9. oktober 2018
P8_TA(2018)0180(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. april 2018 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning)
(COM(2014)0180 ; C7-0109/2014 ; 2014/0100(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 155kWORD 46k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik