Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2695(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0225/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 03/05/2018 - 7.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0199

Pieņemtie teksti
PDF 318kWORD 50k
Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs - Brisele
Venecuēlas prezidenta vēlēšanas
P8_TA(2018)0199RC-B8-0225/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 3. maija rezolūcija par vēlēšanām Venecuēlā (2018/2695(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā daudzās rezolūcijas par Venecuēlu, jo īpaši 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(1) un 2014. gada 18. decembra rezolūciju par Venecuēlas demokrātiskās opozīcijas vajāšanu(2), kā arī 2015. gada 12. marta(3), 2016. gada 8. jūnija(4), 2017. gada 27. aprīļa(5) un 2018. gada 8. februāra(6) rezolūciju par stāvokli Venecuēlā,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

–  ņemot vērā „El Grupo de Lima” (Limas grupas) 2018. gada 23. janvāra un 2018. gada 14. februāra deklarāciju,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 13. novembra un 2018. gada 22. janvāra secinājumus,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2018. gada 26. janvāra deklarāciju par aktuālākajiem notikumiem Venecuēlā,

–  ņemot vērā Starptautiskās krimināltiesas prokurores Fatou Bensouda 2018. gada 8. februāra paziņojumu,

–  ņemot vērā PV/AP 2018. gada 19. aprīļa deklarāciju par stāvokli Venecuēlā,

–  ņemot vērā Amerikas valstu organizācijas (OAS) 2018. gada 20. aprīļa paziņojumu par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Venecuēlā,

–  ņemot vērā Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupas 2018. gada 23. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā valsts prezidenta pirmstermiņa vēlēšanas, ko aicināja rīkot starptautiski neatzītā Nacionālā Konstitucionālā asambleja un apstiprināja Valsts vēlēšanu padome, tiks rīkotas 2018. gada 20. maijā; tā kā Valsts vēlēšanu padome ir nolēmusi, ka vienlaicīgi vietējās un reģionālās velēšanās var piedalīties tikai tās partijas, kuras ir izvirzījušas savu kandidātu valsts prezidenta vēlēšanām;

B.  tā kā 2018. gada 25. janvārī Venecuēlas Augstākā tiesa nolēma neļaut valsts prezidenta vēlēšanās piedalīties opozīcijas partiju koalīciju Mesa de la Unidad Democrática (MUD), un šāds lēmums ir taisnīgu vēlēšanu principa nopietns pārkāpums, kura rezultātā opozīcijas kandidātiem tiek liegta iespēja brīvi un vienlīdzīgi kandidēt vēlēšanās;

C.  tā kā nosacījumi ticamu, pārredzamu un iekļaujošu vēlēšanu rīkošanai nav nodrošināti, par ko liecināja Santodomingo notikušās sarunas, kuru gaitā Venecuēlas valdība un opozīcija nespēja panākt vienošanos; tā kā starptautiskās demokrātiskās struktūras, tostarp Eiropas Savienība, noraidīja uzaicinājumu novērot šādu nelikumīgu vēlēšanu procesu;

D.  tā kā 2017. gada 13. novembrī Eiropas Savienības Padome nolēma noteikt ieroču embargo pret Venecuēlu un aizliegumu eksportēt materiālus, kurus varētu izmantot represijām valstī; tā kā 2018. gada 22. janvārī Eiropas Savienības Padome vienprātīgi nolēma piemērot sankcijas pret septiņām Venecuēlas augsta līmeņa oficiālām amatpersonām, nosakot ierobežojošus pasākumus, piemēram, ceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu, un tādējādi reaģējot uz demokrātijas principu pārkāpumiem;

E.  tā kā nesenie notikumi Venecuēlā rada turpmāku sabiedrības šķelšanos un izraisa stāvokļa pasliktināšanos cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā; tā kā Venecuēla saskaras ar nepieredzētu politisku, sociālu, ekonomisku un humanitāru krīzi, kuras dēļ iet bojā daudz cilvēku,

1.  kategoriski noraida starptautiski neatzītās Nacionālās Konstitucionālās asamblejas lēmumu, ko apstiprināja Valsts vēlēšanu padome, rīkot prezidenta pirmstermiņa vēlēšanas, kuras pašlaik ir paredzētas 2018. gada 20. maijā; aicina nekavējoties apturēt to organizēšanu, līdz būs nodrošināti nepieciešamie apstākļi ticamu, pārredzamu un iekļaujošu vēlēšanu sarīkošanai;

2.  uzsver, ka ES atzīs tikai tādas uz reālistisku vēlēšanu grafiku balstītas vēlēšanas, par kurām valsts mēroga dialogā ir panākta vienošanās ar visiem attiecīgajiem dalībniekiem un politiskajām partijām un kurās tiek ievēroti vienlīdzīgas, godīgas un pārredzamas līdzdalības nosacījumi, tostarp atceļot aizliegumu piedalīties politiskajiem oponentiem, atbrīvojot politiskos ieslodzītos, nodrošinot objektīvas Valsts vēlēšanu līdzsvarotu padomes sastāvu un paredzot pienācīgas garantijas, tostarp neatkarīgu starptautiski novērotāju uzraudzību;

3.  aicina nekavējoties sasaukt vēlēšanas, kas atbilstu visiem starptautiskajiem standartiem un OAS kritērijiem; uzsver, ka likumīgajai valdībai, kas tiks izveidota pēc šādām vēlēšanām, ir steidzami jārisina ekonomikas un sociālā krīze, kas patlaban ir pārņēmusi Venecuēlu, un jāpieliek pūles, lai valstī panāktu nacionālo izlīgumu;

4.  aicina gan valdību, gan opozīciju kopā ar starptautiskajām finanšu iestādēm bez turpmākas kavēšanās pieņemt makroekonomikas stabilizācijas plānu, lai risinātu daudzās problēmas, ar kurām valsts saskaras, piemēram, humanitāro krīzi, ko radījusi hiperinflācija un pamatproduktu un zāļu trūkums; atkārto aicinājumu Venecuēlas valdībai atļaut valstī ievest humāno palīdzību;

5.  atgādina, ka pašreizējos apstākļos Eiropas Parlaments nevar atzīt vēlēšanas, kas tiks rīkotas šādā nelikumīgā procesā; šajā sakarībā aicina Eiropas Savienību, OAS un “El Grupo de Lima” rīkoties, ievērojot vienotu un saskaņotu nostāju;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

(1) OV C 285, 29.8.2017., 145. lpp.
(2) OV C 294, 12.8.2016., 21. lpp.
(3) OV C 316, 30.8.2016., 190. lpp.
(4) OV C 86, 6.3.2018., 101. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0200.
(6) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0041.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika