Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2695(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0225/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/05/2018 - 7.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0199

Přijaté texty
PDF 321kWORD 44k
Čtvrtek, 3. května 2018 - Brusel
Prezidentské volby ve Venezuele
P8_TA(2018)0199RC-B8-0225/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele (2018/2695(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá četná usnesení o Venezuele, především usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2) a usnesení ze dne 12. března 2015(3), 8. června 2016(4), 27. dubna 2017(5) a 8. února 2018(6) o situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 23. ledna 2018 a 14. února 2018,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 13. listopadu 2017 a 22. ledna 2018,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. ledna 2018 o nejnovějším vývoji ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 8. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 19. dubna 2018 o situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení Organizace amerických států ze dne 20. dubna 2018 o zhoršující se humanitární situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení své skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb ze dne 23. dubna 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 20. května 2018 se mají konat předčasné prezidentské volby vyhlášené Národním ústavodárným shromážděním, které není na mezinárodní úrovni uznáváno, a schválené Národní volební radou; vzhledem k tomu, že Národní volební rada rozhodla, že souběžných místních a regionálních voleb se mohou účastnit pouze ty strany, které předloží kandidáty pro prezidentské volby;

B.  vzhledem k tomu, že venezuelský nejvyšší soud rozhodl dne 25. ledna 2018 o vyloučení koalice opozičních stran Mesa de la Unidad Democrática (MUD) z účasti v prezidentských volbách, což představuje vážné porušení zásady spravedlivých voleb, protože opozičním kandidátům je znemožněno zúčastnit se svobodně a za rovných podmínek voleb;

C.  vzhledem k tomu, že nejsou splněny podmínky pro důvěryhodné, transparentní a inkluzivní volby, jak se ukázalo během rozhovorů v Santo Domingu, kdy venezuelská vláda a opozice nedokázaly dosáhnout dohody; vzhledem k tomu, že mezinárodní demokratické subjekty, včetně Evropské unie, odmítly pozvání, aby se účastnily takového nelegitimního volebního procesu jako pozorovatelé;

D.  vzhledem k tomu, že dne 13. listopadu 2017 rozhodla Rada Evropské unie uvalit na Venezuelu zbrojní embargo a zákaz vývozu materiálu, který by mohl být použit pro vnitřní represi; vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2018 Rada Evropské unie v reakci na porušování demokratických zásad jednomyslně rozhodla o zavedení sankcí proti sedmi občanům Venezuely, kteří zastávají veřejné funkce, formou restriktivních opatření, jako je zákaz cestování a zmrazení majetku;

E.  vzhledem k tomu, že nedávný vývoj ve Venezuele vede k další polarizaci a zhoršení situace v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu; vzhledem k tomu, že Venezuela čelí nebývalé politické, sociální, hospodářské a humanitární krizi, která si již vyžádala mnoho obětí na životech;

1.  důrazně odmítá rozhodnutí Národního ústavodárného shromáždění, které není na mezinárodní úrovni uznáváno, potvrzené Národní volební radou uspořádat předčasné prezidentské volby, jež jsou nyní plánovány na 20. května 2018; vyzývá k jejich okamžitému pozastavení do doby, než budou splněny podmínky pro důvěryhodné, transparentní a inkluzivní volby;

2.  trvá na tom, že EU uzná pouze volby s realistickým harmonogramem, který bude dohodnut v národním dialogu se všemi důležitými subjekty a politickými stranami, při nichž budou dodržovány rovné, spravedlivé a transparentní podmínky účasti – včetně zrušení zákazů účasti politických oponentů, propuštění politických vězňů, zajištění vyváženého složení a nezávislosti Národní volební rady a poskytnutí dostatečných záruk, včetně monitorování voleb nezávislými mezinárodními pozorovateli;

3.  vyzývá k tomu, aby byly okamžitě vyhlášeny volby splňující všechny mezinárodní normy v plném souladu s kritérii Organizace amerických států; zdůrazňuje, že legitimní vláda, která vzejde z těchto voleb, musí naléhavě řešit stávající hospodářskou a sociální krizi ve Venezuele a usilovat o národní usmíření v této zemi;

4.  vyzývá vládu i opozici, aby bez dalšího prodlení společně s mezinárodními finančními institucemi přijaly makroekonomický stabilizační plán s cílem řešit řadu problémů, s nimiž se tato země potýká, jako je humanitární krize způsobená hyperinflací a nedostatkem základního zboží a léčivých přípravků; opětovně vyzývá venezuelskou vládu, aby umožnila přístup humanitární pomoci do země;

5.  připomíná, že za stávajících okolností Evropský parlament nemůže uznat volby, které jsou výsledkem tohoto nelegitimního procesu; v tomto ohledu vyzývá Evropskou unii, Organizaci amerických států a Limskou skupinu, aby vystupovaly jednotně a koordinovaně;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuely, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1) Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2) Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 101.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2017)0200.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2018)0041.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí