Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2695(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0225/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0199

Приети текстове
PDF 467kWORD 51k
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел
Президентски избори във Венесуела
P8_TA(2018)0199RC-B8-0225/2018

Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела (2018/2695(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид многобройните си резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венесуела(1), от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венесуела(2) и от 12 март 2015 г.(3), 8 юни 2016 г.(4), 27 април 2017 г.(5) и 8 февруари 2018 г.(6) относно положението във Венесуела,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

—  като взе предвид декларациите на „Групата от Лима“ от 23 януари 2018 г. и 14 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 13 ноември 2017 г. и от 22 януари 2018 г.,

—  като взе предвид декларацията от 26 януари 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност във връзка с последните събития във Венесуела,

—  като взе предвид изявлението от 8 февруари 2018 г. на прокурора на Международния наказателен съд г-жа Фату Бенсуда,

—  като взе предвид декларацията от 19 април 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението във Венесуела,

—  като взе предвид декларацията от 20 април 2018 г. на Организацията на американските държави относно влошаването на хуманитарната ситуация във Венесуела,

—  като взе предвид изявлението от 23 април 2018 г. на нейната Група за подкрепа на демокрацията и координация на избори,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че предсрочните президентски избори, свикани от международно непризнатото Национално учредително събрание и одобрени от Националния избирателен съвет (НИС), понастоящем се насрочени за 20 май 2018 г.; като има предвид, че НИС взе решение да ограничи едновременното участие в местните и регионалните избори на партиите, които представят кандидати на президентските избори;

Б.  като има предвид, че на 25 януари 2018 г. Върховният съд на Венесуела постанови изключването на „Mesa de la Unidad Democrática“ („Меса де ла унидад демократика“ (Коалиция на демократичното единство), коалиция от опозиционни партии, от участие в президентските избори, което представлява сериозно нарушение на принципа на справедливи избори, като забранява на опозиционните кандидати да се състезават свободно и при равни условия на изборите;

В.  като има предвид, че не са били изпълнени условията за провеждането на честни, прозрачни и приобщаващи избори, както стана ясно по време на преговорите в Санто Доминго, когато правителството на Венесуела и опозицията не успяха да постигнат споразумение; като има предвид, че международните демократични организации, включително Европейският съюз, отхвърлиха поканата да наблюдават подобен незаконосъобразен изборен процес;

Г.  като има предвид, че на 13 ноември 2017 г. Съветът на Европейския съюз реши да приеме оръжейно ембарго срещу Венесуела и забрана на свързаните с оръжията материали, които биха могли да бъдат използвани за вътрешни репресии; като има предвид, че на 22 януари 2018 г. Съветът на Европейския съюз реши с единодушие да наложи санкции срещу седем граждани на Венесуела, които заемат публични длъжности, под формата на ограничителни мерки, като например забрани за пътуване и замразяване на активи, в отговор на неспазването на демократичните принципи;

Д.  като има предвид, че последните събития във Венесуела предизвикват все по-голяма поляризация и влошаване на положението с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че Венесуела е изправена пред безпрецедентна политическа, социална, икономическа и хуманитарна криза, която доведе до много смъртни случаи;

1.  категорично отхвърля решението на международно непризнатото Национално учредително събрание, одобрено от Националния избирателен съвет, за провеждане на предсрочни президентски избори, които понастоящем са насрочени за 20 май 2018 г.; призовава за незабавното им прекратяване, докато не бъдат изпълнени необходимите условия за провеждането на честни, прозрачни и приобщаващи избори;

2.  настоява, че ЕС ще признае само избори, които са основани на реалистичен изборен график, договорен в контекста на националния диалог с всички заинтересовани участници и политически партии, при спазване на равни, справедливи и прозрачни условия за участие, включително вдигане на забраните, наложени на политическите опоненти, освобождаване на политически затворници, балансиран състав на един безпристрастен Национален избирателен съвет и наличието на достатъчно гаранции, включително мониторинг от независими международни наблюдатели;

3.  призовава незабавно да бъдат насрочени избори, които изпълняват всички международни стандарти и са в пълно съответствие с критериите на Организацията на американските държави; подчертава, че законното правителство, формирано в резултат от тези избори, трябва спешно да разреши настоящата икономическа и социална криза във Венесуела и да работи за национално помирение в страната;

4.  призовава както правителството, така и опозицията да приемат без допълнително отлагане план за макроикономическа стабилизация съвместно с международните финансови институции с цел да се посрещнат многобройните предизвикателства, пред които е изправена страната, като например хуманитарна криза, причинена от хиперинфлация и недостиг на основни продукти и лекарства; подновява призива си към правителството на Венесуела да допусне хуманитарна помощ в страната;

5.  припомня, че при сегашните обстоятелства Европейският парламент не може да признае изборите, произведени съгласно описания незаконосъобразен изборен процес; във връзка с това призовава Европейския съюз, Организацията на американските държави и „Групата от Лима“ да действат с единна и координирана позиция;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави.

(1) ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 145.
(2) ОВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 21.
(3) OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 190.
(4) ОВ С 86, 6.3.2018 г., стр. 101.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0200.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0041.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност