Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2695(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0225/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/05/2018 - 7.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0199

Priimti tekstai
PDF 246kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 3 d. - Briuselis
Prezidento rinkimai Venesueloje
P8_TA(2018)0199RC-B8-0225/2018

2018 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl rinkimų Venesueloje (2018/2695(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į įvairias savo rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2) ir 2015 m. kovo 12 d.(3), 2016 m. birželio 8 d.(4), 2017 m. balandžio 27 d.(5) ir 2018 m. vasario 8 d.(6) rezoliucijas dėl padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 23 d. ir 2018 m. vasario 14 d. Limos grupės pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 d. ir 2018 m. sausio 22 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 26 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl naujausių įvykių Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 8 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorės Fatou Bensoudos pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 19 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimą dėl padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 20 d. Amerikos valstybių organizacijos (AVO) pareiškimą dėl blogėjančios humanitarinės padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 23 d. Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi pirmalaikiai prezidento rinkimai, kuriuos surengti ragino tarptautiniu mastu nepripažinta Nacionalinė steigiamoji asamblėja ir kuriems pritarė Nacionalinė rinkimų taryba, įvyks 2018 m. gegužės 20 d.; kadangi Nacionalinė rinkimų taryba nusprendė apriboti galimybes sykiu dalyvauti vietiniuose ir regioniniuose rinkimuose toms partijoms, kurios iškėlė kandidatus prezidento rinkimuose;

B.  kadangi 2018 m. sausio 25 d. Venesuelos Aukščiausiasis Teismas nusprendė opozicijos partijų koalicijai „Mesa de la Unidad Democrática“ (Demokratinės vienybės apskritasis stalas, MUD) neleisti dalyvauti prezidento rinkimuose, o tai yra rimtas sąžiningų rinkimų principo pažeidimas, kai opozicijos kandidatams draudžiama laisvai kandidatuoti ir vienodomis sąlygomis dalyvauti rinkimuose;

C.  kadangi, kaip parodė Santo Domingo derybos, per kurias Venesuelos vyriausybei ir opozicijai nepavyko pasiekti susitarimo, patikimų, skaidrių ir įtraukių rinkimų sąlygos neįvykdytos; kadangi tarptautinės demokratinės institucijos, įskaitant Europos Sąjungą, atmetė kvietimą stebėti šį neteisėtą rinkimų procesą;

D.  kadangi 2017 m. lapkričio 13 d. Europos Sąjungos Taryba nusprendė patvirtinti ginklų embargą Venesuelai ir uždrausti susijusių medžiagų, kurios gali būti panaudotos vidaus represijoms, įvežimą; kadangi 2018 m. sausio 22 d. Europos Sąjungos Taryba vienbalsiai nusprendė taikyti sankcijas septyniems asmenims, Venesueloje einantiems oficialias pareigas, kaip ribojamąsias priemones, pvz., draudimus keliauti ir turto įšaldymą, reaguodama į tai, kad nesilaikoma demokratinių principų;

E.  kadangi naujausi įvykiai Venesueloje lėmė dar didesnę poliarizaciją ir žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėties tolesnį blogėjimą; kadangi Venesuela patiria precedento neturinčią politinę, socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, dėl kurios žūsta daug žmonių;

1.  griežtai atmeta tarptautiniu mastu nepripažintos Nacionalinės steigiamosios asamblėjos priimtą sprendimą, kurį parėmė Nacionalinė rinkimų taryba, surengti pirmalaikius prezidento rinkimus (nustatyta dabartinė rinkimų data – 2018 m. gegužės 20 d.); ragina nedelsiant sustabdyti rinkimų organizavimą tol, kol bus įvykdytos patikimų, skaidrių ir įtraukių rinkimų sąlygos;

2.  pabrėžia, kad ES pripažins tik tokius rinkimus, kurie bus pagrįsti realistišku kalendoriumi, dėl kurių nacionalinio dialogo kontekste susitars visi susiję subjektai ir politinės partijos, kuriais bus paisoma vienodų, teisingų ir skaidrių dalyvavimo sąlygų, įskaitant draudimų politiniams oponentams panaikinimą, politinių kalinių išlaisvinimą, įskaitant subalansuotą nešališkos Nacionalinės rinkimų tarybos sudėtį ir pakankamų garantijų buvimą, įskaitant nepriklausomų tarptautinių stebėtojų stebėseną;

3.  ragina nedelsiant surengti rinkimus, kurie atitiktų visus tarptautinius standartus, visiškai atitinkančius Amerikos valstybių organizacijos (AVO) kriterijus; pabrėžia, kad tokių rinkimų dėka suformuota teisėta vyriausybė turi skubiai kovoti su dabartine ekonomine ir socialine krize Venesueloje ir siekti šalies nacionalinio susitaikymo;

4.  ragina tiek vyriausybę, tiek opoziciją nedelsiant priimti makroekonominio stabilizavimo planą, siekiant kartu su tarptautinėmis finansų įstaigomis spręsti daugelį šaliai iškilusių problemų, pvz., įveikti humanitarinę krizę, kurią sukėlė hiperinfliacija ir pagrindinių prekių ir vaistų stoka; dar kartą ragina Venesuelos vyriausybę į šalį įsileisti humanitarinę pagalbą;

5.  primena, kad, esant tokioms aplinkybėms, Europos Parlamentas negali pripažinti teisėtais rinkimų, kurie rengiami vykdant neteisėtą procesą; taigi ragina Europos Sąjungą, Amerikos valstybių organizaciją (OAS) ir Limos grupę laikytis vieningos ir suderintos pozicijos;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

(1) OL C 285, 2017 8 29, p. 145.
(2) OL C 294, 2016 8 12, p. 21.
(3) OL C 316, 2016 8 30, p. 190.
(4) OL C 86, 2018 3 6, p. 101.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0200.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0041.

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika