien kokoontumis- ja ilmaisunvapaus; toteaa, että saarron ohella myös palestiinalaisten keskinäiset jakolinjat heikentävät Gazan paikallisten instituutioiden valmiuksia tarjota peruspalveluja; toteaa, että alueella äskettäin vieraillutta palestiinalaisten pääministeriä Rami Hamdallahia kohtaan tehty murhayritys on jumiuttanut entisestään palestiinalaisten sovinnontekoa;

H.  toteaa, että Etiopiasta Israeliin muuttaneen Avera Mengistun ja Israelista kotoisin olevan palestiinalaisbeduiinin Hisham al-Sayedin, joista kummankin psykososiaalinen toimintakyky on heikentynyt, arvellaan olevan laittomasti pidätettyinä ja eristyksissä Gazassa; toteaa Hamasin pitävän edelleen Gazassa hallussaan israelilaissotilaiden Hadar Goldinin ja Oron Shaulin jäännöksiä;

1.  edellyttää äärimmäistä pidättyvyyttä ja korostaa, että ensisijaisesti on pyrittävä välttämään tilanteen eskaloitumista entisestään ja ihmishenkien menetyksiä;

2.  pahoittelee, että ihmishenkiä on menetetty; tuomitsee viattomien palestiinalaisten mielenosoittajien surmaamisen ja haavoittamisen Gazassa kolmen viime viikon aikana ja kehottaa Israelin puolustusvoimia pidättymään tappavasta voimankäytöstä aseettomia mielenosoittajia vastaan; ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille; toteaa jälleen kerran, että lääkinnällisiä laitteita on voitava toimittaa nopeasti niitä tarvitseville ja että humanitaarisista syistä on sallittava potilaiden siirtäminen sairaaloihin muualle kuin Gazaan;

3.  tunnustaa Israelin turvallisuushaasteet ja tarpeen suojella omaa aluettaan ja rajojaan pitäen keinot oikein mitoitettuina; tuomitsee Hamasin ja muiden militanttiryhmien Gazasta tekemät terrori-iskut Israeliin, mukaan lukien rakettien ampuminen, soluttautuminen Israelin alueelle ja tunnelien kaivaminen; on huolissaan siitä, että Hamas vaikuttaa pyrkivän lietsomaan jännitteitä; tuomitsee jyrkästi Hamasin toistuvan taktiikan, jossa siviilejä käytetään terroristisen toiminnan kilpinä;

4.  korostaa, että palestiinalaisilla on oikeus osoittaa rauhallisesti mieltään, koska näin käytetään perusoikeutta ilmaisunvapauteen sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen; kehottaa Gazan mielenosoitusten järjestäjiä välttämään väkivallan lietsomista ja varmistamaan, että kaikki protestit, mielenosoitukset ja kokoontumiset pysyvät luonteeltaan väkivallattomina eikä niitä hyödynnetä muihin tarkoituksiin; kehottaa Israelia kunnioittamaan perusoikeutta rauhanomaiseen mielensä osoittamiseen;

5.  kannattaa riippumattoman ja avoimen tutkinnan käynnistämistä näistä väkivaltaisista tapahtumista; panee merkille, että Israelin puolustusvoimat ovat ottaneet käyttöön selvitys- ja arvionitimekanismin tarkastellakseen joukkojensa toimia ja välikohtauksia Israelin ja Gazan rajalla 30. maaliskuuta 2018 lähtien; muistuttaa vastuun merkityksestä ja siitä, että harkittu kuolettavan voiman käyttö sellaisia mielenosoittajia vastaan, jotka eivät aiheuta välitöntä hengenvaaraa tai vakavan loukkaantumisen vaaraa, on vastoin ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta ja loukkaa vakavasti Geneven neljättä yleissopimusta, kun on kyse miehityksestä;

6.  pitää hyvin huolestuttavana, että YK:n eri raporteissa on varoitettu, että Gazasta saattaa tulla elinkelvoton vuoteen 2020 mennessä; pitää erityisesti valitettavana, että terveydenhuolto on romahtamisillaan ja että sairaaloilla on huutava pula lääkkeistä, laitteista ja sähköstä; edellyttää humanitaarisen kriisin lievittämiseksi välittömiä ja tarkoituksenmukaisia kansainvälisiä toimia Gazan jälleenrakentamista ja elvyttämistä varten; kiittää YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestöä (UNRWA) sen toiminnasta elintarvikeavun järjestämiseksi, koulutuksen ja terveydenhuollon mahdollistamiseksi ja muiden elintärkeiden palvelujen tarjoamiseksi alueen 1,3 miljoonalle palestiinalaispakolaiselle;

7.  edellyttää, että Gazan alueen saarto ja sulkeminen lopetetaan välittömästi ja ehdoitta, koska ne ovat pahentaneet alueen humanitaarisen kriisin ennenäkemättömiin mittoihin;

8.  edellyttää jälleen kerran, että palestiinalaishallinto saa palata Gazaan voidakseen hoitaa hallintotehtäviään ja että tämän paluun on oltava ensisijainen tavoite; kehottaa kaikkia palestiinalaisryhmiä pyrkimään jälleen sovinnontekoon, joka on ratkaiseva myös Gazan asukkaiden tilanteen kohentamiseksi; korostaa, että kahden valtion ratkaisuun pääseminen edellyttää palestiinalaisten sovinnontekoa ja pitkään viivästyneiden presidentin- ja parlamenttivaalien järjestämistä, ja katsoo, että unionin olisi tuettava edelleen näiden tavoitteiden saavuttamista innovatiivisin toimin; edellyttää Gazan kaikkien sotilaallisten ryhmien riisumista aseista;

9.  edellyttää Avera Mengistun ja Hisham al-Sayedin vapauttamista ja heidän palauttamistaan Israeliin; edellyttää Hadar Goldinin ja Oron Shaulin jäännösten palauttamista ja ilmaisee osanottonsa heidän omaisilleen; edellyttää, että surmattujen palestiinalaisten jäännökset palautetaan;

10.  kehottaa jälleen kerran konfliktin kaikkia osapuolia kunnioittamaan pidätettyjen ja vankien oikeuksia kaikilta osin;

11.  muistuttaa, että Gazan tilannetta on tarkasteltava laajemmassa Lähi-idän rauhanprosessin yhteydessä; toteaa jälleen, että unionin tärkeimpänä tavoitteena on saavuttaa Israelin ja Palestiinan konfliktiin kahden valtion ratkaisu, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina ja joka käsittää turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa itsemääräämisoikeuden ja kansainvälisen oikeuden täysimääräisen kunnioittamisen pohjalta;

12.  korostaa, että niin valtiollisten kuin muiden toimijoiden väkivallattomat menetelmät sekä ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen ovat ainoa tapa saavuttaa kestävä ratkaisu sekä oikeudenmukainen ja kestävä rauha israelilaisten ja palestiinalaisten välille; katsoo myös, että jatkuva väkivalta, terroriteot ja väkivaltaan yllyttäminen ovat perustavanlaatuisesti yhteensopimattomia rauhanomaisen kahden valtion ratkaisun edistämisen kanssa; toteaa, että on ratkaisevan tärkeää sitoutua edelleen tehokkaaseen toimintaan väkivallan, terrorismin, vihapuheiden ja yllytyksen torjumiseksi, jotta voidaan uudelleen rakentaa luottamusta ja välttää eskaloitumista, joka heikentäisi rauhannäkymiä entisestään;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Israelin Knessetille, presidentille ja hallitukselle, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle ja palestiinalaishallinnon presidentille.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö