Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0344(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0134/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0134/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/05/2018 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0194

Hyväksytyt tekstit
PDF 232kWORD 38k
Torstai 3. toukokuuta 2018 - Bryssel
Uuden psykoaktiivisen aineen CUMYL-4CN-BINACA saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin *
P8_TA(2018)0194A8-0134/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. toukokuuta 2018 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen 1-(4-syanobutyyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksiamidi (CUMYL-4CN-BINACA) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (05392/2018 – C8-0025/2018 – 2017/0344(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (05392/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0025/2018),

–  ottaa huomioon uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta 10. toukokuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS(1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0134/2018),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32.

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö