Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0340(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0133/2018

Ingivna texter :

A8-0133/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0193

Antagna texter
PDF 242kWORD 42k
Torsdagen den 3 maj 2018 - Bryssel
Att underställa det nya psykoaktiva ämnet ADB-CHMINACA kontrollåtgärder *
P8_TA(2018)0193A8-0133/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 maj 2018 om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) kontrollåtgärder (05387/2018 – C8-0028/2018 – 2017/0340(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (05387/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0028/2018),

–  med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen(1), särskilt artikel 8.3,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0133/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.

Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy