Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2619(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0189/2018

Predložena besedila :

B8-0189/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0184

Sprejeta besedila
PDF 246kWORD 51k
Četrtek, 19. april 2018 - Strasbourg
Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji
P8_TA(2018)0184B8-0189/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. aprila 2018 o potrebi po oblikovanju instrumenta za evropske vrednote za podporo organizacijam civilne družbe, ki spodbujajo temeljne vrednote v Evropski uniji na lokalni in nacionalni ravni (2018/2619(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Listine EU o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o uporabi Listine o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice(1),

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice ter konvencij, priporočil, resolucij in poročil Parlamentarne skupščine, Sveta ministrov, komisarja za človekove pravice in Beneške komisije Sveta Evrope,

–  ob upoštevanju poročila Komisije z dne 24. januarja 2017 z naslovom Krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb: Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017 (COM(2017)0030),

–  ob upoštevanju poročila Agencije Evropske unije za temeljne pravice z naslovom „Izzivi, s katerimi se srečujejo organizacije civilne družbe s področja človekovih pravic v EU“, objavljenega januarja 2018,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020(2),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o financiranju organizacij civilne družbe s sredstvi EU, sprejetega 19. oktobra 2017(3),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker temeljne evropske vrednote iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, in sicer spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, ter načela pluralizma, nediskriminacije, strpnosti, pravičnosti, solidarnosti ter enakosti žensk in moških niso samoumevni in jih moramo stalno gojiti in ščititi, saj bi njihovo poslabšanje v kateri koli državi članici imelo škodljive posledice za vso Evropsko unijo;

B.  ker je dejavna in dobro razvita civilna družba v vseh državah članicah EU najboljša zaščita pred krhanjem teh vrednot;

C.  ker jih številne organizacije civilne družbe spodbujajo, čeprav vse težje zagotavljajo sredstva, potrebna za neodvisno in učinkovito zasnovo in izvajanje svojih dejavnosti;

D.  ker EU organizacijam civilne družbe, ki delujejo v tretjih državah, za spodbujanje teh vrednot zagotavlja neposredno financiranje, možnosti financiranja za organizacije civilne družbe, ki zasledujejo ta cilj v EU pa so zelo omejene, zlasti če delujejo na lokalni in nacionalni ravni;

1.  ponovno poudarja, da so organizacije civilne družbe bistvenega pomena za spoštovanje in spodbujanje vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, tj. spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, in imajo ključno vlogo pri spodbujanju aktivnega državljanstva v EU ter omogočanju osveščene javne razprave kot dela pluralistične demokracije;

2.  poudarja, da mora Evropska unija razviti nov in učinkovit način za zaščito in spodbujanje teh vrednot znotraj svojih meja;

3.  v zvezi s tem meni, da bi morala Unija zagotavljati ciljno usmerjeno finančno podporo organizacijam civilne družbe, ki na lokalni in nacionalni ravni spodbujajo in ščitijo te vrednote;

4.  poziva Evropsko unijo, naj v proračunu v naslednjem večletnem finančnem okviru, za čas po letu 2020, vzpostavi namenski instrument financiranja (ki bi ga lahko poimenovali instrument za evropske vrednote) za spodbujanje in zaščito vrednot, zapisanih v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, zlasti demokracije, pravne države in temeljnih pravic, in zanj predvidi raven financiranja, ki bi bila vsaj enaka kot za evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, ki se uporablja za podobne namene zunaj meja EU; priporoča, naj bo strukturna prednostna naloga instrumenta ustvarjanje zdravega in trajnostnega sektorja organizacij civilne družbe na nacionalni in lokalni ravni, ki bo izpolnjeval naloge ohranjanja teh vrednot;

5.  meni, da bi morala biti organizacijam civilne družbe, ki spodbujajo in ščitijo te vrednote v EU, z instrumentom namenjena nepovratna sredstva za poslovanje, temeljno financiranje ter donacije za projekte in pobude;

6.  poudarja, da bi ga morala upravljati Komisija in da bi moral zagotavljati hitre in prožne postopke dodeljevanja nepovratnih sredstev; zlasti priporoča, da bi bil postopek prijave uporabnikom prijazen in enostavno dostopen za lokalne in nacionalne organizacije civilne družbe;

7.  meni, da bi moral biti instrument posebej usmerjen v projekte in pobude, ki spodbujajo evropske vrednote na lokalni in nacionalni ravni, kot so projekti državljanske udeležbe ter zagovorniške in druge nadzorne dejavnosti, nadnacionalni projekti in pobude pa bi morali imeti le stransko vlogo; meni, da je treba posebno pozornost nameniti krepitvi zmogljivosti organizacij civilne družbe, da bi k sodelovanju pritegnile javnost in okrepile njeno razumevanje pluralistične in participativne demokracije, pravne države in temeljnih pravic;

8.  poudarja, da bi moral instrument dopolnjevati že obstoječe evropske in nacionalne instrumente in dejavnosti za spodbujanje in zaščito navedenih vrednot in se zato ne bi smel financirati na račun drugih evropskih ali nacionalnih skladov in dejavnosti na tem področju;

9.  poudarja, da je treba pri upravljanju novega instrumenta zagotoviti finančno odgovornost, kot je določena v finančni uredbi, zlasti izpolnitev pravnih obveznosti, popolno preglednost glede uporabe virov, dobro finančno poslovodenje in skrbno uporabo virov;

10.  priporoča Komisiji, naj pripravi letno poročilo o uspešnosti instrumenta in objavi seznam organizacij in dejavnosti, ki se bodo financirale iz njega;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter Svetu Evrope.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0409.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0075.
(3) UL C 81, 2.3.2018, str. 9.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov