Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0349(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0124/2018

Ingivna texter :

A8-0124/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0177

Antagna texter
PDF 232kWORD 41k
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg
Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen *
P8_TA(2018)0177A8-0124/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 april 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen (COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2017)0783),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0007/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0124/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy