Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2695(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0225/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.10

Antagna texter :

P8_TA(2018)0199

Antagna texter
PDF 159kWORD 43k
Torsdagen den 3 maj 2018 - Bryssel
Presidentvalet i Venezuela
P8_TA(2018)0199RC-B8-0225/2018

Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela (2018/2695(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Venezuela, i synnerhet de av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela(1), av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela(2) och av den 12 mars 2015(3), 8 juni 2016(4), 27 april 2017(5) och 8 februari 2018(6) om situationen i Venezuela,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av förklaringarna av den 23 januari 2018 och den 14 februari 2018 från El Grupo de Lima,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 13 november 2017 och den 22 januari 2018,

–  med beaktande av förklaringen av den 26 januari 2018 från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om utvecklingen den senaste tiden i Venezuela,

–  med beaktande av uttalandet av den 8 februari 2018 från Fatou Bensouda, åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av förklaringen av den 19 april 2018 från vice ordföranden/unionens höga representant om situationen i Venezuela,

–  med beaktande av förklaringen av den 20 april 2018 från Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS) om den allt värre humanitära situationen i Venezuela,

–  med beaktande av uttalandet av den 23 april 2018 från parlamentets grupp för demokratistöd och valsamordning,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det tidigarelagda presidentvalet som har utlysts av den nationella konstituerande församlingen, som inte är internationellt erkänd, och godkänts av nationella valrådet, kommer nu att hållas den 20 maj 2018. Nationella valrådet beslutade att begränsa deltagandet i de samtidigt utlysta lokala och regionala valen till de partier som ställer upp med kandidater i presidentvalet.

B.  Den 25 januari 2018 beslutade Venezuelas högsta domstol att utesluta Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en koalition av oppositionspartier, från presidentvalet, vilket utgör ett allvarligt brott mot principen om rättvisa val, eftersom oppositionens kandidater förbjuds att delta fritt och på lika villkor i valet.

C.  Det finns inga förutsättningar för ett trovärdigt, transparent och inkluderande val, vilket visades under diskussionerna i Santo Domingo, där Venezuelas regering och opposition misslyckades med att nå en överenskommelse. Internationella demokratiska organ, bland annat Europeiska unionen, har avböjt inbjudan om att vara observatörer vid en sådan olaglig valprocess.

D.  Den 13 november 2017 beslutade Europeiska unionens råd att införa ett vapenembargo mot Venezuela och ett förbud mot vapenrelaterat materiel som kan användas för internt förtryck. Den 22 januari 2018 beslutade Europeiska unionens råd enhälligt att införa sanktioner mot sju venezuelanska medborgare som innehar offentliga befattningar, i form av restriktiva åtgärder såsom reseförbud och frysning av tillgångar, som svar på bristande efterlevnad av de demokratiska principerna.

E.  Den senaste tidens utveckling i Venezuela har lett till en allt större polarisering och en försämrad situation för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten. Venezuela står inför en aldrig tidigare skådad politisk, social, ekonomisk och humanitär kris, som kräver många dödsoffer.

1.  Europaparlamentet avvisar med kraft det beslut som den internationellt icke erkända nationella konstituerande församlingen har fattat, och som har godkänts av det nationella valrådet, om att hålla presidentval i förtid, enligt planerna den 20 maj 2018. Parlamentet begär att valet omedelbart ska ställas in till dess att nödvändiga förutsättningar finns för ett trovärdigt, transparent och inkluderande val.

2.  Europaparlamentet insisterar på att EU endast kommer att erkänna val som bygger på en genomförbar valkalender, som har överenskommits inom ramen för den nationella dialogen med samtliga relevanta aktörer och politiska partier, och som respekterar lika, rättvisa och transparenta villkor för deltagande – inbegripet ett hävande av förbud mot politiska motståndare, frigivande av politiska fångar, ett opartiskt nationellt valråd med en balanserad sammansättning samt tillräckliga garantier, däribland övervakning med oberoende internationella observatörer.

3.  Europaparlamentet begär att val som uppfyller alla internationella standarder och fullständigt motsvarar OAS kriterier ska utlysas omedelbart. Parlamentet betonar att den legitima regering som följer av ett sådant val snabbt måste åtgärda den rådande ekonomiska och sociala krisen i Venezuela och arbeta för nationell försoning i landet.

4.  Europaparlamentet uppmanar både regeringen och oppositionen att utan ytterligare dröjsmål anta en makroekonomisk stabiliseringsplan tillsammans med de internationella finansinstituten för att bemöta de många utmaningar som landet står inför, såsom den humanitära krisen till följd av hyperinflation och brist på basvaror och läkemedel. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Venezuelas regering att tillåta humanitärt bistånd till landet.

5.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet under nuvarande omständigheter inte kan erkänna det val som blir resultatet av denna olagliga process. I detta avseende uppmanar parlamentet Europeiska unionen, OAS och El Grupo de Lima att agera enhetligt och samstämt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

(1) EUT C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2) EUT C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) EUT C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) EUT C 86, 6.3.2018, s. 101.
(5) Antagna texter, P8_TA(2017)0200.
(6) Antagna texter, P8_TA(2018)0041.

Senaste uppdatering: 7 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy