Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0138(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0120/2018

Ingivna texter :

A8-0120/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0192

Antagna texter
PDF 233kWORD 43k
Torsdagen den 3 maj 2018 - Bryssel
Ramavtal mellan EU och Korea (Kroatiens anslutning) ***
P8_TA(2018)0192A8-0120/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 maj 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07817/2016),

–  med beaktande av utkastet till protokollet till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07730/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207 och 212 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0218/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0120/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Korea.

Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy