Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/0100(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0311/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0311/2015

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0180

Usvojeni tekstovi
PDF 133kWORD 65k
Četvrtak, 19. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 19. travnja 2018. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0180),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 42. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0109/2014),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja luksemburškog Zastupničkog doma i austrijskog Saveznog vijeća, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća od 15. listopada 2014.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 4. prosinca 2014.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 20. studenoga 2017. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0311/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 12, 15.1.2015., str. 75.
(2) SL C 19, 21.1.2015., str. 84.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 19. travnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007
P8_TC1-COD(2014)0100

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi(EU) 2018/848.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije o privremenim pokusnim ispitivanjima za ekološke sorte

Komisija priznaje postojanje potrebe za utvrđivanjem uvjeta za razvoj ekoloških sorti prikladnih za ekološku proizvodnju.

Za potrebe utvrđivanja kriterija za opis svojstava „ekoloških sorti prikladnih za ekološku proizvodnju” te za određivanje uvjeta u kojima se „ekološke sorte prikladne za ekološku proizvodnju” mogu proizvoditi radi stavljanja na tržište Komisija će najkasnije šest mjeseci nakon datuma primjene ove Uredbe organizirati privremeno pokusno ispitivanje.

Tim će se privremenim pokusnim ispitivanjem utvrditi kriteriji za opisivanje različitosti, ujednačenosti, postojanosti i, prema potrebi, vrijednosti za uzgoj i uporabu ekoloških sorti prikladnih za ekološku proizvodnju, kao i ostali uvjeti stavljanja na tržište, npr. označivanje i pakiranje. Tim će se uvjetima i kriterijima uzeti u obzir posebne potrebe i ciljevi ekološke poljoprivrede, kao što su povećanje genetske raznolikosti, otpornost na bolesti i prilagodba na tlo i klimatske uvjete. Izradit će se godišnja izvješća u cilju praćenja napretka privremenog pokusnog ispitivanja.

U okviru tog ispitivanja, koje će se provesti tijekom sedmogodišnjeg razdoblja i kojim su predviđene dostatne količine predmetnog materijala, države članice mogu biti oslobođene od određenih obveza iz Direktive 66/401/EEZ, Direktive 66/402/EEZ, Direktive 68/193/EEZ, Direktive 2002/53/EZ, Direktive 2002/54/EZ, Direktive 2002/55/EZ, Direktive 2002/56/EZ, Direktive 2002/57/EZ, Direktive 2008/72/EZ i Direktive 2008/90/EZ.

Komisija će ocijeniti rezultate tog pokusnog ispitivanja kako bi predložila izmjenu zahtjevâ horizontalnog zakonodavstva o stavljanju na tržište sjemena i drugog biljnog reprodukcijskog materijala u svojstva „ekoloških sorti prikladnih za ekološku proizvodnju”.

Izjava Komisije o članku 55.

Komisija ističe da je sustavno pozivanje na članak 5. stavak 4. drugi podstavak točku (b) suprotno tekstu i duhu Uredbe (EZ) br. 182/2011 (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.). Ta se odredba primjenjuje samo ako postoji posebna potreba odstupanja od načelnog pravila prema kojem Komisija može donijeti nacrtom predviđeni provedbeni akt kada mišljenje nije dano. Budući da je pozivanje na drugi podstavak točku (b) iznimka od općeg pravila utvrđenog člankom 5. stavkom 4., ono se ne može jednostavno smatrati „diskrecijskom ovlasti” zakonodavca, već se mora restriktivno tumačiti i stoga opravdati.

Posljednje ažuriranje: 1. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti