Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2670(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0194/2018

Ingivna texter :

B8-0194/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.14

Antagna texter :

P8_TA(2018)0185

Antagna texter
PDF 150kWORD 42k
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg
Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet
P8_TA(2018)0185B8-0194/2018

Europaparlamentets resolution av den 19 april 2018 om kränkning av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (2018/2670(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av de turkiska myndigheternas gripande den 1 mars 2018 och fortsatta kvarhållande av två grekiska soldater, som hävdade att de gått vilse på grund av dåligt väder,

–  med beaktande av att den del av gränsen det rör sig om, i skogsområdet vid Kastanies längs floden Evros/Meriç, används flitigt som gränsövergång av migranter, flyktingar och människosmugglare, och med beaktande av att löjtnanten och sergeanten i fråga var ute på ett vanligt gränspatrulluppdrag,

–  med beaktande av uppmaningarna från EU och Nato om att soldaterna ska släppas fria, inte minst i samband med Europeiska rådets möte den 22 mars 2018 och mötet den 26 mars 2018 för EU:s och Turkiets ledare,

–  med beaktande av den grekiska regeringens ansträngningar för att få soldaterna frisläppta och hemskickade,

–  med beaktande av artikel 5.2 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna där följande fastställs: ”Var och en som arresteras skall utan dröjsmål och på ett språk som han förstår underrättas om skälen för åtgärden och om varje anklagelse mot honom”,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 4 mars 2018 slog en turkisk domstol i Edirne fast att de två soldaterna fortsatt skulle hållas fängslade. De sitter för närvarande i ett fängelse av högsta säkerhetsklass, anklagade för olaga inresa i Turkiet.

B.  De två grekiska soldaterna har suttit i turkiskt fängelse i över en månad utan åtal, och utan att därmed få reda vilket brott de anklagas för.

C.  Tidigare har liknande fall där antingen grekiska eller turkiska soldater av misstag gått över gränsen lösts på plats av de lokala militära myndigheterna på båda sidor.

1.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att snabbt avsluta rättsprocessen och släppa de två grekiska soldaterna och låta dem återvända till Grekland.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och samtliga EU-medlemsstater att visa solidaritet med Grekland och i samband med kontakter eller i kommunikationen med turkiska ledare och myndigheter begära ett omedelbart frigivande av de två grekiska soldaterna, med hänvisning till internationell rätt och i en anda av goda grannförbindelser.

3.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att strikt följa fastställda rättsliga förfaranden och att för samtliga berörda till fullo respektera de mänskliga rättigheter som fastställs i internationell rätt, inbegripet i Genèvekonventionen.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Turkiets och Greklands presidenter, regeringar och parlament, Europeiska utrikestjänsten, kommissionen, behöriga myndigheter i medlemsstaterna och Nato.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy