Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2663(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0191/2018

Debatai :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Balsavimas :

PV 19/04/2018 - 10.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0176

Priimti tekstai
PDF 252kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. - Strasbūras
Padėtis Gazos Ruože
P8_TA(2018)0176RC-B8-0191/2018

2018 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Gazos Ruože (2018/2663(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Izraelio ir Palestinos konflikto ir Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 31 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimus ir 2018 m. balandžio 5 ir 7 d. ir vasario 19 d. jos atstovo spaudai pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 5 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus António Guterreso pareiškimą ir į 2018 m. kovo 30 d. jo atstovo spaudai pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 8 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorės Fatou Bensoudos pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ketvirtąją Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu,

–  atsižvelgdamas į 1990 m. Jungtinių Tautų pagrindinius teisėsaugos pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo principus,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos mėn. Jungtinių Tautų ataskaitą „Gaza praėjus dešimčiai metų“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2018 m. kovo 30 d. Gazos Ruože prasidėjo Didysis grįžtančiųjų žygis – šešias savaites truksiantis kassavaitinis masinis protestas, kurį surengė pilietinės visuomenės grupės; kadangi grupuotė „Hamas“ ir kitos Palestinos grupuotės paragino gyventojus prisijungti prie žygio; kadangi Izraelio valdžios institucijos pranešė, kad į Izraelio gynybos pajėgas buvo mėtomi akmenys ir padegamieji užtaisai ir kad kai kurie protestuotojai mėgino praardyti užtvarą ir pereiti Izraelio sieną;

B.  kadangi 2018 m. kovo 30 d., balandžio 6 d. ir balandžio 13 d. Izraelio gynybos pajėgos atidengė ugnį į protestuotojus ir šaudė tikrais šaudmenimis; kadangi žuvo beveik 30 palestiniečių ir sužeista daugiau kaip 2 000 žmonių, įskaitant daug vaikų ir moterų;

C.  kadangi Jungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterres, Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini ir kiti tarptautiniai veikėjai paragino atlikti nepriklausomus ir skaidrius šių smurtinių įvykių ir, konkrečiai, tikrų šaudmenų panaudojimo tyrimus;

D.  kadangi pagal Jungtinių Tautų pagrindinius teisėsaugos pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo principus sąmoningai panaudoti mirtiną šaunamųjų ginklų jėgą galima tik aplinkybėmis, numatytomis pagal 9-ąjį principą;

E.  kadangi „Hamas“ yra ES sudarytame teroristinių grupuočių sąraše ir ragina sunaikinti Izraelį; kadangi iš Gazos Ruožo ir toliau paleidinėjamos raketos į Izraelio teritoriją; kadangi per pastarąsias keletą savaičių padažnėjo teroristinių išpuolių prieš Izraelį ir paaštrėjo kariniai incidentai Gazos Ruože ir gretimose teritorijose;

F.  kadangi, Jungtinių Tautų duomenimis, Gazos Ruože 1,3 mln. žmonių reikia humanitarinės pagalbos, 47 proc. namų ūkių kenčia nuo didelio ar vidutiniško maisto stygiaus, 97 proc. vandentiekio vandens yra žmonėms gerti netinkamas vanduo, 80 proc. energijos poreikių netenkinami ir daugiau kaip 40 proc. Gazos Ruožo gyventojų neturi darbo;

G.  kadangi Gazos Ruože „Hamas“ ir toliau kontroliuoja ir spaudžia gyventojus ir Gazos Ruožas tebėra tarptautiniu mastu pripažintų teroristinių organizacijų centras; kadangi „Hamas“ vadovaujamos valdžios institucijos griežtai riboja pagrindines laisves, įskaitant susirinkimų ir žodžio laisvę; kadangi, neskaitant blokados, palestiniečių tarpusavio nevieningumas dar labiau sumažina Gazos Ruožo vietos institucijų pajėgumą teikti pagrindines paslaugas; kadangi Palestinos taikinimo procesas pateko į dar didesnę aklavietę dėl neseniai įvykdyto pasikėsinimo nužudyti Palestinos ministrą pirmininką Rami Hamdallah per jo vizitą į Gazos Ruožą;

H.  kadangi manoma, kad iš Etiopijos į Izraelį emigravęs Avera Mengistu ir palestinietis beduinas iš Izraelio Hisham al-Sayed, turintys psichosocialinių sutrikimų, neteisėtai kalinami nežinomoje vietoje Gazos Ruože; kadangi „Hamas“ Gazos Ruože ir toliau laiko Izraelio karių Hadaro Goldino ir Aarono Shaulo palaikus;

1.  ragina jokiu būdu nesiimti smurto ir pabrėžia, kad pirmiausia turi būti siekiama išvengti bet kokio smurto eskalavimo ir žmonių žūties;

2.  apgailestauja dėl to, kad žuvo žmonių; smerkia tai, kad per pastarąsias tris savaites Gazos Ruože nužudyti ir sužeisti nekalti palestiniečių demonstrantai, ir primygtinai ragina Izraelio gynybos pajėgas nenaudoti mirtinos jėgos prieš neginkluotus protestuotojus; reiškia užuojautą aukų šeimoms; pakartoja, kad reikia sudaryti sąlygas, kad medicininė įranga sparčiai pasiektų tuos, kuriems jos reikia, ir kad dėl humanitarinių priežasčių būtų galima pacientus perkelti į ligonines už Gazos Ruožo ribų;

3.  pripažįsta, kad Izraeliui kyla saugumo iššūkių ir kad jam reikia ginti savo teritoriją ir sienas, panaudojant proporcingas priemones; smerkia „Hamas“ ir kitų karinių grupuočių teroristinius išpuolius prieš Izraelį iš Gazos Ruožo, įskaitant raketų paleidinėjimą, įsibrovimą į Izraelio teritoriją ir tunelių statybą; reiškia rūpinimą dėl to, kad „Hamas“, regis, siekia didinti įtampą; griežtai smerkia nuolat „Hamas“ taikomą taktiką naudotis civiliais kaip teroristinės veiklos priedanga;

4.  pabrėžia, kad palestiniečiai turi teisę į taikius protestus, nes tai teisėtas būdas naudotis pagrindinėmis teisėmis į žodžio, susirinkimų ir asociacijų laisvę; ragina visus protestų Gazos Ruože vadovus vengti bet kokio smurto kurstymo ir užtikrinti, kad visi protestai, demonstracijos ir susirinkimai būtų visiškai nesmurtiniai ir negalėtų būti panaudoti kitais tikslais; ragina Izraelį gerbti šią pagrindinę teisę į taikų protestą;

5.  pritaria raginimams atlikti nepriklausomus ir skaidrius visų šių smurtinių įvykių tyrimus; atkreipia dėmesį į Izraelio gynybos pajėgų nustatytą faktų vertinimo mechanizmą, skirtą Izraelio gynybos pajėgų veiksmams ir konkretiems incidentams Izraelio ir Gazos Ruožo pasienyje nuo 2018 m. kovo 30 d. įvertinti; primena atskaitomybės svarbą ir pabrėžia, kad sąmoningas mirtinos jėgos panaudojimas prieš protestuotojus, kurie nekelia tiesioginio pavojaus gyvybei ir sunkaus sužeidimo grėsmės, pažeidžia tarptautinę žmogaus teisių teisę ir, atsižvelgiant į tai, kad teritorijos yra okupuotos, yra sunkus Ketvirtosios Ženevos konvencijos pažeidimas;

6.  su dideliu susirūpinimu atkreipia dėmesį į įvairiose Jungtinių Tautų ataskaitose pateikiamą įspėjimą, kad iki 2020 m. Gazos Ruože gali pasidaryti nebeįmanoma gyventi; ypač apgailestauja dėl to, kad sveikatos sektorius baigia sužlugti ir ligoninėms labai trūksta vaistų, įrangos ir elektros; ragina nedelsiant dėti prasmingas tarptautines Gazos Ruožo atstatymo ir atkūrimo pastangas, kad humanitarinė krizė sumažėtų; palankiai vertina Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA), teikiančios pagalbą maistu, švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas ir kitas gyvybiškai svarbias paslaugas 1,3 mln. palestiniečių pabėgėlių Gazos Ruože, veiklą;

7.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai nutraukti Gazos Ruožo blokadą ir izoliaciją, nes dėl to Gazos Ruože gilėja beprecedentė humanitarinė krizė;

8.  dar kartą ragina Palestinos Administraciją grįžti į Gazos Ruožą ir perimti vyriausybės funkcijas – tai turi būti prioritetas; ragina visas Palestinos grupuotes atnaujinti pastangas siekti susitaikymo, nes tai nepaprastai svarbu ir tam, kad pagerėtų gyventojų padėtis Gazos Ruože; pabrėžia, kad Palestinos susitaikymas, įskaitant jau seniai nevykstančius prezidento ir parlamento rinkimus, labai svarbus norint užtikrinti dviejų valstybių principu grindžiamą sprendimą ir kad ES turėtų jį remti novatoriškais veiksmais; ragina visas karines grupuotes Gazos Ruože nusiginkluoti;

9.  ragina paleisti ir grąžinti į Izraelį Averą Mengistu ir Hishamą al-Sayedą; ragina grąžinti Hadaro Goldino ir Aarono Shaulo palaikus ir reiškia užuojautą jų šeimoms; ragina grąžinti žuvusių palestiniečių palaikus;

10.  dar kartą ragina visas konflikto šalis visapusiškai gerbti sulaikytųjų ir kalinių teises;

11.  primena, kad į padėtį Gazos Ruože reikia žvelgti iš platesnės Artimųjų Rytų taikos proceso perspektyvos; pakartoja, kad pagrindinis ES tikslas – užtikrinti dviejų valstybių principu pagrįstą Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimą išsaugant 1967 m. sienas, Jeruzalę paskelbiant abiejų valstybių sostine, saugiai Izraelio valstybei ir nepriklausomai, demokratiškai, vientisai ir pajėgiai Palestinos valstybei taikiai ir saugiai gyvuojant greta, vadovaujantis apsisprendimo teise ir visapusiška pagarba tarptautinės teisės nuostatoms;

12.  pabrėžia, kad nesmurtinės priemonės ir tiek valstybinių, tiek nevalstybinių subjektų pagarba žmogaus teisėms ir humanitarinei teisei yra vienintelis būdas užtikrinti tvarų sprendimą ir tikrą ilgalaikę taiką tarp izraeliečių ir palestiniečių; taip pat mano, kad nepaliaujamas smurtas, teroro aktai ir smurto kurstymas yra iš esmės nesuderinami su pažanga siekiant taikaus dviejų valstybių principu pagrįsto sprendimo; pažymi, kad įsipareigojimo imtis efektyvių veiksmų prieš smurtą, terorizmą, neapykantą kurstančias kalbas ir neapykantos kurstymą vykdymas nepaprastai svarbus norint atkurti pasitikėjimą ir vengti eskalacijos, kuri dar labiau pakenktų galimybėms užtikrinti taiką;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Knesetui, Izraelio prezidentui ir vyriausybei, Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai ir Palestinos Administracijos prezidentui.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika