Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2670(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0194/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0194/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0185

Hyväksytyt tekstit
PDF 146kWORD 39k
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa
P8_TA(2018)0185B8-0194/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. huhtikuuta 2018 ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (2018/2670(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon, että Turkin viranomaiset pidättivät 1. maaliskuuta 2018 ja pitävät edelleen vangittuina kahta kreikkalaista sotilasta, jotka ilmoittivat eksyneensä huonossa säässä,

–  ottaa huomioon, että tämä erityinen rajan kohta Kastaniesin metsäalueella Évros-joen (Meriç-joen) varrella on maahanmuuttajien, pakolaisten ja ihmiskauppiaiden kannalta tärkeä rajanylityspaikka ja että kyseinen luutnantti ja kersantti olivat suorittamassa säännönmukaista partiointitehtävää rajalla,

–  ottaa huomioon EU:n ja Naton korkeiden virkamiesten pyynnöt sotilaiden palauttamiseksi ja erityisesti Eurooppa-neuvoston kokouksessa 22. maaliskuuta 2018 ja EU:n ja Turkin huippukokouksessa 26. maaliskuuta 2018 esitetyt pyynnöt,

–  ottaa huomioon Kreikan hallituksen toimet sotilaiden vapauttamiseksi ja palauttamiseksi,

–  ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 2 kappaleessa todetaan, että ”vapaudenriiston kohteeksi joutuneelle on viipymättä ilmoitettava hänen ymmärtämällään kielellä vapaudenriiston perusteet ja häneen mahdollisesti kohdistetut syytteet”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 4. maaliskuuta 2018 turkkilainen tuomioistuin Edirnessä totesi, että ne kaksi sotilasta, jotka ovat tällä hetkellä vangittuina turvallisuusluokitukseltaan huipputason vankilassa ja joita syytetään laittomasta maahantulosta Turkkiin, ovat edelleen vangittuina;

B.  ottaa huomioon, että kahta kreikkalaista sotilaita on pidetty turkkilaisessa vankilassa yli kuukauden ajan ilman, että heitä vastaan on nostettu syyte, eivätkä he vieläkään tiedä, mistä rikoksesta heitä syytetään;

C.  toteaa, että aiemmin, kun joko Kreikan tai Turkin sotilaat ovat vastaavalla tavalla vahingossa ylittäneet rajan, asiasta on sovittu paikan päällä paikallisen tason sotilasviranomaisten kesken;

1.  kehottaa Turkin viranomaisia saattamaan nopeasti päätökseen oikeudelliset menettelynsä ja vapauttamaan nämä kaksi kreikkalaista sotilasta ja palauttamaan heidät Kreikkaan;

2.  kehottaa neuvostoa, komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja kaikkia EU:n jäsenvaltioita osoittamaan solidaarisuutta ja pyytämään näiden kahden kreikkalaisen sotilaan välitöntä vapauttamista kaikessa yhteydenpidossa ja viestinnässä Turkin johtajien ja viranomaisten kanssa kansainvälisen oikeuden ja hyvien naapuruussuhteiden nimissä;

3.  kehottaa Turkin viranomaisia noudattamaan tiukasti oikeudellisia menettelyjä ja kunnioittamaan täysimääräisesti kaikkien asianosaisten kansainvälisessä oikeudessa vahvistettuja ihmisoikeuksia ja myös Geneven yleissopimusta;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Turkin ja Kreikan presidenteille, hallituksille ja parlamenteille, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komissiolle, jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Natolle.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö