Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0083(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0104/2018

Ingivna texter :

A8-0104/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0191

Antagna texter
PDF 235kWORD 41k
Torsdagen den 3 maj 2018 - Bryssel
Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Uzbekistan (Kroatiens anslutning) ***
P8_TA(2018)0191A8-0104/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 maj 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (09021/2017 – C8-0243/2017 – 2017/0083(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09021/2017),

–  med beaktande av utkastet till protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (09079/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 207 och 209 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0243/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0104/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Uzbekistan.

Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy