Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2663(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0191/2018

Debates :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Balsojumi :

PV 19/04/2018 - 10.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0176

Pieņemtie teksti
PDF 326kWORD 51k
Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
Stāvoklis Gazas joslā
P8_TA(2018)0176RC-B8-0191/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 19. aprīļa rezolūcija par stāvokli Gazas joslā (2018/2663(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Izraēlas un palestīniešu konfliktu un miera procesu Tuvajos Austrumos,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni 2018. gada 31. marta paziņojumu un viņas runaspersonas 2018. gada 5. un 7. aprīļa, kā arī 19. februāra paziņojumus,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra António Guterres 2018. gada 5. aprīļa paziņojumu un viņa runaspersonas 2018. gada 30. marta paziņojumu,

–  ņemot vērā Starptautiskās krimināltiesas prokurores Fatou Bensouda 2018. gada 8. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas un Drošības padomes attiecīgās rezolūcijas,

–  ņemot vērā 1949. gada Ceturto Ženēvas konvenciju par civilpersonu aizsardzību kara laikā,

–  ņemot vērā ANO 1990. gada Pamatprincipus tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem par spēka un šaujamieroču lietošanu,

–  ņemot vērā ANO 2017. gada jūlija ziņojumu "Gaza desmit gadus vēlāk",

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Lielais atgriešanās gājiens — sešu nedēļu iknedēļas masu protests sākās 2018. gada 30. martā Gazas josla, un to rīkoja pilsoniskās sabiedrības grupas; tā kā Hamas un citas palestīniešu grupējumi aicināja iedzīvotājus pievienoties gājienam; tā kā Izraēlas varas iestādes ziņoja, ka to aizsardzības spēki tika apmētāti ar akmeņiem un degbumbām un ka daži protestētāji mēģināja šķērsot žogu un iekļūt Izraēlā;

B.  tā kā 2018. gada 30. martā, 6. aprīlī un 13. aprīlī Izraēlas aizsardzības spēki (IDF) atklāja uguni uz protestētājiem, izmantojot kaujas munīciju; tā kā nogalēti ir 30 palestīnieši un vairāk nekā 2000 ir ievainoti, tostarp daudzi bērni un sievietes;

C.  tā kā ANO ģenerālsekretārs António Guterres, PV/AP Federika Mogerīni un vairāki citi starptautiskie dalībnieki ir aicinājuši veikt neatkarīgu un pārredzamu izmeklēšanu par šiem vardarbīgajiem notikumiem, jo īpaši attiecībā uz kaujas munīcijas izmantošanu;

D.  tā kā ANO Pamatprincipi tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem par spēka un šaujamieroču lietošanu pieļauj šaujamieroču tiešu nāvējošu izmantošanu vienīgi tādos apstākļos, kas noteikti minēto Pamatprincipu 9. principā;

E.  tā kā Hamas ir ES teroristisko organizāciju sarakstā un aicina sagraut Izraēlu; tā kā turpinās raķešu raidīšana no Gazas uz Izraēlas teritoriju; tā kā pēdējo pāris nedēļu laikā ir palielinājies pret Izraēlu vērstu terora aktu skaits un militāru incidentu eskalācija Gazā un tās apkaimē;

F.  tā kā saskaņā ar ANO datiem 1,3 miljoniem cilvēku Gazā ir nepieciešama humānā palīdzība, 47 % no mājsaimniecībām cieš no smagas vai vidēji smagas pārtikas nepietiekamības, 97 % no pievadītā ūdens nav derīgi lietošanai cilvēku uzturā, 80 % enerģijas vajadzību netiek apmierinātas, un vairāk nekā 40 % iedzīvotāju ir bezdarbnieki;

G.  tā kā Hamas turpina kontrolēt iedzīvotājus un izdarīt spiedienu Gazas joslā, kas joprojām ir patvērums starptautiski noteiktām teroristiskām organizācijām; tā kā Hamas vadītās iestādes būtiski ierobežo pamatbrīvības, tostarp biedrošanās un vārda brīvību; tā kā līdztekus blokādei palestīniešu sašķeltība vēl vairāk samazina Gazas vietējo iestāžu spēju sniegt pamatpakalpojumus; tā kā nesenais atentāta mēģinājums pret palestīniešu premjerministru Rami Hamdallah, kad viņš apmeklēja šo teritoriju, noveda vēl dziļākā strupceļā palestīniešu samierināšanās procesu;

H.  tā kā Avera Mengistu, emigrants no Etiopijas uz Izraēlu un palestīniešu beduīns no Izraēlas Hisham al-Sayed, kuriem abiem ir psihosociāla invaliditāte, visticamāk tiek turēti nelikumīgā apcietinājumā Gazas joslā, bez jebkādām saziņas iespējām; tā kā Izraēlas karavīru Hadar Goldin un Oron Shaul mirstīgās atliekas joprojām atrodas pie Hamas Gazā;

1.  prasa nodrošināt vislielāko savaldību un uzsver, ka prioritātei ir jābūt vardarbības eskalācijas un zaudētu dzīvību nepieļaušanai;

2.  pauž nožēlu par zaudētajām dzīvībām; nosoda nevainīgu palestīniešu demonstrantu nogalināšanu un ievainošanu Gazas joslā pēdējo trīs nedēļu laikā, un mudina IDF atturēties no nāvējoša spēka izmantošanas pret neapbruņotiem protestētājiem; izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm; atkārtoti uzsver, ka ir jānodrošina ātra medicīnas aprīkojuma piegāde tiem, kam tā vajadzīga, un humānu apsvērumu dēļ jāatļauj pārvietošana uz slimnīcām ārpus Gazas;

3.  atzīst, ka Izraēlai ir problēmas drošības jomā un tai ir jāizsargā sava teritorija un robežas, bet jāizmanto ir samērīgi līdzekļi; nosoda Hamas un citu kaujinieku grupējumu teroristiskos uzbrukumus Izraēlai no Gazas joslas, tostarp raķešu raidīšanu, iefiltrēšanos Izraēlas teritorijā un tuneļu būvniecību; pauž bažas par to, ka Hamas, šķiet, ir vērsts uz spriedzes eskalāciju; stingri nosoda Hamas ilgstošo taktiku —izmantot civiliedzīvotājus par aizsegu teroristu darbībām;

4.  uzsver, ka palestīniešiem ir tiesības miermīlīgi protestēt, likumīgi izmantojot savas pamattiesības uz vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvību; aicina tos, kas vada protestus Gazas joslā, izvairīties no jebkādas kūdīšanas uz vardarbību, un nodrošināt, ka visi protesti, demonstrācijas un pulcēšanās joprojām ir pilnīgi nevardarbīgi un tos nevar izmantot citiem mērķiem; aicina Izraēlu ievērot pamattiesības uz miermīlīgu protestu;

5.  atbalsta prasības veikt neatkarīgu un pārredzamu izmeklēšanu par šiem vardarbīgajiem notikumiem; pieņem zināšanai Izraēlas aizsardzības spēku izveidoto faktu vākšanas novērtējuma mehānismu, lai pārskatītu IDF rīcību un specifiskus incidentus, kas notika uz Izraēlas un Gazas robežas kopš 2018. gada 30. marta; atgādina, cik svarīga ir saukšana pie atbildības, un ka nāvējoša spēka izmantošana pret protestētājiem, kuri nerada nenovēršamus draudus dzīvībai vai smagus ievainojumus, ir starptautisko cilvēktiesību aktu pārkāpums un — saistībā ar okupāciju — tas ir smags Ceturtās Ženēvas konvencijas pārkāpums;

6.  ar dziļām bažām norāda uz vairākos ANO ziņojumos pausto brīdinājumu, ka ap 2020. gadu Gazas josla varētu būt jau neapdzīvojama; jo īpaši pauž nožēlu par to, ka veselības aprūpes nozare ir tuvu sabrukumam, jo slimnīcās katastrofāli trūkst zāļu, aprīkojuma un elektrības; prasa nodrošināt tūlītējus un nozīmīgus starptautiskus centienus Gazas atjaunošanai un atveseļošanai, lai atvieglotu humanitāro krīzi; atzinīgi vērtē darbu, ko veic ANO Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA), sniedzot pārtikas palīdzību, piekļuvi izglītībai un veselības aprūpei, un citus būtiskus pakalpojumus 1,3 miljoniem Palestīnas bēgļu;

7.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem izbeigt Gazas joslas blokādi un izolāciju, kura ir izraisījusi nepieredzētu, aizvien smagāku humanitāro krīzi šajā reģionā;

8.  atkārtoti prasa nodrošināt Palestīniešu pašpārvaldes atjaunošanu Gazas joslā, lai tā varētu uzņemties valdības funkcijas, un tam ir jābūt prioritātei; aicina visus palestīniešu grupējumus atsākt centienus panākt izlīgumu, kas ir svarīgi arī lai uzlabotu iedzīvotāju situāciju Gazā; uzsver, ka palestīniešu savstarpējais izlīgums, tostarp tik ilgi atliktās prezidenta un parlamenta vēlēšanas, ir svarīgi aspekti, lai panāktu divu valstu risinājumu, un tas arī turpmāk ES ir jāatbalsta, izmantojot inovatīvas darbības; prasa nodrošināt visu kaujinieku grupējumu Gazas joslā atbruņošanos;

9.  prasa atbrīvot un atgriezt Izraēlā Avera Mengistu un Hisham al-Sayed; prasa atdot Hadar Goldin un Oron Shaul mirstīgās atliekas un izsaka līdzjūtību viņu ģimenēm; prasa atdot nogalināto palestīniešu mirstīgās atliekas;

10.  atkārtoti aicina visas konfliktā iesaistītās puses pilnībā ievērot aizturēto un ieslodzīto tiesības;

11.  atgādina, ka situācija Gazas joslā ir jāskata plašākā kontekstā — saistībā ar Tuvo Austrumu miera procesu; atkārtoti norāda, ka ES galvenais mērķis ir, pamatojoties uz 1967. gada robežām, panākt divu valstu risinājumu Izraēlas un palestīniešu konfliktam, tostarp to, ka Jeruzaleme tiktu atzīta par abu valstu galvaspilsētu, Izraēla būtu droša valsts, tai kaimiņos tiktu izveidota neatkarīga, demokrātiska un dzīvotspējīga Palestīnas valsts un abas valstis pastāvētu līdzās mierā un drošībā, pamatojoties uz tiesībām uz pašnoteikšanos un starptautisko tiesību pilnīgu ievērošanu;

12.  uzsver, ka nevardarbīgi līdzekļi, cilvēktiesību un humanitāro tiesību ievērošana, ko īsteno gan valsts, gan nevalstiskie dalībnieki, ir vienīgais veids, kā panākt ilgtspējīgu risinājumu un taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; uzskata arī, ka turpmāka vardarbība, terora akti un kūdīšana uz vardarbību ir pilnīgā pretrunā centieniem rast miermīlīgu divu valstu risinājumu; norāda, ka apņemšanās efektīvi apkarot vardarbību, terorismu, naida kurināšanu un kūdīšanu ir būtiska, lai atjaunotu uzticību un lai novērstu situācijas saasināšanos, kas vēl vairāk mazinās izredzes panākt mieru;

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Knesetam, Izraēlas prezidentam un valdībai, Palestīniešu likumdošanas padomei un Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika