Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0344(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0134/2018

Předložené texty :

A8-0134/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/05/2018 - 7.4

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0194

Přijaté texty
PDF 315kWORD 42k
Čtvrtek, 3. května 2018 - Brusel
Podrobení nové psychoaktivní látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolním opatřením *
P8_TA(2018)0194A8-0134/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2018 k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky 1-(4-kyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolním opatřením (05392/2018 – C8-0025/2018 – 2017/0344(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (05392/2018),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0025/2018),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/SVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0134/2018),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí